0

Giáo trình Lắp đặt dây điện trong nhà (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trung cấp)

48 7 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 19:04

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN TRONG NHÀ NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ CĐDK[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN TRONG NHÀ NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP (Ban hành kèm theo Quyết định số:205/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI GIỚI THIỆU Giáo trình Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng biên soạn nhằm phục vụ đào tạo cho học sinh, sinh viên nghề Lắp đặt thiết bị điện Sau học giáo trình người học lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng với loại đèn khác Giáo trình bao gồm bài: Bài 1: Đấu nối dây đơn làm đầu cốt Bài 2: Đấu nối dây cáp làm đầu cốt Bài 3: Bài 3: Lắp đặt dây điện không (dây treo) Bài 4: Lắp đặt dây cáp không bọc thép, dây đặt máng Bài 5: Lắp đặt hệ thống dây điện dùng ống PVC Bài 6: Lắp đặt hệ thống dây điện ngầm Bài 7: Lắp đặt hệ thống dây cáp truyền hình Bài 8: Lắp đặt hệ thống dây mạng internet điện thoại Giáo trình biên soạn dự đóng góp q đồng nghiệp Tổ mơn Điện có đóng góp to lớn cơng tác biên soạn giáo trình Tuy nhiên trình biên soạn khó tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu độc giả để giáo trình hồn thiện thêm Bà Rịa - Vũng Tàu, tháng năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Phạm Văn cấp Ninh Trọng Tuấn Nguyyễn Xuân Thịnh MỤC LỤC BÀI 1: ĐẤU NỐI DÂY ĐƠN VÀ LÀM ĐẦU CỐT 1 KHÁI NIỆM 2 PHƯƠNG PHÁP NỐI BÀI 2: ĐẤU NỐI DÂY CÁP VÀ LÀM ĐẦU CỐT KHÁI NIỆM PHỤ KIỆN NỐI DÂY PHƯƠNG PHÁP NỐI QUY TRÌNH NỐI 10 BÀI 3: LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN TRÊN KHÔNG 11 KHÁI NIỆM 12 PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT DÂY TRÊN KHÔNG 12 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN TRÊN KHƠNG 16 BÀI 4: LẮP ĐẶT DÂY CÁP KHÔNG BỌC THÉP, DÂY ĐẶT TRONG NHÀ 19 KHÁI NIỆM 20 PHỤ KIỆN LẮP ĐẶT DÂY CÁP KHÔNG BỌC THÉP, DÂY ĐẶT TRONG MÁNG 20 PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT DÂY CÁP TRONG MÁNG CÁP 20 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT DÂY CÁP TRONG MÁNG 21 BÀI 5: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN NỔI DÙNG ỐNG PVC 22 KHÁI NIỆM 23 CÁC QUY TẮC QUY ĐỊNH THIẾT KẾ MẠNG ĐIỆN 23 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 24 BÀI 6: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY ĐIỆN NGẦM 26 KHÁI NIỆM 27 SƠ ĐỒ HỆ THÓNG ĐIỆN CĂN HỘ 27 Phương pháp tính tốn số lượng dây dẫn ống đặt dây điện ngầm 28 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 29 BÀI 7: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY CÁP TRUYỀN HÌNH 30 KHÁI NIỆM 31 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH 31 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT CÁP TRUYỀN HÌNH CĂN HỘ GIA ĐÌNH 32 BÀI 8: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY MẠNG INTERNET VÀ ĐIỆN THOẠI 34 KHÁI NIỆM 35 CÔNG DỤNG 35 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 37 QUY TRÌNH LẮP ĐẶT 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 CHƯƠNG TRÌNH MƠ ĐUN: LẮP ĐẶT DÂY ĐIỆN TRONG NHÀ Tên mô đun: Lắp đặt dây điện nhà Mã số mô đun: ELEC54125 Thời gian thực mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 58 giờ; kiểm tra giờ) Số tín chỉ: 04 Vị trí, tính chất mơ đun: - Mơ đun bố trí giảng dạy sau học xong môn đo lường điện, trang bị - điện 1, trang bị điện 2, máy điện sở; trước mô đun lắp đặt thiết bị bảo vệ Tính chất: thuộc nhóm mơn học, mơ đun chun mơn nghề Mục tiêu mơ đun: - Về kiến thức:  Trình bày cách đấu nối dây dẫn, phương pháp quy trình lắp đặt dây điện khơng, dây cáp đặt máng cáp, hệ thống dây điện dùng ống PVC, hệ thống dây điện ngầm, hệ thống cáp truyền hình, internet, điện thoại cho hộ gia đình; - Về kỹ  Kiểm tra chất lượng vật liệu, thiết bị lắp đặt dây điện dân dụng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an tồn người thiết bị q trình lắp đặt, vận hành - Về lực tự chủ trách nhiệm  Có thái độ tự tin, tơn trọng quy tắc kỹ thuật an toàn việc sử dụng thiết bị điện  Có tác phong làm việc công nghiệp Nội dung mô đun: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) TT Tín Mã MH/MĐ Tên mơn học, mơ đun Tổng Lý số thuyết Thực hành, thí nghiệ m, thảo luận, tập Kiểm tra LT TH Các môn học chung/đại cương 14 285 120 150 10 COMP52001 Giáo dục trị 30 15 13 2 COMP51003 Pháp luật 15 I COMP51007 Giáo dục thể chất 30 24 COMP52009 45 21 21 COMP52005 Tin học 45 15 29 FORL54002 Tiếng Anh 90 30 56 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 26 2 II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 51 1260 323 880 22 35 II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật sở 12 240 112 116 An toàn điện 30 28 Giáo dục quốc phòng An ninh ELET5201 ELEI52033 Mạch điện 30 28 10 ELEI53132 Mạch điện 60 28 29 11 ELEC52166 Vẽ điện chuyên ngành 45 14 29 1 12 ELEI53117 Khí cụ điện 75 14 58 39 1020 211 764 14 31 II.2 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 13 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 14 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 15 ELEI53150 Thực tập điện 75 14 58 16 ELEC54125 Lắp đặt dây điện nhà 90 28 58 2 17 ELEC55130 Lắp đặt thiết bị đo lường điện 120 28 87 18 ELEC55128 Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng 120 28 87 19 ELEC55129 Lắp đặt thiết bị điện dân dụng 120 28 87 20 ELEC55126 Lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí 120 28 87 21 ELEC54255 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 Tổng cộng: 65 1545 443 1030 32 40 Chương trình chi tiết môn học: 5.2 Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, tập 5 14 6 16 10 22 14 12 90 28 Bài 1: Đấu nối dây đơn làm đầu cốt Bài 2: Đấu nối dây cáp làm đầu cốt Bài 3: Lắp đặt dây điện không (dây treo) Bài 4: Lắp đặt dây cáp không bọc thép, dây đặt máng Bài 5: Lắp đặt hệ thống dây điện dùng ống PVC Bài 6: Lắp đặt hệ thống dây điện ngầm Bài 7: Lắp đặt hệ thống dây cáp truyền hình Bài 8: Lắp đặt hệ thống dây mạng internet điện thoại Cộng Điều kiện thực mơ đun: Phịng học chun mơn hóa/ phịng xưởng: 6.1 - Phòng học lắp đặt điện Trang thiết bị máy móc: 6.2 6.3 Máy vi tính, máy chiếu Đồng hồ VOM Bộ đồ nghề lắp đặt điện Thiết bị đóng cắt bảo vệ (Cầu chì, CB…) Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: - Giáo trình, giáo án, tài liệu liên quan 6.4 Các điều kiện khác: Kiểm tra LT TH 1 1 58 2 Nội dung phương pháp đánh giá: 7.1 - Nội dung: Về kiến thức: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8, Về kỹ năng: Bài 1,2,3,4,5,6,7,8, Về lực tự chủ trách nhiệm: + Nghiêm túc học tập + Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ cơng việc 7.2 Phương pháp đánh giá kết thúc mô đun theo hình thức sau: Kiểm tra thường xuyên + Số lượng bài: 02 + Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm q trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập Kiểm tra định kỳ: kiểm tra, đánh giá hình thức tự luận/trắc nghiệm; + Số lượng bài: 05 + Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo biểu mẫu qui định, đó: Hình thức Thời gian Stt Bài kiểm tra Nội dung kiểm tra - - Bài kiểm tra số Thực hành Bài kiểm tra số 2, số 3 Bài kiểm tra số 4, số Lý thuyết Thực hành Lý thuyết Thực hành Bài 1,2,3, Bài 5,6 Bài 7, 45÷60 phút 60 phút 60 phút Thi kết thúc mơn học: Thi thực hành  Hình thức thi: tự luận  Thời gian thi: 60 – 120 phút Hướng dẫn thực mô đun: 8.1 Phạm vi áp dụng mơ đun: Chương trình mơ đun sử dụng để giảng dạy nghề Lắp đặt thiết bị điện hệ Cao đẳng 8.2 - Hướng dẫn số điểm phương pháp giảng dạy mơ đun đào tạo: Đối với giáo viên, giảng viên: Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết tích hợp thực hành phù hợp với học Giáo án soạn theo buổi dạy + Tổ chức giảng dạy: (mơ tả chia ca, nhóm ) + Thiết kế phiếu học tập, phiếu thực hành Đối với người học: + Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ + Hoàn thành thực hành kỹ + Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập + Tuân thủ qui định an toàn, giấc + - Những trọng tâm chương trình cần ý: 8.3 8.4 Qui ước trình bày vẽ điện, khung tên nội dung khung tên Các ký hiệu qui ước, đường nét qui ước ký hiệu Nguyên tắc để thiết lập chuyển đổi qua lại dạng sơ đồ Nguyên tắc đọc, phân tích vẽ Tài liệu cần tham khảo: [1] Phan Đăng Khải, Giáo trình kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục, 2002 [2] Trần Duy Phụng - Thiết kế lắp đặt điện nhà - Nhà xuất Đà Nẵng [3] Nguyễn Công Hiền - Hệ thống cung cấp điện xí nghiệp, thị nhà cao tầng, NXB Khoa học kỹ thuật 2007 [4] Trần Thế San, Nguyễn Trọng Thắng - Lắp đặt sửa chữa nâng cấp mạng điện dân dụng, Nhà xuất Đà Nẵng BÀI 1: ĐẤU NỐI DÂY ĐƠN VÀ LÀM ĐẦU CỐT  GIỚI THIỆU BÀI 1: Bài giới thiệu đấu nối dây đơn làm đầu cốt  MỤC TIÊU BÀI 1: - Trình bày phương pháp nối tiếp nối rẽ nhánh dây đơn; - Xác định độ dài dây cần bóc vỏ cách điện, bóc vỏ đạt yêu cầu kỹ thuật, chọn đầu cốt phù hợp đường kính dây; - Nối dây quy trình, mối nối chắn, chịu lực căng, tiếp xúc điện tốt; - Có thói quen tiết kiệm vật tư kỹ thuật, bảo quản tốt thiết bị dụng cụ  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP BÀI - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, làm mẫu, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (bài 1) trước buổi học; hồn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN BÀI - Phòng học chun mơn hóa/nhà xưởng: xưởng lắp đặt điện - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ BÀI - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập Bài 1: Đấu nối dây đơn làm đầu cốt Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Lắp đặt dây điện trong nhà (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Trung cấp),