0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

An toàn lao động và vệ sinh môi tr-ờng.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 123 -124 )

1. An toàn lao động.

Bảo hộ lao động là một công tác rất quan trọng, nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả lao động, hạn chế rủi ro trên cơ sở đảm bảo vệ sinh, an toàn trong sản xuất. Để thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, tất cả các cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, ng-ời sử dụng lao động và ng-ời lao động không những phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, chính sách về bảo hộ lao động của Đảng và Nhà n-ớc, các quy trình quy phạm, tiêu chuẩn về vệ sinh, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy mà còn cấn am hiểu những kiến thức khoa học về bảo hộ lao động trong lĩnh vực xây dựng.

Thi công cơ giới nên các loại máy móc đều phải đ-ợc kiểm tra và cấp chứng chỉ của cơ quan có thẩm quyền, trong quá trình sử dụng phải đ-ợc bảo d-ỡng th-ờng xuyên.

Chỉ công nhân kỹ thuật đã học quy trình, nội quy mới đ-ợc vận hành máy móc, nghiêm cấm ng-ời không có trách nhiệm sử dụng máy móc.

Tất cả công nhân làm việc trong công tr-ờng đều phải học về nội quy về an toàn lao động và phải có đủ sức khoẻ.

Trên công trình phải có biển báo, nội quy, khẩu hiệu an toàn lao động.

Trên sàn cao và xung quanh hố đào phải có rào chắn, l-ới chắn và lan can cùng biển báo theo quy định .

Công nhân làm việc phải đ-ợc trang bị bảo hộ lao động tuỳ theo tính chất công việc. Mọi ng-ời làm việc trong công tr-ờng đều phải đội mũ bảo hộ.

Nghiêm cấm ng-ời không có nhiệm vụ vào công tr-ờng.

Công tr-ờng phải có hàng rào bảo vệ, ng-ời bảo vệ. Ngoài giờ làm việc công nhân không đ-ợc vào công tr-ờng nếu không đ-ợc phép.

Phải cung cấp đầy đủ ánh sáng thi công, đèn chiếu sáng công tr-ờng.

Phải tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật an toàn điện, phải có biển báo các khu vực điện nguy hiểm. Kiểm ra các thiết bị điện xem có rò rỉ không tr-ớc khi sử dụng.

Phải có hệ thống chống sét cho công tr-ờng thi công. Đối với việc phòng chống cháy nổ cần chú ý:

Nghiêm cấm công nhân đun nấu trong phạm vi công tr-ờng.

Phải có kho riêng bảo quản vật t-, vật liệu về bắt lửa nh- xăng, dầu, gỗ. Tuyệt đối không mang chất nổ vào công tr-ờng.

Kỷ luật nghiêm đối cá nhân vi phạm nội quy về an toàn lao động.

2. Vệ sinh lao động.

Trong quá trình thi công và lao động sản xuất ở trên công tr-ờng xây dựng có nhiều yếu tố bất lợi tác dụng lên cơ thể con ng-ời gây ảnh h-ởng xấu đến sức khoẻ con ng-ời và môi tr-ờng xung quanh nên chúng ta phải cố gắng tìm cách hạn chế baừng cách giữ vệ sinh lao động.

SV : Đoàn Văn Thiềm Lớp XD1002 Trang124

Phải có hệ thống thu n-ớc thải lọc cát tr-ớc khi thải ra ngoài hệ thống thoát n-ớc bên ngoài. Không để n-ớc bẩn ra khu vực xung quanh.

Hạn chế bụi và tiếng ồn bằng hệ thống l-ới ni lông mặt ngoài giáo, phế thải phải đ-ợc vận chuyển xuống đổ vào nơi quy định.

Đất và phế thải vận chuyển đi bằng các xe chuyên dụng có thùng kín hoặc bạt bao che kín. Xe tr-ớc khi ra khỏi công tr-ờng phải đ-ợc rửa sạch xe và lốp xe.

Mọi ng-ời đều phải có ý thức giữ gìn vệ sinh chung.

Một phần của tài liệu CAO ỐC VĂN PHÒNG GIAO DỊCH MINH ĐỨC - HÀ NỘI (Trang 123 -124 )

×