0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Nhân tố Mức độ an toàn

Một phần của tài liệu NGUYỄN TRƯƠNG BẢO LỘC-1906025046-QTKD_FINAL (Trang 93 -94 )

Kết quả hồi quy cho thấy biến độc lập Mức độ an toàn có tác động đến quyết định lựa chọn hãng tàu của các công ty xuất nhập khẩu thấp nhất trong 5 yếu tố với hệ số Bê- ta chưa chuẩn hóa là 0,115. Điều này cũng có nghĩa là nếu các yếu tố khác không đổi thì cứ một đơn vị thay đổi trong nhân tố Mức độ an toàn sẽ khiến yếu tố quyết định lựa chọn hãng tàu tăng lên 0,115 đơn vị.

Bảng 5.6. Bảng thống kê mô tả biến Mức độ an toàn Biến quan sát Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn Mức độ an toàn SF1 3 5 4,16 0,780 SF2 3 5 4,17 0,788 SF3 2 5 3,93 0,977 SF4 3 5 4,39 0,692 SF5 3 5 4,50 0,775 Nguồn: Tác giả tự tổng hợp

Các biến quan sát của nhân tố này có giá trị trung bình chạy dài từ 3,93 đến 4,50. Khách hàng có ý kiến đồng tình với yếu tố này khá cao. Tuy nhiên điều này có thể giải thích được bởi vì mức độ an toàn trong một quãng đường vận chuyển hàng hóa bằng đường biển bị phụ thuộc bởi rất nhiều yếu tố từ bên ngoài như thời tiết, tình hình chính trị, dịch bệnh,… do đó các doanh nghiệp đều nhận thấy chỉ một phần lí do gây ra sự tổn thất cho hàng hóa xuất phát từ các hãng tàu.

5.2 Một số đề xuất dành cho các công ty dịch vụ vận tải nhằm đáp ứng hành vi lựa chọn hãng tàu của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

Kết quả nghiên cứu đã cho ta thấy được ảnh hưởng của các biến độc lập đến hành vi lựa chọn hãng tàu của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh. Như mục đích của nghiên cứu đó chính là xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của các doanh nghiệp, từ đó đề xuất các gợi ý giúp các hãng tàu đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của hãng tàu của các công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn Tp Hồ Chí Minh. Sau khi phân tích kết quả nghiên cứu, tác giả kiến nghị một số phương án để giúp các hãng tàu cải thiện dịch vụ và chiếm thêm thị phần.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khách hàng có xu hướng ưu tiên lựa chọn những hãng vận chuyển đã từng hợp tác trước đó do có sự quen thuộc trong cách thức làm việc, quy trình, yên tâm khi giao hàng hóa. Theo thứ tự ảnh hưởng tiếp theo là chất lượng dịch vụ, mức độ đáp ứng, chi phí dịch vụ và cuối cùng là mức độ an toàn. Khác với các nghiên cứu trước, do thị trường hiện có rất nhiều bên cung cấp dịch vụ vận chuyển nên khách hàng có nhiều sự lựa chọn, không còn tình trạng độc quyền nên yếu tố chi phí không được khách hàng tập trung.

Một phần của tài liệu NGUYỄN TRƯƠNG BẢO LỘC-1906025046-QTKD_FINAL (Trang 93 -94 )

×