0
 1. Trang chủ >
 2. Luận Văn - Báo Cáo >
 3. Báo cáo khoa học >

Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

 Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... cập:Mã HS Các điểm số Các thông tin khácK10 Đ Đ KK11 Đ Đ KK12 Đ Đ KGiáo viênĐ Đ ĐNgười Quản trịĐSBX ĐSBX ĐSBX Bài giảng: Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu Giảng viên ... yêu cầu chung:• Bảo mật là những vấn dề chung của các hệ CSDL và các hệ thống khác.• Giúp chho học sinh hiểu được tại sao phải bảo mật thông tin trong các hệ CSDL:• Ngăn chặn các truy cập không ... nhật thông tin nhân sự của công ty. Vì thế, cần phải bảo mật CSDL. Bảo mật là vấn đề chung cho cả hệ CSDL và những hệ thống khác.nhập điểm cập nhật các thông tin khác cho hệ CSDL.- Các cách...
 • 7
 • 69,678
 • 300
Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13 - Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... - Hệ quản trị CSDL cung cấp cho người dùng cách thay đổi mật khẩu để tăng cường khả năng bảo mật Bài 13 Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu HÃy nêu các giải pháp bảo mật hệ ... thông tin và nén dữ liệu 3. MÃ hoá thông tin và nén dữ liệu Ngoài việc bảo mật bằng phân quyền, người quản trị còn giải pháp nào để bảo mật thông tin? ã MÃ hoá thông tin Để bảo mật thông tin, ... cách kí tự đó một số vị trí xác định trong bảng chữ cái Thế nào là bảo mật sở dữ liệu? ã Ngăn chặn các truy cập không được phépã Hạn chế tối đa các sai sót của người dùngã Đảm bảo...
 • 9
 • 19,524
 • 148
Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Bảo mật thông tin trong các hệ sở dữ liệu

... thức?o Nêu gải phảp bảo mật bằng phan quyền và nhận dạng người dùng?§ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU3. Mã hoá thông tin và nén dữ liệu Các thông tin quan trọng thường ... Giáo án Tin học 12Tiết 47§ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUI. MỤC TIÊU* Kiến thức: Nhất thiết phải chế bảo vệ trong mọi hệ CSDL ; Có khái niệm về đối tượng bảo vệ và ... nhau và khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán.o Hãy phân tích một vài ưu điểm của các hệ CSDL khách- chủ.§ 13. BẢO MẬT THÔNG TIN TRONG CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆUGv đánh giá, ghi...
 • 16
 • 5,767
 • 2
Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

Ứng dụng mã hóa và bảo mật thông tin trong các hệ thống thương mại điện tử, giao dịch chứng khoán

... – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DESTiếp theo, ta lập bảng các trị trong tám mảng bộ đếm cho mỗi cặp. Ta sẽ minh họa thủ tục với các mảng đếm cho J1 từ cặp đầu tiên. Trong cặp này, ... mã DES là có 248 NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES trong đó 26 là số ký tự trong bảng chữ cái La tinh, một cách tương tự cũng có thể định nghĩa cho một bảng chữ ... Nó khơng được sử dụng trong thực tế để thám mã DES 16 vịng, mà chỉ được sử dụng để thám các hệ DES có ít vịng hơn.NGÔ THỊ TUYẾT HÀ – T012825ĐỒ ÁN BẢO MẬT THÔNG TIN HỆ MÃ DES62 54 46 38 30...
 • 104
 • 1,998
 • 0
Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

Bài 13: Bảo mật thông tin trong các hệ CSDL

... trị còn giải pháp nào khác để bảo mật thông tin ?- Mã hóa thông tin và nén dữ liệu. * Thông thường để bảo mật thông tin, người quản trị có các cách mã hóa thông tin như thế nào?- Mã hóa theo ... Người dùng phải có ý thức bảo vệ thông tin. c. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu: * Mã hóa độ dài là gì ?- Mã hóa độ dài là một cách nén dữ liệu khi trong file dữ liệu các kí tự được lặp lại ... tuyệt đối trong công tác bảo vệ  cần thường xuyên thay đổi tham số bảo vệ; - Bảo vệ cả dữ liệu lẫn chương trình xử lí. c. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu: * Ngoài việc bảo mật bằng phân...
 • 15
 • 3,605
 • 8
Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

Bai 13 Bao mat thong tin trong cac he CSDL

... ngoài việc giảm dung lượng còn tăngtính bảo mật thông tin. 3. Mã hóa thông tin và nén dữ liệu - Trong chương trình lớp 10 chúng ta đãđề cập đến mã hóa thông tin theo nguyêntắc vòng tròn thay mỗi ... dungGV: Ngoài việc bảo mật bằng phânquyền cũng như việc người truy cập chấphành đúng chủ trương chính sách thì cònmột giải pháp nữa để bảo mật thông tin đó là mã hóa thông tin. Khi chúng ta ... truy cập caothì chế nhận dạng có thể phứctạp hơn.+ Hệ QTCSDL cung cấp cho ngườidùng cách thay đổi mật khẩu, tăngcường khả năng bảo vệ mật khẩuHoạt động 3: Mã hoá thông tin và nén DL (10...
 • 4
 • 2,103
 • 7
Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử

... triển khai và đảm bảo an toàn trong các giao dịch. Đưa ra giải pháp an toàn trên sở mã hóa các thông tin. Hoàn thành quá trình nghiên cứu một số giải pháp bảo mật và chứng thực các giao dịch, ... tin trong các hoạt động giao dịch nên tôi lựa chọn đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp an toàn và bảo mật thông tin trong các giao dịch thương mại điện tử” với mục đích là nghiên cứu các kỹ thuật ... chữ ký điện tử trên sở kết hợp giữa thuật toán băm MD5 và thuật toán mã hóa RSA trong quá trình gửi và nhận tệp văn bản của hệ thống phần mềm quản lý. Bảo mật thông tin là lĩnh vực rất...
 • 11
 • 2,002
 • 1
Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

Ứng dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong việc theo dõi biến động, chỉnh lý thông tin và xây dựng sở dữ liệu đất Lâm nghiệp

... QUAN TÀI LIỆU2.1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI Hệ thống sở dữ liệu quốc gia là một trong các thành phần nền tảng của kết cấu hạ tầng về thông tin nó bao gồm các sở dữ liệu (CSDL) ... bằng dữ liệu bản đồ và dữ liệu thuộc tính có cấu trúc.Với cách nhìn bản đồ như một hệ sở dữ liệu, ta thấy rằng bản đồ là tập hợp các dữ liệu địa lý, các dữ liệu này mô tả các đối tượng trong ... đất đai.Xây dựng sở dữ liệu tài nguyên đất trên sở cập nhật và đồng bộ hoá các thông tin về hệ quy chiếu, hệ toạ độ, độ cao, các thông tin về hệ thống bản đồ, thông tin về ranh giới,...
 • 49
 • 2,997
 • 4
Giáo trình các hệ cơ sở dữ liệu - Cơ sở dữ liệu Access

Giáo trình các hệ sở dữ liệu - sở dữ liệu Access

... Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 82 Chng 2 BẢNG DỮ LIỆU Bảng là đối tượng chủ yếu chứa các thông tin cần quản lý, ... tập tin CSDL ACCESS Một tập tin CSDL ACCESS gồm có 6 thành phần bản sau Bảng (Tables) : Là nơi chứa dữ liệu Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin ... nhập dữ liệu cho một trường. Các ký tự định dạng trong input mask Giáo trình Các hệ quản trị sở dữ liệu& quot; Khoa Công nghệ Thông tin http://www.ebook.edu.vn 112 4.2.5. Chọn các bản...
 • 112
 • 2,285
 • 10
Chương 1 Đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu

Chương 1 Đại cương về các hệ sở dữ liệu

... khaikhaiththáácc thông thông tin tin• Sinh viên Các môn họccủaKhoaCôngnghệ thông tin ?– Điểmthimôn Hệ sở dữ liệu ?• Giáo viên–Danhsáchsinhviênlớp Tin2 -K49 ?–ThờikhóabiểucủalớpTin2-K49 ?•Giáovụ–DanhsáchsinhviênK47 ... học,…– Thông tin về sinh viên: thông tin cánhân, thông tin họctập,…– Thông tin về môn học: khốilượng, giáoviên, lịch học,…•Cần lưutrữ những thông tin đadạngVí dụ về quảnlýđào tạo sở dữ liệu 9VVííddụụ: ... DML)–Tìmkiếm, thêm, xóa, sửadữ liệutrongCSDL• Ngôn ngữđiềukhiểndữ liệu( Data Control Language - DCL)–Thayđổicấutrúccủacácbảng dữ liệu –Khaibáobảomật thông tin –Quyềnhạncủangười dùng trong khai thácCSDL419SSựựtrtrừừuutưtượợngnghhóóaaddữữliliệệuuSơđồkhái...
 • 7
 • 1,261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệubảo mật thông tin trong các hệ csdlbài 13 bảo mật thông tin trong các hệ csdlxây dựng các hệ cơ sở dữ liệu trong hệ thốngphân loại các hệ cơ sở dữ liệucác hệ cơ sở dữ liệu tập trungcác hệ cơ sở dữ liệu phân tánnguyên lý các hệ cơ sở dữ liệu phân tánthông tin lưu trữ ở cơ sở dữ liệudiện công cụ trích xuất thông tin virus nhập vào cơ sở dữ liệukhả năng tìm kiếm lưu giữ thông tin và là một cơ sở dữ liệu không cùngcác hệ cơ sở dữ liệu chuyên giacác biện pháp bảo mật thông tin trong cơ sở dữ liệucác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdl quan hệcác giải pháp bảo mật thông tin trong hệ csdlchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI