0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Phát huy vai trò lãnh đạo của Ngân hàng Nhà Nớc đối với các ngân hàng thơng mại Việt Nam trong quan hệ giao dịch với các bạn hàng

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 65 -68 )

- Đối với cá nhân và chủ doanh nghiệp t nhân: phải đủ 18 tuổi trở lên

3.2.2.4. Phát huy vai trò lãnh đạo của Ngân hàng Nhà Nớc đối với các ngân hàng thơng mại Việt Nam trong quan hệ giao dịch với các bạn hàng

ngân hàng thơng mại Việt Nam trong quan hệ giao dịch với các bạn hàng quốc tế.

Trong quan hệ quốc tế, uy tín là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các ngân hàng thơng mại Việt Nam nếu so với các ngân hàng nớc ngoài còn rất yếu kém, cha xây dựng đợc uy tín. Để tạo điều kiện cho ngân hàng thơng mại Việt Nam mở rộng tín dụng tài trợ XNK thì NHNN cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo cho các ngân hàng thơng mại trong quan hệ quốc tế.

Kết luận

Mở rộng hoạt động tín dụng, đặc biệt là mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thơng mại nói chung là một trong những hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất trong điều kiện nền kinh tế thị trờng nh hiện nay. Nó không chỉ giúp các ngân hàng thơng mại tồn tại, phát triển mà còn giúp các ngân hàng này khẳng định đợc chỗ đứng của mình trong hệ thống ngân hàng Quốc gia cũng nh hệ thống ngân hàng Quốc tế.

Nghiên cứu các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Hà Nội là một vấn đề phức tạp với phạm vi nghiên cứu rộng. Tuy nhiên, qua việc vận dụng tổng hợp các phơng pháp nghiên cứu kết hợp với thực tiễn, chuyên đề đã hoàn thành một số công việc sau:

- Nêu khái quát về hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu, phân biệt một số hình thức tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu đồng thời và nêu lên tầm quan trọng của hoạt động này hiện nay.

- Giới thiệu một cách khái quát về chi nhánh ngân hàng Eximbank Hà Nội, phân tích thực trạng đồng thời chỉ ra các u nhợc điểm trong hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Hà Nội hiện nay.

- Đa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động này tại ngân hàng Eximbank Hà Nội .

Thông qua đề tài này, tôi hy vọng rằng một số giải pháp và kiến nghị đã nêu sẽ đóng góp phần nào vào quá trình định hớng cũng nh việc đề ra các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Hà Nội nói riêng và các ngân hàng Thơng mại Việt Nam nói chung.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Ngân hàng Thơng mại Quản trị và Nghiệp vụ - Trờng ĐHKTQD TS. Phan Thị Thu Hà - TS. Nguyễn Thị Thu Thảo - NXB Thống kê 2002. 2. Lý thuyết tài Tiền tệ và Ngân hàng

TS. Nguyễn Thị Mùi- NXB Xây Dựng 2001. Học Viện Tài Chính – Kế Toán.

3. Tín dụng tài trợ xuất, nhập khẩu, thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ GS. TS Lê Văn T – NXB Thống kê 2000.

4. Giáo trình Thanh toán quốc tế trong ngoại thơng.

Đinh Xuân Trình – NXB Giáo dục Trờng ĐH Ngoại Thơng HN 1996. 5. Luật Ngân hàng và các TCTD.

6. Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng theo QĐ1627/2001/QĐ- NHNN.

7. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2001, 2002, 2003 của Eximbank Hà Nội .

8. Các hớng dẫn nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thanh toán XNK của Eximbank HN .

9. Các tạp chí: Ngân hàng; Tài chính; Thị trờng TC-TT; Ngoại thơng; Thơng mại; Nghiên cứu kinh tế ; Thời báo Kinh tế Việt Nam .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 65 -68 )

×