1. Trang chủ >
 2. Đề thi >
 3. Đề thi lớp 9 >

Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 9 trường THCS An Linh Phú Giáo năm 2013 2014

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 9 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO, PHÙ CỪ - TỈNH HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 9 TRƯỜNG THCS TRẦN CAO, PHÙ CỪ - TỈNH HƯNG YÊN

... bảng điện Bước 6:…………………, vận hành thử II Tự luận (4,5 điểm) Câu Phân biệt khác đặc điểm công dụng sơ đồ nguyên lí sơ đồ lắp đặt mạng điện? Câu Cho sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn cầu thang Hãy vẽ ... đèn cầu thang Hãy vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện A O Sơ đồ nguyên lí mạch điện đèn cầu thang III.Thực hành (10 điểm) Hãy lắp đặt mạch điện công tắc ba cực điều khiển hai đèn sợi đốt (không yêu cầu ... việc giới hạn dòng điện Mạch điện đèn cầu thang qua đèn đèn sáng mạch điện D công tắc cực điều khiển Chấn lưu dùng để đèn Công tắc thiết bị dùng để E.mồi đèn sáng lúc ban đầu Câu Điền từ cụm từ thích...
 • 3
 • 1,148
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 8 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

... dụng thơ ? A So sánh, nhân hoá B Ẩn dụ, liệt kê C Nhân hoá, hoán dụ D Ẩn dụ, điệp ngữ Câu thơ trực tiếp nêu lên suy nghĩ chủ thể trữ tình ? A Câu B Câu C Câu D Câu Ý tư chủ thể trữ tình thơ ? ... cao trập trùng;” thuộc loại câu ? A Câu trần thuật B Câu nghi vấn C Câu cảm thán D Câu cầu khiến II Tự luận (6 điểm) Cảm nhận em tình yêu thiên nhiên tinh thần lạc quan Bác Hồ qua thơ Ngắm trăng...
 • 2
 • 1,162
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8 TRƯỜNG THCS NHƯ QUỲNH - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

... nằm Nghe chất muối thấm dần thớ vỏ.” A Chơi chữ B So sánh C Nhân hoá D Nói Dòng sau chứa từ ngữ thuộc trường từ vựng “dụng cụ đánh cá” ? A Bến, cá, chất muối B Biển, xa xăm, thớ vỏ C Chài, bến, ... cảm thán 10 Câu thơ thuộc kiểu hành động nói ? A Trình bày B Hỏi C Điều khiển D Bộc lộc cảm xúc II Tự luận (7,5 điểm) Có nhận xét cho rằng, “Hịch tướng sĩ thể lòng nồng nàn yêu nước Trần Quốc...
 • 3
 • 1,088
 • 0
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

... theo l i ? A Tác giả B Anh niên C Ông hoạ sỹ D Bác l i xe N i dung đoạn trích ? A Anh niên tự gi i thiệu công việc B Ca ng i tính hào phóng, hiếu khách anh niên C Ca ng i anh niên, mẫu ngư i lý ... ngư i D Gi i thiệu việc làm quen anh niên v i ngư i Cụm từ “còn hai mư i phút” câu: “Còn hai mư i phút, m i bác cô vào nhà uống chè, cho cháu nghe chuyện.” thành phần ? A Trạng ngữ B Chủ ngữ ... B Chủ ngữ C Vị ngữ D Định ngữ Đoạn trích xem là: A L i dẫn trực tiếp B L i dẫn gián tiếp C Cả l i dẫn trực tiếp lẫn gián tiếp Xét mục đích n i, câu văn: “Còn hai mư i phút, m i bác cô vào nhà...
 • 3
 • 1,655
 • 4
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN

... giả B N i tình cảm sâu nặng, thiêng liêng ngư i cháu bà C N i tình cảm ngư i bà cháu D N i n i nhớ thương ngư i xa dành cho cha mẹ quê nhà Trong câu thơ sau, câu câu ghép ? A Mặt tr i xuống biển ... tr i xuống biển lửa B Sóng c i then, đêm sập cửa C Đoàn thuyền đánh cá l i kh i D Câu hát căng buồm gió kh i Thành ngữ “N i đấm vào tai” vi phạm phương châm h i tho i nào? A Phương châm lượng B ... vượt khó C Ngư i có chí ngư i gặp may mắn D Ngư i học sinh cần rèn luyện chí học tập sống 12 Trong đề sau, đề không thuộc nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lý ? A Bàn hai nhân vật Chó S i Cừu thơ ngụ...
 • 3
 • 851
 • 5
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC ÂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC ÂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

... Con, cháu, thiếp, trẫm, ng i, khanh D Ông, bà, t i, ta, ngư i, dân chúng II Tự luận (7 i m) Câu (2 i m): Viết đoạn văn gi i thiệu ngắn gọn nhà thơ Phạm Tiến Duật B i thơ tiểu đ i xe không ... hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt ? A Tạo từ ngữ B Mượn từ ngữ tiếng nước C Thay đ i hoàn toàn cấu tạo ý nghĩa từ cổ D Cả A B 12 Dòng có chứa từ ngữ từ ngữ xưng hô h i tho i? A Anh, em, cô, ... nghĩa gốc? A Nặng lòng xót liễu hoa Trẻ thơ mà dám thưa B Cỏ non xanh tận chân tr i Cành lê trắng i m v i hoa C Đừng i u nguyệt hoa Ngo i l i tiếc v i ? N i thêm tức n i nhà D Thềm hoa bước lệ...
 • 3
 • 1,077
 • 4
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC NINH PHƯỚC –NINH THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC NINH PHƯỚC –NINH THUẬN

... ngôn ngữ nhiều ? A Tiếng La tinh B Tiếng Pháp C Tiếng Anh D Tiếng Hán II Tự luận (7 i m) Câu (2 i m) Tóm tắt diễn biến tâm lý, th i độ hành động bé Thu lần gặp cha sau tám năm xa cách Câu (5 i m) ... thức Thành ngữ không liên quan đến phương châm h i tho i chất ? A Lúng búng ngậm hột thị B N i nhăng n i cu i C Ăn không n i có D Ăn ốc n i mò 10 “Con heo” từ ngữ thuộc lo i ? A phương ngữ Bắc B ... gian nan C Nắng bắt đầu len t i, đốt cháy rừng D N i xong, anh chạy i, tất tả đến Thành ngữ “N i gần n i xa, chẳng qua n i thật” liên quan đến phương châm h i tho i ? A Phương châm lượng B Phương...
 • 3
 • 970
 • 3
đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập

đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập

... tả ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 315 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (12 câu; điểm; Thời gian: 15 ’) ... cay cay” ( đ) B.TẬP LÀM VĂN: (5 đ đ) Thuyết minh loài hoa ngày Tết ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 278 I ... ……………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lớp: ……………………………… Môn :VĂN -Thời gian: 90 phút Đề số: I Trắc nhiệm khách quan: (3đ - 15 ’) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời 1) Hai thơ Vào...
 • 25
 • 1,555
 • 1
Đề kiểm tra học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2015 trường THCS Cao Viên, Hà Nội

Đề kiểm tra học 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2015 trường THCS Cao Viên, Hà Nội

... ÁN ĐỀ THI GIỮA HKII MÔN NGỮ VĂN (20 14 -20 15) Phần I (3đ) Nội dung đoạn văn: Cái mạnh người Việt Nam thông minh, nhạy bén bị hạn chế lỗ hổng kiến thức khả thực hành, sáng tạo (1đ) Viết đoạn văn: ... thức đoạn văn, đoạn văn T-P-H (0,5đ) - Sử dụng phép (0 .25 đ) - Sử dụng thành phần biệt lập (0 ,25 đ) - Nội dung (2, 5đ) - Tác phẩm: Lặng lẽ Sa Pa (0 ,25 đ) - Tác giả: Nguyễn Thành Long (0 ,25 đ) ... (0,5đ) - Nội dung triển khai câu chủ đề( 1,5đ): Sự cần thiết phải chuẩn bị hành trang bước vào kỉ hệ trẻ Việt Nam ngày + Lớp trẻ Việt Nam phải nhận mạnh, yếu người Việt Nam qua đoạn văn để rèn...
 • 3
 • 928
 • 4
Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6 năm 2014  2015 trường THCS thị trấn trảng bàng, tây ninh

Đề kiểm tra học 1 môn ngữ văn lớp 6 năm 2014 2015 trường THCS thị trấn trảng bàng, tây ninh

... (1 ) Kết thúc chuyến cảm xúc chuyến KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90 PHÚT Mức độ Tên chủ đề 1/ Truyện dân gian Số câu Số điểm Tỉ lệ 2/ Từ loại ... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 9O PHÚT I/ VĂN- TIẾNG VIỆT: (4 điểm) Câu 1: Nêu thể loại truyện (1 điểm) Truyện cổ tích: Em bé thông ... câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Kể câu chuyện lần đầu di chơi xa Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu: Số điểm :10 Tỉ lệ: 10 0% ...
 • 3
 • 2,974
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 6

Đề kiểm tra học 1 môn ngữ văn lớp 6

... (1 ) Kết thúc chuyến cảm xúc chuyến KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 90 PHÚT Mức độ Tên chủ đề 1/ Truyện dân gian Số câu Số điểm Tỉ lệ 2/ Từ loại ... câu: Số điểm: 1, 5đ Tỉ lệ: 15 % Kể câu chuyện lần đầu di chơi xa Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu :1 Số điểm :6 Tỉ lệ: 60 % Số câu: Số điểm :10 Tỉ lệ: 10 0% ... HƯỚNG DẪN CHÂM THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 014 -2 015 MÔN THI: NGỮ VĂN THỜI GIAN: 9O PHÚT I/ VĂN- TIẾNG VIỆT: (4 điểm) Câu 1: Nêu thể loại truyện (1 điểm) Truyện cổ tích: Em bé thông...
 • 3
 • 754
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm học 2014 2015 phòng GD đt cam lộ, quảng trị

Đề kiểm tra học 1 môn ngữ văn lớp 8 năm học 2014 2015 phòng GD đt cam lộ, quảng trị

... PHÒNG GD- ĐT CAM LỘ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN - HỌC KÌ I Năm học 2 014 -2 015 PHẦN I: VĂN-TIẾNG VIỆT (4 điểm) Câu 1: (2 điểm) - Nêu khái niệm câu ghép (1 điểm) - Câu ghép đoạn ... (0,5 điểm) PHẦN II: TẬP LÀM VĂN: (6 điểm) Yêu cầu chung: *Hình thức: Bài làm đảm bảo yêu cầu sau: - Bài làm đẹp, chữ viết tả, câu văn ngữ pháp - Biết chọn lọc sử dụng từ ngữ cách xác Biết cách xếp ... đồng thời (0,5 điểm) (0,5 điểm) Câu 2: (2 điểm) - Về hình thức: Học sinh viết yêu cầu đoạn văn (0,5 điểm) - Về nội dung : Đoạn văn nêu ý sau: + Bối cảnh xã hội : thực dân nửa phong kiến (0,5...
 • 3
 • 1,276
 • 1
Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 8 năm 2014  2015 trường THCS lộc hạ, nam định

Đề kiểm tra học 1 môn ngữ văn lớp 8 năm 2014 2015 trường THCS lộc hạ, nam định

... TP NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS LỘC HẠ ĐÁP ÁN MÔN NGỮ VĂN HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2 014 -2 015 Câu 1: (1 điểm) Đoạn trích “Tức nước vỡ bờ” trích từ tác phẩm “Tắt đèn” nhà văn Ngô Tất Tố Câu 2: (1 điểm) Qua văn ... 3: (2 điểm) a Đặt câu ghép với cặp từ hô ứng (Học sinh đặt câu có nội dung khác nhau, phải đạt yêu cầu đề ra) Ví dụ: - Nó chưa học ngủ - Nam học Nam tiến b Đặt câu ghép với quan hệ từ: và, hay ... nước b Thân bài: (5 điểm) Học sinh cần trình bày đượcnhững nội dung sau: - Lịch sử đời phát triển phích nước Duwur nhà vật lí học người Scotland phát minh vào năm 18 92 (0,5 điểm) - Cấu tạo phích...
 • 4
 • 2,093
 • 0
Đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn lớp 9 trường THCS An Linh Phú Giáo năm 2013 2014

Đề kiểm tra học 1 môn ngữ văn lớp 9 trường THCS An Linh Phú Giáo năm 2013 2014

... binh; thăm bảo tàng quân đội; thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn…) b Thân bài: Cần kể làm bật ý chính: - Tính chất gian khổ, khốc liệt mà người lính lái xe Trường Sơn phải chịu đựng ngày chống Mĩ ... HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: Cho 2,0 điểm đạt ý sau: - Câu ca dao đưa lời khuyên: giao tiếp, nên dùng lời lẽ lịch sự, nhã nhặn (1, 0 điểm) - Câu ca dao liên quan đến phương châm lịch (1, 0 điểm) Câu 2: ... văn trôi chảy, diễn đạt tốt, không mắc lỗi ngữ pháp, tả, dùng từ Yêu cầu nội dung: Đây văn kể chuyện sáng tạo Câu chuyện xây dựng dựa nhân vật thơ học Vì người viết vừa phải tưởng tượng, vừa...
 • 3
 • 896
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kỳ 2 môn ngữ văn lớp 7 trường thcs nguyễn quốc ânđề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 8đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 11đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 9đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 6đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 10đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 12đề kiểm tra học kì 1 môn ngữ văn 7de kiem tra hoc kì 1 mon ngu van 8 nam hoc 20142015đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 8đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 11đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 7đề kiểm tra học kì 2 môn ngữ văn lớp 6đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 6kiem tra hoc ki 1 mon ngu van lop 8Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ