0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (30 trang)

Set your ewn Yaheol 360ˆ page `

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YAHOO TOÀN TẬP (Trang 25 -27 )

Photo: ắt hẳn mọi người đều muốn biết mặt bạn,hay bạn bè đều muốn nhìn thấy bạn,khoảng trống nhỏ phía dưới nickname sẽ là nơi thực hiện điều đó.

Top Page | Blog | Feeds | l0

~ T ` HN v. . " `... + '. .. ".. ` “TT... A, 1 ` mm " 0xtra‹ Đ 0Q St se gtưgt9 "r* ct t3! th HH ˆ

CÁN LAI , vửt L4 sàsdg dờyy .— ` L2 Tae] r Ni vhà/-gV - 14 ú% . t2 sự cự ( 1à GD“ ẺNG

| : applneset Ỉ "View Blog : rÌ

Feed: bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất của một website mà bạn quan tâm, vẫn có thể vừa đọc chúng vừa lướt blog của bạn.Hiện nay,một số web về tin tức như BBC,CNN,Tuổi trẻ,... đã có chức năng này cho lẫy Feeds.

Bush: NĂK tests an opporturity

UŠ Pmssk+ed Oeore W Đush sxys (háo wweŸ s massie tests bự North Koøsse offtr sa opporfurufy $o tay gjoba] preszszs on Nortk Kormean esder ma Jong HÌ

List: Là một cách dễ dàng để mọi người có thể nhận ra bạn là ai với vô số sở thích.Hãy để mọi người biết bạn đang thích

làm gì, đọc loại sách nào,nghe nhạc gì,mê nhất chương trình tv nào?

Irterests that l recormmnend

Othe# Lst1:;

Và một số thành phần khác.

5. Hướng dẫn tạo thành phần chính trên trang Yahoo! 360°

Tạo Blast: Ở phiên bản mới,Yahoo còn cho phép bạn đưa một link nhạc để nghe online lên Blast.Bạn có thể tạo

Blast bằng cách click vào edit blast,gõ nội dung và save. Để chèn một bài hát bạn ưa thích,copy đường link dẫn

đến bài hát và dán vào ô Add a URL. Để chọn trạng thái cho Blast,bạn có thể lựa chọn ở khung Blast

Balloon.(một câu nói,danh ngôn,một lời thì thâm,...

Bản quyên thuộc vê Vinasofts.ws

Hiệu chỉnh Basic info: Phần này sẽ bao gồm tên của bạn,tuổi,nơi sinh sống,nghề nghiệp,...Bạn cũng có thể quyết định ai có thể xem những thông tin này.Ngoài ra,bạn cũng có thể chọn đặt biệt danh và ID Yahoo ở đây.(Yahoo 7.0 có thêm phần `*Wiew mature comment blog” để cảnh báo về những bài viết hạn chế,không dành

cho trẻ em dưới 18 tuổi)

Profile Yahoo Photo: Bạn có thể upload nhiều nhất là 4 hình ảnh có đuôi .JPEG và mỗi hình không quá 5M. Click chọn Edit profile Yahoo photo > browse > chọn thư mục có chứa hình ảnh mà bạn muốn up>save. Bạn cũng có thể chọn đưa vào blog Yahoo avatar của bạn bằng cách chọn Add your Yahoo!Avatar. Chức năng Set as primary cho phép bạn lựa chọn một hình ảnh làm hình đại diện chính.

i .=

Reviews: Bạn có thể đưa ra những nhận xét về một vấn đề mà bạn quan tâm,chia sẻ chúng cùng mọi người. Để làm một Reviews,bạn click chọn Start Writing Reviews->ở bảng Yahoo Net work,click vào khung

reviews->click chọn mục mà bạn muốn viết reviews (Địa danh,game,mua sắm hay du lịch),Yahoo sẽ tự động

chuyển sang trang giới thiệu của mục đó và bạn có thể bắt đầu.

Feeds: Bạn truy cập vào website muốn lấy feeds(thường trên những web ấy có hiện biểu tượng RRS hay XML,nhấn vào dòng RRS hay XML,chúng sẽ hiện ra các đường link,copy những link này về mục share feeds ở blog của bạn.

List: Để tạo Iist,click chuột vào mục Create my list ->ở đây bạn có thể soạn sở thích,mối quan tâm của bạn hiện nay ở khung Interests,giới thiệu quyển sách mà bạn thích ở Book ï like,và các mục khác ở khung Movies ï like,TV show T like,Music ï like...

Compose blog entry: Mỗi blog entry bao gồm title(tựa đề), ảnh minh hoạ (ko bắt buộc) và văn bản.Có nghĩa là một entry có thể chỉ có hình hoặc chỉ cần có văn bản.Title mặc định sẽ là ngày tháng của entry đó và bạn có thể

thay đổi nó. Trong phần soạn thảo,bạn cũng có thể chỉnh sửa màu sắc,font chữ,các biểu tượng cảm xúc hay

thậm chí chèn một đường dân cũng được.Ngoài ra,Yahoo còn cho phép người sử dụng chèn một đoạn video có định dạng file Flash vào blog.Quả là một bước cải tiến đáng quan tâm.

Post a new erty nh your bìog

"`...

tuo=+e to*sy (áo asseer®

„nwxwœ %9 ? â ằ¿b/ “6sœ(“Œ

5 &(h tay bạ 1y cáo su eebtsde tuiền ly Seo Thưởng Tiên rướởng 699 ây ê ®“asá

"an. ẽẽ e4

r

Một phần của tài liệu TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YAHOO TOÀN TẬP (Trang 25 -27 )

×