0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (46 trang)

Chức năng Become a fan – Tr ở thành người hâm mộ/ Thích giống nh ư 

Một phần của tài liệu ĐAM MÊ KHÁM PHÁ (Trang 25 -26 )

nguồn lợi nhuận, rồi chiếc máy  đếm tiền tự  động sẽ 

liên tục kêu “ka‐ching!”  

Niềm  đam mê của bạn  đối với loài sâu cùng niềm  đam mê phát triển thị trường của tôi tất yếu sẽ dẫn đến 

một sự nghiệp kinh doanh thành công. Nhờ tính dễ 

truy cập và dễ tiếp cận của truyền thông mạng xã hội 

và không mất chi phí, bất kỳ ai cũng có thể làm  được  điều này. Nhân viên bán hàng Steve – người  đã làm 

tăng doanh số bán hàng cho Blockbuster cần tìm kiếm 

một người như Stan  để thiết lập trang người hâm mộ 

Fellini và xây dựng sự nghiệp kinh doanh phê bình 

phim hàng triệu đô‐la. Joanne Jogger chuyên ghi chép 

các buổi huấn luyện marathon cần  đến nhà marketing 

Marvin và tạo một trang blog về chạy marathon thành 

công, thu hút Nike làm nhà tài trợ nhờ trang blog này. 

Có  đủ  chỗ cho tất cả  mọi  người trong thế giới  của 

truyền thông mạng xã hội, cũng như có đủ chỗ cho mọi 

người trong thế giới kinh doanh ngày nay. 

T

ruyền thông mạng xã hội =

Kinh doanh x Thời đại4.

Một phần của tài liệu ĐAM MÊ KHÁM PHÁ (Trang 25 -26 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×