0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Nâng cao thể lực cho đội ngũ công chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 83 -84 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.1. Nâng cao thể lực cho đội ngũ công chức

Thể lực của công chức huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong những năm vừa qua đã được cải thiện, nhưng vẫn còn thấp, bé, nhẹ cân so với các khu vực lân cận theo các chỉ số về nhân trắc. Do đó, rất khó khăn khi phải làm việc trong môi trường không thuận lợi với cường độ lao động cao, điều kiện lao động nặng nhọc, gánh nặng thần kinh tâm lý lớn. Đây là vấn đề hệ trọng của tỉnh nói chung và của huyện nói riêng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực hướng vào cải thiện nòi giống qua từng thế hệ. Cho nên cần phải kiên trì và lâu dài, phụ thuộc rất nhiều vào mức sống và chất lượng cuộc sống, đặc biệt là chế độ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng.

Ban lãnh đạo huyện Chợ Đồn cần tiếp tục củng cố và hoàn thiện mạng lưới trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện; bảo đảm 100% số xã có trạm y tế phù hợp với điều kiện KT-XH và nhu cầu khám chữa bệnh từng vùng; tăng cường đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu; phát triển đội ngũ nhân viên y tế thôn bản nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Xây dựng các chính sách ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho đội ngũ công chức, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng cho công chức vùng nghèo, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng khó khăn; thực hiện lồng ghép

các chương trình, mục tiêu, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông – giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

Hàng năm, giao cho trung tâm Văn hóa thể thao huyện tổ chức các giải thi đấu thể thao giữa công chức các đơn vị trong huyện giúp tinh thần thể thao được nâng cao, tăng cường sức khỏe cũng như sự giao lưu giữa các đơn vị xã, phường với nhau. Ví dụ như giải cầu lông thường niên; giải bóng chuyền hơi cho nữ nhân dịp 8/3. Ngoài ra, để kỷ niệm những ngày lễ ý nghĩa, Đoàn thanh niên cũng phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức các giải đi bộ, hay tổ chức đạp xe vòng quanh huyện, vừa hưởng ứng tinh thần các ngày lễ, vừa rèn luyện sức khỏe: hưởng ứng ngày nước sạch thế giới, ngày môi trường thế giới, ngày hội Hiến máu nhân đạo,…

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN (Trang 83 -84 )

×