0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (52 trang)

Xác định các chỉ tiêu khống chế về khoảng lùi

Một phần của tài liệu THUYET MINH PK 2C (Trang 47 -49 )

1.1.Nguyên tắc xác định khoảng lùi xây dựng

- Khoảng lùi của các cơng trình so với lộ giới đường quy hoạch được quy định tùy thuộc vào tổ chức quy hoạch khơng gian kiến trúc, chiều cao cơng trình và chiều rộng của lộ giới, nhưng khoảng lùi tối thiểu phải thỏa mãn theo quy định;

- Khoảng lùi tối thiểu (m) của cơng trình phụ thuộc vào bề rộng lộ giới đường tiếp giáp với lơ đất xây dựng cơng trình (m) và chiều cao xây dựng cơng trình (m). Cụ thể như sau:

Lộ giới <19m, chiều cao cơng trình <=19m thì khoảng lùi =0; Lộ giới <19m, chiều cao cơng trình =23m thì khoảng lùi = 3m; Lộ giới <19m, chiều cao cơng trình =25m thì khoảng lùi = 4m; Lộ giới <19m, chiều cao cơng trình >=28m thì khoảng lùi = 6m;

Lộ giới từ 19m đến dưới 22m, chiều cao cơng trình <=22m thì khoảng lùi =0; Lộ giới từ 19m đến dưới 22m, chiều cao cơng trình =25m thì khoảng lùi =3m; Lộ giới từ 19m đến dưới 22m, chiều cao cơng trình >=28m thì khoảng lùi = 6m; Lộ giới từ 22m đến dưới 25m, chiều cao cơng trình <=25m thì khoảng lùi =0; Lộ giới từ 22m đến dưới 25m, chiều cao cơng trình >=28m thì khoảng lùi = 6m; Lộ giới >=25m, chiều cao cơng trình <=25m thì khoảng lùi =0;

Lộ giới >=25m, chiều cao cơng trình >=28m thì khoảng lùi = 6m

- Đối với tổ hợp cơng trình bao gồm phần đế cơng trình và tháp cao phía trên thì các quy định về khoảng lùi cơng trình được áp dụng riêng đối với phần đế cơng trình và đối với phần tháp cao phía trên theo tầng cao xây dựng tương ứng của mỗi phần tính từ mặt đất (cốt vỉa hè).

1.2.Khoảng lùi trên các trục chính, trục cảnh quan

48 + Lộ giới 53m;

+ Khoảng lùi mỗi bên 6m; - Đường Quốc lộ 1:

+ Lộ giới 34m;

+ Khoảng lùi mỗi bên 6m; - Đường Trần Quang Khải :

+ Lộ giới 26m;

+ Khoảng lùi mỗi bên 4-6m; - Đường Phú Tức:

+ Lộ giới 25m;

+ Khoảng lùi mỗi bên 4-6m; - Đường Nam Kỳ khởi Nghĩa :

+ Lộ giới 24m;

+ Khoảng lùi mỗi bên 4-6m; - Đường Dương Kỳ Hiệp nối dài:

+ Lộ giới 24m; + Khoảng lùi 4-6m;

+ Khoảng cây xanh bờ kênh >3m (đoạn xd mới giáp kênh thủy lợi); - Đương hai bên bờ kênh Bố Thảo :

+ Lộ giới 23m; + Khoảng lùi 4-6m;

+ Khoảng cây xanh bờ kênh >3m; - Đường hai bên bờ kênh 8m:

+ Lộ giới 23m; + Khoảng lùi 4-6m;

Một phần của tài liệu THUYET MINH PK 2C (Trang 47 -49 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×