1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Lịch sử >

De thi hoc ky 1 va dap an mon Lich su lop 8 (De so 1)

Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)

Giáng sinh 08 Đề thi học1 đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 7)

... 3Câu-BàiC3 1 Điểm 0.5 0.5Bài 4Câu-BàiC4 B3 2Điểm0.5 2 2.5Bài 13 Câu-BàiC5 1 Điểm 0.5 O.5Bài 9Câu-BàiC6 1 Điểm0.5 0.5Bài 7Câu-BàiB1 1 Điểm2 2Bài 10 Câu-BàiB2a B2b 2 Điểm 1 2 3Số ... D:{200T;00}ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8 A. MA TRẬN Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLBài 1 Câu-BàiC1 1 Điểm0.5 0.5Bài 2Câu-BàiC2 1 Điểm0,5 ... hướngCâu 2(3 điểm)Câu 2a (1 điểm) Gồm 3 lớp: -Vỏ Trái Đất -Trung gian -Lõi Trái ĐấtCâu 2b(2điểm) Ghi đúng đặc điểm 3 lớpCâu 3(2 điểm) A: {10;10 0B} B: {10 0T;200N} C:{200Đ;300N}...
 • 3
 • 1,255
 • 5
(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 4)

(Giángsinh 08) Đề thi học1 đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 4)

... ĐấtCâuC1,C4,C53 Điểm 1, 5 1, 5Chủ đề 2: Kí hiệu trên bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồCâuC3 B4C8C2 3 Điểm0,5 1 0,5 2Chủ đề 3 :Sự chuyểnđộng của Trái Đất quanh Mặt TrờiCâuC6 1 Điểm0,5 ... B4-C7c,dB4-C7a,b4Điểm 1 2 3Chủ đề 5: Bản đồ cách vẽ bản đồ.CâuB2-C8C9 2Đ2 1 3Số câu 6 5 2 13 TỔNG Đ 5 3 2 10 B. NỘI DUNG ĐỀ . PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM (3điểm)Khoanh tròn đáp án đúng nhất ... DỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN ĐỊA LÝ Lớp 6MA TRẬN Chủ đề kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTỔNGSố câu ĐKQ TL KQ TL KQ TLChủ đề 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái ĐấtCâuC1,C4,C53...
 • 2
 • 839
 • 7
(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 5)

(Giángsinh 08) Đề thi học1 đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 5)

... quả.Câu-BàiC1 , C2C6 , C8 C9 5Điểm 1 1 0,5 2,5Bài 8: Sự chuyểnđộng của trái đấtquanh mặt trời.Câu-BàiC2 1 Điểm2,0 2,0Bài10: Cấu tạo bêntrong của trái đấtCâu-BàiC4 C1 2Điểm0,5 1, 5 2,0Bài 12 : ... nhiệt – mùa lạnh. 1 đ 1 đBài 3: Tỉ lệ bản đồ.Câu 3- 10 0km = 10 .000.000cm- Tỉ lệ của bản đồ là : 20 1 hay 1: 500.000 10 .000.000 500.000Vậy bản đồ có tỉ lệ : 1: 500.0000.5 đ 1 đ ... đất.Câu-BàiC3 1 Điểm0,5 0,5Câu-BàiĐiểmTỔNGSố Câu-Bài5 4 4 13 Điểm3,5 3,5 3 10 B. ĐỀ Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 Điểm ) ( Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : Câu 1 Hệ quả...
 • 4
 • 877
 • 6
(Giángsinh 08) Đề thi học kì 1 và đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 6)

(Giángsinh 08) Đề thi học1 đáp án Môn Địa lý lớp 6(Đề 6)

... 1 Chủ đề 3 Câu C4C5B 8 B 12 1 1Chủ đề 4 Câu C7 B 8 C6B9B2 B43Đ 0.5 0.5 3 4Chủ đề 5 Câu B1aB4C 8 B 1 1 0.5 1. 5Chủ đề 6Câu B3B7B 8 2Đ 2 2TổngSố câu 3 1 3 1 ... A 1 : 1. 000.000B 1 : 750.000C 1 : 500.000D 1 : 50.000Câu 2 : Một biểu đồ có tỷ lệ 1: 500.000, thì 3 cm trên biểu đồ tương ứng với bao nhiêu km ngoài thực địa A 15 kmB 15 0kmC 1, 5kmD 15 00kmCâu ... 2 2TổngSố câu 3 1 3 1 2 2 12 Đ 1. 5 1 1.5 3 1 2 10 II/ ĐỀPhần 1 : TRẮC NGHIỆM (4 điểm ) ( Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau : ( mỗi câu 0,5 điểm )1 Câu 1 :Trong các biểu đồ có tỷ...
 • 3
 • 616
 • 6
Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 8)

Giáng sinh 08 Đề thi học1 đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 8)

... nhiệtvà ánh sang như nhau:A 21 tháng 3 và 22 tháng 6B 21 tháng 3 và 23 tháng 9C 23 tháng 9 và 22 tháng 12 D 22 tháng 6 và 22 tháng 12 Câu 4 : Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời ... sau:Tỉ lệ bản đồ khoảng cách trên bản đồ(cm)khoảng cách ngoài thực tế(km) 1: 200.000 2 1: 750.000 3 1: 10 00.000 4 1: 1.500. 000 5Bài 3 : 2 điểm a) 0,5 điểm Sự khác nhau giữa hiện tượng núi lửa ... b) 1 điểm Các điểm M, N, E, F có toạ độ địa lí như sau: 00 10 0Đ 00 10 0T M N E F 10 0B 00 10 0 N 00 Hãy xác định các điểm đó trên hình vẽ?Bài 2 : 3 điểma) 1 điểm...
 • 4
 • 781
 • 4
Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)

Giáng sinh 08 Đề thi học1 đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 9)

... số giữa các khoảng cách trên bản đố so với khoảng cách thực trên mặt đất * Cách tính :15 / 10 .500.000 = 7 00.000 Vậy bản đồ có tỉ lệ là : 1/ 700.000 1 1 1 ... quay quanh Mặt trờiB Trái đất quay từ tây sang đông C Trái đất quay từ đông sang tâyD Trục trái đất nghiêng Phần 2 : TỰ LUẬN ( 6,0 điểm )Bài 1 :( 1 iểm)Trái đất chuyển động quyanh trục ... đến Hải Phòng là 10 5 km. Trên bản đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 15 cm . Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ? ĐÁP ÁN Phần 1 : ( 4 điểm )Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Ph.án đúng B...
 • 3
 • 658
 • 5
Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 11)

Giáng sinh 08 Đề thi học1 đáp án môn Địa lý lớp 6 (Đề 11)

... TâyCâu 10 : Diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu Km2trong đó diện tích bề mặt các đại dương là 3 61 triệu km2 thì chiếm tỉ lệ bao nhiêu so với diện tích bề mặt Trái Đất: A 80 %B 70 ,8% C 68% D ... núi già và núi trẻ? C. ĐÁP ÁN Phần 1 : ( 4điểm )Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ph.án đúng B C B C A D C D A BPhần 2 : ( 6điểm )Bài/câu Đáp án ĐiểmCâu1: (1 )-Nêu được khái niệm bản đồ.- Nêu ... B đến A, A đến T (mỗi hướng 0,25đ) 1, 0 1, 00,5Câu 3 (1 )Bởi vì: - Trái đất có dạng hình cầu - Do Trái Đất quay quanh trục từ Tây sang Đông.0,50,5Câu 4 (1, 5đ)Nêu được sự khác nhau về: -...
 • 3
 • 586
 • 4
Giáng sinh 08 Đề thi học kì 1 và đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

Giáng sinh 08 Đề thi học1 đáp án môn Địa lý lớp 7 (Đề 4)

... TN (4đ)HS khoanh đúng ý trả lời 1 câu ghi 0,5 điểmCâu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án đúng A B B D C B A BPhần II : TL (6đ)Câu 1 (2đ)Một số dân số 0,5đVN : 23 ,8 người/ Km2 0,5đTQ : 13 ,3 người/ Km2 ... 12 73,3In-đô-nê-xi-a 19 19000 206 ,1 Câu 2 : Vẽ biểu đồ thể hiện dân số và sản lượng công nghiệp của châu phi so với thế giớitheo số liệu dưới đây :- Dân số châu phi chiếm 13 ,4% dân số thế giới- ... (6đ)Câu 1 : Mật độ dân số là gì ? Tính mật độ dân số năm 20 01 của các nước trong bảng dướiđây ?Tên nước Diện tích (km2) Dân số (triệu người)Viật Nam 3309 91 78, 7Trung Quốc 9597000 12 73,3In-đô-nê-xi-a...
 • 2
 • 630
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: de thi va dap an mon lich su lop 4 truong tieu hoc yen son nam 2014 2015de thi va dap an mon lich su lop 7de va dap an mon lich su lop 7cau hoi va dap an mon lich su lop 6đề thi học kì 1 và đáp án môn công nghệ lớp 85 đề kiểm tra học kỳ ii và đáp án môn tiếng anh đề 15 lớp 8 tham khảo5 đề kiểm tra học kỳ ii và đáp án môn tiếng anh đề 15 lớp 6tham khảođề thi và đáp án môn lịch sử năm 2009đề thi và đáp án môn lịch sử năm 2013đề thi và đáp án môn lịch sử đảngđề thi và đáp án môn lịch sử năm 2012đề thi và đáp án môn lịch sử năm 2011đề thi và đáp án môn lich sử khối cđề thi và đáp án môn tiếng anh lớp 8đề thi học sinh giỏi tỉnh nghệ an môn lịch sửNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ