Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â potx

12 968 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2014, 02:21

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾT CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â Kết hợp: LÀM QUEN VĂN HỌC Nhóm lớp: 5 – 6 TUỔI TRƯỜNG MGTH TW III I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Trẻ nắm bắt được nội dung câu chuyện - Thông qua câu chuyện trẻ nhận biết và phát âm nhóm chữ a, ă, â - Khuyến khích trẻ nhận ra âm và nhóm chữ a, ă, â trong tiếng, từ 2. Kỹ năng: - Phát âm đúng a, ă, â - Biết so sánh những đặc điểm giống và khác nhau giữa các chữ a, ă, â - Trẻ biết lắng nghe âm, tìm tiếng có chứa âm a, ă, â 3. Phát triển: - Trẻ biết sử dụng kỹ năng tạo hình, vận động, trò chơi để nhận biết, khám phá nhóm chữ a, ă, â - Trẻ biết đặt câu với một số từ gần gũi với trẻ có chứa chữ a, ă, â 4. Giáo dục: - Những thói quen, nề nếp học tập cần thiết để chuẩn bị vào lớp một - Mạnh dạn trẻ lời trọn câu, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu của cô - Biết phối hợp theo nhóm, tổ cùng bạn II. PHƯƠNG PHÁP - BIỆN PHÁP: - Chủ đạo: kể chuyện, đàm thoại - Kết hợp: trò chơi, luyện tập - Hình thức: nhóm lớn, nhóm nhỏ III. CHUẨN BỊ: 1. Với cô: - Cùng trẻ tạo môi trường chữ phù hợp chủ đề “GIA ĐÌNH” (viết các bài thơ, câu đố, câu chuyện có những nhóm chữ a, ă, â) - Có bảng chữ a, ă, â ở những dạng chữ khac nhau (in, thường, hoa) - Thẻ từ: cái bàn, cái ấm, cái khăn và các từ khác có một trong chữ viết trên - Bảng, đàn, casette, đĩa nhạc… - Cô kể câu chuyện, đọc thơ có chứa nhóm chữ a, ă, â vào mọi lúc mọi nơi cho trẻ nghe - Trẻ tập làm quen viết các nhóm chữ trên qua các hình thức: tập tô, cắt dán, viết theo mẫu của cô qua hình thức làm thiệp, làm truyện tranh… 2. Với trẻ: - Chuẩn bị bài tập cho mỗi nhóm trẻ - Thẻ bài chơi vận động - Vòng, gạch xây dựng Nội dung lồng ghép: - Kể chuyện: Câu chuyện đêm trăng - Vận động âm nhạc: Bài ca đi học, Vui đến trường - Làm quen toán: phân nhóm số lượng 6 - Vận động: vận động chạy, bật IV. TIẾN TRÌNH: TT Hoạt động của cô Hoạt động của Bổ sung trẻ 1. 2. Hoạt động 1: dẫn dắt - Vận động theo nhạc: Bài ca đi học - - - - - Cô kể chuyện: câu chuyện đêm trăng. Cô kể câu chuyện kết hợp chỉ vào những lời kể theo tranh, nhấn mạnh vào nhóm chữ cần học Trẻ vận động tự do theo cô: trẻ vỗ tay, lắc mình, khuyến khích trẻ chọn đôi để cùng vận động Trẻ lắng nghe, đôi lúc trẻ có thể kể tiếp hoặc nhắc lại lời thoại nhân vật Hoạt động 2: khám phá Cô giáo đàm thoại về lời của nhân vật: - Cô hỏi: Ai đã nói “Tôi là người quan trọng nhất?” - Cô cho trẻ lên tìm thẻ từ “Cái bàn” -> - Trẻ tìm chữ a trong thẻ từ -> trẻ phát âm, cô phát âm chuẩn cho trẻ lắng nghe Cô đàm thoại: - Vậy ai đã nói “Hứ! Tôi mói là người quan trọng?” Mỗi trẻ có rổ từ Trẻ trả lời: đó là cái bàn Trẻ phát âm tập thể, nhóm, cá nhân Trẻ trả lời cái ấm 3. *So sánh: cho trẻ so sánh từng cặp chữ: a và â; ă và â Hoạt động 3: củng cố Trẻ tìm thẻ từ “Cái khăn” Trẻ tìm chữ ă Trẻ nêu ý kiến nhận xét và so sánh về nhóm chữ: a, ă, â Trò chơi nghe âm tìm chữ cái phù hợp (trẻ chọn thẻ chữ cái) - Trẻ tìm đồ chơi xung - Trò chơi “Những thiên tài nhỏ”: cô cho trẻ tự chia thành 3 nhóm có số lượng 6 *Nhóm 1: trang trí chữ a, ă, â rỗng *Nhóm 2: tìm, tô, gạch dưới chữ a, ă, â có trong quanh lớp có tên gọi có chứa âm chữ cái a, ă, â - Hát và vận động sáng tạo dùng cơ thể để tạo chữ cái a, ă, â - Tìm và phát âm tên những bạn trong lớp có chứa chữ a, ă, â 4. 5. bài thơ *Nhóm 3: nối chữ cái với từ có chữ cái (kèm theo hình) Cô yêu cầu nhóm thực hiện nhanh, làm đúng thì thắng Kết thúc: hát, vận động theo nhạc bài “Vui đến trường” Hoạt động góc: - Góc âm nhạc: hát với những chữ cái đã học, nhất là với chữ a, ă, â [...]... sáng tạo: sắm vai những nhân vật là đồ dùng trong gia đình có chứa chữ cái vừa học: cái tủ, cái chăn, tấm thảm… - Góc tạo hình: cắt, xé, dán chữ a, ă, â có trong báo, tạp chí để làm thiệp và trang trí hình vẽ của bé, nặn chữ cái, làm truyện tranh… - Góc gia đình: đóng vai gia đình chữ cái - Góc siêu thị: bán những vật liệu, đồ dùng gia đình có chứa chữ cái đã học… - Góc học tập: tìm phát âm, gắn chữ. .. vai gia đình chữ cái - Góc siêu thị: bán những vật liệu, đồ dùng gia đình có chứa chữ cái đã học… - Góc học tập: tìm phát âm, gắn chữ cái tương ứng theo hình và theo mẫu chữ cho trước… - Góc vi tính: tìm, phát âm và đặt câu với những chữ cái đã học trên máy . KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG: LÀM QUEN VĂN HỌC VÀ CHỮ VIẾT CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â Kết hợp: LÀM QUEN VĂN HỌC Nhóm lớp: 5 – 6 TUỔI TRƯỜNG MGTH TW III. dung câu chuyện - Thông qua câu chuyện trẻ nhận biết và phát âm nhóm chữ a, ă, â - Khuyến khích trẻ nhận ra âm và nhóm chữ a, ă, â trong tiếng, từ 2. Kỹ năng: - Phát âm đúng a, ă, â - Biết. thành 3 nhóm có số lượng 6 *Nhóm 1: trang trí chữ a, ă, â rỗng *Nhóm 2: tìm, tô, gạch dưới chữ a, ă, â có trong quanh lớp có tên gọi có chứa âm chữ cái a, ă, â - Hát và vận động sáng tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â potx, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â potx, Giáo án mầm non chương trình đổi mới: CHỦ ĐIỂM:GIA ĐÌNH Đề tài: Làm quen nhóm chữ A, Ă, Â potx

Từ khóa liên quan