0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (144 trang)

Biến động số lượng lao động của Khách sạn Bạch Đằng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG NINH (Trang 57 -59 )

5. Bố cục của luận văn

3.2.1. Biến động số lượng lao động của Khách sạn Bạch Đằng

Chức năng nghiệp vụ các Bộ phận trong Khách sạn:

- Bộ phận khách sạn: chịu trách nhiệm toàn bộ các hoạt động ăn uống nghỉ ngơi trong thời gian lưu trú của du khách tại khách sạn.

- Phòng Lữ hành du lịch: được đặt tại Hà nội, có trách nhiệm tìm kiếm, cung cấp thông tin, quảng cáo các Tour tham quan du lịch trong và ngoài nước cho khách hàng ngoại tỉnh. Phối hợp với phòng Kinh doanh dưới Khách sạn trong công tác đưa, đón khách xuống Hạ Long.

- Phòng Kinh doanh: Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động kinh doanh trong toàn Khách sạn, thiết lập,duy trì và phát triển các mối quan hệ tương tác

với khách trước và sau bán hàng; nghiên cứu, thiết kế các loại hình dịch vụ mới. Có trách nhiệm đôn đốc, thu hồi nợ, giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Bảng 3.1. Biến động số lƣợng lao động Khách sạn

ĐVT: Người

Bộ phận Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015

Tổng số 238 245 265

1. Khách sạn 142 145 152

- FO (Lễ tân, nhân viên hành lý, đặt phòng,

quan hệ khách hàng, thu ngân, tổng đài) 28 28 35

- Nhà hàng (Bar, bàn) 38 40 42 - Bếp 20 21 23 - Buồng 36 38 40 - Spa, karaoke 20 18 12 2. Lữ hành 20 20 20 3. Văn phòng 12 12 13

4. Sales & Marketing 10 10 10

5. Kế toán 11 11 15 6.Miễn thuế 5 5 5 7. Kỹ thuật 11 13 19 8. Vật tư, mua bán 5 5 6 9. An ninh 18 18 18 10. Cơ giới 1 1 2

11. Môi trường cây cảnh 3 5 5

(Nguồn: Văn phòng khách sạn Bạch Đằng)

- Văn phòng: chịu trách nhiệm về các mảng hành chính và nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, các chính sách liên quan tới người lao động như bảo hiểm, công đoàn, các chế độ đãi ngộ, an toàn và bảo hộ lao động cùng các công tác quản trị hành chính nhân sự khác.

- Phòng Kế toán: Xây dựng, đề xuất và giám sát việc thực hiện toàn bộ các quy trình, thủ tục tài chính mua bán hàng hóa, vật tư. Lập kế hoạch tài chính ngắn và dài hạn. Chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán của Khách sạn. - Phòng Kỹ thuật điện nước, xây dựng: chịu trách nhiệm lắp đặt, kiểm tra, xử lý, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống điện và nước cung cấp cho toàn Khách sạn.

- Phòng Vật tư mua bán: chịu trách nhiệm tìm kiếm, trực tiếp đi mua hàng hóa, vật tư, thiết bị cho toàn Khách sạn.

- Cửa hàng miễn thuế: trưng bày và bán những mặt hàng miễn thuế như rượu, thuốc lá, nước hoa… tuân thủ theo đúng quy định của nhà nước.

- Phòng an ninh, cơ giới: chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho toàn khách sạn, trông giữ, sắp xếp xe cho khách lưu trú, tham quan, khách dự hội nghị, tiệc cưới…, điều phối xe cho CBCNV đi công tác, tham quan, học hỏi..

- Đội môi trường cây cảnh: có trách nhiệm trang trí, chăm sóc cây cảnh, hệ thống đài phun nước, thảm cỏ …và giữ gìn vệ sinh môi trường quanh khuôn viên khách sạn.

Từ bảng 3.1 ta thấy lượng CBCNV tăng hàng năm, chi tiết như sau:

Năm 2014, số lượng CBCNV toàn Khách sạn tăng thêm 7 người, tương ứng tăng 2,94% so với năm 2013. Có sự tăng lên đó chủ yếu là do Khách sạn đưa vào khai thác sử dụng quán bar Le Club với 50 chỗ ngồi nhằm phục vụ thêm nhu cầu của khách du lịch Châu Âu. Năm 2015, do Khách sạn tiến hành xây dựng và đưa vào sử dụng thêm 30 phòng nghỉ mới, ngoài ra, bếp ăn Công đoàn do bộ phận Văn phòng cũng được mở phục vụ bữa ăn công nghiệp cho CBCNV trong Công ty. Nên có sự tăng rõ rệt về nhân sự chủ yếu ở các bộ phận bàn, bar , bếp, kỹ thuật, mua bán vật tư, cơ giới với 20 lao động được tuyển thêm tăng 8,2% so với năm 2014.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC CỦA KHÁCH SẠN BẠCH ĐẰNG, TỈNH QUẢNG NINH (Trang 57 -59 )

×