0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa Học Tự Nhiên >
 3. Vật lý >

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - bảng B docx

... của trọng lực. Cho biết: m = 6,64.10 -2 < /b> 7kg; q = 2|e| = 3,2.10 -1 < /b> 9C; 1eV = 1,6.10 -1 < /b> 9J. Câu 4. (4,0 điểm) Đo hệ số Poatxon . Cho các dụng cụ và thi< /b> t b : - < /b> Một b nh kín có dung tích ... ngang, như hình 1. Trong đó AB là dây dài vô hạn mang dòng điện không đổi I khá lớn, CD và MN là hai thanh kim loại cùng đặt song với AB, dây AB cách thanh CD một khoảng x0. PQ là thanh ... nối với các ống và khóa) - < /b> B m nén ( chứa khí được coi khí lý < /b> tưởng cần xác định  ) - < /b> Áp kế chứa nước hình chữ U, có tiết diện nhỏ. - < /b> Các ống nối và 2 khóa. - < /b> Thước đo chiều dài. 2...
 • 6
 • 759
 • 5
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 2 pdf

... vào b nh là f = 60%. Biết rằng ở nhiệt độ đã cho có η = 4% phân tử hơi nước đập vào mặt nước và được chuyển sang thể lỏng. Xác định thời gian để toàn b nước trong b nh b bay hơi hết. Cho biết ... đặt nằm ngang, chứa nước tới một nửa (hình 3), có hệ thống đưa không khí vào và ra khỏi b nh. B m không khí vào b nh với tốc độ nhỏ và không đổi. Nhiệt độ của không khí và nước b ng 200C. ... đặt tại các nút mạng của khối hộp. B n kính các iôn này xấp xỉ b ng nhau. Trong b i toán này được coi như những quả cầu cứng, cách điện, tích điện đều, có b n kính giống nhau và đặt sát nhau....
 • 4
 • 600
 • 5
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 1 potx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2009 - 2010 - đề 1 potx

... 2. Hãy xác định mức biến thi< /b> n chiều cao của vật < /b> so với mặt đất trong khi bay. Câu 6 (1điểm). Chức năng của đồng hồ đa năng hiện số là gì? Trong chương trình vật < /b> lý < /b> lớp < /b> 11, nó được sử dụng ... cách A, B những đoạn là: MA = 9cm; MB = 12cm. 2. Cho AB = 20cm. Hai điểm C, D trên mặt nước mà ABCD là hình chữ nhật với AD = 15cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn trên AB và ... tên thí sinh:< /b> ………… …… Số b o danh: Trang 4/2 hai thấu kính là 50cm. Biết tiêu cự của O2 là 20cm và hệ cho ảnh rõ nét trên màn. Thấu kính phân kì O1 có dạng phẳng - < /b> lõm, b n kính...
 • 6
 • 733
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2008 - 2009 ppsx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Nghệ an năm 2008 - 2009 ppsx

... Sở GD&ĐT Nghệ < /b> An < /b> thi < /b> chọn < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> lớp < /b> 12 < /b> Năm < /b> học < /b> 2008 - < /b> 2009 < /b> Môn < /b> thi:< /b> Vật < /b> lý < /b> 12 < /b> THPT- b ng < /b> A Thời gian làm b i: 180 phút Câu 1 (4,5 điểm). ... nhớt, R là b n kính viên bi, v là vận tốc viên bi. Yêu cầu và xây dựng phương án thí nghiệm: -Trình b y cơ sở lý < /b> thuyết. -Cách b trí thí nghiệm. -Cách tiến hành thí nghiệm và xử lý < /b> kết quả. ... điểm). Một b nh A chứa khớ lý < /b> tưởng ở áp suất 5.105 Pa và nhiệt độ 300 K được nối với b nh B có thể tích gấp 4 lần b nh A b ng một ống có thể tích không đáng kể và không dẫn nhiệt. B nh B chứa...
 • 4
 • 679
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2006 - 2007 pps

... Giáo dục và Đào tạo Thanh Hoá Kì thi < /b> Học < /b> Sinh < /b> Giỏi < /b> b c THPT năm < /b> học < /b> 200 6-2 < /b> 007 Đề thi < /b> môn;< /b> Vật < /b> lý < /b> Thời gian làm b i : 180 phút không kể thời gian giao nhận đề.< /b> I. Cơ học < /b> (6,5 điểm): 1/. ... đạt được là bao nhiêu ? Quang học < /b> (6,0 điểm): Cho một thấu kính hội tụ b ng thủy tinh dạng hình tròn có chiết suất n, có hai mặt lồi như nhau b n kính cong R. Một vật < /b> sáng AB là đoạn thẳng ... với biên độ 2.10 -3 < /b> (m) và pha ban đầu của dao động là - < /b> /3 (rad). Gia tốc cực đại của nó là 8.103 (m/s2). Hãy: a) Viết biểu thức của lực tác dụng vào hạt dưới dạng hàm của thời gian....
 • 5
 • 757
 • 7
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 2 pptx

... rộng quang phổ b c nhất trên màn là k/c từ v/s tím b c 1 đến v/s đỏ b c 1 (cùng b n vân trung tâm) (0,5đ) Ä1 = aDd.λ - < /b> aDt.λ = aD(ởd - < /b> ởt) = 610.2,13.0,35.10 -3 < /b> = 0,072 ... (0,25đ) B i 3 (4,0 điểm): - < /b> Chọn < /b> trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ O ở VTCB của M. 1 )- < /b> Tại VTCB của vật < /b> M ta có: 0200 FTP hay 030 FP (1) (0,5đ) - < /b> Từ (1) suy ... 32262010.50.2 12.< /b> 10.10.5L2U.R.C = 72.10 -6 < /b> W (0,5đ) B i 5 (4,0 điểm): 1/ + ảnh ở B là ảnh ảo. Vì nếu là ảnh thật thì khi đặt vật < /b> B theo nguyên lý < /b> thuận nghịch của chiều...
 • 3
 • 557
 • 2
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2005 - 2006 - đề 1 pdf

... thi < /b> chọn < /b> học < /b> sinh < /b> giỏi < /b> tỉnh < /b> lớp < /b> 12 < /b> thpt, 12 < /b> btth Thanh Hoá Năm < /b> học < /b> 200 5- < /b> 2006 Đề dự b Đề thi < /b> môn:< /b> Vật < /b> lớp1< /b> 2 THPT - < /b> B ng < /b> A Thời gian làm b i: 180 phút. B i 1 (3,0 điểm): Một vật < /b> ... được dùng để thắp sáng các b ng đèn. coi dây không dãn. Kéo vật < /b> M xuống dưới vị trí cân b ng một đoạn 4(cm) rồi buông ra không vận tốc ban đầu. 1) Chứng minh rằng vật < /b> M dao động điều hoà. 2) ... dây vắt qua R1, R2 đầu còn lại của dây buộc vào điểm B. B qua ma sát ở các ròng rọc, B A R1 R2 M Họ và tên thí sinh:< /b> Số b o danh: ...
 • 5
 • 793
 • 3
Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc

Đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2010 - 2011 doc

... THANH HÓA ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH Năm < /b> học < /b> 201 0-2 < /b> 011 Môn < /b> thi:< /b> Vật < /b> lý.< /b> Lớp < /b> 12.< /b> THPT Ngày thi:< /b> 24 tháng 3 năm < /b> 2011 Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề < /b> ... tự nhiên. Cho giá B chuyển động đi xuống với gia tốc a = 2m/s2 không vận tốc ban đầu. a. Tính thời gian từ khi giá B bắt đầu chuyển động cho đến khi vật < /b> rời giá B. b. Chọn < /b> trục tọa độ ... hạn quang điện 0 của kim loại đó. b. Chỉ chiếu b c xạ có b ớc sóng 1, tách từ chùm electron b n ra một electron có vận tốc lớn nhất rồi cho nó bay từ A đến B trong điện trường đều mà...
 • 6
 • 644
 • 4
Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 12 tỉnh Nghệ An 2008-2009 Bảng B pdf

... Trang 1SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI < /b> CHỌN HỌC SINH < /b> GIỎI TỈNH LỚP 12< /b> NGHỆ AN < /b> NĂM HỌC 2008 – 2009 < /b> Môn < /b> thi:< /b> TIẾNG ANH 12 < /b> THPT – B NG B Thời gian làm b i:180 phútSECTION A: ... late.A B C D23. It was so bad weather that we couldn’t go out.A B C DTrang 3C. The deaf and mute can use an < /b> oral form of communicationD. Ideas and thoughts can be transmitted by body language49. ... than oral speech would be the most commonly used among blind people?A. Picture signs B. Braille C. Body language D. Signal flags50. Sign language is said to be very picturesque and exact and...
 • 3
 • 1,103
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 9đề thi chọn học sinh giỏi môn vật lý 8de thi chon hoc sinh gioi mon tieng anh lop 9 va dap an ha noiđề thi chọn học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 hải phòng năm 2009 2010đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 12de thi hoc sinh gioi mon vat li lop 12 tinh thua thien hueđề thi chọn học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 7các đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 10 có đáp án chi tiếttuyển tập đề và đáp án chọn học sinh giỏi môn vật lý lớp 9đề thi học sinh giỏi môn vật lý lớp 11 có đáp ánđề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang năm học 20102011 môn thi tiếng anh lớp 12 pptđề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 tỉnh thanh hóadap an de thi hoc sinh gioi mon tieng anh lớp 9 tinh nghe an 20072008đề thi học kì 1 môn vật lý lớp 12 tỉnh binh thuận năm 20082009đề thi chọn học sinh giỏi môn vănBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam