0
Tải bản đầy đủ (.docx) (67 trang)

So sánh các giá trị ở hiện tại và tương lai

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY – CÔNG TY ABC (Trang 65 -67 )

Yếu tố Tổng Leadtime Tổng VAT Tổng NVAT

Bảng 2.4 cho thấy phần trăm thay đổi theo chiều hướng tích cực sau khi áp dụng các giải pháp và công cụ Lean vào quá trình sản xuất.

47

C. KẾT LUẬN

Qua các quan sát, dữ liệu, biểu đồ và phân tích cụ thể nhóm tác giả đã nhận diện và đánh giá được các lãng phí tại nhà máy thuộc công ty ABC. Từ đó kết hợp với các công cụ Lean như JIT, 7S, 5S, Kaizen, biểu đồ xương cá, biểu đồ Pareto, công cụ quản lý trực quan, sơ đồ chuỗi giá trị (VSM), … để tiến hành phân tích tìm ra nguyên nhân thực trạng và đề xuất những giải pháp khắc phục cũng như cải thiện các lãng phí trong nhà máy. Giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc tối ưu hóa nguồn lực và đạt được hiệu quả tối đa khi áp dụng Lean Manufacturing tại nhà máy thuộc công ty ABC.

48

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Admin OD (2018). Sử dụng mô hình 7S trong phát triển doanh nghiệp. OD Click. Truy cập ngày 25/04/2022 từ https://odclick.com/chuyen-san/cong-cu/su- dung-mo- hinh-7s-trong-phat-trien-doanh-nghiep/

2.

Chương trình quốc gia về nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020. (2018). Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM). Hà Nội: NXB Hồng Đức.

3.

Hoạt động Khoa học Công nghệ Ngành Công thương. (2021). Áp dụng thành công TPM tại nhà máy sản xuất nhựa PTFE. Truy cập ngày 25/04/2022, từ https://khcncongthuong.vn/tin-tuc/t9108/ap-dung-thanh-cong-tpm-tai-nha-may- san- xuat-nhua-ptfe.html

4. Lavan. Kaizen là gì? Áp dụng phương pháp Kaizen vào sản xuất liệu có dễ dàng. News. Truy cập ngày 25/04/2022 từ https://lavan.com.vn/kaizen-la-gi/

5. TS. Nguyễn Đình Trung (2012). Quản trị sản xuất. Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Truy xuất ngày 21/04/2022 từ https://vietnambiz.vn/quan-li- truc- quan-visual-management-la-gi-cac-cong-cu-truc-quan-20200217151027783.htm

49

Một phần của tài liệu ỨNG DỤNG SƠ ĐỒ CHUỖI GIÁ TRỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY – CÔNG TY ABC (Trang 65 -67 )

×