0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Nếu bạn muốn đượ c giải thích k ỹ càng hơn v ề toàn b ộ đ iều này, hãy

Một phần của tài liệu ĐAM MÊ KHÁM PHÁ (Trang 26 -27 )

Đam mê là tất cả

Tất cả mọi người  đều chiến thắng trong giả thuyết 

này. Stan và Joanne có vẻ là những người thắng cuộc 

lớn bởi vì họ đang tận hưởng chút ít sự nổi tiếng, tuy 

nhiên họ vẫn chỉ ở phía sau. Khi Steve và Marvin sống 

với  đam mê của họ, tin tôi  đi, họ  đang tận hưởng 

thành công lớn hơn nhiều. Thực tế, với tất cả sự nổi 

tiếng trên Internet, xuất hiện trên kênh truyền hình 

quốc gia và trên các  ấn phẩm báo chí, chính việc xây 

dựng thương hiệu mới  đem  đến cho tôi niềm hạnh 

phúc hơn bất kỳ thứ gì. 

Có thể bạn đang đọc cuốn sách này và nghĩ: “Tuyệt, 

tôi là một nhà kinh doanh, tôi không phải nghĩ về niềm đam 

mê của mình, tôi chỉ phải tìm ai  đó có lòng  đam mê và sử 

dụng đam mê của họ để tạo ra một công việc kinh doanh.” 

Có thể thế. Nếu niềm đam mê của bạn, niềm đam mê 

thực sự của bạn, không phải là phát triển thị trường, 

marketing hay bán hàng, bạn cần tìm ra nó là gì và 

hãy  làm  điều  đó,  nếu  không  bạn  sẽ  thất  bại.  Tuy 

nhiên, nếu bạn dành niềm  đam mê  đó cho phát triển 

thị trường, bạn có thể không cần một người cộng sự 

nào cả. Tôi cũng vậy. 

Một phần của tài liệu ĐAM MÊ KHÁM PHÁ (Trang 26 -27 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×