0
 1. Trang chủ >
 2. Ngoại Ngữ >
 3. Anh văn thương mại >

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pdf

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pdf

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pdf

... your language. Anh trai tôi là kỹ sư viễn thông. Văn phòng làm việc của anh ấy ở trên tầng sáu. Trong văn phòng có máy điện thoại, máy vi tính, một cái bàn và mấy cái ghế. Anh ấy sống trong ... holiday? 21 . Translate into English. Nam là thợ máy. Anh ấy sửa xe ô tô ở một gara. Anh ấy ngủ dậy lúc sáu rưỡi và đi làm bằng xe ô tô. Anh ấy không ăn sáng và làm việc từ tám giờ đến sáu giờ ... supper (20 )……… home. He likes living (21 )……… Japan; he doesn’t go home to England (22 )……… holiday, but visits pretty places (23 )……… Japan. It is Saturday morning now, and Michael is (24 )………...
 • 13
 • 618
 • 0
sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1 doc

sách bài tập tiếng anh Á học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 1 doc

... Æ……………………………………………………… ……………………………………………………………… 3Giới thiệu môn học HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG =====  ===== SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH (A1) Biên soạn : Ths. NGUYỄN THỊ THIẾT Ths. ... rapid your brother she from mean 18 Unit 2: People 21 . Write the name of these numbers. 100 12 58 95 83 32 10 76 17 14 2 29 70 40 61 11 22 . Write the questions. Example: Spain. ÆWhere ... She’s…….….Tom and Sally…….……… friends. 23 . Translate into English. Đây là gia đình tôi. Đây là bố tôi. Bố tôi là bác sĩ. Ông là người Anh. Đây là mẹ tôi. Mẹ tôi là giáo viên. Bà là người Úc. Tên tôi...
 • 21
 • 543
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 10 doc

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 10 doc

... Contemporary. 20 00. 12. Xuân Bá. Bài tập các thì và mạo từ tiếng Anh. Nhà xuất bản thế giới. 20 02. 13. Xuân Bá. Bài tập luyện viết tiếng Anh. Nhà xuất bản thế giới. 20 02. Đáp án 1155. ... and Using English Grammar. Nhà xuất bản trẻ. 20 00. 4. Đỗ Văn Thảo. 22 5 bài tập tiếng Anh chuyên đề công nghệ thông tin. Nhà xuất bản giáo dục. 20 00. 5. Doof, A. et al. Meaning into words. ... THURSDAY? 119 UNIT 10. HE ASKED ME IF 121 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125 MỤC LỤC 126 Đáp án 120 1. We are having a party next Saturday. Would you like to come? 2. I am not going away for my holidays...
 • 12
 • 930
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 ppsx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 9 ppsx

... was using it. Đáp án 1101. b 2. c 3. e 4. d 5. a Exercise 24 1. e 2. d 3. c 4. b 5. a Exercise 25 1. since 2. since 3. for 4. since 5. for Exercise 26 1. matter 2. feeling 3. ’ll ... two years. Đáp án 1051. invention 2. advertisements 3. restricted 4. murderers 5. experience Exercise 23 1. woke up 2. saw 3. knew 4. had 5. put Exercise 24 1. student 2. teacher ... as 2. a 3. to from 4. every 5. be 6. a Đáp án 1144. It’s been raining since lunchtime. 5. I’ve had it for a week. Exercise 20 1. since 2. for 3. for 4. since 5. since Exercise 21 ...
 • 13
 • 887
 • 1
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 8 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 8 potx

... nước Anh. Nó được ấn hành năm 1840. Trước đó người ta trả tiền các bức thư mà người ta nhận cho người bưu tá và người bưu tá không đưa thư cho những ai không trả tiền anh ta. Một thày giáo người ... already Exercise 21 1. so 2. so 3. such 4. so 5. such 6. such 7. so 8. such Exercise 22 1. told 3. had 5. afford 7. voice 2. into 4. said 6. had 8. an Exercise 23 1. Can you lend ... Exercise 22 1. always 3. don't 5. always 2. never/ don't 4. don't Exercise 23 1. won't do 3. see 5. will happen 2. know 4. will be 6. will be Exercise 24 1.Tôi...
 • 11
 • 1,054
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 7 ppsx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 7 ppsx

... …………………………………………………………………………………… Đáp án 88Exercise 4 1c 2k 3i 4b 5f 6n 7a 8l 9e 10h 11j 12d 13m 14g Exercise 5 1. Can her little girl dance? 2. Is the room expensive? 3. Have the ... evening 11.00 Saturday evening Tuesday tomorrow evening Đáp án 87ĐÁP ÁN UNIT 1. WHO'S WHO? Exercise 1 1. No, I don't. 2. No, I can't. 3. Yes, she does. 4. No, they aren't. ... boyfriend very intelligent? Exercise 6 1. is 4. has 7. is 10. is 2. is 5. has 8. is 11. has 3. is 6. is 9. is 12. is Exercise 7 2. I did not go to the mountains last weekend. 3. It did not...
 • 13
 • 882
 • 2
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 6 pdf

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 6 pdf

... build a better future for their family, community and country. 2. If Belgium won the European Soccer Championship in the year 20 00… A. the world will be amazed. B. The world would be amazed. ... ……………………………………………………… Exercise 24 . Ann said these sentences. Report them. 1. Ann: I’m going to put all the eggs in one basket. She said that ……………………………………………………………… 2. Ann: You can have ice cream ... organise mountain attentive Exercise 26 . Make questions for the underlined parts. 1. Tom said that Paris was more lively than London. 2. Jim looked better yesterday. Unit 8: If...
 • 13
 • 1,301
 • 2
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 5 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 5 potx

... (stop / travel) Exercise 12. Translate into English. 1. Keith đã đổi ý: anh ấy sẽ không đi nghỉ ở Mỹ, thay vào đó anh ấy sẽ đi Hy Lạp. Unit 7: Mary said that… 62 4. he Peter said wouldn't ... Tôi e rằng tôi không thể đến dự bữa tiệc của bạn vào tuần tới. 2. Khi Tim 15 tuổi, anh ấy là một người chạy rất nhanh. Anh ấy có thể chạy 100 mét trong 11 giây. 3. Tôi có nhiều thời gian. ... .……………………………………………………………………………… Exercise 22 . Make questions for the underlined parts. 1. I have borrowed 1,000 pounds from the bank. .……………………………………………………………………………… 2. I have been waiting for the bus...
 • 14
 • 655
 • 1
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 4 potx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 4 potx

... worst)”. Exercise 10. Translate into English. 1. Tiếng Anh của bạn tốt hơn tiếng Anh của tôi rất nhiều. .……………………………………………………………………………… 2. Nơi nhận được nhiều mưa nhất trên thế giới là một ... và một nửa kia ăn quá nhiều. .……………………………………………………………………………… 2. Chuyến xe buýt cuối cùng từ làng tôi đã rời đi cách đây hai mươi phút. .……………………………………………………………………………… 3. Anh ấy bắt đầu bị ốm ... .……………………………………………………………………………… 5. Anh ta phải nhận ra chúng ta chưa đặt món chứ! Chúng ta đã ngồi đây hơn nửa tiếng đồng hồ. .……………………………………………………………………………… .……………………………………………………………………………… Exercise 12. Put the...
 • 13
 • 581
 • 0
sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pptx

sách bài tập tiếng anh A2 hệ đại học từ xa học viện công nghệ bưu chính viễn thông phần 2 pptx

... vì tôi đã làm bài thi quá tệ. …………………………………………………………………………………… 4. John là một tài xế cẩn thận. …………………………………………………………………………………… 5. Tôm có thể gọi điện tối nay. Nếu anh ấy gọi, anh có thể nhận ... tốt nhất. .……………………………………………………………………………… 2. Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. .……………………………………………………………………………… 3. Tháng tám trời nóng, nhưng tháng bảy là nóng nhất. .……………………………………………………………………………… ... into English. 1. Bạn hãy lên xe buýt ở ngoài nhà ga, và hãy xuống ở phố Park. 2. Nếu bạn làm việc quá nặng nhọc bạn sẽ bị mệt. Unit 5: I was getting ready to come home… 35UNIT 5. I WAS...
 • 12
 • 749
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh cao họcsách bài tập tiếng anh a1sách bài tập tiếng anh lớp 10 cơ bảngiải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 7sách bài tập tiếng anh lớp 10 nâng caogiải sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 9giai sach bai tap tieng anh lop 7 unit 4sách bài tập tiếng anh lớp 7 unit 4sách bài tập tiếng anh lớp 8 mai lan hươngsách bài tập tiếng anh lớp 9 mai lan hươngsách bài tập tiếng anh 9 mai lan hươnggiải sách bài tập tiếng anh lớp 8 unit 9sach bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp ánsách bài tập tiếng anh lớp 8 có đáp ánsách bài tập tiếng anh lớp 6 mai lan hươngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ