0

ĐE KIEM TRA 45 PHUT VAT LI 10 HOC KI I

8 8 0
  • ĐE KIEM TRA 45 PHUT VAT LI 10 HOC KI I

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:32

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP ĐỀ KIỂM TRA LẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2021 – 2022 MÔN: VẬT LÝ 10 Thời gian: 45 phút Người đề: Nguyễn Hồng Vân PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) Câu 1: Trong phát biểu đây, phát biểu đúng? Chuyển động là: A B C D Sự thay đổi hướng vật so với vật khác theo thời gian Sự thay đổi chiều vật so với vật khác theo thời gian Sự thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian Sự thay đổi phương vật so với vật khác theo thời gian Câu 2: Một vật chuyển động thẳng với vận tốc v Chọn trục tọa độ Ox có phương trùng với phương chuyển đọng, chiều dương chiều chuyển động, gốc tọa độ O cách vị trí vật khoảng OA = x0 Phương trình chuyển động vật là: A B C D x = x0 + v0.t - at2 x = x0 + vt x = x0 + at2 x = x0 + v0.t + at2 Câu 3: Chỉ câu sai Chuyển động thẳng có đặc điểm sau: A quỹ đạo đường thẳng; B Vật quãng đường khoảng thời gian bất kì; C Tốc độ trung bình quãng đường nhau; D Tốc độ không đổi từ lúc xuất phát đến lúc dừng lại Câu 4: Cơng thức tính quãng đường chuyển động thẳng nhanh dần A B C D s = vot + s = vot + x = x0 + vot + x = x0 + vot + (a v0 dấu) (a v0 trái dấu) (a v0 dấu) (a v0 trái dấu) Câu 5: Chọn câu ? Sự rơi tự A rơi tác dụng gia tốc trọng trường B rơi tác dụng trọng lực C rơi tác dụng vận tốc ban đầu D chuyển động thẳng nhanh dần theo phương thẳng đứng Câu 6: Chọn câu ? Chuyển động thẳng nhanh dần đều… A B C D Là chuyển động thẳng có vận tốc giảm theo thời gian Là chuyển động thẳng có vận tốc tăng theo thời gian Là chuyển động có vận tốc giảm theo thời gian Là chuyển động có vận tốc giảm theo thời gian Câu 7: Câu sai? Chuyển động trịn có A B C D Quỹ đạo đường trịn Tốc độ dài khơng đổi Tốc độ góc khơng đổi Vecto gia tốc khơng đổi Câu 8: Cơng thức liên hệ tốc độ góc với chu kỳ T tốc độ góc với tần số f chuyển động tròn A B C D =; = 2; = 2; =; Câu 9: Chọn câu đúng? A B C D Chu kì T chuyển động tròn thời gian để vật hai vịng Chu kì T chuyển động tròn thời gian để vật ba vịng Chu kì T chuyển động trịn thời gian để vật vịng Chu kì T chuyển động tròn thời gian để vật nửa vịng Câu 10: Cơng thức tính tần số f chuyển động tròn T A f  2T B f  3T C 2T f  D f  Câu 11: Câu sai? A Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ quy chiếu khác khác B Vận tốc vật chuyển động hệ quy chiếu khác khác C Quỹ đạo khơng có tính tương đối D Vận tốc có tính tương đối Câu 12: Một thuyền chuyển động thẳng ngược chiều dòng nước với vận tốc 6,5 km/h dòng nước Vận tốc chảy dòng nước bờ sông 1,5 km/h Vận tốc thuyền bờ sông bao nhiêu? A B C D 5,00 km/h 8,00 km/h 6,70 km/h 6,30 km/h Câu 13: Tổng hợp lực gì? Chọn câu A Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào hai vật lực có tác dụng giống hệt lực B Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng giống hệt lực C Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào hai vật lực có tác dụng lớn lực D Tổng hợp lực thay lực tác dụng đồng thời vào vật lực có tác dụng nhỏ lực Câu 14: Tổng hợp lực dựa vào quy tắc ? A B C D Quy tắc hợp lực song song chiều Quy tắc nắm bàn tay phải Quy tắc nắm bàn tay trái Quy tắc hình bình hành Câu 15: Cho hai lực đồng quy có độ lớn N 12 N Giá trị độ lớn hợp lực ? A B C D N N 15 N 25 N Câu 16: Một chất điểm đứng yên tác dụng ba lực 4N, 5N, 6N Nếu bỏ lực 6N hợp lực hai lực cịn lại bao nhiêu? A B C D N N N Khơng biết góc hai lực lại chưa biết Câu 17: Trong cách viết hệ thức định luật II Niu-ton sau đây, cách viết ? ur F  ma; A u r r F  ma; B u r r C Fur maur; D  F  ma Câu 18: Khi xa buýt tăng tốc đột ngột hành khách A B C D Dừng lại Ngả người phía sau Chúi người phía trước Ngả người sang bên cạnh Câu 19: Câu ? A Nếu khơng chịu lực tác dụng vật phải đứng n B Khi khơng cịn lực tác dụng lên vật nữa, vật chuyển động dừng lại C Vật chuyển động nhờ có lực tác dụng lên D Khi thấy vận tốc vật thay đổi chắn có lực tác dụng lên vật Câu 20: Từ A xe chuyển động thẳng quãng đường dài 10 km, sau quay về A Thời gian hành trình 20 phút Tốc độ trung bình xe thời gian A B C D 20 km/h 30 km/h 60 km/h 40 km/h Câu 21: Một vật chuyển động dọc theo chiều (+) trục Ox với vận tốc không đổi, A tọa độ vật ln có giá trị (+) B vận tốc vật ln có giá tri (+) C tọa độ vận tốc vật ln có giá trị (+) D tọa độ ln trùng với quãng đường Câu 22: Trong trường hợp sau Trường hợp xảy cho vật chuyển động thẳng? A vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (+) B vận tốc số ; gia tốc thay đổi C vận tốc có giá trị (+) ; gia tốc có giá trị (-) D vận tốc có giá trị (-) ; gia tốc có giá trị (+) Câu 23: Trong cơng thức tính vận tốc chuyển động thẳng nhanh dần v = v0 + at A v luôn dương B a luôn dương C a luôn dấu với v D a luôn ngược dấu với v Câu 24: Công thức công thức liên hệ vận tốc, gia tốc quãng đường chuyển động nhanh dần đều? A v + v0 = 2as B v2 + v02 = 2as C v − v0 = 2as D v2 - v02 = 2as Câu 25: Chuyển động vật coi rơi tự thả rơi A Một rụng B Một sợi C Một khăn tay D Một mẩu phấn Câu 26: Chỉ câu sai Chuyển động trịn có đặc điểm sau: A Quỹ đạo đường tròn; B Véc tơ vận tốc khơng đổi; C Tốc độ góc khơng đổi; D Véc tơ gia tốc hướng vào tâm Câu 27: Một hành khách ngồi toa tàu H, nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu N bên cạnh gạch lát sân ga chuyển động hỏi toa chạy? A Tàu H đứng yên, tàu N chạy B Tàu H chạy, tàu N đứng yên C Cả hai chạy D Các câu A, B, C khơng Câu 28: Một vật có khối lượng 8,0kg trượt xuống mặt phẳng nghiêng nhẵn với gia tốc 2,0 m/s2 Lực gây gia tốc bao nhiêu? So sánh độ lớn lực với trọng lượng vật Lấy g = 10m/s A 1,6N, nhỏ B 16N, nhỏ C 160N, lớn D 4N, lớn PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Một vật chuyển động thẳng chậm dần với tốc độ ban đầu m/s gia tốc có độ lớn m/s2 Biết thời điểm ban đầu vật gốc tọa độ chuyển động ngược chiều dương trục tọa độ Viết phương trình chuyển động vật ? Câu 2: (1 điểm) Bánh xe đạp có đường kính 0,66 m Xe đạp chuyển động thẳng với vận tốc 12 km/h Tính tốc tốc độ dài tốc độ góc điểm vành bánh người ngồi xe Câu 3: (1 điểm ) Dùng lực F nằm ngang kéo cầu lắc cho dây treo lệch khỏi phương thẳng đứng góc a = 30° (Hình 1) Biết trọng lượng cầu 20 N, tính lực F lực căng T dây ~ Hết ~ Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 điểm) Câu Đ/á C n Câu Đ/á C n B D A B B D A C B 2 B C D D B B 28 A 1 C A B D C C B B B PHẦN II: TỰ LUẬN (3 điểm) Câu 1: (1 điểm) Lời giải Chọn gốc thời gian vật bắt đầu chuyển động Điểm 0,25 Ta có: + Vật chuyển động chậm dần ⇒ a.v < Mà: Vật chuyển động ngược chiều dương ⇒ v < ⇒a>0 0,25 + Ban đầu vật gốc tọa độ nên x0 = Phương trình chuyển động vật có dạng: 0,5 Câu 2: Lời giải Điểm D Đối với người ngồi xe điểm vành bánh xe chuyển động tròn quanh trục bánh xe với: - Bán kính quỹ đạo bán kính bánh xe: R = D: 2= 0,66:2=0,33 m - Tốc độ dài xe: v = 12 km/h = 3.33 m/s - Tốc độ góc nó:  v 3,33   10,1 R 0,33 (rad/s) Câu 3: Lời giải Điểm Do cầu nằm cân tác dụng ba lực nên ur ur ur r ta có: P  F  T  ur ur ur uur, Suy ra: F  T   P  P 0,25 - Hình vẽ: 0,25 - Từ hình vẽ, ta có: ; 11,5 ,   F= P tan = P tan = 20 N => T=2.F=2.11,5=23 N 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 ... theo th? ?i gian Là chuyển động có vận tốc giảm theo th? ?i gian Là chuyển động có vận tốc giảm theo th? ?i gian Câu 7: Câu sai? Chuyển động trịn có A B C D Quỹ đạo đường trịn Tốc độ d? ?i khơng đ? ?i Tốc... thi không gi? ?i thích thêm ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ? ?I? ??M PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7 ? ?i? ??m) Câu Đ/á C n Câu Đ/á C n B D A B B D A C B 2 B C D D B B 28 A 1 C A B D C C B B B PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ? ?i? ??m)... 0,5 Câu 2: L? ?i gi? ?i ? ?i? ??m D Đ? ?i v? ?i ngư? ?i ng? ?i xe ? ?i? ??m vành bánh xe chuyển động tròn quanh trục bánh xe v? ?i: - Bán kính quỹ đạo bán kính bánh xe: R = D: 2= 0,66:2=0,33 m - Tốc độ d? ?i xe: v = 12
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐE KIEM TRA 45 PHUT VAT LI 10 HOC KI I, ĐE KIEM TRA 45 PHUT VAT LI 10 HOC KI I