0
Tải bản đầy đủ (.docx) (141 trang)

Một số ví điện tử phổ biến tại thị trƣờng Việt Nam

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 31 -36 )

Nắm bắt đƣợc xu hƣớng thanh toán trực tuyến nói chung và thanh toán qua VĐT đang phát triển tại thị trƣờng Việt Nam, nhiều ứng dụng VĐT đƣợc đã ra đời để đáp ứng thị hiếu và nhu cầu của ngƣời tiêu dùng nhƣ nhƣ Momo, Vimo, Samsung Pay, Bankplus, VTC Pay, Payoo, Bảo Kim, ZaloPay, 1Pay, eMonkey, Mobivi, eDong, ShopeePay ( đƣợc biết đến trƣớc đây với tên gọi là Airpay), Ví FPT, TopPay, Pay365, Ngân Lƣợng,… Tính đến năm 2019, Việt Nam có 32 tổ chức không phải là ngân hàng đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cho phép cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian trong đó có 29 công ty cung cấp dịch vụ VĐT.

Trong cuộc khảo sát "Mức độ sử dụng ứng dụng thanh toán trên điện thoại tại Việt Nam" đƣợc thực hiện bởi công ty Asia Plus, kết quả ghi nhận đƣợc là 94% thị trƣờng thuộc về MoMo, ViettelPay, Moca, ShopeePay và ZaloPay. Trong đó, VĐT MoMo xuất sắc giành vị trị thứ nhất với thị phần chiếm 68%. Tiếp đến, VĐT ViettelPay mặc dù giữ vị trí thứ 2 nhƣng chỉ chiếm 8% thị phần, và lần lƣợt VĐT Moca chiếm 7%, VĐT ShopeePay chiếm 6% và VĐT Zalopay chiếm 5%. Đồng thời cũng từ kết quả của khảo sát này, Momo đạt mức độ nhận biết 97% và 77% ngƣời dùng cho biết nghĩ đến ứng dụng thanh toán Ví MoMo khi đƣợc hỏi về nhãn hiệu VĐT nghĩ đến đầu tiên. Ngoài ra, Ví MoMo thắng áp đảo về mức độ bao phủ (trên 80%) trong các lĩnh vực và dịch vụ thiết yếu hàng ngày nhƣ: thanh toán tại siêu thị, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, quán cà phê; tài chính tiêu dùng; thanh toán các dịch vụ viễn thông tiện ích (Internet, truyền hình, điện, nƣớc, truyền hình...)…

Nhìn chung, những VĐT đƣợc nhiều ngƣời tiêu dùng biết đến và lựa chọn sử dụng tại thị trƣờng Việt Nam có thể kể đến những VĐT sau:

- Ví Momo: đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc cấp phép và chính thức ra mắt vào năm 2009-2010. Ví Momo cung ứng các dịch vụ đáp ứng mọi nhu cầu dân sinh

24/7 với hàng trăm tính năng giúp ngƣời tiêu dùng thực hiện mọi nhu cầu cuộc sống nhƣ: Chuyển tiền, Gửi tiết kiệm, Vay nhanh, Đặt vé du lịch, Mua vé xem phim, Quyên góp, Mua sắm thanh toán… Theo thống kê từ Momo, tính đến thời điểm hiện tại, có hơn 30 triệu ngƣời tiêu dùng đã cài đặt ứng dụng VĐT Momo và hơn 50 ngàn đối tác kinh doanh lựa chọn Momo.

- Ví ZaloPay: đƣợc phát triển bởi công ty VNG và gia nhập thị trƣờng với tính bảo mật cao, ứng dụng đa dạng…. ZaloPay là ứng dụng thanh toán di động đƣợc xem nhƣ là một ứng dụng đƣợc phát triển bởi công ty Việt Nam với nhiều tính năng độc đáo. Ví Zalopay đƣợc xây dựng chuyên biệt để thỏa mãn mọi nhu cầu thanh toán trong cuộc sống và nhu cầu kinh doanh. Một vài tiện ích có thể kể đến từ Zalo Pay nhƣ chuyển và nhận tiền trong vòng 2 giây, nạp tiền điện thoại, chơi game, gửi quà mừng. Ngoài ra, Một tài khoản Zalo Pay có thể đƣợc liên kết với nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam nhƣ Vietcombank, Viettinbank, BIDV, Sacombank…..

- Ví Moca: chính thức ra mắt vào tháng 2/2016, Moca hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh toán các dịch vụ, hóa đơn miễn phí. Một đặc điểm nổi bật của ví Moca chính là nay đã đƣợc tích hợp với ứng dụng gọi xe Grab, vậy nên nếu ngƣời tiêu dùng đã cài đặt ứng dụng Grab trên các thiết bị di động điện tử của mình thì có thể trực tiếp sử dụng ví điện tử Moca ngay trên ứng dụng này mà không cần phải tải ứng dụng riêng. Theo đánh giá của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Moca là công ty Fintech mang đến ứng dụng thanh toán với phƣơng thức hiện đại thay thế cho hình thức chi trả bằng tiền mặt vốn có nhiều rủi ro và bất cập hiện nay.

- Ví ShopeePay: có tên gọi trƣớc đây là AirPay và đƣợc phát triển bởi tập đoàn Garena và bắt đầu ra mắt công chúng vào năm 2015. Cũng giống với các loại ví điện tử khác, khi sử dụng ShopeePay, ngƣời dùng cũng có thể thanh toán hóa đơn, dịch vụ nhƣ: điện, nƣớc, Internet, nạp điện thoại, thẻ game, dịch vụ tài chính hay mua hàng online trên Shopee… Hiện nay Shopee là một trong những ứng dụng thƣơng mại điện tử phát triển nhất và phổ biến nhất tại thị trƣờng Việt Nam, do đó, ví ShopeePay đang ngày càng đƣợc ngƣời tiêu dùng lựa chọn sử dụng để tiện lợi cho giao dịch mua sắm thông qua ứng dụng này.

- Ví ViettelPay: do Viettel phát triển và đƣợc ra mắt vào tháng 6 năm 2018. Mặc dù ra mắt chƣa lâu nhƣng Viettel Pay nhanh chóng phủ sóng trên toàn quốc với hơn 9 triệu khách hàng đăng ký. Phạm vi hoạt động của ứng dụng không chỉ ở khu vực thành thị mà còn hƣớng đến hải đảo, vùng sâu, vùng xa… Về cơ bản, chức năng của ví Viettel Pay giống nhƣ những loại ví khác nhƣ thanh toán hàng hóa dịch vụ, nạp tiền thẻ điện thoại, thẻ game…Ngoài ra, Viettel Pay còn là một ngân hàng số khi tích hợp hệ sinh thái dịch vụ, giải trí đa dạng, hỗ trợ thêm một số tính năng ngân hàng nhƣ chuyển tiền, rút tiền, gửi tiết kiệm, mở thẻ…vô cùng tiện lợi.

- Ví Ngân lƣợng: đƣợc phát triển từ nằm 2009 bởi Nexttech Group, ví Ngân Lƣợng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch thanh toán một cách tiện lợi, an toàn và nhanh chóng. Ví Ngân lƣợng đƣợc xây dựng với 3 chức năng chính: Nạp tiền, Thanh toán và Chuyển tiền. Các giao dịch đƣợc thực hiện trực tuyến qua ví Ngân lƣợng đều thông qua thẻ ATM nội địa, Internet Banking, Thẻ quốc tế (Visa, Master, JCB, Amex), QR-Pay...và các hình thức tiện dụng khác. Theo thống kê từ website, ví Ngân Lƣợng đã tiến hành liên kết trực tiếp với gần 40 tổ chức tài chính và viễn thông tại Việt Nam và quốc tế và liên kết hợp tác với tầm 30,000 đối tác ở hơn 100 quốc gia khác nhau.

- Ví Payoo: đƣợc cấp phép hoạt động vào ngày 18/02/2009 và phát triển bởi công ty Công ty CP Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt. Ví Payoo có thể giúp ngƣời tiêu dùng thực hiện các nhu cầu cuộc sống nhƣ: Chuyển tiền, Gửi tiết kiệm, Mua vé xem phim, Quyên góp, Mua sắm thanh toán…một cách nhanh chóng, tiện lợi và an toàn.

- Ví VTC Pay: đƣợc phát triển bởi Tổng công ty truyền thông đa phƣơng tiên VTC và là đƣợc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp giấy phép cung ứng dịch vụ Trung gian Thanh toán từ năm 2016. VTC Pay thực hiện chức năng lƣu trữ tiền trực tuyến, chuyển khoản, thanh toán mọi dịch vụ trực tuyến và giúp ngƣời tiêu dùng thanh toán nhanh chóng với trang thiết bị công nghệ đƣợc đầu tƣ. Hiện nay, VTC Pay đã thực hiện kết nối 33 ngân hàng nội địa và 3 tổ chức thẻ quốc tế (Visa, MasterCard, JCB) để giúp khách hàng thực hiện giao dịch dễ dàng hơn.

- Ví Ví Việt: là Ngân hàng số của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt đƣợc phát triển trên cơ sở thẻ phi vật lý Ví Việt đã đƣợc Ngân hàng nhà nƣớc cho phép thực hiện và là phƣơng tiện thanh toán không dùng tiền mặt online; Cổng thanh toán và Dịch vụ Ngân hàng số online 24/7. Mọi giao dịch đều đảm bảo an toàn, đƣợc bảo mật theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Bƣu điện Liên Việt. Ví Việt đƣợc sử dụng cho cá nhân hay doanh nghiệp tiến hành các giao dịch nạp và rút tiền, chuyển tiền, thanh toán tiền phí, mua sắm trực tuyến... Hiện nay, Ví Việt đã kết nối với tầm 200 đối tác lớn và hàng chục nghìn điểm chấp nhận thanh toán trên toàn quốc.

- Ví Vimo: đƣợc phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Vimo SJC và đƣợc cấp giấy phép vào tháng 02 năm 2016. Đây là một tài khoản online cho phép ngƣời dùng có thể thanh toán các hóa đơn, các loại phí trên Internet hoặc mua hàng online từ các trang thƣơng mại điện tử. Sử dụng Vimo, ngƣời tiêu dùng có thể thực hiện giao dịch và thanh toán ở bất cứ đâu, mọi lúc. mọi nơi vừa đơn giản, nhanh gọn lại tiết kiệm thời gian. Ngoài ra, ngƣời tiêu dùng còn có thể sử dụng ví Vimo để chuyển tiền một cách nhanh chóng với tính bảo mật cao. Vimo đã liên kết với hơn 20 ngân hàng giúp ngƣời tiêu dùng có thể đăng ký và sử dụng dịch vụ một cách dễ dàng.

2.2. Một số mô hình lý thuyết về ý định và hành vi sử dụng công nghệ mới 2.2.1. Thuyết Hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action)

Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action-TRA) đƣợc Ajzen và Fishbein xây dựng từ năm 1975 và đƣợc xem là học thuyết tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý xã hội. Trong thuyết hành động hợp lý TRA, “ý định hành vi, là một chức năng cộng gộp của nhân tố: thái độ cá nhân (đánh giá tích cực hoặc tiêu cực khi thực hiện một hành vi) và chuẩn mực chủ quan (ảnh hƣởng nhận thức mà ngƣời khác có thể có)”.

Nói chung, sự gia tăng trong thái độ và chuẩn mực chủ quan dẫn đến một ý định mạnh mẽ hơn để thực hiện hành vi. Theo đó nhân tố thái độ cá nhân đƣợc đo lƣờng bằng niềm tin của khách hàng và sự đánh giá của họ với đặc tính sản phẩm trong khi “chuẩn chủ quan” đƣợc coi là một chức năng của niềm tin mà các cá nhân chấp thuận hoặc không chấp thuận hành vi. TRA cung cấp một công cụ đơn giản để

xác định các khả năng thay đổi hành vi của ngƣời dùng khi sử dụng một đổi mới. Tuy nhiên lý thuyết này chỉ áp dụng đối với hành vi có ý thức. Đối hành vi không hợp lý, hành động theo thói quen hoặc hành vi đƣợc xem là không ý thức, không thể đƣợc giải thích bởi lý thuyết hành động hợp lý.

(Nguồn: Fishbein và Ajzen, 1975)

Hình 2.2. Mô hình thuyết Hành động hợp lý (TRA)

Bởi vì dựa trên giả thuyết rằng lý trí kiểm soát hành vi, nên nhƣợc điểm của thuyết hành vi hợp lý là chỉ dùng để nghiên cứu các hành vi có chủ ý và chuẩn bị trƣớc. Lý thuyết này không giải thích đƣợc cho những hành vi theo thói quen, cảm xúc và các hành vỉ không đƣợc suy tính một cách lý trí.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM – KHẢO SÁT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 31 -36 )

×