0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

Tầm quan trọng trong tác động của các biến động lập đến quyết định chọn mua đất nền của khách hàng sẽ phụ thuộc vào hệ số Beta chuẩn hóa Thứ tự ảnh hưởng của

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA ĐẤT NỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG PHÁT 4 (Trang 37 -38 )

nền của khách hàng sẽ phụ thuộc vào hệ số Beta chuẩn hóa. Thứ tự ảnh hưởng của

các nhóm nhân tố tới đến quyết định chọn mua đất nền của khách hàng như sau:

Yếu tố Nhóm tham khảo là thành phần có hệ số hồi quy chuẩn hóa cao nhất (hệ số

Beta = 0.338, Sig. = 0.000), tức là thành phần này có mức động tác động mạnh nhất

đến quyết định mua đất nền của khách hàng. Kết quả nghiên cứu phù hợp với thực tế,

người mua đất luôn xem xét, tham khảo các kênh thông tin đáng tin cậy trước khi

quyết định mua đất nền hoặc khách hàng nghe qua lời giới thiệu của những người

thân quen để biết và tìm hiểu về dự án. Hiện nay với sự phát triển của việc trao đổi

thông tin, sự cập nhật tin tức về tình hình kinh tế cũng như sự phát triển của các khu

vực đầu tư có tiềm năng ở hiện tại và tương lai cũng đã thuận tiện hơn, nên khách

hàng liên tục tìm hiểu nhằm nắm bắt xu hướng đầu tư đất nền. Quả thực kênh thông

tin giới thiệu từ những người thân quen, đồng nghiệp, họ hàng, bạn bè, đối tác là một

nguồn tham khảo tin cậy và phổ biến nhất hiện nay để khách hàng đưa ra quyết định

mua đất nền.

98

Yếu tố tác động mạnh thứ 2 là Cảm nhận giá đất nền (hệ số Beta = 0.270, Sig. = 0.000). Điều này có nghĩa là khi cảm nhận về giá đất nền càng tốt thì người mua càng

0.000). Điều này có nghĩa là khi cảm nhận về giá đất nền càng tốt thì người mua càng

dễ quyết định mua đất hơn. Điều này rất đúng so với thực tế, cảm nhận về giá đất nền

rất quan trọng, nếu khách hàng cảm nhận giá trị mảnh đất xứng đáng với khoản tài

chính họ đầu tư hoặc mảnh đất có tiềm năng tăng giá nhiều hơn nữa trong tương lai

thì rõ ràng họ sẽ sẵn sàng mua đất nền vì lợi nhuận mà họ mong muốn đạt được.

Yếu tố tác động mạnh thứ 3 là Tiện nghi công cộng (hệ số Beta = 0.177, Sig. = 0.000).

Đây là yếu tố thuộc về xã hội, hệ thống cơ sở công cộng mà tốt rõ ràng cũng thu hút

được nhiều khách hàng lựa chọn mua đất nền. Đầu tư vào tiện nghi công cộng là một

vấn đề quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới chất lượng cuộc sống, tới sức khỏe thể

chất và tinh thần của người dân, của khách hàng khi sinh sống an cư tại nơi đây. Tiện

nghi công cộng còn là yếu tố tạo nên nét độc đáo và bản sắc của một dự án, là yếu tố

nối kết cộng đồng và làm cho khách hàng gắn bó với nơi ở của mình. Tiện nghi công

cộng mang tầm quan trọng của xã hội nhân văn với con người đô thị cởi mở hơn, thể

hiện sự sáng tạo và chất lượng sống tốt hơn, do vậy điều này có sức hấp dẫn với các

nhà đầu tư.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA ĐẤT NỀN CỦA KHÁCH HÀNG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN HỒNG PHÁT 4 (Trang 37 -38 )

×