0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 1 potx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

... k l mmlkmlkC ;75 ,1 )1( 2 1 222 trong đó .0)(222 mlk Câu 4. (4,0 điểm) Một bình hình trụ kín bán kính r = 10 cm đặt nằm ngang, chứa nước tới một nửa (hình 3), có ... 022 1 r R.Trong đó 20R4Q và r là khoảng cách từ vị trí ta xét tới tâm đĩa. 1. Hãy tính điện dung của đĩa? 2. Cho đĩa quay với tốc độ góc  không đổi xung quanh trục ... đĩa và cách tâm đĩa một khoảng r’ (r’ = OM >> R). Hết 3 1. Biết khối lượng riêng của muối ăn là 33 10 .16 ,2mkg. Hãy xác định đường kính trung bình của các iôn. 2. Tính...
 • 4
 • 600
 • 5
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 1 potx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 1 potx

... Hãy xác định mức biến thi n chiều cao của vật so với mặt đất trong khi bay. Câu 6 (1 iểm). Chức năng của đồng hồ đa năng hiện số là gì? Trong chương trình vật lớp 11 , nó được sử dụng trong ... điểm M 1 và M2 trên đoạn AB cách A những đoạn 12 cm và 14 cm. Tính độ lệch pha dao động của M 1 so với M2. . Câu 4 (4 điểm). Cho quang hệ đồng trục gồm thấu kính phân kì O 1 và thấu ... tự do là g. 1. Thanh đang đứng yên thì một chất điểm có khối lượng m 1 = m/3 bay ngang với vận tốc 0vr theo phương vuông góc với trục quay đến cắm vào trung điểm của thanh. Tính tốc...
 • 6
 • 733
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

... trọng lực. Cho biết: m = 6,64 .10 -2 7kg; q = 2|e| = 3,2 .10 -1 9C; 1eV = 1, 6 .10 -1 9J. Câu 4. (4,0 điểm) Đo hệ số Poatxon . Cho các dụng cụ và thi t bị: - Một bình kín có dung tích đủ ... ngang, như hình 1. Trong đó AB là dây dài vô hạn mang dòng điện không đổi I khá lớn, CD và MN là hai thanh kim loại cùng đặt song với AB, dây AB cách thanh CD một khoảng x0. PQ là thanh ... nối với các ống và khóa) - Bơm nén ( chứa khí được coi khí tưởng cần xác định  ) - Áp kế chứa nước hình chữ U, có tiết diện nhỏ. - Các ống nối và 2 khóa. - Thước đo chiều dài. 2...
 • 6
 • 759
 • 5
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2008 - 2009 ppsx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2008 - 2009 ppsx

... GD&ĐT Nghệ An thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2008 - 2009 Môn thi: Vật 12 THPT- bảng A Thời gian làm bài: 18 0 phút Câu 1 (4,5 điểm). Cho cơ hệ như hình vẽ 1. Hai ... dựng phương án thí nghiệm: -Trình bày cơ sở thuyết. -Cách bố trí thí nghiệm. -Cách tiến hành thí nghiệm và xử kết quả. Hết Họ và tờn thớ sinh: Số bỏo danh: tốc đầu, tìm độ ... sát, lấy g = 10 m/s2. a. Hãy mô tả chuyển động và xác định chu kì dao động của hệ khi C ở trung điểm của thanh NB. Đề chính thức A B M N C k Hình 1 nhỏ, thước kẹp (Panme), thước...
 • 4
 • 679
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx

... LCπ2 1 = 10 0 10 .5 .10 .50π2 1 63(Hz) (0,5đ) b/ E = 2 1 C20U= 2 1 .5 .10 -6 .12 2 = 36 .10 -5 J (0,5đ) c/ Eđ = 2 1 Cu2 = 2 1 .5 .10 -6 .82 = 16 .10 -5 J (0,5đ) Et = Eđ - ... 48 1 24 1 )24( 11 1 (0,5đ) )48)(24(72)24(2 41 xxxxf  48 - x = 3x  x = 12 cm f = 24)24(xx = 18 cm (0,5đ) 2/ a. Bề rộng quang phổ bậc nhất trên màn là k/c từ v/s tím bậc 1 ... P = 322620 10 .50.2 12 . 10 .10 .5L2U.R.C = 72 .10 -6 W (0,5đ) Bài 5 (4,0 điểm): 1/ + ảnh ở B là ảnh ảo. Vì nếu là ảnh thật thì khi đặt vật ở B theo nguyên thuận nghịch...
 • 3
 • 557
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf

... thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 thpt, 12 btth Thanh Hoá Năm học 200 5- 2006 Đề dự bị Đề thi môn: Vật lớp1 2 THPT - Bảng A Thời gian làm bài: 18 0 phút. Bài 1 (3,0 điểm): Một vật ... đổi đều có phương trình : x = t2 – 6t + 10 (m) 1/ Vẽ đồ thị toạ độ – thời gian , đồ thị vận tốc – thời gian và đồ thị gia tốc – thời gian của chuyển động . 2/ Mô tả chuyển động của vật ... không dãn. Kéo vật M xuống dưới vị trí cân bằng một đoạn 4(cm) rồi buông ra không vận tốc ban đầu. 1) Chứng minh rằng vật M dao động điều hoà. 2) Viết phương trình dao động của vật M. Bài 4...
 • 5
 • 793
 • 3
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps

... Đào tạo Thanh Hoá Kì thi Học Sinh Giỏi bậc THPT năm học 200 6-2 007 Đề thi môn; Vật Thời gian làm bài : 18 0 phút không kể thời gian giao nhận đề. I. Cơ học (6,5 điểm): 1/ . Một hạt ... động của hạt. Điện học (6,5 điểm): 5/ Từ định luật khúc xạ ánh sáng hãy chứng minh công thức thấu kính:  R21n'd 1 d 1  và hiệu điện thế lớn nhất tụ 10 0 (F) có thể đạt ... bằng 1/ 1000 trọng lượng của con lắc. Hỏi sau bao nhiêu chu kì dao động thì con lắc dừng hẳn lại ? 4/. Một hạt khối lượng 10 (g), dao động điều hoà theo qui luật hàm sin với biên độ 2 .10 -3 ...
 • 5
 • 757
 • 7
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc

... THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học 2 01 0-2 011 Môn thi: Vật lý. Lớp 12 . THPT Ngày thi: 24 tháng 3 năm 2 011 Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề ... c = 3 .10 8 m/s; h = 6,625 .10 -3 4 J.s; e = 1, 6 .10 -1 9 C; g = 10 m/s2 HẾT - Thí sinh không sử dụng tài liệu. đầu hệ đứng yên, thả cho hệ chuyển động. Tính gia tốc của từng vật và ... 10 0g, bán kính r = 5cm. Trên rãnh của từng hình trụ có quấn một sợi dây nhẹ không dãn, đầu tự do mỗi dây mang vật khối lượng lần lượt là m 1 = 250g và m2 = 200g (hình vẽ). Ban Số báo danh...
 • 6
 • 644
 • 4
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

... Trang 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NGHỆ AN NĂM HỌC 2008 – 2009 Môn thi: TIẾNG ANH 12 THPT – BẢNG BThời gian làm bài :18 0 phútSECTION A: PHONETICSI. ... it_________.A. meant B. signified C. showed D. talked 10 . There was no ________in waiting longer than half an hour, so we left.A. good B. use C. worth D. point 11 . She _________ her husband’s job for ... communicationD. Ideas and thoughts can be transmitted by body language49. Which form other than oral speech would be the most commonly used among blind people?A. Picture signs B. Braille C. Body language...
 • 3
 • 1,103
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 9đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 8đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12de thi hoc sinh gioi mon vat li lop 12 tinh thua thien huede thi chon hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 va dap an ha noiđề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 hải phòng năm 2009 2010các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập đề và đáp án chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ánđề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 tỉnh thanh hóadap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 8đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 9đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 6Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP