0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Những thành tựu đã đạt đƣợc

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 53 -54 )

2016

4.3.1 Những thành tựu đã đạt đƣợc

Chi cục thuế quận Bình Thạnh đã huy động lực lượng tăng cường cho công tác kiểm tra doanh nghiệp, các đội kiểm tra đã nỗ lực không ngừng để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao. Qua công tác quản lý, giám sát hồ sơ khai thuế, trên cơ sở nguồn dữ liệu kê khai của doanh nghiệp nộp tại cơ quan thuế, CBCC của bộ phận kiểm tra đã kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế hầu như đạt 100% số hồ sơ khai thuế hiện có trong năm đánh giá thu được số thuế điều chỉnh tăng vào năm 2014 hơn 30 tỷ đồng.

Trong công tác kiểm tra tại doanh nghiệp.Đầu tiên và đáng ghi nhận nhất đó là bộ phận kiểm tra đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kết quả đạt được luôn vượt mức chỉ tiêu đề ra (Bảng 4.6), đã phát hiện hơn 99% doanh nghiệp có hành vi sai phạm và xử lý kịp thời các hành vi trốn tránh như sử dụng tên không thật để khai báo, sử dụng địa chỉ giả để đăng ký kinh doanh, các vấn đề trốn thuế, sử dụng các hoá đơn, chứng từ sai quy định,…

Cũng như trong giai đoạn vừa qua chi cục thông qua việc kiểm tra, phát hiện nhiều hành vi vi phạm để đưa ra quyết định truy thu tiền thuế và đều tăng qua các năm (bảng 4.7).

Tiến trình hiện đại hoá ngành thuế, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, sử dụng ứng dụng theo dõi nhận hồ sơ thuế giúp rút ngắn thời gian cũng như các quy trình không nhất thiết, đồng thời còn giữ bí mật thông tin của người nộp thuế.

Trong công tác kiểm tra tại doanh nghiệp, ngoài việc sử dụng các tài liệu do doanh nghiệp kê khai, cán bộ kiểm tra luôn đối chiếu, so sánh, tìm nguồn thông tin và các dữ liệu của các doanh nghiệp khác có liên quan.

Qua công tác kiểm tra, nhiều trường hợp vướng mắc, gây khó khăn cho người nộp thuế đã được phát hiện và báo cáo một cách nghiêm túc, trung thực cho cấp trên. Từ đây, nhiều trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp đã được giải quyết triệt để. Và việc giải quyết các mâu thuẫn này đã góp phần hoàn thiện hoá cơ chế quản lý hiện hành.

Công tác tuyên truyền được chú trọng, tiến bộ và đưa chính sách gần đến người dân hơn. Các chi cục tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ, trực tiếp trả lời về chính sách thuế tại các cơ quan, cung cấp những văn bản yêu cầu của người nộp thuế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong liên lạc nội bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước ngày một phổ biến cũng đã làm giảm chi phí về thời gian của các cán bộ kiểm tra, tăng hiệu quả công việc.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA THUẾ TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN BÌNH THẠNH​ (Trang 53 -54 )

×