0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (141 trang)

.Một số lưu ý khi truyền dữ liệu qua FTP

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER VÀ MAILSERVER (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG - CAO ĐẲNG): PHẦN 1 - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC (Trang 70 -71 )

1 .Giao thức FTP

1.3 .Một số lưu ý khi truyền dữ liệu qua FTP

IIS hỗ trợ cả hai chế độ kết nối Active và Passive, do đó việc kết nối theo phương thức Active hay passive tùy thuộc vào từng Client. IIS không hỗ trợ cơ chế vô hiệu hóa (disable) chế độ kết nối Active hay Passive.

Khi ta sử dụng dịch vụ FTP để truyền dữ liệu trên mạng Internet thông qua một hệ thống bảo mật như Proxy, Firewall, NAT, thông thường các hệ thống bảo mật này chỉ cho phép kết nối TCP theo cổng dịch vụ 21 do đó user gặp vấn đề trong việc sử dụng các lệnh DIR, LS, GET, or PUT để truyền dữ liệu vì các lệnh này đòi hỏi hệ thống bảo mật phải cho phép sử dụng cổng TCP 20. Cho nên khi sử dụng FTP để truyền tin trên mạng Internet thông qua mạng các hệ thống bảo mật (Proxy, Firewall, NAT) thì những hệ thống này phải mở TCP port 20 của FTP.

Danh sách các ứng dụng Microsoft cung cấp làm FTP Client.

FTP Transfer Mode

Command-line Active

Internet Explorer 5.1 và các phiên bản trước đó

Passive Internet Explorer 5.5 và các phiên bản

sau này

Active and Passive Từ FrontPage 1.1 tới FrontPage 2002 Active

1.4.Cô lập người dùng truy xuất FTP Server (FTP User Isolation)

FTP User Isolation đặc tính mới trên Windows 2003, hỗ trợ cho ISP và Aplication Service Provider cung cấp cho người dùng upload và cập nhật nội dung Web, chứng thực cho từng người dùng. FTP user Isolation cấp mỗi người dùng một thư mục riêng rẻ, người dùng chỉ có khả năng xem, thay đổi, xóa nội dung trong thư mục của mình.

Isolation Mode Chức năng

Do not isolate users

Đây là chế độ không sử dụng FTP User Isolation, ở mode này không giới hạn truy xuất của người dùng. Thông thường ta sử dụng mode này để tạo một public FTP Site.

Isolate users

Mode này chứng thực người dùng cục bộ (Local User) và người dùng miền (Domain User) truy xuất vào FTP Site. Đối với mode người quản trị phải tạo cho mỗi người dùng một thư mục con của thư mục FTP Root, với tên thư mục này là username của người dùng.

Isolate users using ActiveDirectory

Sử dụng Active Directory để tách lập từng user truy xuất vào FTP Server.

Một phần của tài liệu GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WEBSERVER VÀ MAILSERVER (NGHỀ: QUẢN TRỊ MẠNG - CAO ĐẲNG): PHẦN 1 - TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT VIỆT ĐỨC (Trang 70 -71 )

×