0

bài thuyết trình LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐIỀU KHIỂN

26 7 0
  • bài thuyết trình LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐIỀU KHIỂN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/08/2022, 01:59

CHƯƠNG 5: LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐIỀU KHIỂN NHÓM DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ Tên MSSV Lê Nguyễn Trường An 61900003 Nguyễn Thị Diễm Trang 61900792 Nguyễn Thị Minh Thạnh 61900242 Trần Huỳnh Anh Thư 62000250 Lý Diệp Bảo Trân 62000268 Nguyễn Thị Bích Trà 62000657 Lê Ngọc Trinh 62000276 Nguyễn Trần Bảo Trân 62000659 Phạm Minh Thư 62000249 10 Nguyễn Ngọc Minh Thơ 62000243 NỘI DUNG: 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 02 ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN 03 CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC / THIÊN KIẾN NHẬN THỨC 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? ● Là chức quản lý ● Là trình tác động đến người ●Liên quan đến: ● Lãnh đạo người ● Động viên người tổ chức ● Xử lý kịp thời xung đột có liên quan đến tổ chức MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO a/ Theo mức độ tập trung quyền lực: ĐỘC ĐOÁN DÂN CHỦ TỰ DO Tổng thống thứ 16 Hoa Kỳ, Abraham Lincoln là ví dụ tiêu biểu phong phương thức lãnh đạo độc đoán Một người áp dụng thành công sáng tạo với phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Steve Jobs - người đưa định hướng cho cấp sau lại để họ tự thực mà khơng can thiệp MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO b/ Theo mức độ quan tâm đến công việc quan tâm đến người: Quan tâm đến người Cao Thấp S3 - Cơng việc: - Con người: nhiều S2 - Cơng việc: nhiều - Con người: nhiều S4 - Công việc: - Con người: S1 - Công việc: nhiều - Con người: Quan tâm đến cơng việc Cao YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO • Nhà quản lý • Nhân viên • Cơng việc phải giải Nhà quản lý thành công biết truyền cảm hứng cho người thừa hành để họ nỗ lực thực nhiệm vụ Điều phụ thuộc nhiều vào phẩm chất, kiến thức kỹ họ ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN ĐỊNH NGHĨA ĐỘNG VIÊN ● Tạo hăng hái nhiệt tình ● Có trách nhiệm q trình thực công việc ● Nhà quản lý phải tạo động thúc đẩy cấp làm việc THUYẾT VỀ X Y CỦA MC.Gredor - Tuy nhiên, thuyết Gregor bị giáo sư William Ouchi phản bác Ông cho X hay Y theo Gregor thái độ chất Bản chất X Bản chất Y khơng thích làm việc thích làm việc lười biếng sẵn sàng nhận trách nhiệm thụ động khơng muốn nhận trách nhiệm thích động sáng tạo sẵn sàng chấp nhận huy, kiểm soát người khác biết tự kiểm sốt để hồn thành mục tiêu THUYẾT YẾU TỐ CỦA HERZBERG NHÓM YẾU TỐ ĐỘNG VIÊN • • • • • • Thành tựu Sự cơng nhận Ban thân cơng việc Tính tách nhiệm Sự tiến Sự phát tiên NHÓM YẾU TỐ DUY TRÌ Giam sát Chính sách cơng ty Mối quan hệ với giám sát viên Điều kiện làm việc Lương Mối quan hệ với đồng nghiệp, nhân viên • Sự an tồn • • • • • • THUYẾT NHU CẦU CỦA MC CLELLAND THUYẾT CỦA VICTOR.H.VROOM • Nhu cầu thành đạt • Nhu cầu hội nhập • Nhu cầu quyền lực • Cơng việc phù hợp khả • Phần thưởng hấp dẫn sau hồn thành • Cam kết phần thưởng → Động thúc đẩy = mức say mê x kỳ vọng đạt x cam kết 03 CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC / THIÊN KIẾN NHẬN THỨC THƠNG TIN - Dùng ngơn ngữ đơn giản để gửi thông tin - Tăng phản hồi thông tin để người nhận người gửi tránh hiểu nhầm - Thông tin lúc, kịp thời CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC ★ Khái niệm: Là sai sót có tính hệ thống nhận thức người môi trường định, gây ảnh hưởng lớn đến tính xác việc định CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến tự tin Ám người tự tin vào khả năng, kinh nghiệm thân Hài lòng Đề cập đến cám dỗ xu hướng dẫn đến việc bỏ qua lợi ích tương lai để đạt lợi ích thấp nhiều CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Hiệu ứng mỏ neo Một khuynh hướng nhận thức mô tả xu hướng thông thường người phụ thuộc nhiều vào phần thông tin cung cấp Thiên kiến nhận thức chọn lọc Mọi người thường có xu hướng tự sàng lọc tiếp thu thơng tin mà quan tâm khối lượng thông tin khổng lồ mà họ nhận CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến xác nhận Chúng ta thường cho biết có xu hướng tìm kiếm, giải thích ghi nhớ thông tin liên quan để chứng minh cho quan điểm sẵn có thân mà khơng xem xét ý kiến trái chiều khác Thiên kiến đóng khung Xảy định bị ảnh hưởng cách thơng tin trình bày CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến thói quen có sẵn Con người thường ưu tiên chọn cách dễ chọn cách khó Thiên kiến đại diện Những người định đánh giá khả kiện dựa mức độ giống với kiện tập hợp kiện khác CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến ngẫu nhiên Tạo ý nghĩa vô kiện ngẫu nhiên Thiên kiến chi phí chìm Xảy gặp phải khoản đầu tư thua lỗ, lo sợ khoản tiền vốn ban đầu, lại tiếp tục đầu tư thêm vào CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến nhận thức muộn Chúng ta tin đốn kết xác kiện bất kỳ, tin đốn kết quả, trí nhớ ta ln qn Thiên kiến qui kết cho thân Xu hướng đánh giá thấp ảnh hưởng yếu tố bên đánh giá cao ảnh hưởng yếu tố bên cá nhân CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến qui kết Xu hướng cá nhân gán thành công họ cho yếu tố bên trong đổ lỗi cho yếu tố bên thất bại Thiên kiến tương đồng giả lập Hiệu ứng “like me, similar-tome” - giả định người khác giống CÁC THIÊN LỆCH THƯỜNG GẶP Thiên kiến khuôn mẫu Khuynh hướng ghi nhận thành viên nhóm xã hội có đặc điểm định Đặc điểm tính cách, sở thích, ngoại hình khả Những đặc điểm khơng cụ thể thiếu xác Hiệu ứng lan tỏa Cịn xem ngun tắc “cái đẹp tốt”, xảy bạn có ấn tượng tốt người mặc định khía cạnh khác họ tốt THANKS! Do you have any questions? ... PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO 02 ĐỘNG VIÊN VÀ CÁC LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG VIÊN 03 CÁC THIÊN LỆCH NHẬN THỨC / THIÊN KIẾN NHẬN THỨC 01 PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO LÀ GÌ? ● Là chức quản lý ● Là trình tác... động đến người ●Liên quan đến: ● Lãnh đạo người ● Động viên người tổ chức ● Xử lý kịp thời xung đột có liên quan đến tổ chức MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO a/ Theo mức độ tập trung quyền... Kỳ, Abraham Lincoln là ví dụ tiêu biểu phong phương thức lãnh đạo độc đoán Một người áp dụng thành công sáng tạo với phong cách lãnh đạo dân chủ Henry Ford Steve Jobs - người đưa định hướng cho
- Xem thêm -

Xem thêm: bài thuyết trình LÃNH ĐẠO DẪN DẮT ĐIỀU KHIỂN,

Từ khóa liên quan