0
 1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. Đề thi dành cho sinh viên >

câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - CÓ ĐÁP ÁN pdf

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ - ĐÁP ÁN pdf

... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 32
 • 47,901
 • 1,803
163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Có đáp án) potx

163 CÂU TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ (Có đáp án) potx

... tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều có nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán quốc tế ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài ... đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài sản tài...
 • 35
 • 1,479
 • 7
Trác nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

Trác nghiệm môn tài chính tiền tệ đáp án

... c ph n tài s n tài nguyên qu c gia a, b, c Cau 14: ch th c a phân ph i A ch th quy n s d ng ngu n l c tài B ch th quy n l c tr C ch th quy n chi m h u ngu n l c tài D ch thê qu n ... khâu A l p d toán NS, quy t toán NS, ch p hành NS B l p d toán NS, ch p hành NS, quy t toán NS C quy t toán NS, l p d toán NS, ch p hành NS D ch p hành NS, l p d toán NS, quy t toán NS Câu 18 theo ... c phân ph i s n ph m qu c dân B tài công c qu n lí ñi u ti t vĩ mô C c a b D ñáp án ñúng Câu 26: c vào hình th c s h u h th ng tài bao g m A tài công B tài tư C tài c a doanh nghi p D c a b E...
 • 74
 • 755
 • 0
Đề thi trác nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp án

Đề thi trác nghiệm môn tài chính tiền tệ đáp án

... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... việc hoán đổi tài sản từ dạng tài sản tài sang tài sản phi tài b) Chi phí hội việc nắm giữ tiền c) Chi phí việc sử dụng vốn, dịch vụ tài giá tín dụng d) Tất phương án e) Tất phương án sai 162 Tài ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài sản”...
 • 17
 • 1,181
 • 0
TỔNG HỢP TRÁC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN

TỔNG HỢP TRÁC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐÁP ÁN

... market) d Thị trường tài Tài sản tài : a Trái phiếu b Máy móc c Cổ phiếu d Đáp án a c e Đáp án a, b c Tài sản sau KHÔNG phải tài sản tài chính? a Trái phiếu b Máy móc c Cổ phiếu d Đáp án a c 3.2 Phân ... Mua bảo hiểm nhân thọ d Đáp án a b 39 Muốn thoả mãn định nghĩa tài chính, quỹ tiền tệ phải a Một quỹ tiền tệ tính độc lập 5 b Một quỹ tiền tệ tập trung c Một quỹ ngoại tệ mạnh d a, b c 40 Quỹ ... Chức tiền 21 Trong chức tiền tệ a Chức phương tiện trao đổi phản ánh chất tiền tệ b Chức cất trữ giá trị chức thấy tiền tệ c Chức tiền tệ giới chức quan trọng d Cả a b 22 Khi thực chức sau đây, tiền...
 • 100
 • 6,492
 • 22
Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ pdf

Câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ pdf

... đồng tiền tóan HĐTM fải ngoại tệ tự chuyển đổi là: a)Đúng b)Sai B Vì đồng tiền tính tóan đồng tiền toán sử dụng HĐTM thoả thuận bên XK NK, đồng nội tệ, ngoại tệ mạnh đồng tiền nước thứ 3, đồng tiền ... a)NH nước ngòai ngọai tệ b)NH nước ngòai ngoại tệ c)NH nước ngoại tệ d)NH nước nội tệ A Vì tài khỏan NOSTRO TK tiền gửi toán ngân hàng (nội địa) mở 1NH nước ngòai ngoại tệ Câu 99: Kí quỹ mở L/C ... chuyển tiền (M/T; T/T) Câu 79: VÌ toán fi mậu dịch NH, tỷ giá mua ngoại tệ tiền mặt lại thấp tỷ giá mua chuyển khoản? a)NH ko thích nhận tiền mặt b)NH thích nhận chuyển khoản c)Cung ngoại tệ tiền...
 • 32
 • 911
 • 7
câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ

... Chi phí tài để chuyển tài sản thành tiền mặt c Câu a b d Câu a b sai Câu 31: Sắp xếp tài sản sau theo tính khoản giảm dần: - Tiền mặt - Cổ phiếu - Máy giặt cũ - Ngôi nhà Câu 32: Khối tiền tệ thực ... thuế gián thu Câu 53: sách tài khóa hiểu là: a Chính sách tiền tệ mở rộng b Chính sách tài quốc gia c Chính sách ổn định tăng trưởng kinh tế thông qua công cụ NSNN d Câu a, b c Câu 54: định nghĩa ... d Câu a, b c Câu 5: Vai trò ngân hàng trung ương kinh tế là: a Phát hành tiền vào kinh tế b Kiểm soát khối tiền tệ lưu thông kinh tế c Câu a b d Câu a b sai Câu 6: Lãi suất tồn bởi: a Tiền tệ...
 • 16
 • 1,337
 • 20
TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, ĐÁP ÁN)

... nửa đầu năm 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) ... Việc chuyển từ loại tiền tệ giá trị thực (Commodities money) sang tiền quy ước (fiat money) xem bớc phát triển lịch sử tiền tệ vì: a) Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền tệ b) Tăng cường khả ... dạng: a) Tài sản phi tài tài sản tài b) Tài sản tài bất động sản c) Vàng, ngoại tệ mạnh vật cổ quý d) Vàng, ngoại tệ mạnh đồng Việt Nam e) Không phải dạng 161 Theo nhà kinh tế học “Lượng cầu tài...
 • 35
 • 903
 • 1
130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế (có đáp án)

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế (có đáp án)

... nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu : Tài quốc tế dựa sở ? Câu : chức tiền tệ giới Câu : sv VN du học năm Mỹ ? Câu : Hỗ trợ tài theo ODA chép vào cán cân ? Câu 5: Đại sứ quán Mỹ VN người cư trú Mỹ Câu ... mại hàng hoá , dịch vụ luồng tài gọi : a Cán cân thương mại b Tài khoản vãng lai c Tài khoản vốn d Cán cân thương mại quốc tế 119 Phản ánh vào cán cân thương mại quốc tế giao dịch tiền tệ : a Những ... vốn phản ánh : a Các giao dịch xuất nhập hàng hoá, dịch vụ b Các thay đổi tài sản quốc gia c Luồng vốn vào quốc gia d câu 112 Hàng năm tổ chức WB VN trả lương cho cán VN làm đó, nghiệp vụ phản...
 • 24
 • 10,438
 • 84
Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệ và đáp án

Câu hỏi ôn tập môn tài chính tiền tệđáp án

... lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai tr lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản l lưu thông tiền tệ: • Khái niệm lưu thông tiền tệ: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh ... chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: 1- Khái niệm lưu thông tiền tệ vai tr lưu thông tiền tệ • Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ kinh tế, phục ... hàng hoá -tiền tệ V lưu thông tiền tệ phải quản l dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ • Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ:  Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 30
 • 17,734
 • 120
130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế có đáp án

130 câu trắc nghiệm môn tài chính quốc tế đáp án

... Quốc Trên BOP Mỹ phát sinh : a Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán nợ cán cân vãng lai b Một bút toán ghi nợ cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi ... gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22 Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán cân hoạt động d Cán cân vãng lai 23 Những ... cân vãng lai thặng dư: a Cán cân toán quốc tế thâm hụt b Cán cân vốn thâm hụt c Cán cân thu nhập thặng dư d Cán cân vốn thặng dư 31 Nếu thu nhập quốc dân > chi tiêu quốc dân : a Tiết kiệm > đầu...
 • 10
 • 1,160
 • 18
Trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế có đáp án

Trắc nghiệm môn Tài chính quốc tế đáp án

... bút toán ghi nợ cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai d Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi ... kinh tế người cư trú người không cư trú gọi : a Cán cân mậu dịch b Tài khoản vãng lai c Cán cân toán quốc tế d Cán cân vốn 22 Thu nhập ròng khoản mục : a Cán cân vốn b Cán cân thương mại c Cán ... dự thâm hụt cán cân vốn d Sự thặng dư thâm hụt hay nhóm cán cân phận định cán cân toán 30 Trong chế độ tỷ giá thả nổi, cán cân vãng lai thặng dư: a Cán cân toán quốc tế thâm hụt b Cán cân vốn thâm...
 • 10
 • 1,303
 • 17
Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế có đáp án

Trắc nghiệm môn tài chính quốc tế đáp án

... bút toán ghi nợ cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ghi cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ bên cán cân vãng lai d Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi ... Trung Quốc Trên BOP Mỹ phát sinh : a Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán cân vãng lai b Một bút toán ghi cán cân thương mại bút toán ghi nợ cán cân vãng lai c Một bút toán ... Một bút toán ghi cán cân dịch vụ bút toán ghi nợ cán cân vãng lai d Một bút toán ghi cán cân vãng lai bút toán ghi nợ cán cân thu nhập Câu hỏi cần lưu ý Câu : Tài quốc tế dựa sở ? Câu :...
 • 30
 • 423
 • 0
 40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

40 Câu hỏi trắc nghiệm thi môn Tài chính tiền tệ (có đáp án)

... lợi kinh tế d Khả xuất tài nguyên thi n nhiên Câu 39: Điều sau ưu điểm vay vốn nước: a Tranh thủ nguồn tiền chỗ b Huy đông nhanh c Vay thời hạn dài d Tránh lạm phát Câu 40 Bội chi chu kỳ xảy ... d.Là quỹ tiền tệ có nhà nước thực việc kinh doanh phân phối cho thành phần kinh tế xã hội Câu 14: thu ngân sách nhà nước : a.là mặt hoạt động ngân sách nhà nước b.là phân chia nguồn tài quốc ... nên câu 22: biện pháp để khắc phục tình trạng bội chi ngân sách nhà nước, biện pháp dễ gây lạm phát nhất: a.phát hành trái phiếu quốc tế b.phát hành tiền c.vay tiền từ dân cư d.tăng thuế câu...
 • 12
 • 47,240
 • 250
162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn môn tài chính tiền tệ có đáp án

162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn môn tài chính tiền tệ đáp án

... kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng thơng mại hiệu an toàn ... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản lý dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ: Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 62
 • 2,203
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm môn tai chinh tien te co dap an chuong 1trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 2câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệbộ câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệcác câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệcâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ 1câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ chương 2câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ chương 3đề thi trắc nghiệm môn tài chính tiền tệ kèm đáp ántrắc nghiệm môn tài chính quốc tế có đáp án40 câu hỏi trắc nghiệm thi môn tài chính tiền tệ có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn tài chính quốc tếcác câu hỏi trắc nghiệm môn tài chính quốc tếNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ