0
Tải bản đầy đủ (.doc) (112 trang)

Đẩy nhanh tốc độ giải ngõn vốn đầu tư

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 97 -99 )

- Cỏc đơn vị hành chớnh

2 Số dự ỏn thực hiện GSĐGĐT 14 45 40 46 3 Tỷ lệ (%) cỏc DA thực hiện1959,81,6 90,

3.3.6. Đẩy nhanh tốc độ giải ngõn vốn đầu tư

Giải ngõn vốn đầu tư cú vị trớ rất quan trọng trong hoạt động đầu tư. Nú khụng chỉ cú ý nghĩa trong việc giải ngõn vấn đề tài chớnh cho cỏc nhà thầu, trong việc đẩy nhanh tiến độ thi cụng, bàn giao, sớm đưa cụng trỡnh vào khai thỏc sử dụng mà nú cũn tỏc động trực tiếp đến cỏc quan hệ kinh tế ở tầm vĩ mụ.

Như phần đỏnh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh, việc giải ngõn vốn đầu tư khụng riờng tỉnh Ninh Bỡnh mà phạm vi trờn toàn quốc đều chậm. Khụng riờng vốn ODA, vốn cấp phỏt mà cả vốn tớn dụng, mặc dự Nhà nước trong cỏc năm đó tập trung thỏo gỡ song kết quả vẫn chưa như mong muốn. Để từng bước khắc phục căn bệnh kinh niờn này tụi xin nờu một số giải phỏp. Trước hết về việc giải phúng mặt bằng đõy là việc tiền đề cho việc thực hiện dự ỏn. Để giải quyết được vấn đề này, trờn cơ sở chế độ chớnh sỏch Nhà nước Ban quản lý dự ỏn cần khẩn trương xõy dựng phương ỏn đền bự và thụng qua cấp cú thẩm quyền phờ duyệt. Sau đú chuẩn bị đủ kinh phớ, quỹ đất đai (trường hợp phải cấp lại), đến thời điểm triển khai cần chỉ đạo khẩn trương đồng loại,

dứt điểm. Khụng để cho người dõn chần chừ, tớnh toỏn lõu trờn mảnh đất của họ. Trong quỏ trỡnh tiến hành cần kết hợp chặt chẽ với chớnh quyền cơ sở, cỏc đoàn thể quần chỳng, chỳ trọng phương phỏp thuyết phục, giải thớch để dõn tự nguyện chấp nhận. Nếu cỏc chế độ đền bự tương đối thoả đỏng mà một số ớt hộ khụng chịu di chuyển thỡ phải cương quyết cưỡng chế. Khụng nờn để tỡnh trạng một vài hộ chõy ỳ ngang nhiờn thỏch thức chớnh quyền, làm cản trở việc chung. Ngay trờn địa bàn thành phố Ninh Bỡnh việc giải phúng mặt bằng kố bờ Tõy sụng Võn là những dẫn chứng cụ thể.

Hai là khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đầu tư và xõy dựng, thụng thường 6 thỏng đầu năm hầu hết cỏc chủ dự ỏn tập trung vào việc thuờ tư vấn thiết kế - lập tổng dự toỏn; tổ chức đấu thầu. Riờng việc đấu thầu cụng trỡnh nhúm C cú chủ dự ỏn triển khai mất 3 thỏng làm cho thời gian khởi cụng chậm lại. Để khắc phục vấn đề này điều quan trọng là đảm bảo điều kiện ghi kế hoạch đỳng quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời đề nghị cấp cú thẩm quyền khi giao kế hoạch đầu tư hàng năm nờn ghi rừ cụng trỡnh nào thuộc diện phải đấu thầu, cụng trỡnh nào thuộc diện cho khoỏn gọn sẽ khắc phục được cơ bản tỡnh trạng trờn.

Ba là, cơ quan cấp phỏt, cho vay phải đảm bảo đỳng tiến độ thời gian, khối lượng hoàn thành phự hợp với thiết kế dự toỏn được duyệt và phải kiểm tra giỏm sỏt việc sử dụng vốn đó thanh toỏn. Thực hiện nghiờm tỳc, cụng khai quy trỡnh cấp phỏt cho vay. Thực hiện đơn giản một số giấy tờ thuộc trỏch nhiệm của cỏc cơ quan khỏc như giấy cấp đất, giấy phộp hành nghề, giấy phộp xõy dựng. Trường hợp trong quỏ trỡnh thanh toỏn vốn cú những sai sút thỡ tỏch phần đú riờng, cho thanh toỏn ngay phần đủ điều kiện. Khắc phục nghịch lý Nhà nước cú vốn, nhà thầu cần vốn mà ỏch tắc chậm chễ. Trường hợp do nguyờn nhõn khỏch quan dẫn đến tỡnh trạng khối lượng hoàn thành cú mà thiếu thủ tục thỡ cơ quan tài chớnh - Ngõn hàng phải bỏo cỏo cấp cú thẩm

quyền vận dụng thỏo gỡ như cho phộp tạm cấp, hoặc cho vay vốn một tỷ lệ nhất định trong khi chờ đợi hoàn chỉnh thủ tục. Mặt khỏc phải chỳ ý nõng cao kiến thức kỹ thuật – kinh tế xõy dựng cơ bản cho cỏn bộ chuyờn quản để cú điều kiện đỏp ứng về chất lượng quản lý và thời gian giải quyết cụng việc. Trường hợp chủ đầu tư khụng làm hoặc chần chừ làm quỏ chậm thủ tục nghiệm thu thanh toỏn cho nhà thầu khi nhà thầu đủ điều kiện thỡ phải quy trỏch nhiệm vật chất cho chủ đầu tư.

Tổ chức, cỏ nhõn cú thẩm quyền cấp phỏt, cho vay vốn khụng được gõy phiền hà sỏch nhiễu với khỏch hàng. Trường hợp cấp phỏt cho vay khụng đỳng tiến độ, gõy lóng phớ, thất thoỏt vốn và tài sản của Nhà nước thỡ phải bồi thường và bị xử lý theo Phỏp luật.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH (Trang 97 -99 )

×