0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (159 trang)

Phõn giai đoạn ung thư biểu mụ đại trực tràng

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG (Trang 51 -53 )

Phõn loại Dukes Phõn loại theo hệ

thống TNM Tiờu chuẩn

A I T1 hoặc T2, N0, M0

B II T3 hoặc T4, N0, M0

C III Mọi T, N1 hoặc N2, M0

D IV Mọi T, mọi N, M1

2.5.4. Phõn loại di căn hạch

Theo hệ thống TNM, di căn hạch được chia làm 3 mức dựa vào số lượng hạch di căn và ký hiệu bằng chữa in hoa là N0, N1, N2.

No: khụng cú di căn hạch N1: di căn vào 1 đến 3 hạch N2: di căn ≥ 4 hạch

2.5.5. Cỏc chỉ tiờu mụ học

- Phõn loại mụ bệnh học: dựa theo phõn loại của tổ chức Y tế thể giới năm 2000.

- Độ biệt húa: được chia làm 5 độ và độ mụ học được phõn theo 2 độ thấp và cao theo Compton và CS (2000) và Greene và CS (2002).

- Đỏnh giỏ tỡnh trạng xõm nhập thành ruột, xõm nhập lympho-tương bào, xõm nhập mạch, và hoại tử u đỏm lớn qua mẫu bệnh phẩm UT ĐTT.

- Đỏnh giỏ tỡnh trạng di căn hạch qua sinh thiết hạch làm giải phẫu bệnh.

2.5.6. Cỏc chỉ tiờu húa mụ miễn dịch

Cỏc dấu ấn húa mụ miễn dịch đều được khảo sỏt theo bộc lộ của cỏc dấu ấn húa mụ miễn dịch theo:

Typ mụ học

Độ mụ học của ung thư biểu mụ tuyến

Cỏc loại tổn thương xõm nhập thành ruột, xõm nhập mạch, hoại tử u đỏm lớn và xõm nhập lympho – tương bào.

2.6 Xử lý số liệu

+ Cỏc bệnh nhõn đều được đăng ký thụng tin và mó húa cỏc dữ liệu. + Phõn tớch cỏc đặc điểm lõm sàng, mụ bệnh học và mức độ bộc lộ cỏc dấu ấn HMMD trong ung thư ĐTT bằng phần mềm SPSS 15.0.

+ Liờn quan được xem là cú ý nghĩa khi phộp kiểm cú p<0,05. Cỏc thống kờ được thực hiện với độ tin cậy 95% (1-α), với sai lầm là 0,05.

2.7 Khớa cạnh y đức trong nghiờn cứu

Đề cương nghiờn cứu đó được Hội đồng chấm đề cương của Trường Đại học Y Hà Nội xột duyệt và thụng qua. Đề tài này cũng nằm trong đề tài nghiờn cứu của Trung tõm nghiờn cứu và phỏt hiện sớm ung thư thuộc Liờn hiệp cỏc Hội Khoa học kỹ thuật Việt nam “Nghiờn cứu đa trung tõm nhằm thu thập mụ thừa sau phẫu thuật và dịch sinh học từ cỏc đối tượng nghiờn cứu mắc bệnh ung thư cũng như dịch sinh học từ cỏc đối tượng tỡnh nguyện khỏe mạnh để nghiờn cứu về hệ gen, bộ protein, và dấu ấn sinh học”, đề cương nghiờn cứu mó số AST-FPB-005-VN, đề tài đó được Hội đồng Y đức Trường Đại học Y Hà nội phờ duyệt.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIấN CỨU

3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiờn cứu 3.1.1. Đặc điểm phõn bố bệnh nhõn theo tuổi

Một phần của tài liệu LUẬN VĂN UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG (Trang 51 -53 )

×