0

Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ

15 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2022, 17:55

Thưc hiện giao thoa ánh sáng bằng hai khe Young cách nhau 1,5 mm, cách màn 2m Nguồn sáng phát bức xạ đơn sắc có bước sóng  = 0,48 m Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 4 nằm[r] ... tinh bị tán sắc, màu đỏ bị lệch màu tím A Vận tốc ánh sáng đỏ thủy tinh nhoô so với ánh sáng tím B Tần số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh sáng tím C Chỉ có lăng kính có khả làm tán sắc ánh sáng D Chiết... 23: Ánh sáng trắng qua lăng kính thủy tinh bị tán sắc, ánh sáng màu đỏ bị lệch ánh sáng màu tím, vì: A Vận tốc ánh sáng đỏ thủy tinh nhoô so với ánh sáng tím B Tân số ánh sáng đỏ lớn tần số ánh... suất thủy tinh có giá trị A nhỏ mơi trường có nhiều ánh sáng đơn sắc truyền qua B lớn ánh sáng đỏ C ánh sáng đơn sắc D lớn ánh sáng tím 18 Trong thí nghiệm Y- âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 5 đề thi giữa HK2 môn Vật Lý 12 năm 2021-2022 có đáp án Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ,

Từ khóa liên quan