0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (57 trang)

Một con ngƣời có khí phách hiên ngang bất khuất

Một phần của tài liệu NGỮ VĂN 11 HỌC KÌ I (Trang 38 -39 )

III. Tổng kết 1 Nội dung

c. Một con ngƣời có khí phách hiên ngang bất khuất

" Bẩm thầy, tên ấy chính là thủ xướng. Xin thầy để tâm cho. Hắn ngạo ngược và nguy hiểm nhất trong bọn "

Huấn Cao được giới thiệu là thủ lĩnh trong phong trào chống lại triều đình

" Các người chả phải tập nữa. Mai mốt chi đây sẽ có người sành sỏi dẫn các người ra làm trò ở pháp trường. Bấy giờ tha hồ mà tập. Đứng dậy không ông lại phết cho mấy hèo bây giờ "

" Huấn Cao, lạnh lùng chúc mũi gông nặng, khom mình thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một cái. Then ngang chiếc gông bị giật mạnh, đập vào cổ năm người sau, làm họ nhăn mặt. Một trận mưa rệp đã làm nền đá xanh nhạt lấm tấm những điểm nâu đen "

Ngay khi đặt chân vào ngục:

Không thèm để ý, không thèm chấp câu nói của tên lính

=> Khí phách, tiết tháo Thản nhiên rũ rệp trên thang gông

Khi được viên quản ngục biệt đãi: " Ông Huấn Cao vẫn thản nhiên nhận rượu thịt, coi như đó là một việc vẫn làm trong cái hứng sinh bình lúc chưa bị giam cầm "

=> Phong thái tự do, ung dung, xem nhẹ cái chết

Trả lời viên quản ngục bằng thái độ khinh miệt: " Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều. Là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây "

=> Tinh thần không quỵ lụy trước cường quyền và vật chất ==> Khí phách của một anh hùng

Qua nhân vật Huấn Cao ta thấy hiện lên được 3 ý: tài năng, tâm hồn và khí phách => Là người có cả tài và đức

39

Lê Văn Lân

Qua hình tƣợng nhân vật Huấn Cao nhà văn Nguyễn Tuân muốn thể hiện quan điểm về một con ngƣời cao cả

Cái đẹp và cái thiện không thể tách rời

Một nhân cách cao đẹp bao giờ cũng là sự thống nhất giữa cái tâm và cái tài

=> Quan điểm tiến bộ, bộc lộ được tình cảm yêu nước thầm kín ( lưu trữ, trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống xưa của dân tộc )

Như chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: " có tài mà không có đức thì chỉ là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó "

Cụ Nguyễn Du cũng đã bày tỏ về mối quan hệ tài và đức: " Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài "

Nhân vật Huấn Cao:

Tài năng: tài viết chữ đẹp, nhanh, nét chữ vuông => Hoài bõa tung hoành, phi thường, lí

tưởng

Khí phách: hiên ngang, lẫn liệt; tư thế ung dung, đường hoàng, ngạo nghễ

Thiện lƣơng: chính trực, khảng khái; cảm hóa, làm bùng sáng thiên lương kẻ khác

Một phần của tài liệu NGỮ VĂN 11 HỌC KÌ I (Trang 38 -39 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×