0

Nghiên cứu giải pháp xử lý sạt trượt bờ dốc phía Đông đồi Ông Tượng và các khu vực lân cận

9 4 0
  • Nghiên cứu giải pháp xử lý sạt trượt bờ dốc phía Đông đồi Ông Tượng và các khu vực lân cận

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 11:36

Khu vực sườn dốc phía Đông đồi Ông Tượng và các sườn dốc tại tổ 4, 5, 6 phường Chăm Mát và tổ 4 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình trong nhiều năm gần đây thường xuyên xảy ra hiện tượng sụt trượt. Bài viết tổng hợp các diễn biến chính trong nghiên cứu, xử lý trượt lở khu vực đồi Ông Tượng và lân cận từ 2013 đến nay, và đánh giá hiệu quả tổ hợp các giải pháp chống trượt đã áp dụng. BÀI BÁO KHOA HỌC NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP XỬ LÝ SẠT TRƯỢT BỜ DỐC PHÍA ĐƠNG ĐỒI ƠNG TƯỢNG VÀ CÁC KHU VỰC LÂN CẬN Nguyễn Trung Kiên1, Nguyễn Văn Chính2, Phạm Quang Tú1 Tóm tắt: Khu vực sườn dốc phía Đơng đồi Ơng Tượng sườn dốc tổ 4, 5, phường Chăm Mát tổ phường Thái Bình, thành phố Hịa Bình nhiều năm gần thường xuyên xảy tượng sụt trượt Việc thi công xử lý không kịp thời, khiến khu vực ổn định diễn biến ngày phức tạp qua mùa mưa Theo kết khảo sát, tổ hợp nhiều giải pháp áp dụng để phòng chống nguy trượt lở phát huy hiệu qua mùa mưa năm 2016 Tuy nhiên, từ tháng đến tháng 10 năm 2017, khu vực tỉnh Hịa Bình có mưa lớn kéo dài, gây sạt, trượt sườn dốc phía Đơng đồi Ơng Tượng khu vực phía sau trụ sở quan tỉnh, khu vực phường Thái Bình khu vực phường Chăm Mát Các giải pháp thiết kế tiêu nước mặt, nước ngầm, bảo vệ mái trồng cỏ, tường chắn BTCT,… đề xuất Bài báo tổng hợp diễn biến nghiên cứu, xử lý trượt lở khu vực đồi Ông Tượng lân cận từ 2013 đến nay, đánh giá hiệu tổ hợp giải pháp chống trượt áp dụng Từ khóa: Sạt trượt bờ dốc, giải pháp xử lý, đồi Ông Tượng ĐẶT VẤN ĐỀ * Mái dốc khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng khu vực lân cận thuộc phường Chăm Mát phường Thái Bình, tỉnh Hịa Bình thường xuyên xảy tượng sạt lở đất đá năm gần Đặc biệt, trung tâm hành tỉnh ủy Hịa Bình đặt khu vực sườn đồi Ông Tượng Tháng 7/2013, mái ốp đá đỉnh tường chắn phía sau trụ sở tỉnh ủy xuất biến dạng Các đợt mưa lớn ghi nhận vào tháng 9/2013 tường chắn tiếp tục xảy chuyển vị, kéo theo sụt trượt đất sập đổ tường chắn Việc thi công giải pháp xử lý khơng hồn thành theo kế hoạch dự kiến trước tháng 4/2014, dẫn đến đợt sụt trượt khu vực vào năm 2015 Kết khảo sát cho thấy loại hình ổn định bao gồm chuyển vị tường chắn, biến dạng đất sau lưng tường, sụt trượt bờ dốc phía đỉnh Bộ mơn Địa kỹ thuật, Khoa Cơng trình, Trường Đại học Thủy lợi Công ty TNHH Tư vấn Trường Đại học Thủy lợi tường chắn khu vực tường chắn phía sau đồi Ơng Tượng Tại khu vực phường Thái Bình phường Chăm Mát, tượng ổn định xảy với nhiều vết nứt rộng từ 5cm÷20cm, tiềm ẩn nguy tiếp tục sạt trượt Với đặc điểm loại hình ổn định trạng khu vực, việc áp dụng đồng thời tổ hợp nhiều giải pháp từ tiêu nước mặt, thoát nước ngầm, gia cố bảo vệ mái dốc chống đỡ tường chắn mang lại hiệu việc đảm bảo ổn định hạng mục hạ tầng ổn định tổng thể bờ dốc nghiên cứu Bên cạnh đó, cần có giải pháp quan trắc liên tục xu hướng dịch chuyển bờ dốc, để có biện pháp cảnh báo sớm kịp thời, giảm thiệt hại người ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐỊA CHẤT CƠNG TRÌNH KHU VỰC NGHIÊN CỨU Khu vực nghiên cứu có địa hình dốc, phân cắt Thành phần đất đá bao gồm lớp tàn tích sườn tích trầm tích lục ngun có tuổi Trias đá vơi phân lớp mỏng Các đứt gãy khu vực nghiên cứu kéo dài từ đồi Ơng Tượng phía KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 75 Nam đến dốc Cun Ở đoạn này, hệ thống đứt gãy gồm đứt gãy chạy song song Hình Hình trụ hố khoan khu vực nghiên cứu (Công ty TNHH Tư vấn Trường ĐH Thủy lợi, 2018) Cấu trúc khu vực nghiên cứu bao gồm đất sét pha lẫn dăm sạn, đá cục, trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt; sét pha, màu xám nâu, lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng; đới phong hóa hồn tồn có thành phần sét pha, màu xám nâu, lẫn dăm sạn, trạng thái dẻo cứng đến dẻo mềm; đới (a) Mặt cắt ngang khu vực đồi Ơng Tượng phong hóa mạnh có thành phần sét pha, màu xám nâu, lẫn dăm sạn, hịn cục, trạng thái nửa cứng đến cứng (Hình 1) Ngồi ra, bên lớp cịn có đá sét bột kết phong hóa vừa, giá trị TCRtb = 21%, RQDtb = 0%; đá sét bột kết phong hóa nhẹ, giá trị TCRtb = 68%, RQDtb = 55%; đá vơi phong hóa nứt nẻ trung bình, giá trị TCRtb = 56%, RQDtb = 43%; đá bazan, giá trị TCRtb = 75%, RQDtb = 60% DIỄN BIẾN MẤT ỔN ĐỊNH VÀ HIỆN TRẠNG SẠT LỞ, NỨT ĐẤT Quá trình thi cơng xây dựng hạng mục cơng trình trung tâm hành tỉnh ủy Hịa Bình diễn từ tháng 4/2012 đến tháng 8/2013 Khi vừa thi công xong số thi công ốp đá số 2, tượng biến dạng nứt vỡ mái ốp đá xây xuất lần đầu vào ngày 27/6/2013 (Nguyễn Đức Mạnh, 2018) Từ 22 – 28/7/2013, mưa lớn kéo dài làm xuất sụt trượt phần taluy âm tuyến đường số 7, đổ sập tường đá xây taluy âm tuyến đường số bị trượt Tiếp theo, tượng biến dạng, nứt mạch mái ốp số chuyển vị đỉnh tường chắn với biên độ 7cm xảy vào tháng 8/2013 Sau mưa kéo dài từ 21 – 29/9/2013, sụt trượt nghiêm trọng xảy taluy âm tuyến đường số 8, chuyển vị xảy đỉnh tường gây biến dạng mái ốp số 1, (Hình 2) (b) Trượt taluy âm tuyến 7, đổ tường đá xây Hình Mặt cắt ngang trạng trượt taluy âm tuyến 7, (Nguyễn Đức Mạnh, 2018) Công tác thi công xử lý bị gián đoạn vào mùa mưa năm 2014 Điều dẫn tới tượng sụt 76 trượt taluy âm tuyến đường số mặt đường tuyến số khu vực sau trận mưa lớn ngày KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 17/9/2015 Taluy âm tuyến đường số xuất dấu hiệu sụt lún, biến dạng bề mặt phần số 2-3, nứt mặt đường tuyến đường số trượt phần đường tuyến số Các giải pháp xử lý bao gồm đinh đất, cọc đất xi măng, bố trí rãnh đỉnh tuyến đường 8, v.v…được áp dụng mang lại hiệu giảm thiểu diễn biến mở rộng qui mơ phạm vi vùng đất đá ổn định Hình Vị trí sạt trượt khu vực nghiên cứu Tuy nhiên, năm gần sau áp dụng giải pháp xử lý, khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng, tổ 4,5,6 phường Chăm Mát tổ phường Thái Bình tiếp tục xảy vết nứt, cung trượt sườn dốc phía taluy dương QL6 Các khu vực sạt trượt nghiêm trọng có nguy an tồn cho cơng trình phía chân đồi (Công ty TNHH Tư vấn Trường ĐH Thủy lợi, 2018) (Hình 3) Lê Văn Huy nnk (2019) tổng kết phần giải pháp xử lý ổn định sườn dốc khu vực đồi Ông Tượng đề xuất từ 2019 Kết nghiên cứu hiệu giải pháp tổng thể áp dụng khuyến cáo phương pháp tiếp cận cho nghiên cứu sạt trượt miền núi nước ta Ngoài ra, đánh giá Công ty CP tư vấn Điện nghiên cứu mở rộng Thủy điện Hịa Bình độc lập diễn biến động thái nước đất khu vực nghiên cứu với dao động mực nước hồ Hịa Bình Diễn biến chi tiết sạt trượt khu vực thống kê sau: 3.1 Khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng Khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng, mái dốc xuất 18 vết nứt có chiều rộng từ 2cm ÷ 15 cm, dài từ 10m ÷ 90m hình thành cung trượt kéo dài 300 m, rộng 200 m, chiều sâu cung trượt dự kiến khoảng 30m, hình thành khối trượt ước tính khoảng 1,8 triệu m3 đất đá dịch chuyển xuống chân đồi, biên độ dịch chuyển từ 5cm÷80cm Khối sạt trượt làm nghiêng 01 cột điện 110kV, làm hệ thống tường chắn phía sau nhà Hội đồng nhân dân xây dựng bị hư hại 3.2 Khu vực phường Thái Bình Khu vực sạt trượt phường Thái Bình, khối trượt dài khoảng 200m, rộng khoảng 50m, sâu khoảng 20m, đỉnh khối sạt hình thành nhiều vết nứt, chiều rộng từ 5cm÷20cm, khối sạt sạt trực tiếp xuống nhà hộ dân chân đồi QL6, Tỉnh khẩn trương cho di rời hộ dân nằm phạm vi ảnh hưởng khối sạt, treo biển cảnh báo sạt dọn đất, đá thông tuyến QL6, khối trượt có nguy tiếp tục sạt mở rộng 3.3 Khu vực phường Chăm Mát Điểm nứt đất, nứt nhà dân khu vực tổ dân phố số 4,5,6 phường Chăm Mát, khu vực tập trung đông dân cư sinh sống Khu vực sườn đồi thoải, ổn định nhiều năm trước Năm 2017 thời tiết bất thường mưa lớn dài ngày làm nứt đất kéo theo nứt số nhà dân phạm vi chiều dài khoảng 100m, chiều rộng khoảng 50m; Nhà cửa hộ dân nằm khu vực bị nứt hư hại nặng, tiếp tục sinh sống; Tỉnh khẩn cấp di rời hộ dân nằm phạm vi khu vực đất bị nứt đến nơi an toàn GIẢI PHÁP XỬ LÝ 4.1 Giải pháp xử lý khu vực phía sau đồi Ông Tượng giai đoạn trước năm 2017 Các giải pháp xử lý đề xuất theo nguyên tắc tối ưu tiêu nước mặt thoát nước ngầm, thay đổi độ dốc địa hình, chống đỡ gia cố cải tạo đất đá (Nguyễn Đức Mạnh, 2018) Tháng 10/2013, công tác xử lý thực việc khoan thơng nước sau tường BTCT, che phủ nước mặt, chia cắt dòng mặt từ đỉnh đồi Tiếp theo, khảo sát địa chất cơng trình, địa hình, thủy văn, v.v… tiến hành Trên sở kết khảo sát, tổ hợp giải pháp xử lý đề xuất bao gồm: cọc KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 77 khoan nhồi kết hợp khung gia cố giữ chống chuyển vị tường chắn BTCT; đào giảm tải; thay mái ốp rãnh đá xây kết cấu nhẹ hơn; đắp trả sử dụng cốt lưới địa kỹ thuật gia cường Sau công tác thi công xử lý theo phương án đề xuất bị gián đoạn vào mùa mưa năm 2014, trình ổn định khu vực đồi Ông Tượng tiếp tục xảy Giải pháp cấp bách đề xuất thực từ 19/9/2015 bao gồm: che phủ bề mặt, hạn chế thấm đất trộn xi măng vết nứt mặt đường tuyến số 7, tiêu nước mặt dồn vị trí sụt trượt tuyến đường Khảo sát, thiết kế giải pháp xử lý bổ sung thực Tổ hợp giải pháp bao gồm: đinh đất gia cố khối đất 1,2,3; cọc đất xi măng tuyến đường nhằm tăng sức chống cắt cho khối đất hạn chế dòng thấm ngầm gây xói ngầm; khơi phục tuyến đường đối tải taluy dương tuyến đường này; bố trí rãnh đỉnh tuyến đường chia cắt nước mặt đường tuyến phía đỉnh dốc; hồn thiện tuyến đường số với bề mặt phủ kín bê tơng giảm thiểu thấm nước mặt Công tác thi công xử lý sụt trượt bổ sung hoàn thành tháng 6/2016 Một số vết nứt cũ không mở rộng, bờ dốc phạm vi xử lý trở lên ổn định 4.2 Giải pháp xử lý khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng, phường Chăm Mát phường Thái Bình giai đoạn sau năm 2017 Các vết nứt cũ trước 2016 không mở rộng bờ dốc ổn định Tuy nhiên, ảnh hưởng bão số 10, mưa to từ ngày - 12/10/2017 Tiếp đến vào nửa cuối tháng 7/2018, ảnh hưởng bão số 3, mưa to kéo dài nhiều ngày, số vị trí taluy dương taluy âm địa bàn TP Hịa Bình xảy tượng sạt (a) Trước đặt ống nước ngầm trượt đất, đá, có nguy gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản Nhà nước nhân dân Do đó, cơng tác khảo sát địa chất cơng trình thực bổ sung từ tháng 1/2018 nhằm phục vụ thiết kế giải pháp xử lý 4.2.1 Giải pháp tiêu nước mặt Để tiêu nước mặt, thiết kế đề xuất phương án thiết kế hệ thống kênh ngoại vi thu nước bên khu vực xử lý khơng cho nước bên ngồi chảy vào khu vực sạt trượt; thiết kế hệ thống kênh nội khu vực chân mái xử lý sạt trượt thu nước hệ thống thoát nước đường An Dương Vương Đối với trường hợp khu vực mở móng gặp tầng địa chất chứa nước cần phải xử lý tiêu thoát nước để đảm bảo ổn định mái dốc Biện pháp xử lý: Khoan xiên lỗ D100 vào mái với độ dốc 5% theo phương ngang đặt ống lọc PVC D90 chiều dài 6m, mật độ theo phương ngang 2m/vị trí, theo phương đứng trung bình 2m/vị trí 4.2.2 Giải pháp tiêu nước ngầm Theo kết quan trắc mực nước ngầm, vào mùa mưa đường bão hòa dâng cao, mưa liên tục kéo dài dâng lên cao (điển hình ngày 15/9/2017 sau bão số 10), vào mùa khô đường bão hòa hạ xuống thấp Như vậy, mưa kéo dài nguyên nhân gây mực nước ngầm dâng cao Do đó, việc hạ thấp mực nước ngầm cần thiết để tăng khả chống trượt mái dốc Biện pháp đưa khoan vào tầng đá dập vỡ, chứa nước, đặt ống lọc thu dẫn nước tự chảy chân mái dốc Kết tính tốn sau xử lý thu nước ngầm, đường bão hòa lưu lượng thấm giảm cách rõ rệt (Hình 4) (b) Sau đặt ống nước ngầm Hình Kết tính tốn thấm trước sau có xử lý đạt ống nước ngầm 78 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 4.2.3 Giải pháp chống thấm bề mặt gia cố mái Mái sau bạt mái giảm tải, để đảm bảo nước mưa không tập trung vào khe nứt, khu vực đất đá thấm mạnh làm gia tăng nguy ổn định mái dốc, cần phải phủ lớp màng HDPE nhám toàn bề mặt, vị trí mái lộ đá dải lớp vải địa kỹ thuật lớp màng HDPE Tiến hành trồng cỏ bảo vệ mái dốc bên lớp màng HDPE có hệ thống khung dầm bê tông đất trồng cỏ để bảo vệ mái tạo cảnh quan (Hình 5) Hình Mặt cắt thiết kế mái đào 4.2.4 Gia cố mái sau văn phòng Tỉnh ủy sau văn phòng HĐND +33.1m a Giải pháp gia cố mái sau Văn phòng Tỉnh ủy Giải pháp đưa bóc bỏ hồn tồn khối trượt, (a) Trường hợp làm việc bình thường đào giật cấp tạo khuôn, đầm nện K95 mặt Mặt tạo rộng trung bình 3.0m cao độ 52.5m để tăng ổn định mái dốc Để đảm bảo ổn định cho đường số phía trên, thiết kế tường BTCT có chiều cao biến đổi từ đến 1.6m Gia cố mái đinh đất với bước đinh theo phương dọc tuyến 2.0m, theo phương mái khoảng cách trung bình hình chiếu 1.25m, chiều dài đinh đất thay đổi từ 9.0 đến 15.0m Ngoài ra, để đảm bảo tiêu nước mặt, cần hoàn trả lại hệ thống rãnh thu nước chân mái thu nước hệ thống kênh dự án, hồn trả mặt BTXM b Giải pháp gia cố mái sau văn phòng Hội đồng Nhân dân 33.1 Qua khảo sát, chân mái taluy mặt +33.0 phía gầm tịa nhà văn phịng Hội đồng Nhân dân có xuất nước rỉ (cao độ khoảng +30.0) Việc đường bão hòa dâng cao trạng gây bất lợi cho ổn định tường chắn BTCT Để nước khơng mái taluy +33.0 chân taluy cao độ +30.0, chân mái taluy cao độ +29.70m làm rãnh BTCT M200#, kích thước rãnh 60x80cm Thiết kế taluy có hệ số mái m=1.25 (b) Trường hợp nước bị tắc Hình Kết tính tốn thấm trường hợp nước làm việc bình thường bị tắc Mái taluy gia cố kết cấu: lớp vải địa kỹ thuật, lớp đá dăm lót dày 10cm hệ thống khung dầm BTCT M200# kích thước 20x20cm, khung lát gạch lỗ số đắp đất trồng cỏ Bố trí hệ thống ống PVC D48, mật độ 1.5m/ống nước chân taluy vào rãnh Kết tính tốn có giải pháp xử lý trình bày Hình Kết kiểm tra ổn định mái dốc sau xử lý KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 79 thấm trình bày Hình Kết tính tốn cho thấy, giải pháp xử lý góp phần hạ thấp mực nước ngầm so với trước xử lý Hệ số an toàn Kminmin = > [Kcp] = 1,15 Mái taluy đảm bảo an toàn ổn định (b) Trường hợp thoát nước bị tắc (a) Trường hợp làm việc bình thường Hình Kết tính tốn ổn định trường hợp nước làm việc bình thường bị tắc 4.2.5 Ổn định tổng thể mái kè Việc xử lý nước mặt, nước ngầm hạn chế tối đa nguy gây sạt trượt mái dốc, thực tế cơng trình xuất vết nứt cung trượt Vì vậy, cần có biện pháp để chống đỡ khối trượt, không cho khối trượt tiếp tục phát triển Phương án lựa chọn đào bạt mái dốc kết hợp chống trượt hàng cọc khoan nhồi bê tông cốt thép Phương án tạo tường chắn bê tông cốt thép, cọc cắm sâu qua đáy cung trượt để chắn cung trượt Điểm sạt trượt cục phía sau văn phịng Tỉnh ủy đường số đào bóc bỏ khối sạt trượt đắp đất đầm chặt K95 tạo rộng trung bình khoảng 3m Xây dựng tuyến tường chắn đất bê tông cốt thép M250#, dài khoảng 126.4m Gia cố mái hệ thống đinh đất, màng HDPE nhám khung dầm chia ô trồng cỏ ngăn hình mạng Hình Vị trí mặt cắt tính tốn Hình Mặt cắt gia cố điển hình C3-4 80 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Đối với khu vực có mặt cắt C1-3, C3-1, C34, C3-7 C3-9 (Hình 8) khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng C3, C4 khu vực phường Thái Bình, để lựa chọn phương án tối ưu, tính tốn thực cách thử dần số lượng tuyến hàng cọc từ lên trường hợp giả thiết màng HDPE bị hỏng, mưa kéo dài làm cho đất trạng thái bão hịa hồn tồn Trong trường hợp kết tính đất trạng thái bão hòa đạt yêu cầu kỹ thuật, tiến hành kiểm tra với trường hợp đất trạng thái tự nhiên xảy động đất cấp Các trường hợp tính tốn: trường hợp vận hành bình thường (kè thi công xong, đất trạng thái tự nhiên), đường có tải trọng xe 10 tấn; trường hợp màng HDPE bị hỏng, mưa kéo dài làm cho đất trạng thái bão hịa, đường có xe tải trọng 10 tấn; trường hợp có động đất cấp 7; trường hợp thi công cọc khoan nhồi, thi công vào mùa khô – đất trạng thái tự nhiên, đường có máy cọc khoan nhồi tải trọng 70 Mặt cắt gia cố điển hình C3-4 trình bày Hình Bảng Chỉ tiêu lý lớp đất đá khu vực từ Văn phòng Đoàn ĐBQH đến hết Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Trạng thái tự nhiên STT Lớp đất Lớp KQ Lớp edQ Lớp IA1 Lớp IA2 Lớp IB Lớp IIA γ (kN/m3) 18.4 17.8 18.2 19.0 26.4 26.8 C (kN/m2) 19.3 20.4 23.1 23.4 50.0 200 Hệ số thấm Trạng thái bão hòa Φ (độ) 14.58 13.47 14.82 16.33 33.02 36.87 γ (kN/m3) 19.0 17.9 18.5 19.3 C (kN/m2) 17.5 17.0 21.6 21.8 Φ (độ) 12.67 10.90 13.02 14.45 K (cm/s) 5.3x10-5 4.7x10-5 3.9x10-5 0.2x10-5 Bảng Chỉ tiêu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép Đường kính cọc D, m 1.0 Chiều dày lớp bê tông bảo vệ a, m 7x10-2 Sức kháng cắt danh định, kN 4195 Sức kháng cắt tính tốn, kN 2936 Bảng Chỉ tiêu đinh đất Bond diameter, m Bond Safety Factor 0.1 1.5 Các tiêu lý lớp đất đá, cọc khoan nhồi đinh đất đưa vào mơ hình tính tốn trình bày Bảng 1, Bảng Bảng Kết Bond Skin Friction, kN/m2 15 Sức kháng cắt đinh đất, kN/m2 198 tính tốn cho phương án chọn trình bày Bảng Bảng Kết tính tốn ổn định phương án chọn khu vực đồi Ông Tượng STT Phương án Thiết kế tường chắn đất BTCT, tường cao 4,3m đặt móng cọc khoan nhồi D1000, cọc BTCT M300#, chiều dài cọc 20m-ở đường số Thiết kế tường chắn đất BTCT, tường cao 4,3m đặt móng cọc khoan nhồi D1000, cọc BTCT M300#, chiều dài cọc 22m-ở đường vào nhà máy nước KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) Mặt cắt Ktính tốn [K]cp C1-3 1.18 1.035 81 STT Phương án Thiết kế đào bạt mái giảm tải kết hợp gia cố cọc khoan nhồi đường số 8, Cọc khoan nhồi D1000 BTCT M300#, chiều dài cọc L=23,0m Thiết kế đào bạt mái giảm tải kết hợp gia cố cọc khoan nhồi D1000 BTCT M300# 52,5 62,5 76,5, chiều dài cọc 52,5 L=27,0m, chiều dài cọc 62,5 L=30,0m, chiều dài cọc 62,5 L=18,0m Thiết kế đào bạt mái giảm tải kết hợp gia cố cọc khoan nhồi D1000 BTCT M300# 40,0 52,5 62,5 76,5 86,5, chiều dài cọc 40,0 L=30,0m , chiều dài cọc 52,5 L=27,0m, chiều dài cọc 62,5 L=30,0m, chiều dài cọc 76,5 L=35,0m, chiều dài cọc 86,5 L=33,0m Thiết kế đào bạt mái giảm tải kết hợp gia cố cọc khoan nhồi D1000 BTCT M300# cao độ 41,0 52,5 62,5, chiều dài cọc cao độ 41,0 L=40,0m, chiều dài cọc 52,5 L=33,0m, chiều dài cọc 62,5 L=30,0m Thiết kế đào bạt mái giảm tải kết hợp gia cố cọc khoan nhồi D1000 BTCT M300# 44,5 52,5 62,5, chiều dài cọc 44,5 L=40,0m, chiều dài cọc 52,5 L=33,0m, chiều dài cọc 62,5 L=27,0m Kết tính tồn cho thấy khu vực trạng bị sạt trượt sau thi công đủ hàng khoan nhồi cọc chống trượt mái dốc đảm bảo ổn định Do trạng mái dốc bị trượt, nên theo tính tốn trường hợp thi công vào mùa mưa đất bị bão hịa nước khơng đảm bảo an tồn Do đó, việc thi công cần tiến hành vào mùa khô Kết tính tốn sau xử lý chống trượt cho khối trượt, khu vực sau nhà HĐND từ +86.5m trở xuống khối trượt đảm bảo ổn định Tuy nhiên, phần mái phía trạng chưa bị sạt trượt, tài liệu địa chất hạn chế nên cần theo dõi đánh giá theo thời gian Bên cạnh đó, phương án quan trắc liên tục theo thời gian thực cần áp dụng để đưa cảnh báo sớm nguy sạt trượt, đặc biệt mùa mưa KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Mái dốc khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng khu vực lân cận thường xuyên xảy ổn định, đặc biệt mùa mưa Nhiều giải 82 Mặt cắt Ktính tốn [K]cp C2-4 1.24 1.035 C3-1 1.08 1.035 C3-4 1.24 1.035 C3-7 1.08 1.035 C3-9 1.18 1.035 pháp xử lý áp dụng trước năm 2016 mang lại hiệu định, nhiên q trình thi cơng khơng dứt điểm trước mùa mưa bão làm diễn tiến trượt lở phức tạp hơn, đặc biệt sau bão số 10 năm 2017, khu vực tiếp tục xảy sạt, trượt có quy mơ lớn Các khảo sát bổ sung thiết kế đề xuất với giải pháp tổng thể: giảm tải khối trượt, chắn giữ chân tường chắn – cọc khoan nhồi, thoát nước mái taluy lỗ thoát nước ngang, rãnh gom nước mặt, gia cố sườn dốc cọc khoan nhồi để chia cắt khối trượt tăng cường ổn định, che phủ mái taluy màng HDPE nhám, đơi chỗ có kết hợp đinh đất trồng cỏ, v.v Kết tính tốn phương án chọn cho thấy khu vực trạng bị sạt trượt đảm bảo ổn định sau áp dụng giải pháp thiết kế công trình thử thách qua mùa mưa lũ năm 2020-2021 Bài học rút cho công tác thi công giải pháp xử lý sụt trượt cần phải thực mùa khô, tránh KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) thi công dở dang mùa mưa, hạng mục cơng trình làm việc khơng đồng thời, đất bị bão hòa giảm cường độ, giải pháp gia cố, nước khơng phát huy hiệu dẫn tới cơng trình khơng đảm bảo an tồn Các phương án quan trắc theo thời gian thực diễn biến sạt, trượt cần lắp đặt sớm để đưa cảnh báo sớm nguy sạt, trượt, nhằm giảm thiểu rủi ro trượt lở xảy TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ty TNHH Tư vấn Trường ĐH Thủy lợi (2018), “Báo cáo khảo sát địa chất – Dự án khẩn cấp xử lý khối sạt trượt khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng, tổ 4,5,6 phường Chăm Mát, tổ phường Thái Bình, thành phố Hịa Bình” Lê Văn Huy, Nguyễn Văn Chính, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Phương Dung (2019), “Đánh giá ổn định mái dốc sử dụng giải pháp tổng thể đồi Ông Tượng, Hịa Bình”, Tuyển tập Hội Nghị khoa học thường niên 2019 – Trường ĐHTL – ISBN: 978-604-82-2981-8 Nguyễn Đức Mạnh (2018), “Nghiên cứu giải pháp tổ hợp xử lý sụt trượt bờ dốc qui mô lớn khu vực đồi Ơng Tượng, Hịa Bình”, Tạp chí điện tử Bộ Giao thông vận tải, http://www.tapchigiaothong.vn/nghien-cuu-giai-phap-to-hop-xu-ly-sut-truot-bo-doc-qui-mo-lon-khuvuc-doi-ong-tuong-tp-hoa-binh-d52524.html Abstract: RESEARCH FOR SOLUTIONS TO TREAT MASS MOVEMENT IN THE EAST OF ONG TUONG HILL AND NEARBY AREA The areas on the eastern slope of Ong Tuong hill and the slopes in groups 4, 5, of Cham Mat ward and group of Thai Binh ward, Hoa Binh city have often occurred in recent years The construction and handling are not timely, making these areas unstable and becoming more complicated with each rainy season According to the survey results, a combination of solutions has been applied to prevent landslides and promote their effectiveness through the 2016 rainy season However, from September to October 2017, there was prolonged heavy rain in Hoa Binh province area, causing landslides and slips on the eastern slope of Ong Tuong hill in the area behind the headquarters of provincial agencies, Thai Binh ward and Cham Mat ward Design solutions to drain surface water, groundwater, protect grass roofs, reinforced concrete retaining walls, etc are proposed Calculation results show the effectiveness of these solutions in minimizing the risk of landslides in the above areas Keywords: Slope stability, Mass movement solutions, Ong Tuong hill Ngày nhận bài: 30/9/2021 Ngày chấp nhận đăng: 30/10/2021 KHOA HỌC KỸ THUẬT THỦY LỢI VÀ MÔI TRƯỜNG - SỐ ĐẶC BIỆT (12/2021) 83 ... tổng kết phần giải pháp xử lý ổn định sườn dốc khu vực đồi Ông Tượng đề xuất từ 2019 Kết nghiên cứu hiệu giải pháp tổng thể áp dụng khuyến cáo phương pháp tiếp cận cho nghiên cứu sạt trượt miền... nằm khu vực bị nứt hư hại nặng, tiếp tục sinh sống; Tỉnh khẩn cấp di rời hộ dân nằm phạm vi khu vực đất bị nứt đến nơi an toàn GIẢI PHÁP XỬ LÝ 4.1 Giải pháp xử lý khu vực phía sau đồi Ơng Tượng. .. rộng, bờ dốc phạm vi xử lý trở lên ổn định 4.2 Giải pháp xử lý khu vực phía Đơng đồi Ơng Tượng, phường Chăm Mát phường Thái Bình giai đoạn sau năm 2017 Các vết nứt cũ trước 2016 không mở rộng bờ dốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải pháp xử lý sạt trượt bờ dốc phía Đông đồi Ông Tượng và các khu vực lân cận, Nghiên cứu giải pháp xử lý sạt trượt bờ dốc phía Đông đồi Ông Tượng và các khu vực lân cận