0

tổng quan về công nghệ GMPLS

54 8 0
  • tổng quan về công nghệ GMPLS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 11:46

Nhóm 19 Tổng quan về công nghệ GMPLS pptx TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ MẠNG GMPLS NHÓM 19 HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG PGS TS NGUYỄN TIẾN BAN Các thành viên trong nhóm Trần Mạnh Thắng – B17DCVT331 Nguyễn Hữu Phương – B17DCVT283 Hoàng Đức Nhân – B17DCVT267 Vũ Gia Hưng – B17DCVT163 Copyright (C) SlideSalad com All rights reserved Free SlideSalad PowerPoint Template CÁC CÔNG NGHỆ MẠNG TRUYỀN THÔNG TIÊN TIẾN NHÓM 19 NỘI DUNG Tổng quan về công nghệ GMPLS Báo hiệu, quản lý liên kết, kỹ thuật lưu l. HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG TÌM HIỂU VỀ CƠNG NGHỆ MẠNG GMPLS PGS.TS NGUYỄN TIẾN BAN NHĨM 19 Các thành viên nhóm Trần Mạnh Thắng – B17DCVT331 Nguyễn Hữu Phương – B17DCVT283 Hoàng Đức Nhân – B17DCVT267 Vũ Gia Hưng – B17DCVT163 NỘI DUNG Tổng quan cơng nghệ GMPLS CÁC CƠNG NGHỆ MẠNG TRUYỀN THƠNG TIÊN TIẾN _ NHÓM 19 Báo hiệu, quản lý liên kết, kỹ thuật lưu lượng, định tuyến mạng GMPLS Các biện pháp khôi phục bảo vệ GMPLS Các ứng dụng GMPLS Free SlideSalad PowerPoint Template Copyright (C) SlideSalad.com All rights reserved TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GMPLS Giới thiệu công nghệ GMPLS Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS (Gener-alized Multiprotocol Labed Switching) - - Là bước phát triển theo công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Cho phép kiến tạo mặt phẳng điểu khiển quản lý thống khơng lớp mạng mà cịn thực lớp ứng dụng, truyền dẫn lớp vật lý Cho phép cung cấp kết nối từ đầu cuối tới đầu, quản lý tài nguyên mạng cách hoàn toàn tự động cung cấp mức chất lượng dịch vụ (QoS) khác ứng dụng mạng Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS MPLS gì? - - - MPLS cơng nghệ sử dụng nhiều hệ thống mạng core, gồm có mạng hội tụ thoại liệu Sẽ hoạt động song song với công nghệ định tuyến có để cung cấp chuyển tiếp liệu tốc độ cao định tuyến chuyển mạch nhãn LSR với việc dự trữ băng thông cho lưu lượng liệu với yêu cầu chất lượng dịch vụ khác Có thể hình dung MPLS lớp chèn thêm đặt vào lớp mạng lớp liên kết liệu Hình 1.1: Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Các chức MPLS: - Cơ chế để quản lý lưu lượng truyền thành phần khác - Đưa chế quản lý lưu lượng truyền thành phần khác mạng thiết bị phần cứng khác hay chí ứng dụng khác - Giữ nguyên độc lập giao thức lớp lớp - Cung cấp phương thức để map địa IP theo nhãn đơn giản, có độ dài cố định để sử dụng cho công nghệ gửi chuyển tiếp gói chuyển mạch gói khác - Là giao diện cho giao thức định tuyến có giao thức dự trữ trước tài nguyên (RSVP) hay giao thức mở lựa chọn đường ngắn (OSPF) - Hỗ trợ giao thức lớp mạng IP, ATM Frame relay Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Các thành phần mạng MPLS LSR LER - LSR thiết bị định tuyến mạng tốc độ cao trung tâm mạng MPLS, tham gia vào việc thiết lập LSP sử dụng giao thức báo hiệu nhãn phù hợp thực chuyển mạch tốc độ cao cho liệu dựa đường kết nối thiết lập - LER thiết bị hoạt động biên mạng truy nhập mạng MPLS,hỗ trợ nhiều cổng để kết nối tới mạng khác (như ATM, Frame Relay, hay Ethernet) chuyển tiếp lưu lượng tới mạng MPLS sau thiết lập LSP - Đường chuyển mạch nhãn LSP (Label switching path) đường bắt đầu LSR đầu vào, qua LSR trung gian kết thúc LSR đầu Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Khái niệm LSP FEC - (Forward Equivalence Class) - Đường chuyển mạch nhãn LSP (Label switching path) đường bắt đầu LSR đầu vào, qua LSR trung gian kết thúc LSR đầu - Là tập hợp gói lớp mạng chuyển qua đường theo phương thức - Với nút MPLS, tập hợp tất đích phân chia thành tập riêng rẽ FEC - Sau nút MPLS phân loại gói vào FEC, phải ánh xạ FEC vào chặng tương ứng cho q trình chuyển gói hoạt động xác - Tất gói chứa giá trị nhãn chuyển LSP Chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS Nhãn trình gán nhãn - Nhãn dạng đơn giản để đường mà gói tin truyền thành phần nhận dạng ngắn, có chiều dài cố định đóng gói mào đầu lớp với gói tin.Bộ định tuyến nơi nhận phân tích nội dung nhãn gói tin để định chặng - Nhãn chèn vào mào đầu lớp datalink header gọi shim nằm mào đầu lớp datalink (lớp 2) mào đầu lớp mạng (lớp 3) Hình 1.2 : Định dạng nhãn MPLS 10 Khơi phục mặt phẳng điều khiển ❖ Các mặt phẳng liệu mặt phẳng điều khiển mạng truyền tải tách riêng để thông điệp mặt phẳng điều khiển không thiết theo liên kết mà chúng kiểm soát Một hệ điều hai hỏng hóc độc lập với ❖ Xét trường hợp sau để hiểu rõ chi tiết mối quan hệ hỏng hóc mặt phẳng liệu mặt phẳng điều khiển LSP cụ thể: Mặt phẳng điều khiển hoạt động bình thường tất nút; hỏng hóc mặt phẳng liệu phát nhiều nút Các mặt phẳng liệu mặt phẳng điều khiển hỏng hóc lúc nhiều nút Không phát hỏng hóc mặt phẳng liệu (nghĩa lưu lượng người dùng không bị ảnh hưởng); mặt phẳng điều khiển hỏng hóc nhiều nút Mặt phẳng liệu mặt phẳng kiếm sốt hỏng hóc nút khác 40 Quản lý LSP bị chia cắt mặt phẳng điều khiển ❖ Một nút có mặt phẳng điều khiển hỏng hóc ngưng đáp trả thơng điệp kiểm sốt phần tử lân cận gửi tới, ngưng việc phát sinh thơng điệp Các LSP ngang qua nút (được chuẩn bị dự phòng trước hỏng hóc) hoạt động bình thường (nghĩa chúng hoạt động hồn tồn bình thường mặt phẳng liệu) ❖ Tuy nhiên, LSP trở nên không quản lý nút chưa trải qua hỏng hóc mặt phẳng điều khiển Hình 3.5 : LSP với điều khiển trạng thái hỏng hóc 41 CÁC ỨNG DỤNG CỦA GMPLS MẠNG RIÊNG ẢO LỚP MỘT (VPNL1) ➢ Khái qt VPN lớp ➢ Các mơ hình triển khai VPN lớp ➢ Cung cấp VPN lớp dựa GMPLS 43 Khái quát VPN lớp (VPNL1) Tập CE liên quan đến dịch vụ giới hạn theo dạng: CE khách hàng liên kết chúng thành phần VPN Thông tin dịch vụ phân bổ CE Các sách khác áp dụng theo khách hàng dựa sở dịch vụ thành phần dịch vụ 44 Các mơ hình triển khai VPN lớp Mơ hình backbone đa dịch vụ Hình 4.2 : Mơ hình backbone đa dịch vụ ● Có thể xem có độ tin cậy hồn tồn phần ● Lượng thông tin tài nguyên bên lõi lớp bị giới hạn khả mở rộng sách bên 45 Các mơ hình triển khai VPN lớp Mơ hình truyền tải cho truyền tải ● ● ● Hình 4.3: Mơ hình truyền tải cho truyền tải Sự khác với mơ hình trước độ tin cậy nhà cung cấp dịch vụ lớp khách hàng Trong trường hợp này, node nhà mạng cung cấp dịch vụ lớp xem mạng nhà cung cấp dịch vụ lớp node PE1 tính tốn đường định node trở thành phần đường điều khiển liên kết TE để vào khỏi node 46 Các mô hình triển khai VPN lớp Mơ hình kinh doanh tài ngun lớp ● ● ● Hình 4.4: Mơ hình kinh doanh tài ngun lớp Trong mơ hình nhà cung cấp dịch vụ lớp phải “mở” mơ hình truyền tải cho truyền tải Cụ thể, chúng cần tiết lộ cho khách hàng mức thơng tin dịch vụ họ cung cấp số trạng thái bên mạng Sau đưa thông báo kịp thời thay đổi nên khách hàng lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ lớp để sử dụng dịch vụ 47 Các mô hình triển khai VPN lớp Mơ hình VPN lớp phức tạp ● ● Hình 4.5 : Các VPNL1 lồng Trong mơ hình trước, kết nối VPNL1 gồm ba thành phần thời điểm Tuy nhiên, có kết nối VPNL1 có cấu trúc phức tạp Dịch vụ mà cung cấp kết nối điều khiển kết nối mặt phẳng liệu P-CE1 P-CE2 gọi dịch vụ lồng chứa dịch vụ khác – dịch vụ kết nối P-CE1 P-CE3 sử dụng sở cho liên kết P-CE1 P2-PE1 48 Cung cấp VPN lớp dựa GMPLS GVPN ➔ ➔ ➔ Trong GVPN, có bảng chứa địa CE-PE gắn với trạng thái liên kết CE-PE tương ứng gọi trường hợp chuyển mạch ảo tổng quát (GVSI) Các GVSI trì PE dựa sở theo VPN Thông tin liên quan đến liên kết CE-PE nội nhận biết từ cấu hình tùy chọn chung với liệu nhận từ CE kèm Xếp chồng GMPLS ➔ ➔ Các xếp chồng kết nối đến mạng lõi mặt phẳng liệu liên kết CE-PE mặt phẳng điều khiển thông qua kênh điều khiển CE-PE Các dịch vụ cung cấp mạng lõi theo xếp chồng cung cấp động kết nối LSP CE-CE cách cụ thể theo dung lượng, độ khả dụng, loại mã hóa liệu 49 MẠNG ASON ➢ Mạng ASON ITU-T ➢ Kiến trúc mạng ASON mối liên hệ mạng ASON/GMPLS ➢ GMPLS mạng ASON 50 Mạng ASON ITU-T ➔ ➔ ➔ ➔ ASON phát triển Nhóm Nghiên cứu 15 ITU-T ASON giao thức hay tập giao thức Đó cấu trúc, định nghĩa thành phần mặt phẳng điều khiển quang tương tác chúng ASON tương tác vùng giáp ranh nhà cung cấp khách giao thức yêu cầu phải chuẩn hóa Các vùng khác khơng tiêu chuẩn hóa mà để nhà cung cấp hay nhà khai thác mạng tự đưa 51 Kiến trúc mạng ASON mối liên hệ mạng ASON/GMPLS ➔ ➔ ➔ ➔ ASON mạng quang bao gồm ASON NE (Network Element) ASON thực truyền báo hiệu chuyển mạch Các ASON NE lưu thơng tin đồ hình tuyến tồn mạng, tự động tạo xóa bỏ dịch vụ thơng qua báo hiệu Mạng ASON có ba mặt phẳng: mặt phẳng điều khiển, mặt phẳng truyền dẫn mặt phẳng quản lý Công nghệ ASON đời tảng mặt phẳng điều khiển ASON/MPLS 52 GMPLS mạng ASON ➔ ➔ ➔ ➔ Các giao thức GMPLS cung cấp tập khối xây dựng kỹ lưỡng cho mặt phẳng điều khiển mạng truyền tải Do GMPLS tạo hướng cho cấu trúc mạng ASON Từ quan điểm nhà sản xuất thiết bị nhà vận hành mạng có lợi phát triển song song GMPLS ASON nên việc phát triển đơn lẻ tạo giải pháp tốt song khơng hữu dụng để có nhiều giải pháp xem xét chuẩn hóa Các tổ chức IETF, ITU-T diễn đàn liên kết mạng quang (OIF) đề xuất nhiều cách khác để sử dụng GMPLS để đáp ứng yêu cầu cấu trúc mạng ASON 53 54 ... dụng GMPLS Free SlideSalad PowerPoint Template Copyright (C) SlideSalad.com All rights reserved TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ GMPLS Giới thiệu công nghệ GMPLS Công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng. .. NỘI DUNG Tổng quan cơng nghệ GMPLS CÁC CƠNG NGHỆ MẠNG TRUYỀN THƠNG TIÊN TIẾN _ NHÓM 19 Báo hiệu, quản lý liên kết, kỹ thuật lưu lượng, định tuyến mạng GMPLS Các biện pháp khôi phục bảo vệ GMPLS. .. cáp quang, lỗi kết nối chéo) - Phần tử lỗi Phần cứng: Các phần tử quang điện tử - Phần mềm - Cấu hình (lỗi vận hành) - Nhà cung cấp dịch vụ Chủ quan: Các lỗi liên quan đến mạng lưới - Khách quan:
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng quan về công nghệ GMPLS,