0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Chương VI: KẾT LUẬN VAØ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Một phần của tài liệu BAO CAO TT HE THONG QUAN LY BENH NHAN TAI BENH VIEN KHANH HOA.DOC (Trang 47 -48 )

VI.1. KẾT LUẬN

Đứng trước xu hướng phát triển nhanh và mạnh của nền công nghệ thông tin thế giới cũng như công nghệ thông tin nước nhà, việc tin học hoá công việc quản lý hành chính là vô cùng quan trọng và bức thiết hiện nay. Nó xẽ giúp cho các cơ quan hành chính giải quyết những công việc một cách nhanh chóng gọn nhẹ và ít sai xót, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý sổ sách chứng từ. Ưùng dụng cơ sở dữ liệu đã giải quyết được vấn đề bức thiết nêu trên.

Trong đợt thực tập chuyên ngành này chúng tôi đã được giao đề tài quản lý bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hoà. Tuy chương trình chưa được hoàn thiện các chức năng, song nó đã cho chúng tôi thấy được vấn đề quan trọng trong việc thiết lập một cơ sở dữ liệu trong thực tế là như thế nào đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý, với chương trình quản lý này khi hoàn thiện xẽ giúp cho nhân viên trong bệnh viện quản lý bệnh nhân cũng như quản lý nhân viên trong bệnh viện một cách nhanh chóng và hiệu quả.

VI.2. HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Do thời gian thực hiện là tương đối hạn chế so với một đề tài khá rộng và phong phú nên không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Bên cạnh đó chương trình còn một số chức năng chưa hoàn thiện và chính xác. Hơn nữa trong quá trình vữa viết chương trình và vừa tìm hiểu ngôn ngữ SQL Server nên chưa thể phát huy được hết thế mạnh của ngôn ngữ cài đặt, như trong chương trình chưa sư dụng Triggers và hầu như các Stored Procedure và các View còn khá đơn giản và hiệu quả chưa cao.

VI.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TAØI

Chưng trình quản lý bênh nhân hoàn thiện xẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý chứng từ sổ sách về bệnh nhân tại bệnh viện. Song cần phải có sự quản lý song song giữa bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện.

Nếu chương trình được cài đặt trên môi trường mạng hay có một trang Web của bệnh viện trên mạng Internet để giúp cho người thân của bệnh nhân có thể theo dõi việc điều trị của người thân của mình tại bệnh viện mà không nhất thiết phải đến bệnh viện. Điều quan trong nữa là đối với những bệnh nhân phải chuyển bệnh viện (ví dụ bệnh nhân cấp cứu chuyển từ Nha Trang đi Thành Phố Hồ chí Minh), trong một số trường hợp cấp bách như vậy không thể đem theo hồ sơ bệnh án ngay được thì bác sĩ nơi điều trị mới này có thể truy cập trang Web của bệnh

viện mà bệnh nhân đến từ đó, để xem thông tin về bệnh nhân và đưa ra phương án điều trị hợ lý.

Một phần của tài liệu BAO CAO TT HE THONG QUAN LY BENH NHAN TAI BENH VIEN KHANH HOA.DOC (Trang 47 -48 )

×