0
 1. Trang chủ >
 2. Công Nghệ Thông Tin >
 3. Kỹ thuật lập trình >

Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 2 Logic điều kiện trong các sơ đồ tuần tự pptx

Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 2 Logic điều kiện trong các sơ đồ tuần tự pptx

Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 2 Logic điều kiện trong các đồ tuần tự pptx

... kiểu đồ tuần tự Logic điều kiện trong việc lập đồ tuần tự  Vẽ đồ một vòng lặp for  Vẽ đồ một vòng lặp while  Kết luận Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần ... Trong một đồ tuần tự chung, đối tượng A phải gửi một trong các thông điệp trong hình cho đối tượng B. Hình 1. Một đồ tuần tự chung Dạng thứ hai đồ tuần tự là dạng cá thể. Một ... điều kiện. Chúng ta sẽ vẽ đồ vòng lặp while như thể hiện trong Liệt kê 3. Hình 2. Một đồ tuần tự cá thể Các đồ tuần tự cá thể là tốt nhất để lập hình các kịch bản riêng lẻ trong...
 • 9
 • 557
 • 3
Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 1 Giới thiệu về sơ đồ tuần tự pdf

Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 1 Giới thiệu về đồ tuần tự pdf

... giữa các lớp trên biên giới của các hệ thống con. Các lớp Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 1 Giới thiệu về đồ tuần tự Granville Miller, Tác giả Tóm tắt: Trong bài ... UML" Phần 2: " ;Logic điều kiện trong các đồ tuần tự& quot; (06 .20 01) Phần 3: " ;Logic giao diện người dùng trong việc lập hình ca sử dụng" (06 .20 01) Phần 4: "Vai ... dụng, các đồ tuần tự của bạn thường sẽ biểu diễn một tương tác với một thực thể bên ngoài. Nếu bạn đang hình hoá các giao thức trong một khung công tác, các đồ này có thể biểu diễn một...
 • 11
 • 733
 • 3
Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4 Vai trò của tác nhân pdf

Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4 Vai trò của tác nhân pdf

... từ các đồ ca sử dụng sang đồ tuần tự đồ lớp, chúng ta sẽ thông báo ngay ảnh hưởng của các tác nhân đã biết. Các đồ tuần tự ban đầu của chúng ta (được phát triển trong các phần ... mà chúng ta gọi là tác nhân. Hình 3 tả một phần của đồ tuần tự cho ca sử dụng Đơn xin Vay nợ. Để xem đồ đầy đủ, xin xem các phần trước của cuốn sách bài tập UML ... Lập hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4 Vai trò của tác nhân Granville Miller, Giám đốc sản phẩm, TogetherSoft Tóm tắt: Sau một gián đoạn ngắn, Granville Miller mở lại cuốn...
 • 10
 • 426
 • 0
BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf

... 0.08 32 )6560.0(0358.0)ˆ( 2 2 2 1 2 ===∑=βESSxnii (đpcm)00 32. 0 21 90544.0 22 ˆ1 2 2=−=−=−=∑=nRSSneniiσ (đpcm) 2 1 2 1 2 1 2 1))ˆ((ˆ)ˆ(βσβSexnXVarniinii==∑∑== 2 211 2 1 2 ˆ))ˆ((σβSexnXniinii∑∑===7057.400 32. 0)0976.0(*08 32. 0*19 2 1 2 ==∑=niiXTa ... H0: β 2 =0, H1: β 2 ≠0 với mức ý nghĩa 5%t = 10.40648 (đề cho)tα /2( n -2) = t0. 025 (11) = 2. 201t> t0. 025 (11) nên bác bỏ giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%).Vậy β 2 ≠0 đáng kể về ... 2 211 2 1 2 ˆ))ˆ((σβSexnXniinii∑∑===7057.400 32. 0)0976.0(*08 32. 0*19 2 1 2 ==∑=niiXTa còn có: 2 1 2 1 2 )(XnXxniinii−=∑∑==nxXXniinii∑∑==−=1 2 1 2 2)( 24 33.01908 32. 07057.4)( 2 =−=X49 32. 0=X(đpcm)d....
 • 9
 • 24,742
 • 243
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội ppt

Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu đối với dự án đầu có quy dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu điều kiện trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội ppt

... đầu tư có quy dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện trong các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên và Môi trường Đất ... nhận Các bước Tên bước tả bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ theo quy định, nộp tại Bộ phận Một cửa - nhận phiếu hẹn có ghi ngày trả kết quả. 2. Bộ phận một cửa ... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thành phần hồ 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu, bản gốc); 2. Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu...
 • 5
 • 226
 • 0
Giáo trình hướng dẫn các thuật ngữ mô hình hóa và cách đánh giá đặc tính hệ thống phần 2 pdf

Giáo trình hướng dẫn các thuật ngữ hình hóa và cách đánh giá đặc tính hệ thống phần 2 pdf

... t1+t 2 ] là độc lập với t1, nghĩa là với mọi t, k ta có: kNNpkNNptttttttt)()( 121 121 (2- 22) Đây là một trong nhiều định nghĩa về tính dừng của tiến trình điểm các cuộc ... 0) trong khoảng [t1, t1+t 2 ] là độc lập với các sự kiện trước thời điểm t1 : kNNpnNNkNNptttttt )(|)( 120 1 12 (2- 23) Nếu điều này đúng với mọi t thì tiến trình này là ... nghĩa: một tiến trình điểm được gọi là đều đặn nếu xác suất xảy ra với nhiều hơn một sự kiện ở cùng một thời điểm bằng không: 0)(,0:), (2) ( totkhitoNNpttt (2- 24) 2. 2 .2. Tiến...
 • 14
 • 315
 • 0
BÀI tập về CO2 PHẢN ỨNG với hỗn hợp dung dịch KIỀM

BÀI tập về CO2 PHẢN ỨNG với hỗn hợp dung dịch KIỀM

... dừnglại.Giá trị của t là:A. 425 0 giây B. 3 425 giây C. 4 825 giây D. 22 25 giây Bài 4. Điện phân 2 lít dung dịch AgNO3 0,03 M một thời gian thu được dung dịchA có pH= 2. Hiệu suất điện phân là: ... CO 2 vào dung dịch chứa 0 ,25 mol Ca(OH) 2 . khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng hay giảm bao nhiêu gam?A. Tăng 13,2gam B. Tăng 20 gam C. Giảm 16,8gam D. Giảm 6,8 gamBÀI TẬP VỀ CO 2 ... 2 D. 2, 5 Bài 5: Sục 2, 24 lít (đktc) CO 2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH) 2 0,75M. Sau khi khí bị hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủa. Tính mA. 19,7g B. 14,775g C. 23 ,64g...
 • 5
 • 3,456
 • 47
Bài tập về chuỗi phản ứng một số chất có trong thiên nhiên

Bài tập về chuỗi phản ứng một số chất có trong thiên nhiên

... chuyển hóa thơm khác, Phần 4: Microbial Oxidation Phần 2: Phần 3:BT2 : Hoàn thành chuỗi phản ứng sau :Đáp án tham khảo1) Phần 1: Bài tập về chuỗi phản ứng một số chất có trong thiên nhiên (dùng ... dụng với MeSO2Cl sau đó xử lí với Na2S tạo ra chất D ( có 2 vòng 5 cạnh trong đó có 1 dị vòng chứa lưu huỳnh).D bị oxi hóa trong NaIO4 tạo ra chất E (sốnguyên tử H trong E bằng số nguyên tử H trong ... phản ứng Diel-Alder 2 lần (lần 1 với chất X, lần 2 với Butadiene) tạo ra sản phẩm A.B là sản phẩm khi cho A lần lượt khử bới LiAlH4 sau đó phản ứng tiếp với MeSO2Cl sau đó xử lí với KSEt.B có cấu...
 • 19
 • 2,803
 • 1
phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong luyện thi đại học

phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong luyện thi đại học

... H 2 3NO− + e + 2H+ → NO 2 + H 2 O SO4 2 + 2e + 4H+ → SO 2 + 2H 2 O 3NO− + 3e + 4H+ → NO +2H 2 O SO4 2 + 6e + 8H+ → S + 4H 2 O 2 3NO− + 8e + 10H+→ N 2 O + 5H 2 O ... hoá nâu trong không khí và có 11Giải: Các pứ hoá học xảy ra Fe3O4 + 8HCl → FeCl 2 + 2 FeCl3 x 8x x 2x Cu + 2FeCl3 → CuCl 2 + 2FeCl 2 x 2x x 2xTa có: 23 2 x + 64 x = 14- 2, 16 ... Giải: Gọi nFe 2+ pư = 2x mol → nAg+pư = x mol M + Fe 2+ → M 2+ + Fe 2x ← 2x → 2x → ∆m↓ = 2x.(M – 56) → % mKl giảm = 2 ( 56)100 6x Mm−= (1) M + 2Ag+ → M 2+ + 2Ag 0,5x...
 • 21
 • 18,051
 • 92
Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 2 pps

... BIN HÅI NỈÅÏCHo1 2 313 2 Hçnh 1.4: Vê dủ vãư cạc bäü âiãưu chènh Vê dủ 1 : Våïi bäü âiãưu chènh mỉïc nỉåïc trong bãø 1- Táúm chàõn Cå quan âiãưu chènh1 + 2 : Bäü âiãưu chènh 3 - ... gäưm 2 pháưn tỉí cå bn l âäúi tỉåüng âiãưu chènh & bäü âiãưu chènh liãn hãû våïi nhau bàịng cạc âỉåìng thäng tin cọ âënh hỉåïng. ωοTÚC BIN HÅI NỈÅÏCHo1 2 313 2 ... nỉåïc: âäúi tỉåüng âiãưu chènhHo - Âënh trë Vê dủ 2 : Våïi bäü âiãưu chènh täúc âäü Tua bin 1 - Táúm chàõn Cå quan âiãưu chènh1 + 2 : Hãû thäúng âiãưu chènh 3 -TB Cáưn giỉỵ cọ ω = const...
 • 5
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương trỉnh bậc hai một ản sách bài tậpước về ký hiệu sử dụng trong các sơ đồ mô hình hóa các hoạt động kế toánquá trình tích hợp và xuất báo cáo được mô tả trong sơ đồ tuần tự sau hìnhtuỳ thuộc điều kiện cụ thể của khu tưới mà lựa chọn một trong các sơ đồ bố trí như hình 1sách bài tập tiếng việt lớp 2sách bài tập vẽ kỹ thuật xây dựngsách bài tập phương pháp phần tử hữu hạnsách bài tập vẽ kỹ thuật cơ khísach bai tap tieng viet lop 2 tap 1sách bài tập về phrasal verbmột số bài tập về nguyên phân và giảm phânsách bài tập tiếng anh lớp 2sách bài tập toán cao cấp 2bài tập về đồng phân lập thểsach bai tap co ket cau 2 leu tho trinhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM