0

(Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế dây CHUYỀN GIÁM sát sản XUẤT sơn tự ĐỘNG QUA WIN CC và WEB SERVER

159 2 0
  • (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế dây CHUYỀN GIÁM sát sản XUẤT sơn tự ĐỘNG QUA WIN CC và WEB SERVER

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 19:36

2022 QUA WIN CC VÀ WEB SERVER ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN GIÁM SÁT SẢN XUẤT SƠN TỰ ĐỘNG QUA WIN CC VÀ WEB SERVER Trịnh Nguyễn Văn Vương TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN GIÁM SÁT SẢN XUẤT SƠN TỰ ĐỘNG Họ tên sinh viên: Đặng Hoàng Phúc ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Phúc Mã sinh viên: Trịnh Nguyễn Văn Vương 1811505520242 Lớp: 1811505520265 18TDH2 Đà Nẵng, 06/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN GIÁM SÁT SẢN XUẤT SƠN TỰ ĐỘNG QUA WIN CC VÀ WEB SERVER Người hướng dẫn: Th.S Nguyễn Tấn Hoà Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Phúc Mã sinh viên: Trịnh Nguyễn Văn Vương 1811505520242 Lớp: 1811505520265 18TDH2 Đà Nẵng, 06/2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆP TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com TÓM TẮT Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Sinh viên thực hiện: Đặng Hoàng Phúc Trịnh Nguyễn Văn Vương Mã SV: 1811505520242 1811505520265 Lớp: 18TDH2 Về nội dung nhóm thực đề tài: - Cơ sở lý thuyết sơn, quy trình sản xuất sơn - Tính tốn lựa chọn thiết bị phù hợp cho mơ hình - Thi cơng mơ hình khí đảm bảo u cầu chức đề ra, chạy ổn định, xác, thẩm mỹ cao - Thiết kế thi công tủ điện gọn gàng, ngăn nắp, sử dụng dễ dàng, mang tính thẩm mỹ - Viết chương trình điều khiển PLC hoạt động yêu cầu, xác, xử lý hầu hết lỗi xảy - Thiết kế giao diện giám sát điều khiển SCADA trực quan, dễ dàng vận hành, hiển thị đầy đủ dữ liệu - Thiết kế giao diện hiển thị online để giám sát thông tin lon sơn thông số thể tích sơn hệ thống từ xa thơng qua trình duyệt Internet - Xây dựng giao diện Webserver hỗ trợ hãng Siemen để điều khiển PLC từ xa Về phương pháp giải vấn đề: Tìm hiểu quy trình cơng nghệ, tham khảo mơ hình thực tế, thu thập dữ liệu thử nghiệm, đưa tất tình xảy dây chuyền sản xuất để đưa hướng giải Về kết đạt được: Nhóm thiết kế, thi cơng thành cơng mơ hình hoạt động theo mục đích ban đầu đặt ra, giải bước đặt những vấn đề giúp cho đồ án mang tính logic hồn thiện Q trình tìm hiểu đề tài thơng qua tài liệu nước nước, hướng dẫn thầy cô, tiếp xúc với anh chị có kinh nghiệm giúp nhóm có nhiều kiến thức hữu ích thời gian làm đồ án TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI NÓI ĐẦU Quãng thời gian thực đồ án tốt nghiệp khoảng thời gian vô quý báu ý nghĩa tất sinh viên nói chung đặc biệt sinh viên khối ngành kỹ thuật Sau trình học tập giảng đường, tiếp xúc nhiều với sách những kiến thức lý thuyết, việc vận dụng những kiến thức tổng hợp, chuyên sâu mà học vào thực tế chuyên ngành điều vô quan trọng cần thiết Đối với sinh viên kỹ thuật, đồ án tốt nghiệp hội để sinh viên nghiên cứu chuyên sâu những đề tài gắn liền với thực tiễn công việc, vận dụng hết những học tập giảng đường để thực nghiên cứu hoàn thiện đề tài tốt nghiệp, bước khởi đầu đưa thân phát triển công việc tương lai Thời gian thực khóa luận tốt nghiệp đem lại cho chúng em nhiều kinh nghiệm việc kết hợp giữa lý thuyết thực hành, q trình làm việc nhóm, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức từ những đề tài Và đặc biệt cả, chúng em sử dụng những kiến thức học để nghiên cứu, tìm những điều mới, cải thiện phát triển những có để góp phần vào chất lượng sống, phát triển kinh tế xã hội phát triển đất nước Sau tìm hiểu, nghiên cứu đề tài tốt nghiệp trước đây, nhóm định chọn đề tài tốt nghiệp “Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver” Để hoàn thành đề tài này, nỗ lực học hỏi nhóm cịn có hướng dẫn tận tình thầy cô Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng lời báo cáo đồ án tốt nghiệp em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Th.S Nguyễn Tấn Hoà thầy cô giáo môn khoa trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành tốt để tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan đề tài: “Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver” cơng trình nghiên cứu hướng dẫn thầy Th.S Nguyễn Tấn Hồ ngồi khơng có chép người khác Đề tài, nội dung, báo cáo tốt nghiệp sản phẩm mà chúng tơi nỗ lực nghiên cứu q trình học tập trường chương trình thực tập thực tế Các số liệu kết trình bày báo cáo hồn tồn trung thực, chúng tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm trước mơn nhà trường có vấn đề xảy Sinh viên thực {Chữ ký, họ tên sinh viên} ii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC Nhận xét người hướng dẫn Nhận xét người phản biện Tóm tắt Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp LỜI NĨI ĐẦU i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ .vi DANH SÁCH CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đặt vấn đề Mục tiêu đề tài .3 Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu Nội dung đề tài .4 Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .5 Cơ sở lý thuyết màu sơn trộn sơn 2.1.1 Tổng quan sơn 2.1.2 Công nghệ sản xuất sơn 2.1.3 Quy luật pha màu sơn Cơ sở lý thuyết thiết bị sử dụng đề tài .15 2.2.1 Tổng quan PLC PLC S7-1200 15 2.2.2 Băng tải 25 2.2.3 Cảm biến 27 2.2.4 Cơ cấu xy lanh-khí nén 29 2.2.5 Van điện từ 33 2.2.6 Động bước .34 2.2.7 Động DC 36 2.2.8 CB - Circuit Breaker 38 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục 13: Chương tình đóng nắp Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục 14: Chương trình trộn sơn Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Phụ lục 15: Chương trình Webserver // Hàm chức chuyển trang function fn_ScreenChange(scr_1, scr_2, scr_3) { document.getElementById(scr_1).style.visibility = 'visible'; // Hiển thị trang chọn document.getElementById(scr_2).style.visibility = 'hidden'; document.getElementById(scr_3).style.visibility = 'hidden'; // Ẩn trang // Ẩn trang } // Hàm chức ghi giá trị tag function setTag(tag,val) { var tag_Link = '"Web_Comm".' + tag; var url = "IO.html"; sdata = tag_Link + '=' + val; $.post(url, sdata, function (result2) { }); } // Hàm chức đọc giá trị tag function IOField(ObjectID, tag) { url = "IO.html"; $.getJSON(url, function (result) { document.getElementById(ObjectID).value = result[tag]; }); } Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Scada Webserver MÀN HÌNH CHÍNH TỈ LỆ MÀU CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG START id="SAuto_btt_Start" Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver STOP id="SAuto_btt_Stop" PAUSE id="SAuto_btt_Pause" RESUME EMO XAC NHAN SO LON= 1 ID=1 Phụ lục TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... Tên đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver Hình 2.12 Sự khác biệt kết hợp màu sơn ánh sáng (vàng+lam) Hình 2.13 Sự khác biệt kết hợp màu sơn ánh sáng (lam+đỏ)... xảy dây chuyền sản xuất để đưa hướng giải Về cấu trúc đồ án tốt nghiệp: Đề tài: ? ?Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver” bao gồm chương sau: - Chương 1: Tổng quan... đề tài: Thiết kế dây chuyền giám sát sản xuất sơn tự động qua Wincc Webserver  Nguyên lý hoạt động Khi rulo chủ động quay làm cho dây băng tải chuyển động nhờ lực ma sát giữa rulo dây băng
- Xem thêm -

Xem thêm: (Đồ án tốt nghiệp) THIẾT kế dây CHUYỀN GIÁM sát sản XUẤT sơn tự ĐỘNG QUA WIN CC và WEB SERVER ,