0

xay dung he thong cau hoi trac nghiem khach quan de kiem tra danh gia hoa hoc 10

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Thạc sĩ - Cao học

... Xác định mục đích muốn kiểm tra - đánh giá cho rõ ràng. Cần phân chia nội dung chương trình thành các nội dung cụ thể và xác định tầm quan trọng của từng nội dung đó để phân bố trọng số. Các ... học Quốc gia Hà Nội có cuộc hội thảo Khoa học về việc sử dụng trắc nghiệm khách quan trong dạy học và tiến hành xây dựng bộ trắc nghiệm để kiểm tra - đánh giá một số học phần của các khoa trong ... khó (K): K = R/N Trong đó 0  K  1 hay 0%  K  100 % với: R là tổng số học sinh trả lời đúng và N là tổng số học sinh tham gia làm bài kiểm tra. b. Cách thứ hai [17]: Chia thí sinh làm 3 nhóm:...
 • 141
 • 7,415
 • 34
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 12 THPT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TIN HỌC LỚP 12 THPT

Công nghệ thông tin

... phương pháp kiểm tra đánh giá 91.1. Khái niệm kiểm tra, đánh giá 91.2. Vị trí, vai trò, chức năng của kiểm tra đánh giá 10 1.2.1 Vị trí của kiểm tra đánh giá 10 1.2.2 Vai trò của kiểm trađánh ... quốc tế thực chất là cạnh tranh về khoa học kỹ thuật, cạnh tranh về khoa học kỹthuật thực chất là cạnh tranh về nhân tài, mà cạnh tranh về nhân tài chung quy lại làcạnh tranh về giáo dục”.Hiện ... kiểm tra viết là kiểm tra viếtdưới dạng tự luận và kiểm tra viết dưới dạng trắc nghiệm khách quan. 14Lê Thị Hải Yến - Nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra...
 • 109
 • 5,990
 • 22
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương trình hóa học lớp 10 cơ bản

Khoa học tự nhiên

... O22Ba2+O2-2.2e Căn cứ vào nội dung kiến thức cần kiểm tra và mức độ yêu cầu kiểm tra, ta có thể hình thành ma trận của đề kiểm tra như sau: Mức độ yêu cầu Nội dung kiến thức Biết Hiểu Vận ... D. 11 và 12. Căn cứ vào nội dung kiến thức cần kiểm tra và mức độ yêu cầu kiểm tra, ta có thể hình thành ma trận của đề kiểm tra như sau: Mức độ yêu cầu Nội dung kiến thức Biết Hiểu Vận ... tác dụng hoàn toàn với 100 ml nước (d = 1 g/ml) thì thu được 0,48 (g) khí H2 (đkc). Tìm kim loại M và tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được. A. K; 10, 2% B. Na; 10, 5% C. Li; 11,2% D....
 • 132
 • 2,469
 • 8
Xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học 6

Xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn sinh học 6

Khoa học xã hội

... dụng câu hỏi TNKQ trong: a. Củng cố b. Kiểm tra miệng c. Kiểm tra 15’ d. Kiểm tra 45’ hoặc học kì 0 32% 68% 0 0% 100 % 60% 24% 16% 100 % 0% 0% 2. Sử dụng loại câu hỏi TNKQ a. ... nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá bao gồm cả kiểm tra đánh giá cuối kì. - Kiểm tra đánh giá kiến thức trên một phổ rộng và tập trung nâng cao chất lượng các câu hỏi kiểm tra nhận thức ... tin cậy từ 0,6 trở lên. - Nội dung các câu hỏi phải bao phủ 100 % các mục tiêu và nội dung cần đánh giá 2.1.2. Tiêu chí định tính - Tiêu chuẩn về nội dung khoa học: phải đảm bảo tính giá trị:,...
 • 25
 • 1,498
 • 1
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chƣơng axit – bazơ trong hóa phân tích

... NH2OH là: 4,13; 8,02? A. 10, 00  10, 10 B. 10, 30  10, 39 C. 10, 80  10, 90 D. 13,00  13 ,10 Câu 101 . Tính khoảng pH của hỗn hợp gồm CH3COONa 0,010M và HCOONa 0 ,100 M, biết pKa của CH3COOH ... A. CH3COOH 0 ,10 M; NH3 0 ,10 M. B. CH3COOH 0 ,10 M; NH4+ 0 ,10 M. C. CH3COO- 0 ,10 M; NH4+ 0 ,10 M. D. CH3COO- 0 ,10 M; NH3 0 ,10 M. Câu 20. Trộn 20,00 ml dung dịch gồm H2SO4 ... H+ (1,25 .10 -3 M), Na+ (1,25 .10 -3 M), HSO4- (3,75 .10 -3M) B. H+ (1,25 .10 -3 M), Na+ (2,50 .10 -3 M), HSO4- (3,75 .10 -3M) C. H+ (2,50 .10 -3 M), Na+ (1,25 .10 -3 M),...
 • 124
 • 2,210
 • 8
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức học phần hóa phân tích chương cân bằng tạo phức trong dung dịch

Thạc sĩ - Cao học

... Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn http://www.lrc-tnu.edu.vn 32 A. 2,9 .10 10 B. 9,2 .10 -10 C. 8,2 .10 -10 D. 2,8 .10 10 Đáp án: A Trong câu trắc nghiệm trên phương án nhiễu thể hiện rõ sự ... Xác định mục đích muốn kiểm tra - đánh giá cho rõ ràng. Cần phân chia nội dung chương trình thành các nội dung cụ thể và xác định tầm quan trọng của từng nội dung đó để phân bố trọng số. Các ... đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, nhiều hội thảo khoa học nhằm trao đổi thông tin về việc cải tiến hệ thống phương pháp kiểm tra- đánh giá kết quả...
 • 124
 • 1,946
 • 3
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức sinh viên học phần hóa phân tích chương cân bằng trong dung dịch nước chứa hợp chất ít tan

Thạc sĩ - Cao học

... tan từ dung dịch quá bão hòa Câu 1. Biểu thức đúng liên hệ giữa độ tan S (theo g /100 g H2O) và nồng độ C% (về khối lượng) của dung dịch bão hoà là: A. C% = 100 100 .CS B. C% = 100 S ... đó là: A. 6,6 g /100 g H2O B. 6,00 g /100 g H2O C. 5,66 g /100 g H2O D. 5,60 g /100 g H2O Câu 3. Dung dịch bão hoà CuSO4 có nồng độ 40% (ở 200C). Độ tan (theo g /100 g H2O)của CuSO4 ... thời gian để đọc câu hỏi. Ví dụ 4: Định nghĩa độ tan S của một chất là: A. Nồng độ chất tan trong 100 g dung dịch B. Nồng độ chất tan trong dung dịch bão hòa C. Nồng độ chất tan trong 1 lít dung...
 • 141
 • 1,819
 • 6
Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chất lượng cao dùng để dạy học hóa học 12 nâng cao trường Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan chất lượng cao dùng để dạy học hóa học 12 nâng cao trường Trung học phổ thông

Khoa học tự nhiên

... kiểm trađánh giá) và kế hoạch sử dụng chúng. Tùy theo mục đích kiểm trađánh giá mà có thể lựa chọn các dạng kiểm tra (kiểm tra sơ bộ, kiểm tra thường ngày, kiểm tra định kỳ và kiểm tra ... hành theo trình tự nào sau đây? A. Dùng dung dịch NaOH, đun nhẹ, dùng dung dịch brom, dùng dung dịch H2SO4 loãng. *B. Dùng dung dịch AgNO3 trong NH3, dùng dung dịch NaOH, dùng dung dịch ... các nội dung dạy học cụ thể, xác định trọng số tùy theo tầm quan trọng của mỗi nội dung để từ đó xây dựng số lượng câu hỏi phù hợp với mức độ quan trọng của từng mục tiêu và từng nội dung dạy...
 • 126
 • 1,655
 • 9
Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime ban cơ bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ đa chức, tạp chức và Polime ban cơ bản ở trường Trung học phổ thông (THPT)

Khoa học tự nhiên

... mức độ quan trọng của mục tiêu và nội dung. - Tuỳ theo nội dung dạy học và mục tiêu dạy học mà chúng ta chọn loại câu hỏi, như câu hỏi có nội dung định tính, định lượng, câu hỏi có nội dung ... với việc kiểm tra, đánh giá như sau: 1.1.3.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra Giữa mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức kiểm tra phải có ... khách quan [32], [34] a. Giai đoạn chuẩn bị - Xác định mục tiêu: muốn xác định mục tiêu kiểm tra, đánh giá cho rõ ràng cần phân chia chương trình thành các nội dung cụ thể và xác định tầm quan...
 • 121
 • 1,691
 • 4
Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 chương trình cơ bản

Xây dựng hệ thống câu hỏi trấc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn - Phần hợp chất hữu cơ có nhóm chức lớp 11 chương trình cơ bản

Khoa học tự nhiên

... Chương 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI 1.1. Kiểm tra đánh giá 1.1.1. Khái niệm về kiểm tra đánh giá Theo tác giả Nguyễn Ngọc Quang: “Kiểm tra là giai đoạn kết thúc của một quá trình dạy học, ... 10/ Chọn phát biểu đúng: A. Phenol là ancol thơm vì trong phân tử có vòng benzen và nhóm –OH. B. Trong phân tử phenol đa chức có ít nhất là 2 nhóm -OH phenol. C. Ở điều kiện thường phenol ... phải chính xác, khoa học, không có sai sót, diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu. - Nội dung kiểm tra phải phù hợp với trình độ học sinh và thời gian thực hiện. - Không lệ thuộc vào chủ quan của người...
 • 144
 • 1,870
 • 2
Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương

Nghiên cứu xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn cho chương "Dao động và sóng điện từ" ở lớp 12 THPT

Khoa học tự nhiên

... quanh một điện trường xoáy biến thiên theo thời gian và ngược lại, mỗi biến thiên theo thời gian của điện trường cũng sinh ra một từ trường biến thiên theo thời gian trong không gian xung quanh. ... THPT Phả Lại; trường THPT Kim Thành.- Điều tra giáo viên: + Dùng phiếu điều tra (xem phụ lục 3).+ Trao đổi trực tiếp với giáo viên.- Điều tra HS: Trao đổi trực tiếp với HS lớp 12A,12C,12H,12I,12M ... phải lớn hơn số câu dẫn ở bên trái.+ Ưu điểm: - Có thể kiểm tra nhiều nội dung trong một thời gian ngắn. - Chiếm ít chỗ trang giấy kiểm tra. + Nhược điểm: - Dễ trả lời thông qua việc loại trừ....
 • 170
 • 1,529
 • 5
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT

Khoa học xã hội

... đàn hồi của lò xo là:A. 3,2 .10 -10 (J) C. 6,4 .10 -5(J)B. - 6,4 .10 -5(J) D. - 3,2 .10 -2(J)* Mục tiêu: Nhớ được công thức tính thế năng đàn hồi.- Đáp án C : 6,4 .10 -5 (J)Áp dụng công thức ... trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra đánh giá chất Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng K32C_Khoa Vật Lý30Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2 MỤC LỤC TrangPHẦN I : ... tắc chung cần quán triệt trong kiểm tra đánh giá- Xác định rõ mục đích cần kiểm tra đánh giá.- Xác định rõ nội dung cụ thể của kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá, các tiêu chí cụ thể...
 • 80
 • 2,259
 • 2
XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN NHẰM KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KIẾN THỨC CHƯƠNG “CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN” CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (CƠ BẢN)

Khoa học xã hội

... tập: Bài kiểm tra, xếp loại, quan sát, phỏng vấn( tìmhiểu).- Có nhiều loại bài kiểm tra khác nhau: Khác nhau về hình thức: Trắcnghiệm, viết tiểu luận, khác nhau về người ra bài kiểm tra: Giáo ... việc kiểm tra, đánh giáchất lượng kiến thức của học sinh ở trường phổ thông.Vậy có thể nói kiểm tra, đánh giá là một khâu có vị trí hết sức quan trọngtrong quá trình dạy học, kiểm tra, đánh ... thống câu hỏi theo phương pháp trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn chương “Các đinh luật bảo toàn” Vật lý 10 THPT (nângcao)Ở đây chúng tôi soạn thảo một hệ thống câu hỏi theo phương pháp...
 • 80
 • 2,387
 • 17

Xem thêm