0
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

Một số kiến nghị đối với cơ quan liên quan

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 63 -64 )

- Đối với cá nhân và chủ doanh nghiệp t nhân: phải đủ 18 tuổi trở lên

3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan liên quan

3.3.1.Kiến nghị đối với Hội Sở Trung Ương ngân hàng TMCP XNK Việt Nam.

- Để mở rộng hoạt động cho vay XNK đề nghị hội sở Trung ơng nên có những giải pháp thích hợp nhằm điều hoà vốn trong toàn hệ thống một cách có hiệu quả nhất, tập trung vốn cho chi nhánh có triển vọng làm ăn có hiệu quả đang cần vốn.

- Từng bớc cải thiện các thủ tục vay vốn nhằm phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản hớng dẫn các mặt hoạt động nghiệp vụ ngân hàng đặc biệt là quy chế miễn giảm lãi và quy chế xử lý nợ rủi ro, các văn bản quy định chi tiết trong lĩnh vực cho vay tài trợ XNK.

- Hội sở Trung ơng nên cấp nhiều chỉ tiêu học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho chi nhánh hơn nữa, tránh tình trạng cán bộ trên Trung ơng đợc cử đi học nhiều lại chỉ làm công tác quản lý trong khi những nhân viên giao dịch với khách hàng hàng ngày lại ít có điều kiện học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình. Việc nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên sẽ giúp cho họ có đợc những xử trí linh hoạt hơn đối với các tình huống có thể xảy ra. Qua đó nâng cao trình độ thẩm định ngăn ngừa phát sinh nợ quá hạn do năng lực thẩm định của cán bộ tín dụng.

- Đề nghị hội sở Trung ơng cho phép Hội đồng tín dụng Eximbank Hà Nội đợc phép cho vay đối với một khách hàng số tiền là 35 tỷ VND mà không phải xin phép hội sở Trung ơng thay cho mức 30 tỷ nh hiện nay để ngân hàng kịp thời đáp ứng nhu cầu vay vốn của những doanh nghiệp có nhu cầu về vốn lớn có tín nhiệm.

- Đề nghị hội sở Trung ơng nhanh chóng đổi mới mạng lới thiết bị thông tin đáp ứng kịp thời công việc hiện tại cũng nh lâu dài.

3.2.2.Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nớc .

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI (Trang 63 -64 )

×