0
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình hàng không

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 55 -60 )

II. Các khoản phải thu Hàng tồn kho

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng công trình hàng không

xây dựng công trình hàng không

Trong thời gian qua, xây dựng các công trình hàng khônglà một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trởng khá cao. đất nớc trong giai đoạn phát triển, nên có nhu cầu rất lớn về đầu t xây dựng cơ sở hạ tầng, đây chính là nhân tố thúc đẩy sừ phát triển của ngành hàng không trong lĩnh vực xây dựng.

Từ nhu cầu xây dựng rất lớn nh vậy đã mở ra cho các Công ty những cơ hội và thách thức lớn, tuy vậy, cũng dẫn đến sự cạnh tranh rất gay gắt trong thị trờng xây dựng, thậm chí cạnh tranh khong lành mạnh, dìm giá,bỏ thầu với giá rất thấp dẫn đến những thiệt thòi không đáng có cho doanh nghiệp. để có thể tăng trởng trong một môi trờng nh vậy thì việc thực hiện những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng từng vốn có ý nghĩa sống còn đối với mỗi doanh nghiệp. Xuất phát từ việc phân tích thực trạng sử dụng vốn ở Công ty xây dựng công trình hàng không cùng với những gợi ý của cán bộ ở phòng tài chính – kế toán mà tôi mạnh dạn đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Công ty ACC nh sau :

3.1. Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty ACC tại Công ty ACC

Giải pháp 1: Tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt việc lập kế hoạch

Một trong những nguyên nhân dẫn đến doanh thu của Công ty tăng lên đáng kể là do cơ cấu đầu t hợp lý. Công ty đã thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng vốn, kiểm tra giám sát thờng xuyên việc thực hiện kế hoạch, tìm tòi thị tr- ờng mới khẳng định uy tín của mình trên thị trờng cũ.

Bộ phận kế hoạch của Công ty đã xây dựng kế hoạch sử dụng vốn trong thời gian 5 đén 10 năm. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch còn bị coi nhẹ. Bản kế hoạch vẫn chỉ là một công trình nghiên cứu. Trong thời gian tới, Công ty cần tiếp tục triển khai bản kế hoạch cụ thê cho phù hợp với từng năm, từng thời kỳ. Các kế hoạch chi tiết và cụ thể cho từng năm bao gồm :

Kế hoạch huy động các nguồn vốn, kế hoạch phân bổ các nguồn vốn có gốc từ ngân sách xuống các đơn vị thành viên, kế hoạch sử dụng vốn bổ sung, kế hoạch trả nợ vốn vay ( ngắn, trung và dài hạn), kế hoạch đổi mới trang thiết bị, kế hoạch đánh giá lại thiết bị, kế hoạch chuyển thiết bị từ đơn vị thành viên sang đơn vị thành viên khác, kế hoạch thu hồi vốn của các khoản vay và cấp tín dụng.

Giải pháp 2: Tăng cờng đầu t, đổi mới máy móc thiết bị công nghệ

Trong thời gian tới Công ty cần tiếp tục đổi mới đồng bộ các máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất mới để nâng cao năng lực sản xuất. Các thiết bị máy móc cũ ở các đơn vị cần đợc tiếp tục nâng cấp và Công ty cần mạnh dạn thanh lý, bỏ đi các thiết bị cũ mà khi đa vào sản xuất không đạt sản lợng cao, năng suất thấp, chi phí sửa chữa thiết bị tốn kém.

Giải pháp 3: Triệt để các nguyên tắc hạch toán kinh doanh.

Lấy thu bù chi có lãi, thực hiện giám sát bằng đồng tiền, chịu trách nhiệm bằng vật chất và đợc khuyến khích bằng lợi ích vật chất, đảm bảo tính độc lập tự chủ cho các đơn vị thành viên.

Công ty thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập nên Công ty luôn tạo động lực khuyến khích ngời lao động từ đó mà nâng cao đợc năng suất lao động và phát huy sáng kiến của các cán bộ công nhân viên trong Công ty từ đó có thể tiết kiệm đợc chi phí.

3.1.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty xây dựng công trình hành không dựng công trình hành không

Giải pháp 1: Tăng cờng công tác quản lý bảo dỡng tài sản cố định

Mặc dù đối với các đơn vị thành viên thực hiện hạch toán độc lập, quyền hạn và trách nhiệm trong việc sử dụng tài sản cố định của mỗi đơn vị là phải rõ ràng phải tự chịu trách nhiệm, sử dụng các đòn bẩy kinh tế khuyến khích ngời lao động có ý thức bảo quản, giữ gìn máy móc thiết bị và xử lý kỹ luật nghiêm khắc những ngời gây thiệt hại tài sản cố định của Công ty.

Tăng cờng bằng cách chọn phơng pháp và mức khấu hao hợp lý, đánh giá lại giá trị tài sản cố định khi có biến động giá cả trên thị trờng để tính đúng tính đủ khấu hao và giá thành.

Giải pháp 3: Tăng cờng đổi mới tài sản cố định

đó là một yếu tố quan trọng để hạ thấp chi phí sản xuất, sửa chữa, tăng năng suất lao động. Do vậy, Công ty cần nhanh chóng xử lý dứt điểm các tài sản cố định h hỏng nhằm thu hồi vốn cố định, bổ sung thêm vốn cho sản xuất kinh doanh hay tái đầu t cho tài sản cố định mới.

3.1.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại công ty xây dựng công trình hành không dựng công trình hành không

Giải pháp 1: Tăng doanh thu

Doanh thu cao chứng tỏ thị phần của Công ty trên thị trờng cao, nó phản ánh quy mô kinh doanh của Công ty. Vì vậy, phải cố gắng để không ngừng tăng doanh thu. Doanh thu phụ thuộc vào 3 yếu tố :

+ Số lợng các công trình đợc hoàn thành và bàn giao + Kết cấu công trình

+ Giá quyết toán công trình

Do đó để tăng doanh thu trong thời gian tới Công ty cần phải đẩy mạnh các hoạt động marketing nh :

- Chiến lợc đặt giá tranh thầu thấp nhất - Chiến lợc tập trung vào trọng điểm - Chiến lợc đa dạng hoá thích hợp

- Chiến lợc liên kết để tăng sức manh cạnh tranh

Giải pháp 2: Tiết kiệm chi phí bán hàng

Thực tế cho thấy những năm qua chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Công ty rất lớn. Tiết kiệm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm tránh lãng phí để quá trình kinh doanh đạt hiệu quả.

Đối với việc lập kế hoạch vốn lu động hàng năm, cần cân đối giữa nhu cầu vốn, xác định nguồn vốn thiếu hụt để có kế hoạch huy động. Hàng năm trên cơ sở số liệu thực hiện của năm trớc cùng với kết quả kiểm tra, phân tích, dự đoán thị trờng, xây dựng kế hoạch thu mua nguyên vật liệu. Dựa trên kế hoạch này, xác định nhu cầu vốn hợp lý cho từng khâu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để trên cơ sở tiết kiệm vốn lu động.

Giải pháp 4: Tăng tốc độ luân chuyển vốn lu động trong lĩnh vực sản xuất

Trong thời gian tới, Công ty nên tập trung lực lợng thi công, áp dụng ph- ơng pháp thi công tiên tiến, sử dụng rộng rãi các công nghệ mới, nâng cao mức độ cơ giới hoá để rút ngắn thời gian làm việc của mỗi giai đoạn thi công. đồng thời tổ chức thi công hợp lý, nhanh gọn, dứt điểm, giữ vững tiến độ và sự cân đối nhịp nhàng trong sản xuất góp phần giảm bớt gián đoạn giữa các bớc thi công.

3.2. Những kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty xây dựng công trình hàng không vốn tại Công ty xây dựng công trình hàng không

Để tạo đợc động lực thúc đẩy sự hoạt động của Công ty xây dựng công trình hàng không, tăng cờng tính cộng hởng của các giải pháp đã nêu ra ở trên, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty một số ý kiến sau cần đợc xem xét

Kiến nghị về việc giảm lãi suất ngân hàng

Do các ngân hàng có vai trò rất lớn đối với doanh nghiệp thông qua lãi suất và hoạt động giao dịch. Doanh nghiệp luôn luôn muốn tối thiểu hoá chi phí, do vậy mà khung lãi suất mà nhà nớc quy định phải đảm bảo khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sao cho lợi nhuận thu đợc tối thiểu phải bù đắp chi phí. Với mức lãi suất hiện nay là 0,75%/ tháng với vay dài hạn và 0,65%/ thàng với vay ngắn hạn là vẫn còn cao. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn, trong thời gian tới đè nghi ngân hàng Nhà nớc có biện pháp hạ thấp mức lãi suất thấp hơn nữa.

Kết luận

Trong nền kinh tế thị trờng cạnh tranh gay gắt quyết liệt, muốn tồn tại và chủ động đảm bảo quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra một cách liên tục, nhịp nhàng, doanh nghiệp phải có một lợng vốn nhất định. Bên cạnh đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kimh doanh là một vấn đề mang tính cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp. Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp đang trong tình trạng thiếu vốn sản xuất. Vì vậy, doanh nghiệp luôn tìm cách sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất.

Công ty xây dựng công trình hàng không thuộc Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam – Bộ Quốc phòng, mặc dù là một doanh nghiệp Nhà nớc và còn đợc hởng những u đãi nhất định từ Bộ quốc phòng nhng với quy mô khá lớn, nhu cầu trang thiết bị, công nghệ hiện đại cao, trình độ quản lý còn nhiều hạn chế…

cũng sẽ không tránh khỏi những khó khăn. Vì vậy, Việc tìm ra những giải pháp có thể giúp công ty xây dựng công trình hàng không sử dụng hiệu quả hơn nữa những nguồn lực sẵn có của mình có ý nghĩa rất quan trọng.

Đợc sự giúp đỡ của kế toán tổng hợp Thợng úy Cao Văn Kế cùng nhiều cán bộ khác trong công ty và sự hớng dẫn của Ths. Phan Thị Hạnh em đã hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Chuyên đề này em mạnh dạn đa ra máy một số giải pháp nhằm đem lại hiệu quả trực tiếp trong hoạt động quản lý tài chính của công ty xây dựng công trình hàng không, nhng điều quan trọng hơn kiến thức đợc học ở trờng đem đối chiếu với thực tế.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong sản xuất kinh doanh là một vấn đề bao quát, rộng và khó về lý luận và thực tiễn. Do vậy, trong phạm vi chuyên đề này em chỉ đề cập tổng thể thực trạng công tác sử dụng vốn tại công ty đồng thời đi sâu nghiên cứu các chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn, rút ra nhận xét, qua đó đa ra một số giải pháp nhằm nâng cao công tác sử dụng vốn của công ty.

Do kiến thức và thời gian còn hạn chế, thực tế cha nhiều nên bài chuyên đề này không tránh khỏi thiếu sót, rất mong đợc sự đóng góp chân thành của thầy cô giáo, bạn bè để em hoàn thiện đề tài này.

Em xin đợc chân thành cám ơn Ths. Phan Thị Hạnh và các cán bộ của công ty xây dựng công trình hàng không, những ngời đã hết sức hớng dẫn và chỉ bảo em trong suốt thời gian thực tập cũng nh việc để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp.

Một phần của tài liệu VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG (Trang 55 -60 )

×