0
Tải bản đầy đủ (.doc) (97 trang)

Các nhân tố khách quan (môi trờng kinh doanh của ngân hàng)

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 38 -40 )

d, Quản lý tốt các loại rủi ro liên quan đến huy động vốn

1.2.3.2. Các nhân tố khách quan (môi trờng kinh doanh của ngân hàng)

Hoạt động huy động vốn nói chung và huy động vốn của ngành ngân hàng nói riêng luôn gắn với môi trờng kinh doanh ngân hàng, đặc biệt là môi trờng kinh tế và pháp lý.

- Việc huy động của ngân hàng bị các chỉ tiêu kinh tế nh tốc độ tăng trởng của nền kinh tế, thu nhập dự tính của ngời lao động, tâm lý ngời gửi tiền, chu kỳ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, sự ổn định vĩ mô của nền kinh tế... tác động trực tiếp. Có thể thấy khi nền kinh tế có sự trợt giá của đồng tiền dẫn đến việc nguồn vốn nhàn rỗi hầu nh sẽ đợc chuyển thành những thứ có giá trị bền vững hơn (vàng bạc, kim cơng ...) để an toàn hơn; nhất là khi tỷ lệ trợt giá cao hơn cả lãi suất huy động thì vấn đề khai thác nguồn vốn lại càng khó khăn hơn.

- Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh đặc biệt chịu tác động bởi nhiều chính sách, các qui định của Chính phủ và của NHTW. Thay đổi chính sách của nhà nớc, của NHTW về tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất sẽ ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh cũng nh khả năng thu hút vốn của NHTM. Sự ổn định về chính trị hay chính sách ngoại giao cũng tác động đến quan hệ nguồn vốn của một ngân hàng với các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới.

- Thông tin đại chúng: chính phơng tiện truyền thông cũng ảnh hởng đến khả năng khai thác vốn của NHTM, bởi chính nó là thứ chuyển tải những thông tin về các chính sách, tiện ích của NHTM đến mọi ngời, để mọi ngời có thể hiểu về lợi ích của mình kho gửi tiền vào ngân hàng.

- Phân bố dân c, thu nhập của ngời dân là một nguồn lực tiềm tàng có thể khai thác nhằm mở rộng qui mô huy động vốn của NHTM.

- Môi trờng văn hoá nh tâm lý, tập quán, thói quen sử dụng tiền của dân c ảnh hởng nhiều đến quyết định kinh tế của ngời có thu nhập về tiêu dùng và tiết

kiệm, mức độ chấp nhận rủi ro khi gửi tiền vào các TCTD hay quyết định chi số tiền nhàn rỗi của họ đầu t vào bất động sản, động sản, chứng khoán.

Hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày càng có sự tham gia của nhiều loại hình ngân hàng mới và các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Cạnh tranh có xu hớng gia tăng mạnh, làm giảm đi sự khác biệt giữa các NHTM với các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Khách hàng có tiền nhàn rỗi có thể đầu t trực tiếp vào mua chứng khoán của Chính phủ và công ty. Xu hớng cạnh tranh trong ngành ngân hàng ngày càng gia tăng do các yếu tố: Thay đổi chính sách về tài chính- tiền tệ, đổi mới tài chính của doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, xu hớng chứng khoán hoá.

Trong môi trờng ngành ngân hàng, cạnh tranh về tiền gửi diển ra dới nhiều hình thức. Các ngân hàng có thể áp dụng các điều kiện giống nhau cho tất cả các khách hàng gửi tiền. Vì lý do này, các sản phẩm dịch vụ liên quan đến tiền gửi đợc mở rộng và đợc phổ biến nhanh chóng. Thêm vào đó nhiều tổ chức tài chính phi ngân hàng có thể huy động gửi tiền có kỳ hạn, thậm chí còn cung cấp các tài khoản không kỳ hạn ( tiết kiệm bu điện). Do cạnh tranh, lãi suất tiền gửi tăng lên trong khi giá dịch vụ liên quan đến tiền gửi giảm xuống, điều này ảnh hởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng.

Trên đây là hệ thống lý luận liên quan đến hoạt động của ngân hàng và nguồn vốn, chúng ta đã nghiên cứu các thành phần, cơ cấu nguồn vốn đối với hoạt động kinh doanh của NHTM, các phơng thức tạo lập vốn và các nhân tố ảnh hởng đến qui mô, cơ cấu nguồn vốn.

Chơng 2: thực trạng huy động vốn từ bên ngoài của NHTM CP quân đội thời gian qua

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (Trang 38 -40 )

×