0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP pot

... CH: Cây công nghiệp lâu năm? Phân bố (trung du mièn núi) CH: Kể tên những sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu? CH: Nước ta có điều kiện gì dể phát triển cây công nghiệp nhất ... I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức: - HS phải nắm được đặc điểm phát triển phân bố một số cây trồng, vật nuôi chủ yếu một số xu hướng trong phát triển sản xuất nông nghiệp ở nước ... ĐỘNG : 1. Kiểm tra bài c : Trình bày các đặc điểm tự nhiên ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp nước ta ? 2. GTBài mới : GV y/c HS nhắùc lại các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố...
 • 7
 • 928
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP ppt

... HS: Chuẩn bị theo hướng dẫn III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1. Kiểm tra bài : Nêu các nhân tố tự nhiên nhân tố xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển phân bố công nghiệp ? 2. GT Bài mới : ... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ CÔNG NGHIỆP I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến Thức : - HS hiểu được cơ cấu công nghiệp nước ta khá đa dạng - HS phải nắm được tên của một số ngành công nghiệp ... trong nước, xuất khẩu Chuyển : để hiểu biết về sự phát triển phân bố của các ngành công nghiệp trọng điểm các em nghiên cứu phần II HĐ2:Các ngành công nghiệp trọng điểm HS làm việc...
 • 8
 • 589
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN pptx

... SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP , THUỶ SẢN I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1.Kiến thức : HS cần nắm được: - Các loại rừng ở nước ta: Vai trò của ngành lâm nghiệp trong việc phát triển ... lịch sử môi trường. 2 Sự phát triển phân bố ngành lâm nghiệp - Khai thác khoảng hơn 2,5 triệu mét khối gỗ / năm - Công nghiệp chế biến gỗ lâm sản phát triển gần các vùng nguyên ... khăn: Biển động do bão, gió mùa đông bắc, môi trường suy thoái nguồn lợi bị suy giảm. 2. Sự phát triển phân bố ngành thuỷ sản GV : - Bản đồ kinh tế Việt Nam - Lược đồ lâm nghiệp- thuỷ...
 • 10
 • 643
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM doc

... trong GDP, nông- lâm-ngư nghiệp tỉ trọng cao nhất chứng tỏ nước ta là nước nông nghiệp - Mốc năm 199 5: Bình thường mối quan hệ Việt-Mĩ Việt Nam gia nhập A SEAN - Mốc năm 199 7: Cuộc khủng ... đồ về sự chuyển dịch cơ cấu GDP từ 199 1 đến năm 2000 - Một số hình ảnh phản ánh thành tựu về phát triển kinh tế nước ta trong quá trình đổi mới III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ ... theo hướng công nghiệp hoá. - Sự hội nhập vào nền kinh tế khu vực toàn cầu. * Khó khăn, thách thức: Một số vùng còn nghèo, ckiệt tài nguyên, ô nhiễm môi SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ...
 • 7
 • 976
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔØI CƠ CẤU DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO CÁC LOẠI CÂY, SỰ TĂNG TRƯỞNG ĐÀN GIA SÚC,GIA CẦM doc

... có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm *Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :9 0 40 =71,6% 1 199 , 3: 90 40 =13,3% 1366. 1: 90 40 =151% *Xử lí số lieu năm 200 2: 8320, 3:1 2831,4=64 ,9% 2337, 3: 12831,4=18,2% ... số liệu SGK HS: - Chuẩn bị theo hướng dẫn III. CÁC HOẠT ĐỘNG : 1. Kiểm tra bài : a. Xác định trên bản đồ hình 9. 2 các vùng phân bố rừng chủ yếu? b. Hãy xác định trên hình 9. 2 những ngư ... 12831,4=18,2% 2173, 8:1 2831,4=16 ,9% b/ Từ bảng số liệu biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét về sự thay đổi quy mô diện tích tỉ trọng diện tích gieo trồng của các loại cây lương thực cây công nghiệp ....
 • 6
 • 1,166
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ VÀ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ PHÂN TÍCH BIỂU ĐỒ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ppt

... thuỷ sản. - Biết phân tích tình hình phát triển ngành thuỷ sản, hải sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 2. Về kĩ năng: - Củng cố phát triển kĩ năng xử lí số liệu thống kê phân tích biểu ... mỗi loại thuỷ sản vẽ một biểu đồ) 18 .9 22.858.3 19. 43 .9 76.7§BSCL§BSHCaùc vuøngkhaùc53.64 .9 41.54.Củng cố, đánh giá Chuẩn bị bài sau: Bài ôn tập ... Cả nước Cá biển khai thác 41.5 4 ,9 53,6 100 Cá nuôi 58.3 22.8 18 .9 100 Tôm nuôi 76.7 3 .9 19. 4 100 HĐ 2: Cá nhân Bước 1: GV cho 1 HS lên bảng vẽ Bước 2: HS nhận xét (HS có thể vẽ biểu đồ...
 • 6
 • 1,118
 • 1
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ(Tiếp) pps

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ(Tiếp) pps

... Bộ Tây Nguyên. 4. Củng cố, đánh giá Hoạt động của GV HS Nội dung chính + Nông nghiệp CH: Dựa vào hình 26.1, nhận xét tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp của vùng ? sản xuất nông ... thuận lợi khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ? ? Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? 1. Giới thiệu bài mới 2. Bài mới Hoạt động của GV HS Nội ... công nghiệp của vùng, của cả nước thời kỳ 199 5 – 2002(Nghìn tỉ đồng) Năm Vùng 199 5 2000 2002 Duyên hải Nam Trung Bộ 5,6 10,8 14,7 Cả nước 103,4 198 ,3 261,1 + Dịch v : -...
 • 6
 • 756
 • 3
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ pdf

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ pdf

... khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp , công nghiệp ở Bắc Trung Bộ? 1.Nêu những thành tựu khó khăn trong phát triển kinh tế nông nghiệp , công nghiệp ở Bắc Trung Bộ? 2. Kể tên ... kiện tự nhiên: Hoạt động của GV HS Nội dung chính vùng đồi núi phía tây. CH: Dựa vào bảng 25.2 25.3, nhận xét về đời sống dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ. CH: Dựa vào số liệu hình ... hoá thế giới 4. Củng cố, đánh giá ? Điều kiện tự nhiên của Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ? ? Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung...
 • 6
 • 542
 • 0
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ (Tiếp) potx

... Trung du miền núi Bắc Bộ về công nghiệp , nông nghiệp , dịch vụ 2. Về kĩ năng: - HS cần nắm vững phương pháp so sánh giữa các yếu tố địa lí để phân tích giải thích các câu hỏi. Phân tích ... công nghiệp ở Trung du miền núi Bắc Bộ (tỉ đồng) Hoạt động của GV HS Nội dung chính HS trình bày, góp ý, bổ sung GV chuẩn xác HĐ 2: Nông nghiệp CH: Kể tên các loại cây trồng? - Phân ... HĐ 1: Tình hình phát triển kinh tế CH: Quan sát lược đồ hình 18.1, hãy nhận xét các ngành công nghiệp của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ? tập trung công nghiệp khai khoáng CN năng lượng...
 • 9
 • 661
 • 2
Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

Giáo án Địa lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ docx

... ảnh III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài c : Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2. GT Bài mới: SGK 3. Bài mới Hoạt động của GV HS Nội dung chính HĐ 1: Vị trí địa giới hạn lãnh thổ ... Phía nam :giáp vùng đồng bằng sông Hồng vùng Bắc Trung Bộ CH: Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng  + Nam : Gíap : ĐBBB BTB- Ý nghĩa: + giao lưu kinh tế với các nưláng giêng: Lào, TQ ... núi đồng bằng gọi là trung du địa hình đồi bát úp xen kẽ những cánh đồng CH: Với địa hình đó thuận lợi phát triển kinh tế như thế nào?  Có tài nguyên khoáng sản , thuỷ điện phong phú và...
 • 10
 • 669
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý lớp 9 tên bài dạy vùng đông nam bộ tiếp theo potxdia ly 9 bai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepđịa lí 9 bài 8 sự phát triển và phân bố nông nghiệp phần bài tậpbai 8 su phat trien va phan bo nong nghiepgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy kinh tế châu âu ppsxgiáo án địa lý lớp 7 tên bài dạy thiên nhiên châu âu tt potxgiáo án vật lý lớp 9 tên bài dạy mắt cận và mắt lão ppsxgiáo án công nghệ lớp 9 tên bài dạy kiểm tra học kì phần thực hành potgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự nóng chảy – sự đông đặc tiếp theo pdfgiáo án vật lý lớp 6 tên bài dạy sự bay hơi – sự ngưng tụ tiếp theo potxđịa lí bài 8 lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệpđịa lý lớp 9 sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp pptxđịa lý lớp 9 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp potxbai 7 các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp dia 9Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ