0

Mạng căn bản

30 886 3
  • Mạng căn bản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:51

Slide giới thiệu mạng căn bản MẠNG CĂN BẢNLỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG1969 phát triển hệ thống mạng ARPANET (Advanced Research Project Agency Network)Sự ra đời của nghi thức truyền IP1983 tách hệ thống NSFnet và MILNET1988 NSFnet phát triển thành hệ thống mạng Internet1988 khái niệm WWW (World wide web) ra đờiGiới thiệu tổng quan mạng máy tínhVì sao phải kết nối mạng ?Các vấn đề trong kết nối mạng?Khái niệm cơ bản về mạngOSI và TCP/IP Minh họa xây dựng IntranetVì sao phải kết nối mạng ?• Chia sẻ thông tin.• Chia sẻ phần cứng và phần mềm.• Hỗ trợ và quản lý tập trung.Vì sao phải kết nối mạng ? Office Representativeat VietnamHeadquartersat USAFab at ChinaKhái niệm tổng quanThuật ngữ computer network đề cập đến việc kết nối những máy tính hoạt động độc lập lại với nhau thông qua môi trường truyền thông.Những vấn đề quan tâm khi xâydựng mạngKích thước của tổ chức.Mức độ an toàn.Mức độ quản trị có thể.Lưu lượng thông tin mạng.Nhu cầu sử dụng mạng của người dùng.Ngân sách mạng.Từ mạng đơn giản…ServerPC1 PC2 PC3PC4PC5Hub/SwitchPrinter…đến mạng diện rộng và phức tạp,…RouterSaigonĐồng NaiHà Nội…, và Internet !!!TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)VNAUFR[...]... backboneInternet ConnectionsFPTSPTVNN Vì sao phải kết nối mạng ?• Chia sẻ thơng tin.• Chia sẻ phần cứng và phần mềm.• Hỗ trợ và quản lý tập trung. Từ mạng đơn giản…ServerPC1 PC2 PC3PC4PC5Hub/SwitchPrinter Giới thiệu tổng quan mạng máy tínhVì sao phải kết nối mạng ?Các vấn đề trong kết nối mạng? Khái niệm bản về mạng OSI và TCP/IP Minh họa xây dựng Intranet Các vấn đề... giữa các hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộngMỗi mạng theo một chuẩn riêng SNA, DECNET, OSI, TCP/IP, Không thống nhất về giao thức giữa các mạng. Cần có mơ hình chuẩn hóaMơ hình OSI (Open System Interconnection)Mơ hình TCP/IP (Internet protocol suite) Mơ hình TCP/IP là gì?Mơ hình kết nối mạng do U.S. DoD (Department of Defense) đề nghị Xuất hiện 1971 trong mạng ARPANETGồm... (Metropolitan Area Network)WAN (Wide Area Network)POTS, Frame Relay, ISDN, xDSL, Internetwork: TCP/IP Giao tiếp qua mạng Sự phổ biến …ApplicationTransportInternetworkNetwork HardwareFTP, HTTP, SMTPDNS, POPTCP/UDPIPEthernet Mạng WAN Vì sao phải kết nối mạng ? Office Representativeat VietnamHeadquartersat USAFab at China Khái niệm tổng quanThuật ngữ computer network đề... I l2: ove3: you2: ove1: I l3: you2: ove1: I l3: you Mạng MANMANs(Metropolitan Area Networks)Có kích thước vùng địa lý lớn hơn LAN tuy nhiên nhỏ hơn WAN.Một tổ chức quản lý.Thường dùng cáp đồng trục, cáp quang hay sóng ngắn. …, và Internet !!!TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)VNAUFR Phân loại mạng máy tínhLAN (Local Area Network)IEEE 802.x (Ethernet,...Mơ hình OSI 7 lớpCác ứng dụng mạng: email, web, chat, Định dạng biểu diễn dữ liệu, encryption,… Thiết lập session, security, authenticationBảo đảm truyền nhận đúng dữ liệuQuản lý địa chỉ, tìm đường, truyền nhận các packet.Truyền... DoD (Department of Defense) đề nghị Xuất hiện 1971 trong mạng ARPANETGồm có 4 lớp nhưng có chức năng khác với các lớp OSILà chuẩn giao tiếp của Internet Mơ hình OSI và TCP/IP với thiết bị(Bảng dữ liệu tham khảo từ Cisco) . MẠNG CĂN BẢNLỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MẠNG1969 phát triển hệ thống mạng ARPANET (Advanced Research Project. thống mạng Internet1988 khái niệm WWW (World wide web) ra đờiGiới thiệu tổng quan mạng máy tínhVì sao phải kết nối mạng ?Các vấn đề trong kết nối mạng? Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Mạng căn bản, Mạng căn bản, Mạng căn bản

Hình ảnh liên quan

 Cần có mô hình chuẩn hóa - Mạng căn bản

n.

có mô hình chuẩn hóa Xem tại trang 13 của tài liệu.
Mô hình OSI là gì? - Mạng căn bản

h.

ình OSI là gì? Xem tại trang 14 của tài liệu.
Mô hình OSI 7 lớp - Mạng căn bản

h.

ình OSI 7 lớp Xem tại trang 16 của tài liệu.
Giao tiếp qua mô hình OSI 7 lớp Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical ApplicationPresentationSessionTransportNetworkData LinkPhysical 10010111001011010010110101011110101segmentspacketsframesDataDataDataData - Mạng căn bản

iao.

tiếp qua mô hình OSI 7 lớp Application Presentation Session Transport Network Data Link Physical ApplicationPresentationSessionTransportNetworkData LinkPhysical 10010111001011010010110101011110101segmentspacketsframesDataDataDataData Xem tại trang 17 của tài liệu.
Mô hình TCP/IP là gì? - Mạng căn bản

h.

ình TCP/IP là gì? Xem tại trang 18 của tài liệu.
Mô hình TCP/IP - Mạng căn bản

h.

ình TCP/IP Xem tại trang 19 của tài liệu.
Mô hình OSI và TCP/IP với thiết bị - Mạng căn bản

h.

ình OSI và TCP/IP với thiết bị Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan