0

Giáo trình Mạch điện cơ bản (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Cao đẳng)

24 2 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2023, 18:51

Untitled TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số 205/QĐ CĐDK ngày 1 thán[.] TẬP ĐỒN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ  GIÁO TRÌNH MƠ ĐUN: MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN NGHỀ: LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐIỆN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định số:205/QĐ-CĐDK ngày tháng năm 2022 Trường Cao Đẳng Dầu Khí) Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2022 (Lưu hành nội bộ) TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu thuộc loại sách giáo trình nên nguồn thơng tin phép dùng nguyên trích dùng cho mục đích đào tạo tham khảo Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh bị nghiêm cấm LỜI NĨI ĐẦU Giáo trình Mạch điện biên soạn nhằm phục vụ đào tạo cho học sinh, sinh viên nghề Lắp đặt thiết bị điện Sau học giáo trình người học hiểu khái niệm từ trường đại lượng mạch điện Giáo trình bao gồm chương: Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Chương 2: Các đại lượng mạch điện Giáo trình Mạch điện biên soạn phục vụ cho công tác giảng dạy giáo viên liệu học tập sinh viên Trường Cao đẳng Dầu khí Do chun mơn thời gian có hạn nên khơng tránh khởi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp đồng nghiệp bạn đọc để sách có chất lượng cao Bà Rịa – Vũng Tàu, tháng 06 năm 2022 Tham gia biên soạn Chủ biên: Ths Nguyễn Thị Lan ThS Phan Đúng Nguyễn Xn Thịnh MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC: MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN 5.1 Chương trình khung: 5.2 Chương trình chi tiết mơn học: CHƯƠNG 1: TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 1.1 TỪ TRƯỜNG - KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG 1.2 CÁCH TẠO RA TỪ TRƯỜNG 1.3 CẢM ỨNG TỪ 1.4 LỰC TỪ 1.5 TỪ THÔNG – KHÁI NIỆM VỀ TỪ THÔNG 1.6 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG DIỆN TỪ 1.7 CHIỀU DÒNG DIỆN CẢM ỨNG – ĐỊNH LUẬ LENZ – SỨC ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG CHƯƠNG 2: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN TRONG MẠCH ĐIỆN 10 2.1 ĐIỆN THẾ 11 2.2 CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN 11 2.3 ĐIỆN TRỞ 12 2.4 Công suất 12 2.5 Điện dung 13 2.6 Điện cảm 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO 15 CHƯƠNG TRÌNH MƠN HỌC: MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN Tên môn học: Mạch điện Mã môn học: ELEI52033 Thời gian thực môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 27 giờ; Thực hành (bài tập): giờ; Kiểm tra: giờ) Số tín chỉ: Vị trí, tính chất mơn học: - Vị trí: Là mơn học thuộc mơn học sở chương trình đào tạo Mơn học dạy trước môn học, mô đun chuyên môn nghề sau mơn học, mơ đun chung - Tính chất: Mơn học trang bị kiến thức, kỹ mạch điện Mục tiêu môn học: - Về kiến thức: - + Phát biểu khái niệm, định luật, định lý mạch điện chiều, xoay chiều, mạch ba pha; + Trình khái niệm số đại lượng mạch điện Về kỹ năng: - + Giải số tập địa lượng mạch điện Về lực tự chủ trách nhiệm: + Nghiêm túc học tập + Cẩn thận, nghiêm túc học tập công việc + Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ cơng việc Nội dung mơn học: 5.1 Chương trình khung: Thời gian đào tạo (giờ) TT Mã MH/MĐ I Tên mơn học, mơ đun Các mơn học chung/đại cương Tín Tổng số Lý thuyết Thực Kiểm hành, tra thí nghiệm, thảo luận, LT TH tập 23 465 183 257 17 COMP64002 Giáo dục trị 75 41 29 COMP62004 Pháp luật 30 18 10 COMP62008 Giáo dục thể chất COMP62010 COMP63006 Tin học FORL66001 60 51 4 75 36 35 2 75 15 58 Tiếng Anh 120 42 72 SAEN52001 An toàn vệ sinh lao động 30 26 2 II Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc 72 1815 435 1299 30 51 II.1 Các môn học, mô đun kỹ thuật sở 14 270 140 116 10 Giáo dục quốc phòng An ninh ELEI52033 Mạch điện 30 28 ELET5201 An toàn điện 30 28 10 ELEI53132 Mạch điện 60 28 29 11 ELEC52166 Vẽ điện chuyên ngành 45 14 29 1 12 ELET62064 Vật liệu điện 30 28 13 ELEI53117 Khí cụ điện 75 14 58 Các môn học, mô đun chuyên môn nghề 58 1545 295 1183 20 47 II.2 14 ELEI53150 Thực tập điện 75 14 58 15 ELEI53115 Đo lường điện 75 14 58 16 ELET55157 Trang bị điện 120 28 87 17 ELEI62158 Trang bị điện 2 45 14 29 1 18 ELEI56135 Máy điện 150 28 116 19 AUTM64116 PLC 75 14 58 20 ELEC54125 90 28 58 2 21 ELEC55129 120 28 87 Lắp đặt dây điện nhà Lắp đặt thiết bị điện chiếu sáng 22 ELEC55130 Lắp đặt thiết bị đo lường điện 120 28 87 23 ELEC65127 Lắp đặt thiết bị bảo vệ 120 28 87 24 ELEC55129 120 28 87 25 ELEC55126 120 28 87 26 ELEC54255 Thực tập sản xuất 180 15 155 10 27 ELEC63222 Khóa luận tốt nghiệp 135 129 95 2280 618 1556 47 59 Lắp đặt thiết bị điện dân dụng Lắp đặt hệ thống điều hịa khơng khí Tổng cộng: 5.2 Chương trình chi tiết mơn học: Thời gian (giờ) Số TT Nội dung tổng quát Tổng số Lý thuyết Thực hành, thí nghiệm, Kiểm tra thảo luận, tập LT TH Chương 1: Từ trường – cảm ứng điện từ 12 11 Chương 2: Mạch điện chiều 18 16 1 30 27 Cộng Điều kiện thực môn học 6.1 Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Phịng học lý thuyết 6.2 Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng, phấn, bút viết bảng/phấn trắng màu, giẻ lau 6.3 Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, giáo án 6.4 Phiếu học tập Các điều kiện khác: Nội dung phương pháp đánh giá 7.1 Nội dung: - Về kiến thức: Chương 1,2 - Về lực tự chủ trách nhiệm: + Nghiêm túc học tập + Cẩn thận, nghiêm túc học tập cơng việc + Rèn luyện tính kiên nhẫn, xác tỉ mỉ cơng việc 7.2 Phương pháp đánh giá kết thúc môn học theo hình thức sau: Kiểm tra thưởng xuyên: - Số lượng bài: 01 - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực thời điểm q trình học thơng qua việc kiểm tra vấn đáp học, kiểm tra viết với thời gian làm 30 phút, kiểm tra số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm tập Kiểm tra định kỳ: - Số lượng bài: 02 lý thuyết - Cách thức thực hiện: Do giáo viên giảng dạy môn học/mô đun thực theo theo số kiểm tra quy định chương trình mơn học mục III hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm tập lớn, tiểu luận, làm thực hành, thực tập Giáo viên biên soạn đề kiểm tra lý thuyết kèm đáp án đề kiểm tra thực hành kèm biểu mẫu đánh giá thực hành theo biểu mẫu qui định, đó: Stt Bài kiểm tra Hình thức kiểm tra Nội dung Thời gian Bài kiểm tra số Lý thuyết Chương 45÷60 phút Bài kiểm tra số Lý thuyết Chương 45÷60 phút Thi kết thúc mơn học: - Trắc nghiệm máy tính - Thời gian: 45÷60 phút Hướng dẫn thực môn học: 8.1 Phạm vi áp dụng mơn học: Chương trình mơn học áp dụng cho nghề Lắp đặt thiết bị điện, Vận hành nhà máy nhiệt điện, vận hành thiết bị chế biến Dầu khí, Sửa chữa thiết bị chế biến Dầu khí, Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng, Trung cấp 8.2 Hướng dẫn phương pháp giảng dạy, học tập môn học: Đối với giáo viên, giảng viên: - + Thiết kế giáo án theo thể loại lý thuyết với học Giáo án soạn theo buổi dạy + Tổ chức giảng dạy: theo lớp + Thiết kế phiếu học tập Đối với người học: + Tài liệu, dụng cụ học tập, ghi đầy đủ + Hoàn thành tập + Tổ chức làm việc nhóm, làm việc độc lập + Tuân thủ qui định giấc 8.3 Những trọng tâm cần ý: 8.4 Tài liệu tham khảo: [1] Phạm Thị Cư (chủ biên), Mạch điện 1, NXB Giáo dục, năm 2000 [2] Hoàng Hữu Thận, Cơ sở Kỹ thuật điện , NXB Giao thông vận tải, năm 2000 CHƯƠNG 1: TỪ TRƯỜNG – CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ  GIỚI THIỆU CHƯƠNG Chương chương giới thiệu từ trường, tượng cảm ứng điện từ, từ thông, lực từ  MỤC TIÊU CHƯƠNG 1: - Trình bày khái niệm từ trường, cường độ từ cảm, cường độ từ trường, từ thơng - Trình bày tượng cảm ứng điện từ - Trình bày cách xác định chiều dòng điện cảm ứng vòng dây dẫn chuyển động từ trường - Tính lực điện từ - Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỷ mỉ, xác  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập chương (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 1) trước buổi học; hồn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình chương theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Khơng - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng mơn học + Nghiêm túc q trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định kỳ lý thuyết:  NỘI DUNG CHƯƠNG 1.1 TỪ TRƯỜNG - KHÁI NIỆM TỪ TRƯỜNG Nam châm điện, nam châm vĩnh cửu, dây dẫn mang dòng điện tạo xung quanh chúng từ trường Từ trường biểu diễn đường sức từ trường (đường cảm ứng từ), từ cực bắc (N) tới cực nam (S) trở cực bắc qua lõi nam châm (hình 1.1) Hình 1.1 Đường sức nam châm vĩnh cửu Từ trường dạng vật chất tồn xung quanh dòng điện hay hạt mang điện chuyển động tác dụng lực từ lên dòng điện hay hạt mang điện chuyển động khác 1.2 CÁCH TẠO RA TỪ TRƯỜNG 1.2.1 Nam châm vĩnh cửu Quy tắc “Ra Bắc vào Nam” 1.2.2 Quy tắc “ Vặn đinh ốc” a Đường sức từ trường dòng điện dây dẫn thẳng: Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang Quy tắc “Vặn đinh ốc 1: Chiều dòng điện chiều tiến đinh ốc, chiều quay đinh ốc chiều từ trường” (hình 1.2) Hình 1.2 Quy tắc vặn đinh ốc b Đường sức từ trường cuộn dây có dịng điện: Quy tắc “Vặn đinh ốc 2: Chiều quay đinh ốc chiều dòng điện cuộn dây, chiều tịnh tiến đinh ốc chiều từ trường” Hình 1.3 Quy tắc vặn đinh ốc 1.3 CẢM ỨNG TỪ Từ trường không gian biểu diễn đường sức từ trường, đường cong khép kín, tiếp tuyến điểm trùng với phương từ trường điểm Mật độ đường sức lớn hay nhỏ cho biết từ trường mạnh hay yếu - ⃗ Để đặc trưng cho từ trường người ta dùng khái niệm vector cường độ từ cảm B ⃗ : cho biết từ trường mạnh hay yếu, đơn vị Tesla (T)  Trị số B  Chiều ⃗B: chiều từ trường (chiều đường sức từ trường) - Để xét đến ảnh hưởng môi trường vật chất, người ta dung vector cường độ ⃗⃗ (đơn vị Ampe mét, A/m), để đặc trưng cho từ trường môi trường từ trường H vật chất Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang ⃗B=μ0 (1+ )H ⃗⃗ =μ⃗⃗H m Trong đó: m : độ từ thẩm môi trường vật chất đặc trưng ảnh hưởng môi trường μ0 = 4π.10-7 : hệ số (độ) từ thẩm chân không (Henry/mét = H/m) : hệ số (độ) từ thẩm môi trường vật chất Do hệ số từ thẩm vật liệu dẫn từ lớn gấp hàng nghìn lần chân khơng nên người ta đưa khái niệm hệ số từ thẩm tương đối: μr = μ μ0 Trong kỹ thuật điện, vật liệu sắt từ có μr lớn (từ vài trăm vài vạn) sắt từ thường sử dụng để chế tạo mạch từ cho thiết bị điện Trong khe hở khơng khí phận không sắt từ: B = μ0 H Trong phần thép: 1.4 B = H = B =μ0 μr H LỰC TỪ 1.4.1 Lực từ cực nam châm Hai cực khác tên nam châm đặt gần hút (hình 1.4) Ngược lại cực tên để gần đẩy (hình 1.5) Hình 1.4 Lực hút cực khác tên nam châm Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang Hình 1.5 Lực đẩy cực tên nam châm 1.4.2 Lực tác dụng từ trường lên dẫn mang dòng điện Khi dẫn mang dòng điện nằm từ trường, dẫn chịu lực điện từ tác dụng có trị số là: F = BIlsinα Trong đó: B – Cường độ từ cảm (T) I – Dòng điện (A) L – chiều dài dẫn (m) ⃗ I α góc vector B F – Lực điện từ (N) Khi dẫn đặt vng góc với từ trường (α = 900) lực điện từ là: F = BIl Chiều lực điện từ xác định theo quy tắc “bàn tay trái”: “Đặt bàn tay trái cho long bàn tay hứng đường cảm ứng từ, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều dịng điện, chiều ngón tay chỗi 90 độ chiều lực điện từ” Ví dụ: Một dẫn l = 2m có dịng điện I = 150 mA chạy qua, đặt vng góc với từ trường B = 1,2 T Chiều dịng điện hình vẽ (hình 1.7) Hình 1.6 Xác định chiều lực điện từ Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang Tình trị số chiều lực điện từ tác dụng lên dẫn Giải: Trị số lực điện từ: F = BIl = 1,2.150.10-3.2 = 0,36 N Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định chiều Hình 1.7 lực điện từ hướng xuống 1.4.3 Lực tác dụng lên hai dẫn đặt song song a Hai dẫn có chiều dịng điện Hình 1.8 Lực tác dụng hai dẫn mang dòng điện đặt song Xét đoạn CD = l dây dẫn thứ (d2), cảm ứng từ B1 dây thứ (d1) gây l Chiều B1 xác định theo quy tắc vặn đinh ốc Lực từ F12 tác dụng lên dây đoạn CD (d2): Chiều F12 xác định theo quy tắc bàn tay trái Tương tự cho dây dẫn thứ đoạn AB Như dòng điện dây dẫn chiều chúng hút b Hai dẫn ngược chiều dòng điện Xét tương tự dòng điện dây dẫn ngược chiều thì chúng đẩy Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang 1.5 TỪ THÔNG – KHÁI NIỆM VỀ TỪ THÔNG ⃗⃗ xuyên qua bề Thông lượng vectơ B ⃗ mặt S gọi từ thơng  (hình 1.9) Khi vectơ ⃗B thẳng góc với bề mặt S có trị số tồn mặt phẳng từ thơng dược tính là:  = BS Đơn vị từ thơng Vêbe, kí hiệu Wb Hình 1.9 Từ thơng lõi thép Ví dụ 1: Cường độ tự cảm B mặt cực nam châm có trị số 8.10 -3T Diện tích mặt cực S = 10 dm2 Tính từ thơng cực từ Giải : Từ thông cực từ:  = BS = 8.10-3.10.10-2 = 8.10-4 (Wb) Ví dụ 2: Cường độ tự cảm B lõi thép máy biến áp (hình 1.7) 1,45T Diện tích ngang lõi thép S = 120 cm2 Tính từ thơng chạy lõi thép Giải : Từ thông lõi thép:  = BS = 1,45.120.10-4 = 1,74.10-2 (Wb) 1.6 HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG DIỆN TỪ Nhà bác học người Anh, Faraday, người phát tượng cảm ứng điện từ Ơng tìm mối liên hệ điện trường từ trường Với thí nghiệm, đưa nam châm vĩnh cửu lại gần dây dẫn điện làm dịng điện biến đổi, thay đổi dịng điện ống dây tạo dịng điện vịng dây dẫn kín đặt từ trường, biểu hiện tượng cảm ứng điện từ Như vậy, mạch kín xuất dịng điện cảm ứng, từ thơng (hay số đường cảm ứng từ) qua diện tích giới hạn mạch kín biến thiên theo thời gian Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang 1.7 CHIỀU DÒNG DIỆN CẢM ỨNG – ĐỊNH LUẬ LENZ – SỨC ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG 1.7.1 Chiều dòng điện cảm ứng – Định luật Lentz Qua phân tích thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ, nhà bác học Lentz, người Nga, tìm quy tắc xác định chiều dòng điện cảm ứng: Dòng điện cảm ứng xuất mạch kín có chiều cho từ trường dịng điện sinh có tác dụng chống lại biến thiên từ thông sinh (từ thơng ban đầu qua mạch) 1.7.2 Sức điện động cảm ứng Sự xuất dòng điện cảm ứng mạch kín chứng tỏ mạch xuất sức điện động cảm ứng Sức điện động cảm ứng phụ thuộc vào biến thiên từ thơng gửi qua mạch Nếu mạch khơng kín từ thơng biến thiên làm xuất sức điện động cảm ứng khơng có dịng điện mạch 1.7.3 Định luật cảm ứng điện từ Mỗi từ thơng qua diện tích giới hạn mạch biến thiên làm xuất mạch sức điện động cảm ứng Nếu mạch khép kín có dịng điện mạch Chiều dịng điện mạch tuân theo định luật Lentz Faraday tìm Định luật cảm ứng điện từ: ec = - d (công thức Macxoen) dt Sức điện động cảm ứng xuất mạch trị số trái dấu với tốc độ biến thiên từ thông qua diện tích giới hạn mạch  TĨM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Từ trường – Khái niệm từ trường Cách tạo từ trường Cảm ứng từ Lực từ Từ thông – Khái niệm từ thông Hiện tượng cảm ứng điện từ Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang 1.7 Chiều dòng điện cảm ứng – Định luật Lenz Sức điện động cảm ứng  CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CỦNG CỐ CHƯƠNG 1 Trình bày khái niệm từ trường Nêu phương pháp xác định chiều đường sức từ trường Hãy viết biểu thức quan hệ giũa cường độ từ cảm B từ trường H đơn vị chúng Hãy viết biểu thức quan hệ giũa cường độ từ cảm B từ thông  đơn vị chúng Phát biểu định luật lực từ Nêu định nghĩa từ thơng Trình bày thí nghiệm tượng cảm ứng điện từ Phát biểu chiều dịng điện cảm ứng Từ thơng xun qua tiết diện S = 50cm2  = 6.10-3Wb Cho biết từ trường phân bố diện tích S Tính cường độ từ cảm B Đáp số: B = 1,2 T Chương 1: Từ trường – Cảm ứng điện từ Trang CHƯƠNG 2: CÁC ĐẠI LƯỢNG CƠ BẢN TRONG MẠCH ĐIỆN  GIỚI THIỆU CHƯƠNG 2: Chương giới thiệu đại lượng mạch điện gồm: Điện thế, cường độ dòng điện điện trở, điện cảm, điện dung cách tính tốn cơng suất  MỤC TIÊU CHƯƠNG 2: - Trình bày khái niệm số đại lượng mạch điện - Giải số tập đại lượng mạch điện - Phát huy tính tić h cực, chủ đô ̣ng và sáng ta ̣o ho ̣c tâ ̣p  PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CHƯƠNG - Đối với người dạy: sử dụng phương pháp giảng giảng dạy tích cực (diễn giảng, vấn đáp, dạy học theo vấn đề); yêu cầu người học thực câu hỏi thảo luận tập chương (cá nhân nhóm) - Đối với người học: chủ động đọc trước giáo trình (chương 2) trước buổi học; hoàn thành đầy đủ câu hỏi thảo luận tập tình chương theo cá nhân nhóm nộp lại cho người dạy thời gian quy định  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG - Phịng học chun mơn hóa/nhà xưởng: Khơng - Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu thiết bị dạy học khác - Học liệu, dụng cụ, ngun vật liệu: Chương trình mơn học, giáo trình, tài liệu tham khảo, giáo án, phim ảnh, tài liệu liên quan - Các điều kiện khác: Khơng có  KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG - Nội dung:  Kiến thức: Kiểm tra đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kiến thức  Kỹ năng: Đánh giá tất nội dung nêu mục tiêu kĩ  Năng lực tự chủ trách nhiệm: Trong trình học tập, người học cần: + Nghiên cứu trước đến lớp Chương 2: Các đại lượng mạch điện Trang 10 + Chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập + Tham gia đầy đủ thời lượng môn học + Nghiêm túc trình học tập - Phương pháp:  Điểm kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra (hình thức: hỏi miệng)  Kiểm tra định kỳ lý thuyết:  NỘI DUNG CHƯƠNG 2.1 ĐIỆN THẾ Tại điểm mạch điện có điện Hiệu điện điểm gọi điện áp U: UAB =φA -φB Đơn vị điện áp Volt, kí hiệu V Chiều điện áp quy ước chiều từ điểm có điện cao đến điểm có điện thấp 2.2 CƯỜNG ĐỘ DỊNG ĐIỆN a Khái niệm Dịng điện dịng chuyển dời có hướng hạt mang điện tác dụng điện trường Người ta quy ước chiều dịng điện chiều chuyển dịch điện tích dương Như vật dẫn, chiều dòng điện hướng từ cực dương (+) cực âm (-) nguồn (từ nơi có điện cao nơi có điện thấp hơn) Đại lượng đặc trưng cho độ lớn dòng điện cường độ dòng điện hay dòng điện, ký hiệu I Cường độ dòng điện lượng điện tích (hay điện lượng) q qua tiết diện thẳng vật dẫn khoảng thời gian t ∆q i= ∆t Đơn vị dịng điện Ampe, kí hiệu A 1A = 1C/1s 1kA = 103A ; 1mA = 10-3A ;1µA = 10-6A Chương 2: Các đại lượng mạch điện Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình Mạch điện cơ bản (Nghề Lắp đặt thiết bị điện Cao đẳng),