0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (104 trang)

Các giá trị được tuyên bố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAM ĐĂNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (Trang 52 -54 )

3.2.1.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

Là một công ty dẫn đầu trong ngành điện gia dụng Việt Nam, Ban lãnh đạo công ty luôn tìm ra những chiến lược phát triển công ty thâm nhập vào thị trường các nước trong khu vực. Tầm nhìn của công ty NTP được xác định là “Dẫn dắt thị trường điện gia dụng tại Việt Nam và khu vực” và tuyên bố sứ mệnh: “Mang lại những sản phẩm chất lượng cao bằng việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến và đầu tư ở quy mô lớn.”

Mục tiêu phát triển của Nam Đăng là sớm trở thành doanh nghiệp điện gia dụng thông minh và có sức ảnh hưởng lớn khu vực ASIAN. Cam kết phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng một cách toàn diện, tạo ra giá trị tối đa cho nhân viên, khách hàng và cổ đông, và chân thành phục vụ và đóng góp lợi ích cho xã hội.

Ban lãnh đạo Công ty NDT cũng luôn xác định người lao động chính là

gốc rễ của thành công. Tổng giám đốc công ty cũng như nhiều nhà quản lý cấp

cao khác của NDT, đều xuất thân từ nhân viên của công ty vì vậy luôn giữ tâm

nguyện tạo cơ hội phát triển cho mọi người ở NDT.

Sau khi tác giả tiến hành khảo sát các thành viên trong công ty về nhận định: “Tuyên bố sứ mệnh, tầm nhìn rõ ràng” kết quả thu được như sau:

Biểu đồ 3.3. Nhận định của các thành viên về tầm nhìn và sứ mệnh của NDT

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)

3.2.1.2. Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi hỗ trợ tầm nhìn, định hình văn hóa và phản ánh các giá trị của doanh nghiệp. Do có sự ảnh hưởng của văn hóa kinh doanh là yếu tố hướng dẫn toàn bộ hoạt động giao lưu, giao tiếp trong kinh doanh và xác định được vai trò quan trọng của yếu tố con người đồng thời do sự ảnh hưởng của văn hóa dân tộc mang đậm phong cách Á Đông, luôn hướng tới con người và hướng tới những giá trị tốt đẹp nhất, mà Nam Đăng đã xác định được giá trị cốt lõi cho mình đó là “Tín – Tâm – Trí – Nhân”. Giá trị này không dài dòng hay văn chương mà chỉ gói gọn trong 4 chữ Tín – Tâm – Trí – Nhân cũng phần nào lột tả được giá trị mà công ty muốn hướng tới.

Tín: Luôn lấy chữ tín làm kim chỉ nam cho mọi hành động, luôn đặt khách hàng và đối tác làm trung tâm, luôn đặt chữ tín lên vị trí hàng đầu, lấy chữ tín để làm vũ khí cạnh tranh và coi việc bảo vệ chữ tín như bảo vệ danh dự của chính mình.

Tâm: Chữ tâm này thể hiện sự tận tụy với khách hàng và sự tâm huyết với các sản phẩm.

Trí: Mọi sản phẩm, dich vụ của Nam Đăng đều được đổi mới, sáng tạo linh hoạt để phù hợp và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng tại mọi thời điểm, mọi tình huống khác nhau. Ban lãnh đạo cũng như nhân viên luôn tìm mọi cách để cải thiện và đổi mới sản phẩm để sản phẩm luôn hiệu quả và có tính hấp dẫn cao nhất.

Nhân: Nam Đăng luôn coi trọng người lao động và coi người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo của công ty luôn tôn trọng những ý kiến mà nhân viên đưa ra nhằm cải thiện được tình hình hoạt động kinh doanh hay phương thức hoạt động của công ty,.. Mọi ý kiến của nhân viên đưa ra đều được đưa vào hòm thư góp ý, nhân viên có thể thẳng thắn bày tỏ những quan điểm, ý kiến và mâu thuẫn của mình,…nhằm động viên khuyến khích nhân viên, xóa bỏ được rào cản và khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên. Điều này đã được thể hiện qua chế độ thưởng phạt của công ty.

Sau khi thực hiện khảo sát về nhận định “Giá trị cốt lõi rõ ràng, được nhân viên hiểu và thấm nhuần”, kết quả thu được như sau:

Biểu đồ 3.4. Nhận định của cán bộ nhân viên về giá trị cốt lõi tại NDT

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) PHÂN TÍCH VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NAM ĐĂNG VÀ CÁC ĐỀ XUẤT ĐỂ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP (Trang 52 -54 )

×