0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Ngoại ngữ >

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn tiếng anh cực hay (có keys kèm theo) phần 2

... 25 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần 2 (từ đề 60  đề 120 ) ĐỀ SỐ 61:SỞ GD-ĐT TRƯỜNG THPT ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 13 -20 14 Môn thi: TIẾNG ANH ... therefore no one dared come near it. 27 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần 2 (từ đề 60  đề 120 ) Question 23 - “What is the new computer program’s ... discover / 27 37B.C.//A. Legend makes it that tea was a beverage discovered in 27 37B.C.39 Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần 2 (từ đề 60  đề 120 ) A....
 • 308
 • 3,270
 • 25
Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

Tuyển tập 120 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh cực hay (có keys kèm theo) phần 1

... ĐỀ SỐ 9:SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚCTRƯỜNG THPT LIỄN SƠN (Đề thi gồm 06 trang)ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 20 11 - 20 12 MÔN TIẾNG ANH – ĐỀ SỐ 9Thời gian làm bài 90 phút34 Tuyển tập 100 đề thi ... recognizance C. recognition D. recognizability30 Tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần 1 (từ đề 1  đề 60) (Đề thi gồm 06 trang) Thời gian làm bài 90 phútMark ... This is ____ spicy food that I don’t think I can finish it.31 Tuyển tập 100 đề thi thử đại học môn Tiếng Anh năm 20 14 (có đáp án kèm theo) Phần 1 (từ đề 1  đề 60) Question 36: A. scarcely B....
 • 276
 • 6,971
 • 49
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý, tải đề thi đại học môn Vật Lý

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý, tải đề thi đại học môn Vật Lý

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 39 A: 1 2 1 2 NU UN B: 2 2 11.NU Un N C: 1 2 ... HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 27 A:100 2 V. B: 20 0 V. C: 20 0 2 V. D: 100 V. ... B: 7,5 2 mA. C: 15 mA. D: 0,15 A Câu 36: Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng: A: Thay đổi từ 0 đến 22 0V. B: Thay đổi từ -22 0V đến 22 0V. C: Bằng 22 0 2 V. D: Bằng 22 0V. Câu...
 • 58
 • 1,433
 • 5
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý (giáo dục hồng phúc)

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Vật Lý (giáo dục hồng phúc)

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 - TẬP 2 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... có vận tốc 0 ,25 m/s thì có gia tốc -6 ,25 3 m/s 2 . Độ cứng của lò xo là A: 100 N/m B: 20 0 N/m C: 625 N/m D: 400 N/m TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... -A 0 x TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MƠN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang: 49 A:6 ,22 5MeV . B:1 ,22 5MeV . C: 4, 125 MeV. D: 3,575MeV...
 • 122
 • 1,427
 • 6
Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

Tài liệu Tuyển tập 150 đề thi thử đại học môn Toán pdf

... CC⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛++⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+−−−−−−−−−−−313 2 1131 2 11 2 103 2 1 22 222 222 BiÕt r»ng trong khai triÓn ®ã 135nnCC = vμ sè h¹ng thø t− b»ng 20 n, t×m n vμ x ĐỀ SỐ 2 CÂU1: (2 điểm) Câu Cho hàm số: y = mx4 + (m 2 - 9)x 2 ... (C 2 ) với m = 2. 2) Tìm m để hàm số (Cm) có cực đại, cực tiểu và giá trị cực đại, cực tiểu cùng dấu. CÂU2: (2 điểm) 1) Giải hệ phương trình: ⎪⎩⎪⎨⎧++=++= 22 22 33yxyxyx 2) ... y = mx + 2 - 2m cắt đồ thị của hàm số (1) tại hai điểm phân biệt. CÂU2: (2 điểm) 1) Giải phương trình: 0 24 2 22 2=−⎟⎠⎞⎜⎝⎛π−xcosxtgxsin 2) Giải phương trình: 322 22 2 =−−+−...
 • 134
 • 2,095
 • 17
tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lý

... sáng TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 - TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN ... cùng pha). TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 1 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG PHÚC - NƠI KHỞI ĐẦU ƯỚC MƠ! Trang 27 A:100 2 V. B: 20 0 V. C: 20 0 2 V. D: 100 V. ... là T1 =2, 17 s và T 2 =1,86 s. lấy g= 9,8m/s 2 . Chu kỳ dao động của con lắc lúc thang máy đứng yên và gia tốc của thang máy là: TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 1 GV:...
 • 58
 • 897
 • 27
TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 2013 _ TẬP 3 - GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH docx

... cc i thỡ phi iu chnh tn s f ti giỏ tr: A: 2 2 2 1 2 2( )f f f B: 2 2 2 1 2 ( ) / 2. f f f C: 2 2 2 1 2 2 / 1/ 1/f f f D: 2 2 2 1 2 1/ 2 1/ 1/f f f Cõu 15: Mt mỏy bin th cú hiu ... 100 D: 50Câu 37: Dòng điện i = 4cos 2 ωt (A) có giá trị hiệu dụng là A:6A B: 2 2A C: (2+ 2 )A D: 2 A 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 3 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH GIÁO DỤC HỒNG ... trỡnh 2 os( )3x Ac t cmT . Sau thi gian T 12 25 k t thi im ban u vt i c quóng ng 51 cm. Biờn dao ng l: A: 2 cm B: 6 cm C: 4 cm D: 8 cm 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP...
 • 70
 • 1,184
 • 10
Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

Tuyển tập 60 đề thi thử đại học môn Lý năm 2013 ppt

... TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 - TẬP 2 GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN ... A: 2 2R L 2 20R 0Lu u1U U  B: 22 CR 2 20R 0Cuu1U U  C: 2 2R 2 20R 0u i1U I  D: 2 2C 2 20C 0u i1U I  Câu 22 : Mạch gồm cuộn cảm và tụ điện có điện dung thay ... sóng S1,S 2 lần lượt 12( cm) và 16(cm). Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn S 2 M là A: 7 B: 5 C: 6 D: 4 TUYỂN TẬP 60 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ 20 13 _ TẬP 2. GV: NGUYỄN...
 • 122
 • 781
 • 4
Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

Tuyển tập các đề thi thử đại học môn vật lý

... v 2 . Biên độ dao động của vật bằng A. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1vvxvxvA−+=.B. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1vvxvxvA−−=.C. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1vvxvxvA+−=.D. 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1vvxvxvA++=. ... ý chú ý chú ý chú ý giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi giúp ôn thi đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật l đại học nhanh môn vật lý đại học nhanh môn vật lý CHNG ... 2 2đ1 1W 2 2 2 qCu quC= = = 2 20đW os ( ) 2 qc tCω ϕ= + * Năng lượng từ trường: 2 2 2 01W sin ( ) 2 2tqLi tCω ϕ= = + Tuyển tập các đề thi thử ĐH năm 20 12...
 • 128
 • 988
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anh 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 39 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn tiếng anh tap 2tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinhtuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anh 2014tuyển tập đề thi thử đại học môn tiếng anhtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn lýtuyển tập 60 đề thi thử đại học môn vật lýtuyển tập 90 đề thi thử đại học môn sinh họctuyển tập các đề thi thử đại học môn toán năm 2015tuyển tập các đề thi thử đại học môn sinh họctuyen tap 100 de thi thu dai hoc mon toantuyen tap 100 de thi thu dai hoc mon toan 2015Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘITÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ