0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI HKII sử 11 năm 2022 HS

6 1 0
  • ĐỀ CƯƠNG ôn THI HKII sử 11 năm 2022   HS

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/05/2022, 10:18

TRẮC NGHIỆM BÀI 19 Câu 1 Trước khi thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam là một quốc gia A tự do trong Liên bang Đông Dương B độc lập trong Liên bang Đông Dương C độc lập, có chủ quyền, đang khủng hoảng D dân chủ, có chủ quyền, phát triển nhanh Câu 2 Vào giữa thế kỉ XIX, Việt Nam bị cô lập với thế giới bên ngoài do A chính sách cô lập Việt Nam của các nước tư bản Phương Tây B chính sách “bế quan tỏa cảng” của nhà Nguyễn C thực dân Pháp muốn thực hiện âm mưu xâm lược ở Việt Nam D nhà Nguyễn c. TRẮC NGHIỆM BÀI 19 Câu Trước thực dân Pháp xâm lược (1858), Việt Nam quốc gia A tự Liên bang Đông Dương B độc lập Liên bang Đơng Dương C độc lập, có chủ quyền, khủng hoảng D dân chủ, có chủ quyền, phát triển nhanh Câu Vào kỉ XIX, Việt Nam bị cô lập với giới bên ngồi A sách lập Việt Nam nước tư Phương Tây B sách “bế quan tỏa cảng” nhà Nguyễn C thực dân Pháp muốn thực âm mưu xâm lược Việt Nam D nhà Nguyễn chủ trương quan hệ ngoại giao với nhà Thanh Câu Lực lượng công Đà Nẵng vào cuối năm 1858, bao gồm liên quân nước A Pháp – Mĩ B Pháp – Anh C Pháp –Tây Ban Nha D Pháp – Bồ Đào Nha Câu Năm 1858, Pháp công Đà Nẵng với chiến thuật A đánh lấn dần B đánh lâu dài C chinh phục gói nhỏ D đánh nhanh thắng nhanh Câu Năm 1858, mặt trận Đà Nẵng, quân dân ta sử dụng chiến thuật chống lại liên quân Pháp -Tây Ban Nha? A Chiến thuật “thủ hiểm” B “Đánh nhanh thắng nhanh” C “Chinh phục gói nhỏ” D “Vườn khơng nhà trống” Câu Một âm mưu thực dân Pháp công Gia Định (2/1959) A làm bàn đạp cơng kinh thành Huế B hồn thành chiếm Trung kì C cắt đứt đường tiếp tế lương thực nhà Nguyễn D buộc nhà Nguyễn đầu hàng khơng điều kiện Câu Triều đình Huế thực kế sách Pháp cơng Gia Định? A Chiêu tập binh sĩ, tích cực đánh Pháp B Đề nghị quân Pháp đàm phán C Thương lượng để quân Pháp rút lui D Xây dựng phòng tuyến để phòng ngự Câu Những sách triều đình nhà Nguyễn vào kỷ XIX A làm cho sức mạnh phòng thủ đất nước bị suy giảm B trở thành nguyên nhân sâu xa để Việt Nam bị xâm lược C làm cho Việt Nam bị lệ thuộc vào nước phương Tây D đặt Việt Nam vào đối đầu với tất nước tư Câu Nguyên nhân sâu xa khiến thực dân Pháp xâm lược Việt Nam A để khai hóa văn minh cho người Việt Nam B sách cấm đạo nhà Nguyễn C để mở rộng thị trường, tìm ngun liệu, nhân cơng D sách “bế quan tỏa cảng” nhà Nguyễn Câu 10 Duyên cớ việc thực dân Pháp xâm lược Việt Nam triều đình nhà Nguyễn A thực sách “bế quan tỏa cảng” B cấm thương nhân người Pháp đến Việt Nam buôn bán C không thực hiệp ước Véc-xai năm 1787 D cấm đạo giết giáo sĩ sang truyền đạo Câu 11 Vào năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng, tinh thần chống Pháp quan quân triều đình nhân dân ta nào? A Chỉ có quan qn triều đình kháng chiến B Quan qn triều đình nhân dân kháng chiến C Chỉ có nhân dân Đà Nẵng kháng chiến D Nhân dân ủng hộ kế sách “vườn không nhà trống” Câu 12 Nguyên nhân định thất bại thực dân Pháp thực kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” Đà Nẵng A quân Pháp từ xa đến khơng quen khí hậu, địa hình nên mệt mỏi B kế sách “vườn không nhà trống” quân dân ta phát huy hiệu C quan quân triều đình có chiến thuật đánh Pháp độc đáo D đồn kết chiến đấu quân dân ta Câu 13 Nguyên nhân quan trọng để thực dân Pháp chuyển từ kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” sang thực “chinh phục gói nhỏ” định đánh Gia Định (2/1959) nơi A vựa lúa lớn nước ta B hệ thống giao thông thuận lợi C có hệ thống phịng thủ yếu xa kinh thành Huế D có vị trí chiến lược quan trọng, có thể làm bàn đạp cơng Campuchia Câu 14 Quyết định sai lầm triều đình Huế khiến nhân dân ta bất mãn, mở đầu cho việc “quyết đánh triều lẫn Tây”? A Kí với thực dân Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) B Ngăn cản nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đánh Pháp (1861) C Nhượng cho Pháp ba tỉnh miền Đơng Nam Kì (1862) D Bồi thường chiến phí cho Pháp Tây Ban Nha TRẮC NGHIỆM BÀI 20 Câu Với hiệp ước Giáp Tuất (1874), triều đình nhà Nguyễn thức thừa nhận A ba tỉnh miền Đông Nam kỳ đất thuộc Pháp B ba tỉnh miền Tây Nam kỳ đất thuộc Pháp C sáu tỉnh Nam kỳ đất thuộc Pháp D sáu tỉnh Nam kỳ đảo Côn lôn đất thuộc Pháp Câu Pháp lấy cớ đưa quân đánh Hà Nội lần thứ hai (1882)? A Pháp có đặc quyền, đặc lợi Việt Nam B Nước Pháp bắt đầu bước vào giai đoạn đế quốc chủ nghĩa nên phải có thuộc địa C Triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874 D Triều đình nhà Nguyễn ngang nhiên chống lại Pháp Câu Việc kí văn kiện đánh dấu nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp? A Hiệp ước Nhâm Tuất (1862) B Hiệp ước Pa-tơ-nốt (1884) C Hiệp ước Giáp Tuất (1874) D Hiệp ước Hác-măng (1883) Câu Sau hoàn thành xâm lược Việt Nam, thực dân Pháp gặp phải phản kháng liệt lực lượng nào? A Một số quan lại yêu nước nhân dân địa phương, từ Nam Bắc B Một số văn thân, sĩ phu yêu nước triều đình Huế C Một số quan lại nhân dân yêu nước Trung kỳ D Toàn thể dân tộc Việt Nam Câu Pháp lấy cớ để kéo quân Bắc Kỳ lần thứ (năm 1873)? A Giúp triều Nguyễn giải vụ lái buôn Dupuy gây rối B Giúp triều Nguyễn chống quân Thanh gây rối biên giới C Triều Nguyễn không thực Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 D Triều Nguyễn không thực Hiệp ước Giáp Tuất năm 1874 Câu Đứng trước vận nước nguy nan, người mạnh dạn dâng lên triều đình điều trần, bày tỏ ý kiến cải cách tân? A Nguyễn Tri Phương B Nguyễn Trường Tộ C Tơn Thất Thuyết D Hồng Diệu Câu Trong trận chiến đấu cửa ô Thanh Hà, lãnh đạo binh sĩ chiến đấu đến để bảo vệ thành? A Viên Chưởng B Tổng đốc Nguyễn Tri Phương C Lưu Vĩnh Phúc D Hoàng Tá Viêm Câu Trận đánh gây tiếng vang lớn năm 1873 Bắc Kì trận nào? A Trận bao vây quân địch thành Hà Nội B Trận đánh địch Thanh Hóa C Trận phục kích quân Cờ đen Cầu Giấy D Trận đánh qn triều đình Thanh Hà Câu Việc triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất (1874) ảnh hưởng đến cục diện kháng chiến chống Pháp nhân dân ta? A Tạo điều kiện cho thực dân Pháp mở rộng chiến tranh xâm lược B Làm dấy lên phong trào phản đối Hiệp ước Giáp Tuất nước C Gây bất lợi cho kháng chiến nhân dân D Triều đình Huế tiếp tục lấn sâu vào đường thương lượng, đầu hàng Câu 10 Nguyên nhân dẫn đến thất bại kháng chiến chống Pháp xâm lược quân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884 A triều đình Huế khơng tâm chống giặc, thiếu đường lối lãnh đạo đắn B so sánh lực lượng chênh lệch C triều đình Huế thiếu kiên đánh giặc thắng giặc D thái độ nhu nhược triều đình Câu 11 Nguyên nhân làm cho xâm lược Pháp Việt Nam kéo dài gần 30 năm? A Pháp thận trọng trình xâm lược B Vấp phải sức kháng cự liệt quân dân ta C Những khó khăn định Pháp D Pháp chưa tận dụng tốt hội Câu 12 Thực dân Pháp sử dụng phương thức chủ yếu trình xâm lược Việt Nam cuối kỷ XIX? A Sử dụng thương nhân nhà truyền giáo làm nòng cốt B Phối hợp với nhà Nguyễn đàn áp phong trào yêu nước C Kết hợp công quân với thủ đoạn ngoại giao D Kết hợp công quân với thủ đoạn kinh tế Câu 13 Nhận xét nói ý nghĩa chiến thắng Cầu Giấy lần thứ hai (1883) kháng chiến chống Pháp nhân dân ta? A Thể ý chí tâm tiêu diệt giặc nhân dân ta B Thể lòng yêu nước nhân dân ta C Thể lối đánh tài tình nhân dân ta D Thể suy yếu quân Pháp Câu 14 Điểm khác biệt tinh thần chống Pháp xâm lược nhân dân ta so với vua quan triều đình nhà Nguyễn (1858 – 1884) A đánh Pháp theo đạo quan quân triều đình B kiên đánh Pháp đến cùng, không chịu chi phối triều đình C thay đổi theo giai đoạn xâm lược thực dân Pháp D sau quân triều đình tan rã, nhân dân tổ chức phong trào kháng chiến TRẮC NGHIỆM BÀI 21 Câu Phong trào Cần Vương diễn khoảng thời gian từ năm A 1885 – 1896 B 1888 – 1896 C 1885 – 1888 D 1883 - 1892 Câu Cuộc khởi nghĩa thuộc phong trào Cần Vương Việt Nam cuối kỉ XIX? A Ba Đình B Yên Thế C Yên Bái D Thái Nguyên Câu Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu phong trào Cần Vương cuối kỉ XIX A Khởi nghĩa Hương Khê B Khởi nghĩa Hùng Lĩnh C Khởi nghĩa Ba Đình D Khởi nghĩa Bãi Sậy Câu Cuộc khởi nghĩa Hương Khê lãnh đạo? A Cao Điền Tống Duy Tân B Tống Duy Tân Cao Thắng C Phan Đình Phùng Hồng Hoa Thám D Phan Đình Phùng Cao Thắng Câu Giai đoạn từ 1885 đến năm 1888, nghĩa quân Hương Khê tập trung thực nhiệm vụ chủ yếu gì? A Tập trung lực lượng đánh thực dân Pháp B Chuẩn bị lực lượng, xây dựng sở chiến đấu C Xây dựng hệ thống chiến lũy để chiến đấu D Chặn đánh đoàn xe vận tải thực dân Pháp Câu Trong giai đoạn từ năm 1893 đến năm 1897, lãnh tụ tối cao khởi nghĩa Yên Thế A Đề Nắm B Đề Thám C Nguyễn Trung Trực D Phan Đình Phùng Câu Nhân tố chất xúc tác thổi bùng lên phong trào yêu nước rộng lớn cuối kỉ XIX? A Tác động khai thác thuộc địa B Mâu thuẫn nội triều đình Huế C Sự đời chiếu Cần Vương D Mâu thuẫn dân tộc phát triển gay gắt Câu Nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào yêu nước chống Pháp Việt Nam cuối kỉ XIX gì? A Thực dân Pháp có ưu Việt Nam vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh B Không biết cách tập hợp lực lượng để xây dựng mặt trận thống dân tộc C Khuynh hướng phong kiến lỗi thời, bế tắc đường lối đấu tranh D Hình thức đấu tranh đơn độc, có khởi nghĩa vũ trang Câu Nội dung không phản ánh nguyên nhân dẫn đến thất bại phong trào Cần Vương? A Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo thiếu đường lối đắn B Phong trào Cần Vương không nhận ủng hộ nhân dân C Thực dân Pháp có ưu vượt trội vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh D Các khởi nghĩa phong trào Cần Vương nổ lẻ tẻ, khơng có liên kết Câu 10 Nội dung khơng phản ánh mục đích đấu tranh khởi nghĩa nông dân Yên Thế? A Hưởng ứng chiếu Cần Vương B Chống sách bình định Pháp C Chống lại sách cướp bóc Pháp D Đánh đuổi giặc Pháp bảo vệ quê hương Câu 11 Nội dung không phản ánh ý nghĩa lịch sử phong trào Cần Vương? A Thể tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường đấu tranh cho độc lập dân tộc B Tiêu hao sinh lực địch, làm chậm trình bình định Việt Nam thực dân Pháp C Để lại nhiều học kinh nghiệm cho phong trào đấu tranh yêu nước sau D Tiêu hao sinh lực địch, làm chậm trình xâm lược Việt Nam thực dân Pháp Câu 12 Phong trào Cần Vương bùng nổ xuất phát từ nguyên nhân sâu xa sau đây? A Cuộc phản công kinh thành Huế B Mâu thuẫn phái chủ chiến với thực dân Pháp C Sự đời chiếu Cần Vương D Mâu thuẫn dân tộc diễn gay gắt Câu 13 Đặc điểm phong trào Cần Vương A Là phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến B Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản C Là phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản D Là phong trào yêu nước tầng lớp nông dân Câu 14 Điểm khác biệt khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) so với khởi nghĩa khác phong trào Cần Vương (1885 – 1896) A phương pháp đấu tranh B lực lượng chủ yếu C xuất thân người lãnh đạo D kết đấu tranh TRẮC NGHIỆM BÀI 22 Câu Trong khai thác thuộc địa lần thứ (1897 – 1914) Việt Nam, tư Pháp tập trung đầu tư nhiều vào lĩnh vực A nông nghiệp B giao thông vận tải C thương nghiệp D công nghiệp Câu Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam (1897 – 1914) dẫn đến đời giai cấp A công nhân B công nhân, tư sản, tiểu tư sản C công nhân, tư sản D tư sản, tiểu tư sản Câu Giai cấp cơng nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thiết với lực lượng xã hội? A Thợ thủ công B Nông dân C Tiểu thương D Tiểu tư sản Câu Dưới tác động khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp, lực lượng xã hội xuất Việt Nam bao gồm A công nhân, tư sản, tiểu tư sản thành thị B tư sản mại bản, địa chủ tiểu tư sản thành thị C tư sản dân tộc, nông dân, tiểu tư sản thành thị D tiểu tư sản thành thị, công nhân tư sản mại Câu Thực dân Pháp trì phương thức bóc lột khai thác thuộc địa lần thứ để tăng lợi nhuận? A Phương thức bóc lột tư chủ nghĩa B Phương thức bóc lột phong kiến C Phương thức bóc lột thực dân D Phương thức bóc lột tiền tư chủ nghĩa Câu Dưới tác động khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp kinh tế Việt Nam A phát triển nhanh, cân đối B phát triển khắp nhiều lĩnh vực C khơng phụ thuộc vào quốc D nghèo nàn, lạc hậu Câu Trong trình thống trị Việt Nam, thực dân Pháp dựa vào lực lượng xã hội để làm chỗ dựa? A Giai cấp tư sản dân tộc B Đại địa chủ phong kiến C Giai cấp nông dân D Giai cấp công nhân Câu Nội dung không phản ánh tác động từ khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp đến đời sống kinh tế - xã hội Việt Nam? A Tài nguyên với cạn, Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm Pháp B Làm xuất lực lượng xã hội C Quan hệ sản xuất phong kiến bị thay quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa D Dẫn tới xuất đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Câu Những chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam khai thác thuộc địa lần thứ (1897 – 1914) thực dân Pháp A tạo điều kiện cho hình thành khuynh hướng cứu nước B thúc đẩy phong trào công nhân bước đầu chuyển sang tự giác C làm cho tầng lớp tư sản Việt Nam dần trở thành giai cấp D giúp sĩ phu phong kiến chuyển sang hẳn sang lập trường tư sản Câu 10 Mục đích thực dân Pháp trọng hệ thống giao thông vận tải – sở hạ tầng hai khai thác thuộc địa Đông Dương A đẩy nhanh tốc độ thị hóa Việt Nam B phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt mục đích quân C phục vụ nhu cầu sinh hoạt ngày cao tư Pháp D thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp tư Pháp Câu 11 Trong hai khai thác thuộc địa, thực dân Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng Việt Nam A thị trường Việt Nam nhỏ hẹp không đáp ứng yêu cầu B muốn ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho công nghiệp nhẹ C nguồn nhân lực Việt Nam không đáp ứng yêu cầu D muốn cột chặt kinh tế Việt Nam vào kinh tế Pháp Câu 12 Nội dung sau tác động từ chương trình khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp tới kinh tế Việt Nam? A Kinh tế Việt Nam ngày lệ thuộc nặng nề vào kinh tế Pháp B Kinh tế phát triển thiếu cân đối ngành, vùng, miền nước C Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa du nhập, thay cho quan hệ sản xuất phong kiến D Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa du nhập, tồn song song với quan hệ sản xuất phong kiến Câu 13 Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ (1897 – 1914) thực dân Pháp làm tăng thêm mâu thuẫn xã hội Việt Nam, mâu thuẫn hàng đầu A nông dân với địa chủ phong kiến B nông dân với thực dân Pháp tay sai C giai cấp tư sản dân tộc với tư Pháp D toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp phản động tay sai Câu 14 Hệ lớn sách cai trị thực dân Pháp Việt Nam sau khai thác thuộc địa lần thứ A Nền kinh tế phát triển rõ rệt, đời sống nhân dân cải thiện B Công nghiệp phát triển, ngành kinh tế khác có nhiều chuyển biến C Cơ cấu kinh tế nhiều có biến chủn, cấu xã hội biến đổi sâu sắc D Phong trào yêu nước chống Pháp phong kiến phát triển mạnh ... (năm 1873)? A Giúp triều Nguyễn giải vụ lái buôn Dupuy gây rối B Giúp triều Nguyễn chống quân Thanh gây rối biên giới C Triều Nguyễn không thực Hiệp ước Nhâm Tuất năm 1862 D Triều Nguyễn không... lĩnh vực A nông nghiệp B giao thông vận tải C thương nghiệp D công nghiệp Câu Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ thực dân Pháp Việt Nam (1897 – 1914) dẫn đến đời giai cấp A công nhân B công nhân,... tư sản, tiểu tư sản C công nhân, tư sản D tư sản, tiểu tư sản Câu Giai cấp công nhân Việt Nam có mối quan hệ gắn bó mật thi? ??t với lực lượng xã hội? A Thợ thủ công B Nông dân C Tiểu thương D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ôn THI HKII sử 11 năm 2022 HS,