0

đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mộc Châu, Sơn La. Lập phương án điều tra chi tiết nước dưới đất kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho xã Vân Hồ với lưu lượng 1.500 m3ngày; Thời gian thi công phương án 12 tháng”.

90 0 0
  • đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mộc Châu, Sơn La. Lập phương án điều tra chi tiết nước dưới đất kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho xã Vân Hồ với lưu lượng 1.500 m3ngày; Thời gian thi công phương án 12 tháng”.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:25

Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ Địa chất MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 PHẦN 1 PHẦN CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN 3 CHƯƠNG 1 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 4 1 1 Vị trí địa lý 4 1 2 Đặc điểm địa hình, địa mạo 4 1 3 Khí hậu, khí tượng 6 1 3 1 Nhiệt độ 6 1 3 2 Độ ẩm 7 1 3 3 Lượng bốc hơi 8 1 3 4 Áp suất hơi nước 9 1 3 5 Lượng mưa 9 1 4 Mạng lưới thủy văn 10 1 5 Dân cư 11 1 6 Kinh tế 11 1 6 1 Kinh tế Nông – Lâm nghiệp 11 1 6 2 Công ngiệp 11 1 6 3 Giao thông 12 1 6 4 Giáo dục, y tế 12 CHƯƠNG 2 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CH. Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ Phần SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC BẢNG BIỂU Phần SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC BẢN VẼ Bản vẽ số 1: Bản đồ địa chất, tỷ lệ 1:25.000 Bản vẽ số 2: Bản đồ địa chất thủy văn, tỷ lệ 1:25.000 Bản vẽ số 3: Sơ đồ bố trí cơng trình, tỷ lệ 1:25.000 Bản vẽ số 4: Thiết đồ khoan bơm tổng hợp, tỷ lệ 1:200 SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu BCN BNV BTC BTNMT ĐC ĐCCT ĐCTV LK MT NC NĐ PGS QĐ TCN TCVN TDKT ThS TT TTLT UBND Nội dung viết tắt Bộ Công nghiệp Bộ Nội vụ Bộ Tài Bộ Tài ngun mơi trường Địa chất Địa chất cơng trình Địa chất thủy văn Lỗ khoan Mơi trường Nghiên cứu Nghị định Phó giáo sư Quyết định Tầng chứa nước Tiêu chuẩn Việt Nam Thăm dò khai thác Thạc sỹ Thông tư Thông tư liên tịch Ủy ban nhân dân SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, song song với đổi việc lên kinh tế đất nước việc đầu tư phát triển sở hạ tầng Cùng với nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước vấn đề sử dụng nước chất lượng đòi hỏi ngày cang cao Do tài nguyên nước nói chung nước đất nói riêng có vị trí đặc biệt Nó nhân tố khơng thể thiếu sống người sở tảng phát triển kinh tế xã hội Sau năm học tập rèn luyện trường Đại học Mỏ - Địa chất, trang bị kiến thức khoa học Địa chất chuyên ngành Địa chất thủy văn Thực chương trinh đào tạo nhà trường, Bộ môn Địa chất thủy văn phân công thực tập Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước miền Bắc khoảng thời gian từ ngày 26/02/2019 đến ngày 26/03/2019 Trong q trình thực tập tơi giúp đỡ nhiệt tình anh chi Liên đồn, nên tơi tiếp xúc với tài liệu vùng Đông Sang thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Hơn khu vực nghiên cứu nằm quy hoạch xây dựnng khu tái định cư lòng hồ Sơn La xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La Vì vậy, vấn đề cung cấp nước trở nên cấp bách Tuy vậy, khu vực chưa có cơng trình cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu lấy nước từ nguồn lộ nước mưa Về mùa khô khan nước Với tình việc lập phương án thăm dò khai thác phục vụ cấp nước cho khu vực cấp thiết Xuất phát từ thực tế đó, đồng thời giúp cho sinh viên làm quen với nghề nghiệp khả kết hợp lý thuyết thực tiễn công việc, Bộ môn Địa chất Thuỷ văn giao cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mộc Châu, Sơn La Lập phương án điều tra chi tiết nước đất kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho xã Vân Hồ với lưu lượng 1.500 m 3/ngày; Thời gian thi công phương án 12 tháng” Qua thời gian làm việc nghiên cứu tài liệu, hướng dẫn tận tình thầy giáo ThS Đào Đức Bằng thầy cô Bộ môn Địa chất thuỷ văn, đồ án hồn thành thời hạn Nội dung đồ án gồm: Mở đầu Phần 1: Phần chung chuyên môn Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu; Chương 2: Đặc điểm địa chất vùng nghiên cứu; Chương 3: Đặc điểm địa chất thuỷ văn vùng nghiên cứu; SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Chương 4: Đánh giá chất lượng, trữ lượng nước đất; Phần 2: Thiết kế dự trù kinh phí Chương 1: Công tác thu thập tài liệu khảo sát thực địa; Chương 2: Công tác địa vật lý; Chương 3: Công tác khoan; Chương 4: Công tác hút nước thí nghiệm; Chương 5: Cơng tác quan trắc động thái nước đất; Chương 6: Công tác lấy mẫu phân tích mẫu; Chương 7: Cơng tác trắc địa; Chương 8: Chỉnh lý tài liệu viết báo cáo; Chương 9: Dự toán nhân lực, thời gian, vật tư tính tốn kinh phí Kết luận Phụ Lục: Bản đồ địa chất khu vực Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000 Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000 Sơ đồ bố trí cơng trình khu vực Đơng Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000 Thiết đồ khoan - bơm tổng hợp Trong trình làm đồ án tơi ln nhận giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo Bộ môn Địa chất thuỷ văn bạn sinh viên lớp Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy giáo bạn nhiệt tình giúp đỡ Đặc biệt xin chân thành cảm ơn ThS Đào Đức Bằng hướng dẫn nhiệt tình để tơi hồn thành đồ án Mặc dù cố gắng nhiều kinh nghiệm chuyên môn kiến thức cịn hạn chế nên đồ án khơng tránh khỏi thiếu sót Rất mong đóng góp ý kiến thầy cô giáo bạn giúp tơi hồn thành đồ án cách tốt Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Anh Đức SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất PHẦN PHẦN CHUNG VÀ CHUYÊN MÔN SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ, TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI 1.1 Vị trí địa lý Khu vực nghiên cứu nằm địa bàn hai xã Đông Sang Vân Hồ (khu vực nghiên cứu gọi khu II Đơng Sang), ¼ diện tích phía tây thuộc xã Đơng Sang, huyện Mộc Châu, cịn lại phần lớn diện tích thuộc xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La diện tích góc Đơng Bắc thuộc thị trấn nơng trường, diện tích nghiên cứu 40km2 giới hạn tọa độ địa lý sau (xem hình 1.1): Góc 1: 20046’20’’ vĩ độ Bắc 104039’15’’ kinh độ Đơng; Góc 2: 20048’35’’ vĩ độ Bắc 104039’15’’ kinh độ Đơng; Góc 3: 20048’35’’ vĩ độ Bắc 104045’00’’ kinh độ Đơng; Góc 4: 20046’20’’ vĩ độ Bắc 104045’00’’ kinh độ Đông 1.2 Đặc điểm địa hình, địa mạo Đơng Sang thuộc cao ngun Mộc Châu, bao gồm dạng địa hình núi thung lũng karst xen kẹp Các dải núi phân bố vùng nghiên cứu trùng với phương cấu trúc địa chất TB-ĐN Thung lũng karst vùng thường hẹp, nằm xen kẹp hai bên dãy núi đá vơi có sườn dốc, đỉnh nhọn, độ cao tuyệt đối 1100-1200m Đặc điểm địa mạo khu vực sau: Địa hình bóc mịn rửa lũa: Kiểu địa hình phân bố rộng rãi khu vực, chiếm khoảng 90% diện tích Đặc trưng có địa hình có sườn dốc đến dốc đứng, đỉnh nhọn, bề mặt lởm chởm, đường chia nước quanh co, phức tạp Thành tạo nên kiểu địa hình trầm tích carbonat tuổi Hệ Trias thống trung bậc Anisi hệ tầng Đồng Giao (T2ađg) Q trình bóc mịn rửa lũa q trình hịa tan bào mịn đá vơi nước, dịng chảy tạm thời, nước mưa xảy liên tục chủ yếu vào mùa mưa Quá trình xảy mặt sâu tạo điều kiện nước tàng trữ vận động địa tầng, tạo tiền đề cho khai thác nước đất SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hình 1.1: Sơ đồ vị trí nghiên cứu Địa hình xâm thực bóc mịn: Kiểu địa hình phân bố thành dải hẹp xen kẽ đỉnh địa hình bóc mịn rửa lũa, chiếm diện tích khoảng 6% Đặc trưng địa hình bao gồm dải đồi có sườn thoải đỉnh trịn Thành tạo nên kiểu địa hình đá phiến sét, sét vơi, đơi chỗ có đá vơi có tuổi Hệ Trias thống hạ hệ tầng Cị Nịi (T1cn2) Q trình xâm thực xảy liên tục vào mùa mưa dòng tạm thời bóc mịn, xâm thực bề mặt địa hình tạo nên mương xói Địa hình tích tụ: Địa hình phân bố thành dải nhỏ hẹp vùng, thung lũng karst, chiếm khoảng 4% diện tích khu vực nghiên cứu Đặc trưng có bề mặt tương đối phẳng nhiều phễu karst Thành tạo nên kiểu địa hình sẹ tích tụ dịng chảy aluvi, lũ tích proluvi Các sản phẩm phong hóa đá gốc, sét bột, cuội, sạn, dăm đá gốc Q trình tích tụ liên tục xảy chủ yếu vào mùa mưa SV: Nguyễn Anh Đức Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất 1.3 Khí hậu, khí tượng Vùng nghiên cứu nằm cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng núi tây bắc miền Bắc Việt Nam nên chịu chung điều kiện khí hậu miền Bắc Việt Nam khí hậu nhiệt đới gió mùa Điều kiện khác biệt vùng khác nằm cao nguyên có độ cao 1000m có nhiệt độ ơn hịa Theo tài liệu khí tượng trạm Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La từ năm 2012 đến năm 2017, đặc trưng yếu tố khí hậu vùng nghiên cứu sau: 1.3.1 Nhiệt độ Nhiệt độ cao năm vào tháng 6, trung bình nhiều năm 25,95 oC Nhiệt độ thấp năm vào tháng 12, tháng 1, trung bình nhiều năm 15,45 oC 15,06oC Vùng có nhiệt độ thích hợp cho điều dưỡng trồng công nghiệp, nông nghiệp, đặc biệt rau vùng ôn đới Bảng 1.1: Bảng thống kê nhiệt độ vùng Mộc Châu từ năm 2012-2017 Tháng 10 11 12 2017 17,1 17,0 21,1 23,0 24,6 26,1 25,2 25,1 25,2 22,0 18,5 15,0 2016 15,2 13,9 19,8 25,2 25,6 26,3 25,6 25,6 24,7 24,1 20,0 17,1 2015 14,8 17,7 22,5 23,5 27,5 26,5 25,4 25,6 24,9 22,7 21,3 15,7 2014 14,4 16,8 21,4 25,3 25,8 25,8 25,5 24,8 25,1 22,0 19,8 14,5 2013 14,7 19,6 22,3 23,1 25,1 25,1 24,6 25,0 23,7 21,1 19,6 13,0 2012 14,2 16,7 20,1 24,3 26,1 25,9 25,4 25,2 23,6 22,8 20,6 17,4 Trung bình 15,0 16,9 21,2 22,3 25,7 25,9 25,2 25,2 24,4 22,4 19,9 15,4 Cao 15,2 19,6 22,5 25,3 27,5 26,5 25,6 25,6 25,1 24,1 21,3 17,4 Thấp 14,2 13,9 19,8 13,1 25,1 25,1 24,6 24,8 23,7 21,1 19,6 13,0 Năm (Nguồn: Tổng cục thống kê) SV: Nguyễn Anh Đức 10 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hình 7.3 Máy GPS cầm tay Garmin Etrex Legend HCx 7.4 Chỉnh lý tài liệu Trong trình đo số liệu ghi vào sổ nhật kí Sau ngày thi công cần phải tiến hành chỉnh lý kiểm tra lại kết đo ngày thi cơng Kết thúc q trình đo tiến hành kiểm tra lại lần độ xác phép đo phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hành SV: Nguyễn Anh Đức 76 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG CÔNG TÁC CHỈNH LÝ SỐ LIỆU VÀ LẬP BÁO CÁO 8.1 Mục đích - nhiệm vụ - Chỉnh lý tài liệu, viết báo cáo tổng kết nhằm mục đích tổng kết tồn dạng cơng tác tiến hành - Hệ thống hoá tài liệu địa chất, địa chất thuỷ văn, khí tượng thuỷ văn…dưới dạng biểu đồ đồ thị - Tính tốn thơng số địa chất thuỷ văn - Đánh giá trữ lượng khai thác - Hệ thống hoá tài liệu chất lượng nước 8.2 Khối lượng công tác phương pháp tiến hành Công tác chỉnh lý tài liệu bao gồm: Cơng tác chỉnh lý ngồi thực địa cơng tác chỉnh lý tài liệu phịng 8.2.1 Cơng tác chỉnh lý ngồi thực địa Trong thời gian tiến hành cơng tác thực địa cần chỉnh lý kiểm tra bước tiến hành, cần phát thiếu sót để điều chỉnh phương án cho sát với thực tế đạt hiệu cao Lập cột địa tầng lỗ khoan ngồi thực địa Trong cơng tác bơm thí nghiệm phải tiến hành đo cốt cao mực nước tĩnh, mực nước động, mực nước theo thời gian lỗ khoan, tính lưu lượng bơm thí nghiệm, chỉnh lý sơ tài liệu trình quan trắc sau ngày 8.2.2 Công tác chỉnh lý tài liệu phịng Sau kết thúc dạng cơng tác thực địa cần phải chỉnh lý tài liệu như: - Tài liệu địa vật lý; - Sổ theo dõi khoan; - Sổ bơm nước thí nghiệm; - Tài liệu phân tích mẫu; - Tài liệu trắc địa; - Cơng tác khảo sát ngồi thực địa; - Tài liệu quan trắc; - Lập biểu đồ tổng hợp khoan - bơm nước thí nghiệm, tính tốn quan hệ Q=f(S) trữ lượng khai thác nước đất SV: Nguyễn Anh Đức 77 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Báo cáo kết thăm dị tiến hành sau kết thúc cơng tác chỉnh lý tài liệu thu thập trước q trình thi cơng đề án Báo cáo đánh giá trữ lượng khai thác nước đất phục vụ lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước đất Bộ Tài nguyên Môi trường Nội dung báo cáo gồm: Mở đầu: Cơ sở pháp lý cho việc thăm dò nước đất, lượng nước yêu cầu, mục đích sử dụng, trạng cấp nước khu vực, vị trí cần cấp nước, khu vực thăm dị, đối tượng thăm dò nước đất, chủ đầu tư, quan tiến hành thăm dò khai thác nước đất Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực nghiên cứu; Chương 2: Khối lượng công tác thi công; Chương 3: Đặc điểm địa chất khu vực Đông Sang, huyện mộc Châu; Chương 4: Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực nghiên cứu; Chương 5: Đánh giá chất lượng trữ lượng nước đất Chương 6: Đánh giá hiệu đề án khối lượng công tác thực được; Kết luận kiến nghị: Hiệu kinh tế cơng tác thăm dị kết hợp khai thác, kiến nghị cần thiết Đi kèm phần thuyết minh báo cáo cần phải có phụ lục đồ, vẽ sau: Các phụ lục - Phụ lục 1: Cột địa tầng cấu trúc lỗ khoan; - Phụ lục 2: Kết chỉnh lý tài liệu hút nước; - Phụ lục 3: Kết phân tích thành phần hóa học mẫu nước; - Phụ lục 4: Kết quan trắc động thái nước đất; - Phụ lục 5: Kết đo tọa độ, độ cao cơng trình; - Phụ lục 6: Kết địa vật lý Các vẽ kèm theo báo cáo: Bản đồ địa chất vùng Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000; Bản đồ địa chất thuỷ văn vùng Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000; Sơ đồ bố trí cơng trình vùng Đơng Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La tỷ lệ 1:25.000; Thiết đồ khoan - bơm tổng hợp tỷ lệ 1:200 SV: Nguyễn Anh Đức 78 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất CHƯƠNG TÍNH TỐN DỰ TRÙ NHÂN LỰC VÀ KINH PHÍ Để thi cơng phương án đạt chất lượng cao, đảm bảo tiến độ thời gian Chúng dự trù nhân lực, vật tư, thời gian kinh phí sau: 9.1 Dự trù nhân lực cho dạng công tác Các dạng cơng tác khác bố trí nhân lực khác nhau, bố trí nhân lực hợp lý mang lại hiệu công tác cao, đồng thời tiết kiệm chi phí Do để đem lại tiện ích kể chúng tơi dự kiến bố trí sau: 9.1.1 Nhân lực cho công tác thu thập tài liệu Công tác thu thập tài liệu cơng tác quan trọng có ảnh hưởng lớn đến giai đoạn thiết kế sau Nhằm đảm bảo thu thập tài liệu đủ, xác, tin cậy, cần có người có trình độ chun mơn sâu lĩnh vực Địa chất, Địa chất thủy văn Tôi dự kiến sau: Bảng 9.1: Bảng dự trù nhân lực cho công tác thu thập tài liệu khảo sát thực địa Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Số lượng người Tổng Kỹ sư ĐCTV Kỹ sư ĐC 2 người 9.1.2 Nhân lực cho công tác địa vật lý Công tác thực trước cơng tác khoan nhằm xác định vị trí đặt lỗ khoan ống lọc Công tác dự kiến người Bảng 9.2: Bảng dự trù nhân lực cho công tác địa vật lý Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Số lượng người Tổng Kỹ sư Địa vật lý 3người 9.1.3 Nhân lực cho công tác khoan kết cấu lỗ khoan 1ca/ngày Đây công tác vất vả đồng thời cần số lượng nhân lực nhiều Tôi dự kiến sau: SV: Nguyễn Anh Đức 79 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 9.3: Bảng dự trù nhân lực cho công tác khoan kết cấu cho tổ Chức vụ nghề nghiệp Bậc Biên chế Kỹ sư ĐCTV Tổ trưởng tổ khoan Kíp trưởng tổ khoan Thợ khoan Công nhân khoan 3 Tổng 7(người) Căn vào thời gian hoàn thành phương án nên để hợp lý hóa nên tơi bố trí tổ cơng tác khoan kết cấu với số người biên chế cho tổ 9.1.4 Nhân lực cho công tác hút nước thí nghiệm Với dạng cơng thác thí nghiệm hút nước khác cần lượng nhân lực khác Trong công tác tiến hành bơm thổi rửa hút nước thí nghiệm đơn nên tổ dự kiến qua bảng 9.3 sau: Bảng 9.4: Bảng dự trù nhân lực cho công tác hút nước thí nghiệm cho tổ Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư ĐCTV Tổ trưởng tổ bơm 6/7 Quan trắc viên Công nhân bơm 4/7 Tổng người 9.1.5 Nhân lực cho công tác lấy mẫu Công tác lấy mẫu tiến hành đồng thời với công tác khoan, cơng tác hút nước thí nghiệm 9.1.6 Nhân lực cho công tác quan trắc động thái nước đất Bảng 9.5: Bảng dự trù nhân lực cho công quan trắc tổ Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Biên chế Kỹ sư ĐCTV 01 Công nhân 3/7 01 Tổng người 9.1.7 Nhân lực cho công tác trắc địa Để xác định xác tọa độ độ cao điểm đưa lên đồ ngược lại đưa từ đồ ngồi thực tế Cơng tác tơi cần người, kỹ sư trắc địa công nhân SV: Nguyễn Anh Đức 80 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 9.6: Bảng dự trù nhân lực cho công tác trắc địa Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Số lượng người Kỹ sư Trắc địa Công nhân 9.1.8 Nhân lực cho công tác lý tài liệu viết báo cáo Tổng người Đây cơng tác quan trọng địi hỏi phải có kinh nghiệm xử lý tài liệu, đưa đánh giá xác điều kiện Địa chất - Địa chất thủy văn khu vực dự kiến đặt bãi giếng, chất lượng trữ lượng khu vực bố trí cơng trình đưa kiến nghị cho quan khai thác tiến hành khai thác Chúng dự kiến tổ chức sau: Bảng 9.7: Bảng dự trù nhân lực cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Chức vụ nghề nghiệp Bậc thợ Kỹ sư Địa chất thủy văn Kỹ sư Địa chất Kỹ sư Địa vật lý Kỹ sư Trắc địa 9.2 Dự trù thời gian thi công phương án Biên chế 02 01 01 01 Tổng người 9.2.1 Thời gian thu thập tài liệu – khảo sát thực địa Công tác thu thập tài liệu với số lượng tài liệu cần thu thập trên, dự kiến thu thập với thời gian 01 tháng 9.2.2 Thời gian cho công tác đo Địa vật lý Dự tính thời gian đo Địa vật lý tháng 9.2.3 Thời gian cho công tác khoan Do tính chất đất đá cứng, nên cơng tác khoan gặp nhiều khó khăn, dự kiến khoan 3m/ngày Vậy 27 ngày/LK Ngồi để dự phịng cố mặt bằng, mưa bão, cố máy móc nên dự kiến tiến hành tháng( tổ khoan) 9.2.4 Thời gian cho công tác lấy mẫu phân tích mẫu Cơng tác lấy mẫu phân tích mẫu phụ thuộc vào thời gian khoan, bơm hút thí nghiệm cơng tác quan trắc Thời gian cho công tác dự kiến 10 tháng 9.2.5 Thời gian cho công tác bơm thổi rửa hút nước thí nghiệm Đối với cơng tác bơm hút nước với tổng số ca 157 ca bơm khoảng thời gian tháng (3ca/ngày) để dự phòng cho cố xảy nên tơi dự kiến tổng thời gian cho công tác tháng 9.2.6 Thời gian quan trắc động thái nước đất Được tiến hành suốt thời gian từ thi công phương án đến kết thúc SV: Nguyễn Anh Đức 81 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất dự kiến 12 tháng để quan sát biến đổi nước đất 9.2.7 Thời gian cho công tác trắc địa Tôi dự tính thời gian thi cơng tháng, tháng trước tiến hành công tác đo địa lý, công tác khoan tháng sau thi công phương án 9.2.8 Thời gian cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo Công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo kết thi công phương án thực 1/3 thời gian thi công Vậy thời gian thi công công tác tháng Lịch trình thi cơng phương án bố trí bảng sau: Bảng 9.8: Lịch thi công phương án Tháng Dạng công tác 10 11 12 Thu thập tài liệu khảo sát thực địa Địa vật lý Khoan Hút nước thí nghiệm Quan trắc Trắc địa Lấy mẫu phân tích mẫu Chỉnh lý viết báo cáo 9.3 Dự trù thiết bị vật tư cho công tác thi công 9.3.1 Dự trù vật tư cho công tác khoan kết cấu Việc dự trù vật tư cho công tác khoan kết cấu thể qua bảng đây: SV: Nguyễn Anh Đức 82 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bảng 9.9 Dự trù nhiên liệu ST T Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Xăng Lít 400 Dầu Diezen Lít 1500 Dầu bơi trơn Lít Mỡ Kg Bảng 9.10 Dự trù thiết bị STT Loại vật tư Máy khoan URB-3AM 500 Lưỡi khoan: +M1: φ168 +3 chóp T: - φ219 - φ168 Đơn vị tính Cái Dự trù Cái Cái Cái Cái 4 ống chống φ191 m 142 ống lắng φ168 m 20 ống lọc φ168 m 180 Máy hàn Cái Que hàn Cái 150 Sổ khoan Cuốn Sổ mô tả ĐC ĐCTV Cuốn 10 Bút chì đen Cái 10 11 Hộp đựng mẫu Cái 118 Bảng 9.11 Dự trù vật tư cho công tác bơm quan trắc bơm ST T Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Máy nén khí AIRMAN PDS-185S Cái Máy bơm chìm SV: Nguyễn Anh Đức 83 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất ST T Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Tháp chân Bộ Tời 1,5 Bộ Dây cáp φ5 m 100 Dây điện loại m 300 Dầu điezen Lít 400 Nhớt mỡ Kg Sổ loại Cuốn 34 10 Bút chì đen Cái 20 11 Cặp tài liệu Cái 12 Đèn pin Cái 14 Giấy milimét Cuộn 15 Giấy kẻ ngang Tập 16 Thước kẻ Cái 10 17 Thùng định lượng Cái 18 Ván đo mực nước Cái 19 Thước đo mực nước Cái 21 ống nâng nước φ168 m 160 22 ống dẫn φ40 m 140 23 Đồng hồ bấm giây Cái 24 Nhiệt kế Cái 25 Hòm đựng mẫu Cái 66 26 Bút Cái 10 Bảng 9.12 Dự trù vật tư cho công tác chỉnh lý tài liệu viết báo cáo STT Loại vật tư Đơn vị tính Dự trù Bút chì Cái 15 SV: Nguyễn Anh Đức 84 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Bút mầu Hộp Hộp mầu Hộp Giấy A4 Ram Bút bi Chiếc 20 Giấy khổ lớn Tờ 20 9.3.2 Dự toán giá thành phương án 9.3.2.1 Cơ sở lập dự toán Cơ sở lập dự toán chủ yếu phương án đơn giá cơng trình địa chất năm 2010 Bộ tài nguyên môi trường ban hành ngày 10/11/2010 (quyết định số 2176/QĐ – BTNMT); Căn Thông tư liên tịch số 40/2009/TTLT-BTC-BTNMT ngày 05 tháng 03 năm 2009 Liên Bộ Tài – Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng toán kinh phí nghiệp kinh tế nhiệm vụ thuộc lĩnh vực địa chất khoáng sản; Căn Thông tư số 11/2010/TT-BTNMT ngày 05 tháng 07 năm 2010 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định định mức kinh tế - kỹ thuật công trình địa chất; Căn Quyết định số 2746/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Tài đơn giá sản phẩm chuẩn điều tra địa chất tài nguyên khoáng sản Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch nguồn vốn Trung ương năm 2010 9.3.2.2 Dự toán vốn đầu tư Căn vào khối lượng công tác nêu trên, đặc đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn, địa chất công trình, điều kiện giao thơng, điều kiện thi cơng…dự tốn chi tiết cho dạng công tác phương án nêu bảng 9.13 Bảng 9.13: Bảng dự trù kinh phí Nội dung cơng việc THU THẬP TÀI LIỆU 1.1 Báo cáo địa chất BC 500.000 500.000 1.2 1.3 Báo cáo địa chất thủy văn Tài liệu kinh tế, xã hội, địa BC BC 1 300.000 300.000 300.000 300.000 SV: Nguyễn Anh Đức Đơn vị Khối lượng TT Đơn giá Thành tiền 2.700.000 85 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp TT Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền hình địa mạo Tài liệu kinh tế, xã hội, địa hình địa mạo Tài liệu khí tượng thủy văn Tài liệu trạng sử dụng nước CÔNG TÁC ĐO VẼ BC 200.000 200.000 năm 300.000 1.200.000 BC 200.000 200.000 2.1 Công tác khảo sát thực địa tỷ lệ 1/25000 km ĐO ĐỊA VẬT LÝ 3.1 Đo sâu điện đối xứng điểm 72 561.093 40.398.696 3.2 Đo Karota lỗ khoan m 160 1.519.599 243.135.840 CƠNG TÁC KHOAN 4.1 Cơng tác khoan lỗ khoan 4.1 Khoan doa đường kính 168mm m 90 1.101.422 99.127.980 4.1 Khoan doa đường kính 219mm m 70 1.959.156 137.140.920 4.1 Khoan doa đường kính 191mm m 71 893.299 63.424.229 4.2 Kết cấu lỗ khoan lỗ khoan - 122.699.488 + Ống chống Ф191 m 71 1.202.918 85.407.178 + Ống lọc Ф168 m 70 414.359 29.005.130 + Ống lắng Ф168 m 20 414.359 8.287.180 Chèn sét, xi măng - - - 810.557 Chèn sét m3 175.733 351.466 Xi măng Tấn 0,5 918.182 459.091 1.4 1.5 1.6 4.2 4.2 4.2 4.3 4.3 4.3 SV: Nguyễn Anh Đức 19.756.741 15 1.213.070 19.756.741 283.534.536 299.693.129 86 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền 4.4 Tháo lắp - vận chuyển - - - 21.633.374 lần 9.779.712 19.559.424 km 10 207.395 2.073.950 - - - 715.978.278 ca 3.348.352 30.135.168 Hút khai trương ca 2.238.190 4.476.380 Hút nước thí nghiệm đơn ca 118 1.455.367 171.733.306 Hút giật cấp ca 108 4.351.500 469.962.000 Hút nước khai thác thí nghiệm ca 1.455.367 Đo phục hồi ca 36 1.1017.984 39.671.424 4.4 4.4 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 Tháo lắp máy khoan chi tiết, máy phần để khoan NC ĐCTV chiều sâu 80m/lk Vận chuyển máy khoan tơ CƠNG TÁC HÚT NƯỚC Công tác hút nước Bơm thổi rửa lỗ khoan, đường kính ống lọc nhỏ 219mm CƠNG TÁC LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH MẪU 6.1 Mẫu nước mẫu 66 773.736 51.066.576 6.2 Mẫu đất đá mẫu 52 125.750 6.539.000 6.3 Mẫu quan trắc CÔNG TÁC QUAN TRẮC CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA Đo tọa độ điểm điều tra, khảo sát GPS cầm tay (điểm đo địa vật lý) Đo trạm quan trắc mẫu 16 337.980 5.407.680 lần 270 29.470 7.956.900 8.1 8.2 SV: Nguyễn Anh Đức 63.013.256 11.408.586 điểm 36 133.643 9.622.296 điểm 893.145 1.786.290 87 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất Nội dung công việc Cộng đến 10 12 Đền bù Chính lý tài liệu viết báo cáo Cộng chi phí 1.758.705.287 13 Thuế VAT (10%) 175.870.528 14 Tổng cộng 1.934.575.816 15 Làm tròn 1.934.575.000 11 SV: Nguyễn Anh Đức Đơn vị Khối lượng TT Đơn giá Thành tiền 1.549.184.845 186.865.763 22.654.679 88 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất KẾT LUẬN Sau thời gian gần tháng thu thập tài liệu làm đồ án, nỗ lực thân hướng dẫn ThS Đào Đức Bằng giúp đỡ nhiệt tình thầy, Bộ mơn ĐCTV, tơi hồn thành đồ án tốt nghiệp Trên sở nghiên cứu tài liệu làm đồ án lập phương án điều tra đánh giá chi tiết tài nguyên nước đất phục vụ cấp nước cho vùng Vân Hồ, rút kết quả: - Trong vùng xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La có đơn vị chứa nước đó, TCN khe nứt, khe nứt karst trầm tích cacbonat, hệ tầng Đồng Giao (t2ađg) TCN có triển vọng khai thác phục vụ mục đích cấp nước - Chất lượng nước tầng t 2ađg đánh giá theo QCVN 09:2015/BTNMT Bộ Tài Nguyên Mơi trường cho kết tương đối tốt, đảm bảo chất lượng phục vụ mục đích cấp nước Với lưu lượng cần cấp 1.500m 3/ngày dự kiến thiết kế lỗ khoan thăm dò - khai thác, với lưu lượng lỗ khoan Q = 350m 3/ngày Để đảm bảo với lưu lượng tiến hành dạng cơng tác sau: - Bơm thổi rửa, hút khai trương, hút nước thí nghiệm đơn, hút giật cấp, hút nước khai thác thí nghiệm; - Công tác đo địa vật lý : Tôi thiết kế 36 điểm đo sâu điện 160m đo Karota lỗ khoan; - Công tác khoan: Khoan lỗ khoan thăm dò - khai thác với tổng số mét khoan 160 m - Theo quy định mức giá hành tổng dự trù cho giai đoạn là: 1.934.575.000 đồng Sau thời gian làm việc với nỗ lực thân tơi hồn thành đồ án tiến độ giao Trong trình làm đồ án tơi nhận hướng dẫn tận tình ThS Đào Đức Bằng giúp đỡ thầy, cô môn bạn đồng nghiệp Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế chưa nhiền nên nội dung đồ án tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận bảo góp ý thầy giáo, giáo bạn đồng nghiệp để đồ án tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Đức SV: Nguyễn Anh Đức 89 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 Đồ án tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ - Địa chất TÀI LIỆU THAM KHẢO – Đoàn Văn Cánh, Bùi Học, Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Kim Ngọc (2002), Các phương pháp điều tra Địa chất Thủy văn, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội – Đồn Văn Cánh, Phạm Q Nhân (2003) Tìm kiếm, thăm dò đánh giá trữ lượng nước đất, Nhà xuất Xây dựng, Hà Nội – Đặng Hữu Ơn (2003), Đánh giá trữ lượng nước đất, Hà Nội – Phạm Quý Nhân (2000), Giáo trình Động lực học nước đất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội – Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh, Nguyễn Kim Ngọc (2001), Giáo trình Địa chất thủy văn đại cương, Nhà xuất Giao thông vận tải, Hà Nội – Đơn giá dự tốn cơng trình địa chất (theo định số 1784/QĐ-BTNMT) ngày 26/10/2012 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường – Hướng dẫn làm Đồ án tốt nghiệp Bộ môn Địa chất thủy văn - Quyết định số 53/2000/ QĐ – BCN ban hành ngày 14/9/2000 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quy chế lập đồ ĐCTV tỷ lệ 1: 50.000 (1: 25.000) - Quyết định số 46/2000/ QĐ – BCN ban hành ngày 07/08/2000 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quy phạm hút nức thí nghiệm điều tra ĐCTV 10 - Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18 tháng năm 2013 Bộ Tài nguyên Môi trường 11 - Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư 13/2014/TT-BTNMT ban hành ngày 23 tháng năm 2014 quy định kỹ thuật điều tra đánh giá tài nguyên nước 12 - Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư 59/2015/TT-BTNMT ban hành ngày 14 tháng 12 năm 2015 quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá thăm dò nước đất 13 – Đề án “Đánh giá nguồn nước đất vùng Mộc Châu, Sơn La” Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước miền Bắc SV: Nguyễn Anh Đức 90 Lớp ĐCTV-ĐCCT-K59 ... cho đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mộc Châu, Sơn La Lập phương án điều tra chi tiết nước đất kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho xã Vân Hồ với lưu lượng 1.500. .. trữ lượng khai thác tiềm lớn nhiều so với lưu lượng yêu cầu Do khai thác nước với lưu lượng 1.500m 3/ngày vùng Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 4.2.3 Đánh giá trữ lượng khai thác theo phương. .. đề đề tài nên tiến hành đánh giá chất lượng trữ lượng cho tầng chứa nước 4.1 Đánh giá chất lượng nước đất Đối với cơng tác khai thác nước đất việc đảm bảo chất lượng nước vô quan trọng Chất lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án tốt nghiệp với đề tài: “Đánh giá điều kiện ĐCTV khu vực Mộc Châu, Sơn La. Lập phương án điều tra chi tiết nước dưới đất kết hợp khai thác phục vụ cấp nước cho xã Vân Hồ với lưu lượng 1.500 m3ngày; Thời gian thi công phương án 12 tháng”.,