1. Trang chủ >
 2. THPT Quốc Gia >
 3. Lịch sử >

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT lý tự trọng, bình định

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên nguyễn quang diêu, đồng tháp

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT chuyên nguyễn quang diêu, đồng tháp

... 1SỞ GDĐT ĐỒNG THÁPTRƯỜNG THPT CHUYÊNNGUYỄN QUANG DIÊUĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 2 MÔN: LỊCH SỬNgày thi: 13/5 /20 15Thời gian làm bài: 180 phútCâu 1 ( 2. 0 điểm)Điều kiện bùng ... cuộc đổi mới đất nước?HẾT 2 HƯỚNG DẪN CHẤM THI THỬ THPT QG LẦN 2 MÔN LỊCH SỬ KHỐI 12 - NĂM HỌC 20 14 -20 15Câu 1 (2. 0 điểm)Điều kiện bùng nổ của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945? Điềukiện nào ... trong 50 năm đầu thế kỷ XX, cũng như trong lịch sử dân tộc0 .25 Câu 3: (2. 0 điểm)Âm mưu và thủ đoạn của Mĩ có gì khác nhau giữa 2 giai đoạn 1954-1960 với giai đoạn 1961-1965?Nội dung ĐiểmGiai...
 • 6
 • 2,571
 • 12
Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT lý tự trọng, bình định

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT tự trọng, bình định

... bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ LẦN 2 2 SỞ GD & ĐT BÌNH ĐỊNH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ... 1 SỞ GD & ĐT BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Môn thi: LỊCH SỬ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (3,0 điểm) ... 1 920 đến 1 923 ở Pháp; từ giữa 1 923 đến cuối 1 924 ở Liên Xô; từ cuối 1 924 đến giữa 1 927 ở Quảng Châu và từ giữa 1 927 đến cuối năm 1 929 phần lớn ở Thái Lan, đầu năm 1930 ở Hương Cảng - Trung Quốc. ...
 • 6
 • 2,936
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị

... Trang 1/ 5 - Mã đề thi 004a0,4TRƯỜNG THPT CHUYÊNLÊ QUÝ ĐÔNĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN: Hóa học Thời gian làm bài: 90 phút.MÃ ĐỀ THI 004Họ, tên thí ... ta. HT Khóa KGiấy màu2 4Dung dịchH SOCloTrang 5/5 - Mã đề thi 004ĐÁP ÁN 1 A 11 C 21 C 31 B 41 C2 D 12 C 22 D 32 D 42 B3 A 13 C 23 C 33 A 43 D4 D 14 C 24 D 34 A 44 B5 D 15 D 25 B ... H2O.(khí ở đkc).biểu thức liên hệ giữa các giá trị V 1 ,V2, a làA. V 1 = V2– 22,4a B. V 1 = 2V2+ 11 ,2a C. V 1 = 2V2 -11 ,2a D. V 1 = V2+ 22,4aCâu 14 : Hỗn hợp X gồm CuSO4, Fe2(SO4)3,...
 • 5
 • 753
 • 2
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT Trần Văn Lan, Nam Định

... Trang 1 /7- Mã đề thi 13 2TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN LANĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I NĂM 2 015 Môn: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian phát đề đề thi 13 2Họ, tên thí ... đây?A. 40 ,14 B. 54,63 C. 39,48 D. 42 ,16 . HẾT ĐÁP ÁN 1 A 11 D 21 C 31 B 41 B2 D 12 A 22 B 32 A 42 C3 B 13 C 23 B 33 C 43 A4 B 14 B 24 D 34 A 44 C5 B 15 C 25 A 35 C 45 D6 A 16 C 26 D 36 ... các nguyên tố:H = 1; He = 4; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 10 8; Ba = 13 7.Câu 1: Đun 6 gam axit...
 • 7
 • 593
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 1 năm 2015 trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình

... Ngày thi 5/4/2 015 Trang 1/ 7 - Mã đề thi 13 2 SỞ GD & ĐT THÁI BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2 014 - 2 015 MÔN: ANH VĂN 12 Thời gian làm bài: ... Kennedy 19 17 -19 63) the 35th US President (19 61 19 63). He was the country’s youngest president and the first Roman Catholic ever ___(55) ___. He was ___(56) ___ known Ngày thi 5/4/2 015 Trang ... inferred from the passage that the Age of Reptiles lasted about Ngày thi 5/4/2 015 Trang 5/7 - Mã đề thi 13 2 A. 200 million years B. 13 5 million years C. 80 million years D. 65 million years Câu 42:...
 • 7
 • 861
 • 4
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học lần 1 năm 2015 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

... 12 D 12 A 12 B 12 C 13 A 13 C 13 A 13 D 14 B 14 D 14 D 14 B 15 D 15 C 15 B 15 D 16 D 16 D 16 D 16 C 17 D 17 D 17 D 17 A 18 C 18 B 18 A 18 B 19 D 19 C 19 C 19 B 20 C 20 C 20 B 20 D 21 ... Trang 6/6 - Mã đề thi 416 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2 015 MÔN THI: SINH HỌC Mã đề: 205 Mã đề: 357 Mã đề: 416 đề: 534 Câu ... : 3 : 1. B. 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1. C. 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1. D. 2 : 2 : 2 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 và 3 : 3 : 1 : 1. Câu 16 : Câu...
 • 6
 • 1,100
 • 3
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Bến Tre, Bến Tre

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II NĂM 20 14 -20 15 Môn: LỊCH SỬ - Khối CThời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian phát đề A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (3,0 điểm)Câu ... sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họvà tênthí sinh: ; Số báo danh: ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Môn: LỊCH SỬ - Khối CKÌ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 14 -20 15CÂU ĐÁP ... xâydựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 - Hiện nay,đồng chí Nguyễn Thi n Nhân làm Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc * Lưu ý: Phần liên hệ thực tế tùy theo sự hiểu...
 • 5
 • 2,373
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Chuyên Long An, Long An

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 20 15 Môn thi: LỊCH SỬ (Lần II)Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm có 01 trang.)Câu 1 (3,0 ... . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh:. . . . . . . . . . . .HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ TN .THPT LẦN II NĂM 20 14 – 20 15.(Hướng dẫn chấm gồm có 5 trang)Câu 1 (3,0 điểm): Trình bày những ... toànbộ các mối quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.Câu 2 (2, 0 điểm): Con đường giải phóng dân tộc mà Nguyễn Ái Quốc đã xácđịnh cho cách mạng Việt Nam trong năm 1 920 của thế kỉ XX...
 • 5
 • 2,317
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

... ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 20 15TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN Môn: LỊCH SỬThời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (3,0 điểm)Hội nghị Ianta (2- 1945) ... THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 20 15 Môn: LỊCH SỬThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề CâuNội dung Điểm1(3,0 điểm)Hội nghị Ianta (2/ 1945) đã đưa ra những ... được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.Họ và tên thí sinh:……………………………………….; Số báo danh:…………….SỞ GD& ĐT THÁI NGUYÊN HƯỚNG DẪN CHẤM – THANG ĐIỂMTRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC...
 • 5
 • 2,064
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Yên Thành 2, Nghệ An

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2015 trường THPT Yên Thành 2, Nghệ An

... Trường THPT Yên Thành 2 KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 20 15MÔN: LỊCH SỬ(Thời gian làm bài: 180 phút)ĐỀ CHÍNH THỨCCâu 1 (2, 0 điểm)Giới thi u sự kiện khởi đầu tạo ... các quan hệ quốc tế trong phần lớn thời giannửa sau thế kỷ XXc) Hậu quả- Làm cho tình hình thế giới ngày càng căng thẳng. Liên Xô và Mỹ từ liên0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 minh ... tự do ASEAN (AFTA)- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)- Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM)0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 02, 5Câu 3 Trình bày hoàn cảnh lịch sử của phong...
 • 5
 • 575
 • 1
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 4 năm 2015 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

... TRƯỜNG THPT CHUYÊN KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ TƯNGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 20 14 2015 ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu.Thời gian làm bài: 180 phútCâu ... MÔN LỊCH SỬKÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 20 14 2015 LẦN THỨ TƯ.Câu Nội dung ĐiểmCâu 1(2,5điểm)So sánh nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và Luậncương chính trị tháng 10 năm ... tộc lên hàng đầu,…Tháng 6 - 1 940 , Pháp đầu hàng phát xít Đức Nhật xâm lược Đông Dương(22 - 9- 1 940 ). Đảng họp Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11 - 1 940 và 5 -1 941 ) Tháng 6 - 1 944 , Đồng...
 • 6
 • 2,047
 • 1
Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT lý tự trọng, bình định

Đề thi thử THPT quốc gia môn hóa học lần 1 năm 2015 trường THPT tự trọng, bình định

... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNHTRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNGĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT – LẦN 1 NĂM 2 015 MÔN: HÓA HỌCThời gian làm bài: 90 phútHọ và tên:………………………………………………………… Số BD……………… Mã đề thi 485Cho biết ... thêm)ĐÁP ÁN 1 B 11 B 21 B 31 A 41 B2A 12 D22A32C42A3B 13 C23B33B43C4D 14 A24D34D44A5B 15 A25B35D45D6C 16 C26C36A46D7B 17 A27D37B47A8C 18 B28C38B48C9A 19 C29D39B49 ... m gamchất rắn. Giá trị của m làA. 34 ,1. B. 28,7. C. 10 ,8. D. 57,4.Câu 32: Nguyên tử X có 11 proton, 11 electron và 12 notron. Số khối của X là:A. 11 B. 34 C.23 D.24.Câu 33: Dãy gồm các chất...
 • 5
 • 459
 • 0
Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT lý tự trọng, bình định

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 1 năm 2015 trường THPT tự trọng, bình định

... 1 SỞ GD & ĐT BÌNH ĐINH KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: CThời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1. (3,0 điểm)Trình ... THI THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 TRƯỜNG THPT LÝ TỰ TRỌNG ĐÁP ÁN Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: CThời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Câu Đáp án ĐiểmCâu 1 Trình bày hoàn cảnh lịch sử và những ... hoại lần thứ nhất của Mĩ:Trong hơn 4 năm (từ ngày 5/8 /19 64 đến 1/ 11/ 1968), miền Bắc đã bắn rơivà phá hủy 3243 máy bay trong đó có 6B52, 3F 111 ), bắn cháy và chìm143tàu chiến. 1, 5 đ6- 1- 11- 1968,...
 • 6
 • 2,498
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn ngữ văn lần 1 năm 2015 trường THPT lý tự trọng, bình định

Đề thi thử THPT quốc gia môn ngữ văn lần 1 năm 2015 trường THPT tự trọng, bình định

... SỞ GD VÀ ðT BÌNH ðỊNH Trường THPT Tự Trọng ðỀ THI THỬ TN.THPTQG – XÉT ðẠI HỌC Môn: NGỮ VĂN. NĂM HỌC 2 014 -2 015 Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát ñề PHẦN I. ... BÌNH ðỊNH Trường THPT Tự Trọng ðÁP ÁN ðỀ THI THỬ TN.THPTQG – XÉT ðẠI HỌC Môn: NGỮ VĂN. NĂM HỌC 2 014 -2 015 Phần I ðọc – Hiểu 3,0 ð 1 Cho biết văn bản trên nói về ñiều gì? Văn bản miêu ... Thạch Lam, Ngữ văn 11 , tập 1, NXB giáo dục Việt Nam 2 011 ) 1. Cho biết văn bản trên nói về ñiều gì? 2. Hãy xác ñịnh và nêu ý nghĩa tác dụng của biện pháp tu từ trong ñoạn một của văn bản. 3....
 • 5
 • 1,320
 • 2
Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 3 năm 2015 trường THPT hai bà trưng, thừa thiên huế

Đề thi thử THPT quốc gia môn lịch sử lần 3 năm 2015 trường THPT hai bà trưng, thừa thiên huế

... GD&ĐT THỪA THI N HUẾ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG (ĐỀ CHÍNH THỨC) THI THỬ KỲ THI THPT NĂM HỌC 2014 -2015 Lần thứ ba - Môn: Lịch sử Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) ... mạng Đảng… (0.25đ) Câu 3: (4 điểm) Trong giai đoạn 1 939 - 1945, lịch sử thế giới đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam: - Tháng 9-1 939 , chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Đức tấn công Pháp, ... (từ 4 /3 đến 24 /3/ 1975), Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ 21 /3 đến 29 /3/ 1975) và Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ 26/4 đến 30 /4/1975). (0.25đ) - Tóm lại, với quyết định để Cách mạng miền Nam tiếp tục sử...
 • 5
 • 2,378
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học 2014 môn lịch sửđề thi thử vào lớp 10 môn lịch sửdự đoán xu hướng đề thi thpt quốc gia môn lịch sửđề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sửđề thi chọn đội tuyển quốc gia môn lịch sửđề thi hsg quốc gia môn lịch sử năm 2013đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm 2012đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm 2013đề thi học sinh giỏi quốc gia môn lịch sử năm 2014đề thi hsg quốc gia môn lịch sử năm 2011đề thi quốc gia môn lịch sử năm 2012đề thi hsg quốc gia môn lịch sử năm 2012đề thi hsg quốc gia môn lịch sử năm 2014đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia môn lịch sửđề thi hsg quốc gia môn lịch sử 2014Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ