0

Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến

27 1 0
  • Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỒ ÁN MÔN HỌC ĐỒ ÁN XÂY DỰNG WEBSITE NGHE NHẠC TRỰC TUYẾN Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực Mã sinh viên Lớp Bộ môn : : : : : ThS Trần Thị Hồng Yến Nguyễn Anh Duy 18520663 SE121.M11 Phát triển phần mềm TP HCM, tháng năm 2022 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP HCM, ngày… tháng … năm 2022 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT TÊN ĐỀ TÀI: Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Hồng Yến Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/09/2021 đến ngày 01/01/2022 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN ANH DUY – 18520663 Nội dung đề tài Lý chọn đề tài: Ngày Internet ngày mở rộng, phổ biến hơn, nên nhu cầu việc giải trí trở nên thiết yếu âm nhạc lĩnh vực giải trí thời đại Việc xây dựng website nghe nhạc trực tuyến giúp trải nghiệm người dùng trở nên thú vị hay bạn trao đổi với người khác qua website cảm nhận âm nhạc, chia sẻ cho nhau, đóng góp ý kiến cho website Qua thực nghiệm khảo sát em định xây dựng website nghe nhạc miễn phí nhằm giải nhu cầu người mặt âm nhạc Mục tiêu: Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Phạm vi: Phạm vi môi trường: Web Phạm vi chức năng: − Tìm kiếm hát − Download hát − Nghe nhạc trực tuyến Đối tượng sử dụng: − Những người có nhu cầu nghe nhạc trực tuyến web site Phương pháp thực hiện: Phương pháp làm việc: − Làm việc thông qua phương thức online hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Phương pháp nghiên cứu: − Phân tích nhu cầu sử dụng đối tượng người dùng − Nghiên cứu tài liệu công nghệ liên quan Nền tảng công nghệ: − Nền tảng: PHP, HTML, CSS, JS − Database: Mysql Kết mong đợi: − Website nghe nhạc trực tuyến Hướng phát triển đề tài: - Phát triển danh mục ca sĩ yêu tích, hát yêu thích - Tạo playlist hát riêng - Upload hát cá nhân - Bình luận hát Kế hoạch làm việc: Thời gian thực từ ngày 15/09/2021 đến ngày 01/01/2022 Giai đoạn 1:Khảo sát dự án Thời gian Công việc 15/09/2021 - Đề xuất ý tưởng – 21/09/2021 Giai đoạn 2: Xác định yêu cầu Thời gian Công việc 22/09/2021 - Xác định danh sách yêu cầu – 4/10/2021 Giai đoạn 3: Phân tích u cầu: Thời gian Cơng việc 5/10/2021 - Đặc tả, xác định quy định – 18/10/2021 - Phân tích khả thi 19/10/2021- - Thiết kế sơ đồ ULM 25/10/2021 Giai đoạn 4:Thiết kế: Thời gian Công việc 25/10/2021 - Thiết kế liệu – 07/11/2021 - Thiết kế giao diện - Tạo sơ đồ logic hoàn chỉnh Giai đoạn 5: Cài đặt Thời gian Công việc 08/11/2021 - Thiết lập sở liệu – 14/11/2021 15/11/2021 – - Thiết lập giao diện 21/11/2021 22/11/2021- - Cài chức 12/12/2021 Giai đoạn 6: Kiểm thử, bảo trì Thời gian Cơng việc 13/12/2021 - Lựa chọn cơng cụ kiểm thử – 15/12/2021 16/12/2021 – - Lập kế hoạch kiểm thử 20/12/2021 - Phân tích thiết kế test - Kiểm chứng module chức Giai đoạn 7: Chuẩn bị tài liệu báo cáo Thời gian Công việc 21/12/2021 - Tài liệu báo cáo – 23/12/2021 24/09/2021 – - Demo sản phẩm 26/12/2021 Xác nhận GVHD TP HCM, ngày… tháng… năm 2022 (Ký tên ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Trong trình làm báo cáo, em nhận giúp đỡ, đóng góp ý kiến bảo nhiệt tình thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Trần Thị Hồng Yến - giảng viên khoa Công nghệ phần mềm - Trường ĐH CNTT- ĐHQG TP HCM người tận tình hướng dẫn, góp ý bảo em suốt q trình làm báo cáo Ngồi ra, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường ĐH CNTT- ĐHQG TP HCM nói chung, thầy Khoa Cơng nghệ phần mềm nói riêng dạy dỗ cho em kiến thức lập trình, qua em có sở lý thuyết vững vàng từ hồn thành tốt đồ án Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình bạn bè, tạo điều kiện, quan tâm, giúp đỡ, động viên em suốt q trình hồn thành đồ án Sinh viên thực NGUYỄN ANH DUY NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Tp.HCM, ngày … tháng năm 2022 GVHD ThS Trần Thị Hồng Yến Mục lục CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN .10 1.1 Tên đề tài: Website nghe nhạc trực tuyến trực tuyến 10 1.2 Lựa chọn giải pháp công nghệ 10 1.3 Thơng tin nhóm .10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Ngơn ngữ lập trình PHP 11 2.1.1 PHP 11 2.1.2 Lịch sử phát triển 11 2.2 Tổng quan hệ quản trị sở liệu MySQL .12 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 13 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ 13 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 13 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 13 3.1.3 Lựa chọn giải pháp công nghệ 13 3.2 Đối tượng sử dụng hệ thống 13 3.3 Phân tích 14 3.3.1 Yêu cầu chất lượng 14 3.3.2 Yêu cầu chức 14 3.4 Tổng quát chức .15 3.4.1 Sơ đồ usecase 15 3.4.2 Usecase khách hàng 16 3.4.3 Usecase khách vãng lai 16 3.4.4 Usecase quản trị viên 17 3.4.5 Sơ đồ hoạt động nghe nhạc 17 3.4.7 Sơ đồ hoạt động cập nhật hát, ca/ nhạc sĩ 18 3.5 Thiết kế hệ thống .19 3.5.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể 19 3.5.2 Thiết kế sở liệu 19 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ, HIỆN THỰC GIAO DIỆN .20 4.1 Màn hình trang chủ 20 4.2 Màn hình đăng ký đăng nhập 21 4.3 Màn hình phát nhạc 22 4.4 Màn hình tìm kiếm 23 4.5 Màn hình bảng xếp hạng hát .24 4.6 Màn hình thay đổi thơng tin tài khoản 25 KẾT LUẬN .26 *Ưu điểm 26 *Nhược điểm 26 *Hướng phát triển 26 *Kết đạt 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 MỤC LỤC HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ usecase 15 Hình Sơ đồ usecase 16 Hình 3 Usecase khách vãng lai .16 Hình Usecase quản trị viên 17 Hình Khách hàng khách hàng vãng lai 17 Hình Sơ đồ hoạt động cập nhật hát, ca/ nhạc sĩ 18 Hình Sơ đồ mối quan hệ thực thể 19 Hình Màn hình trang chủ 20 Hình Màn hình đăng ký đăng nhập .21 Hình Màn hình phát nhạc 22 Hình 4 Màn hình tìm kiếm 23 Hình Màn hình bảng xếp hạng hát .24 Hình Màn hình thay đổi thơng tin tài khoản 25 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Tên đề tài: Website nghe nhạc trực tuyến trực tuyến 1.2 Lựa chọn giải pháp công nghệ Sử dụng ngơn ngữ lập trình HTML, CSS Javascript để thiết kế giao diện cho website Sử dụng hệ quản trị sở liệu MySQL để thiết lập sở liệu cho website Sử dụng ngơn ngữ lập trình PHP để tạo chức website 1.3 Thông tin nhóm STT MSSV Họ tên Email 18520663 Nguyễn Anh Duy 18520663@gm.uit.edu.vn 10 CHƯƠNG 3: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu lựa chọn giải pháp công nghệ 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu ▪ Các website nghe nhạc trực tuyến như: Zingmp3, Nhaccuatui,… ▪ Đối tượng nghiên cứu: chức cần có website nghe nhạc playlist nhạc, tải nhạc,… 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ▪ Tất tảng nghe nhạc Internet ▪ Thời gian: 1/10/2021 - 25/12/2021 ▪ Tham khảo thu thập thông tin qua website nghe nhạc trực tuyến 3.1.3 Lựa chọn giải pháp công nghệ ▪ Sử dụng ngơn ngữ lập trình HTML, CSS Javascript để thiết kế giao diện cho website ▪ Sử dụng hệ quản trị sở liệu MySQL để thiết lập sở liệu cho website ▪ Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP để tạo chức website 3.2 Đối tượng sử dụng hệ thống Website nghe nhạc trực tuyến hoạt động chủ yếu phục vụ cho đối tượng : quản trị viên, khách hàng, khách hàng vãng lai quan xác định quyền - Quản trị viên o Cập nhật hát o Cập nhật danh mục bảng xếp hạng o Cập nhật ca/ nhạc sĩ - Khách hàng o Nghe nhạc o Download hát - Khách hàng vãng lai o Xem thông tin hát 13 o Nghe nhạc o Đăng ký tài khoản o Đăng nhập vào website 3.3 Phân tích 3.3.1 Yêu cầu chất lượng - Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến đơn giản, thân thiện, dễ nhìn, người dùng phổ thơng dễ dàng sử dụng, cho phép người dùng nghe nhạc, tải nhạc, xem thông tin xếp hạng thông tin ca, nhạc sĩ hot 3.3.2 Yêu cầu chức Tác nhân Mô tả Là người nắm tất quyền hệ Quản trị viên thống Họ cập nhật tất thơng tin hát, danh mục, nhạc sĩ, ca sĩ Là người nghe nhạc website, họ tìm kiếm hát mà họ u thích Họ tìm kiếm lựa chọn hát, Khách hàng ca/ nhạc sĩ Khách hàng thành viên đăng ký tài khoản mật để thuận tiện cho việc download upload hát cá nhân (phát triển sau này) Là người nghe nhạc, xem thơng tin hát, ca/ nhạc sĩ Khách hàng vãng lai Khách hàng vãng lai muốn download upload hát cá nhân(phát triển sau này) phải đăng ký đăng nhập vào hệ thống 14 3.4 Tổng quát chức 3.4.1 Sơ đồ usecase Hình Sơ đồ usecase 15 3.4.2 Usecase khách hàng Hình Sơ đồ usecase 3.4.3 Usecase khách vãng lai Hình Hình 3.33 Usecase Usecase khách khách vãng vãng lai lai 16 3.4.4 Usecase quản trị viên Hình Usecase quản trị viên 3.4.5 Sơ đồ hoạt động nghe nhạc Hình Khách hàng khách hàng vãng lai 17 3.4.7 Sơ đồ hoạt động cập nhật hát, ca/ nhạc sĩ Hình Sơ đồ hoạt động cập nhật hát, ca/ nhạc sĩ 18 3.5 Thiết kế hệ thống 3.5.1 Sơ đồ mối quan hệ thực thể Hình Sơ đồ mối quan hệ thực thể 3.5.2 Thiết kế sở liệu STT Tên bảng Diễn giải QuanTriVien Bảng quản trị BaiHat Bảng Bài hát DanhMuc Bảng danh mục hát CaNhacSi Bảng ca/ nhạc sĩ TheLoai Bảng thể loại hát KhachHang Bảng khách hàng 19 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ, HIỆN THỰC GIAO DIỆN 4.1 Màn hình trang chủ a Giao diện Hình Màn hình trang chủ b Mơ tả - Màn hình trang chủ nơi hiển thị tổng quan trang web Người dùng xem thơng tin hát, ca/ nhạc sĩ bật, hát gợi ý 20 4.2 Màn hình đăng ký đăng nhập a Giao diện Hình Màn hình đăng ký đăng nhập 21 4.3 Màn hình phát nhạc a Giao diện Hình Màn hình phát nhạc 22 Hình 4.4 Màn hình phát nhạc b Mơ tả Màn hình hiển thị thông tin chi tiết hát người dùng nghe Tại đây: - Nếu người dùng muốn dừng bấm nút pause - Có thể tải hát - Người dùng muốn tua nhanh kéo timeline tăng giảm âm lượng kéo loa 4.4 Màn hình tìm kiếm a Giao diện Hình 4 Màn hình tìm kiếm b Mơ tả - Cho phép người dùng tìm kiếm hát, ca/ nhạc sĩ theo tên (có dấu khơng) 23 4.5 Màn hình bảng xếp hạng hát a Giao diện Hình Màn hình bảng xếp hạng hát b Mơ tả - Hiển thị bảng xép hạng dựa theo lượt nghe web site 24 4.6 Màn hình thay đổi thơng tin tài khoản a Giao diện Hình Màn hình thay đổi thơng tin tài khoản b Mơ tả - Cho phép ngời dùng sửa đổi thông tin 25 KẾT LUẬN *Ưu điểm - Đã hoàn thành chức nghe nhạc tìm kiếm hát, ca/ nhạc sĩ *Nhược điểm - Do trình làm đồ án, thiết bị thực gặp trục trặc nên bị trì hỗn tháng ( dịch bệnh sửa được) nên dẫn đến số chức chưa hoàn thiện chưa đáp ứng nhu cầu để kịp tiến độ báo cáo - Nhóm em ban đầu có thành viên, chia làm back-end front-end gần đến thời gian báo cáo (cụ thể tuần) bạn làm front-end bỏ khơng làm dẫn đến thiếu phần giao diện, em cố gắn khắc phục cách copy người khác nên giao diện cịn sơ sài, khơng đẹp *Hướng phát triển - Hoàn thiện chức chưa kịp tiến độ chức có - Xây dựng thêm số chức như: - Upload hát - Phát triển danh mục ca sĩ yêu tích, hát yêu tích - Tạo playlist riêng - Đăng nhập tài khoản facebook, email,… Nâng cấp hoàn thiện giao diện người dùng, chức tính bảo mật hệ thống Tối ưu hóa hệ thống cấu trúc database, code *Kết đạt - Các chức nghe nhạc theo hát, tìm kiếm hát, ca/ nhạc sĩ Làm quen sơ đồ UML usecase, class, object, … thiết kế hệ thống thiết kế UML 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO -Ngơn ngữ lập trình PHP -Hệ quản trị sở liệu MySQL 27 ... đóng góp ý kiến cho website Qua thực nghiệm khảo sát em định xây dựng website nghe nhạc miễn phí nhằm giải nhu cầu người mặt âm nhạc Mục tiêu: Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến Phạm vi: Phạm... cứu ▪ Các website nghe nhạc trực tuyến như: Zingmp3, Nhaccuatui,… ▪ Đối tượng nghiên cứu: chức cần có website nghe nhạc playlist nhạc, tải nhạc, … 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ▪ Tất tảng nghe nhạc Internet... thiết yếu âm nhạc lĩnh vực giải trí thời đại Việc xây dựng website nghe nhạc trực tuyến giúp trải nghiệm người dùng trở nên thú vị hay bạn trao đổi với người khác qua website cảm nhận âm nhạc, chia
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến , Xây dựng website nghe nhạc trực tuyến