0

viet doan van ngan tieng anh ve chu de tiet kiem nang luong

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Viết đoạn văn ngắn tiếng anh về các chủ đề cho trước

Kỹ năng viết tiếng Anh

... who hve difficulties,ect I think he is the most wonderful friend I have ever had And with me, he is always very understanding, mature, fun, smart, and kind He sticks by me even during the hardest ... stress Let me know your decision I hope to see you in Viet Nam as soon as possible Love Mai Exerise 7: about your house Dear Oanh, Thanks for your letter so much My family moved to this house weeks ... Tell me all about your English classes Dear Oanh, It was very nice to receive your letter yesterday Have we not met together for months yet? I miss you very much Last week, I went to Hai phong...
 • 8
 • 182,024
 • 2,472
Thảo luận tiếng anh về chủ đề thất nghiệp doc

Thảo luận tiếng anh về chủ đề thất nghiệp doc

Kỹ năng viết tiếng Anh

... work overtime to complete them that efforts will be more successful for you Every year you have about 130 days-off They include of weekend, vacations… although they are days-off, you still have ... don’t have much time to take care them When your family have some problems that important, you can’t go home immediately to resolve that problems because you are very busy in office When relatives ... want to have a career it is because of your family Besides, you also have friendship which is very important in relationship in your life But you want to complete all the tasks you ve been assigned;...
 • 4
 • 4,563
 • 45
văn phòng và vấn đề tiết kiêm năng lượng.thực trạng và kiền nghị.docx

văn phòng và vấn đề tiết kiêm năng lượng.thực trạng và kiền nghị.docx

Quản trị kinh doanh

... rộng rãi, doanh nghiệp tiêu thụ sử dụng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng lượng văn phòng doanh nghiệp từ đánh giá thực trang tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ... thiểu quy định không sử dụng Hiện tại, việc dán nhãn lượng dừng mức khuyến khích doanh nghiệp tham gia Vì vậy, doanh nghiệp tự nguyện dán nhãn hỗ trợ nhiều mặt truyền thông, tư vấn Sau thời gian ... sử dụng lượng Riêng Việt Nam, chuyện sử dụng lượng tiết kiệm (TKNL) hiệu ưu tiên sách lượng quốc gia, đồng thời nhu cầu cấp thiết doanh nghiệp Với mô hình siêu thị xanh, BigC tiết kiệm khoảng 20%...
 • 33
 • 2,080
 • 5
VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG -THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG -THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ

Kinh tế - Thương mại

... rộng rãi, doanh nghiệp tiêu thụ sử dụng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng lượng văn phòng doanh nghiệp từ đánh giá thực trang tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ... doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mức độ đổi công nghệ từ 6-24% Cụ thể, áp dụng giải pháp tiết Văn phòng vấn đề tiết kiệm lượng – Thực trạng kiến nghị GVHD: TS NGUYỄN NAM HÀ kiệm lượng, hàng năm doanh ... thiểu quy định không sử dụng Hiện tại, việc dán nhãn lượng dừng mức khuyến khích doanh nghiệp tham gia Vì vậy, doanh nghiệp tự nguyện dán nhãn hỗ trợ nhiều mặt truyền thông, tư vấn Sau thời gian...
 • 31
 • 1,176
 • 1
Tiểu luận:VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ pptx

Tiểu luận:VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ pptx

Quản trị kinh doanh

... rộng rãi, doanh nghiệp tiêu thụ sử dụng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng lượng văn phòng doanh nghiệp từ đánh giá thực trang tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ... bơm nước (15% - 20%) Tiềm tiết kiệm lượng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mức độ đổi công nghệ từ 6-24% Cụ thể, áp dụng giải pháp tiết kiệm lượng, hàng năm doanh nghiệp tiết kiệm 3,2 triệu kWh điện; ... thiểu quy định không sử dụng Hiện tại, việc dán nhãn lượng dừng mức khuyến khích doanh nghiệp tham gia Vì vậy, doanh nghiệp tự nguyện dán nhãn hỗ trợ nhiều mặt truyền thông, tư vấn Sau thời gian...
 • 28
 • 2,090
 • 6
Tiểu luận:VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ pdf

Tiểu luận:VĂN PHÒNG VÀ VẤN ĐỀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG – THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ pdf

Quản trị kinh doanh

... rộng rãi, doanh nghiệp tiêu thụ sử dụng lượng với quy mô lớn nên đề tài tâp trung vào nghiên cứu tình hình sử dụng lượng văn phòng doanh nghiệp từ đánh giá thực trang tìm giải pháp giúp doanh nghiệp ... bơm nước (15% - 20%) Tiềm tiết kiệm lượng doanh nghiệp tuỳ thuộc vào mức độ đổi công nghệ từ 6-24% Cụ thể, áp dụng giải pháp tiết kiệm lượng, hàng năm doanh nghiệp tiết kiệm 3,2 triệu kWh điện; ... thiểu quy định không sử dụng Hiện tại, việc dán nhãn lượng dừng mức khuyến khích doanh nghiệp tham gia Vì vậy, doanh nghiệp tự nguyện dán nhãn hỗ trợ nhiều mặt truyền thông, tư vấn Sau thời gian...
 • 28
 • 1,011
 • 2
vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TỰ NHIÊN VÀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG.

Trung học cơ sở - phổ thông

... ngi khụng thớch s dng khớ sinh hc c sn xut t cht thi, nh mỏy khớ sinh hc to mựi khú chu cho mụi trng chung quanh Vớ d: S dng phõn ln lm khớ Boigas s dng vo vic un nu Nng lng i dng (Ocean energy): ... cỏc doanh nghip cng nh cỏc h gia ỡnh i sng sinh hot hng ngy S dng ngun nng lng mt tri gúp phn ỏng k vo vic trỡ mụi trng sch, tit kim c khỏ nhiu ngõn sỏch cho gia ỡnh v ton xó hi Ngun in nng xanh ... mt tri Ngun nng lng giú: L ngun nng lng thõn thin vi mụi trng xung quanh, tua bin giú chim ớt khụng gian hn nờn vựng t xung quanh s c s dng cho nhiu mc ớch - vớ d cho nụng nghip Nú l mt ngun ti...
 • 12
 • 1,054
 • 4
vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường

vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống thực tiễn sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường

Báo cáo khoa học

... ngi khụng thớch s dng khớ sinh hc c sn xut t cht thi, nh mỏy khớ sinh hc to mựi khú chu cho mụi trng chung quanh Vớ d: S dng phõn ln lm khớ Boigas s dng vo vic un nu Nng lng i dng (Ocean energy): ... cỏc doanh nghip cng nh cỏc h gia ỡnh i sng sinh hot hng ngy S dng ngun nng lng mt tri gúp phn ỏng k vo vic trỡ mụi trng sch, tit kim c khỏ nhiu ngõn sỏch cho gia ỡnh v ton xó hi Ngun in nng xanh ... mt tri Ngun nng lng giú: L ngun nng lng thõn thin vi mụi trng xung quanh, tua bin giú chim ớt khụng gian hn nờn vựng t xung quanh s c s dng cho nhiu mc ớch - vớ d cho nụng nghip Nú l mt ngun ti...
 • 12
 • 1,521
 • 7
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP điều KHIỂN để TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG điện TRONG tòa NHÀ

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP điều KHIỂN để TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG điện TRONG tòa NHÀ

Kỹ thuật

... hc v k thut, H Ni Trn Khỏnh H ( 1997), Mỏy in 1, Nh xut bn Khoa hc v k thut,H Ni Ting Anh P Barrass, M Cade (1999), PWM rectifier using indirect voltage sensing, Proc.IEE-Elect Power Applicat, ... sinh thay cho hóm in tr + S dng b iu khin DC bus chung kt hp vi chnh lu tớch cc ca tũa nh l nhng thang mỏy c lp t bờn trong.Thang mỏy l thit b chuyn ngi v hng hoỏ theo phng thng ng cỏc nh cao ... (1- ) bb.Pi Nu dựng b chung thỡ : PCL = (1- ).Pvh 16 CHNG CC GII PHP TIT KIM NNG LNG IN TểM TT NI DUNG LUN VN CHNG 4.1 Gii phỏp 1:Chn ng c ng b nam chõm vnh cu KHI QUT CHUNG V THANG MY - So sỏnh...
 • 10
 • 484
 • 0
tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP điều KHIỂN để TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG điện TRONG xí NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật NGHIÊN cứu GIẢI PHÁP điều KHIỂN để TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG điện TRONG xí NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

Kỹ thuật

... lên.Chính cần có giải pháp để tiết kiệm lợng điện cho công trình nhằm lại hiệu kinh tế cao cho doanh nghiệp ngời dân Trong phạm vi đề tài,tác giả nghiên cứu giải pháp điều khiển để tiết kiệm lợng ... điều khiển 5.1 Phân tích hệ điều khiển cũ 5.1.1 Phân tích hệ điều khiển dùng van 5.1.2 Phân tích hệ điều khiển dùng van 5.2 Lựa chọn cấu trúc điều khiển 5.3 Mô hình hóa mô 5.3.1 Quạt đẩy quạt ... : Trờng Cao đẳng Nghề Bắc Giang Cơ sở đào tạo : Trờng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên Chuyên ngành đào tạo : Tự Động Hóa Khoá học : K13 - TĐH Tên đề tài: Nghiên cứu giảI pháp điều khiển...
 • 11
 • 454
 • 0
VĂN HAY TIỂU HỌC Đoạn văn hay lớp 2 - Viết đoạn văn ngắn Kể về ông bà em

VĂN HAY TIỂU HỌC Đoạn văn hay lớp 2 - Viết đoạn văn ngắn Kể về ông bà em

Mầm non - Tiểu học

... hay nên cháu đòi bà kể chuyện đêm trước ngủ Con cháu, mắc lỗi, bà nghiêm khắc nhắc nhở, tất yêu quý kính trọng bà ...
 • 2
 • 3,565
 • 3
Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Em hãy viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về tổ của em

Văn Bản Mẫu

... trưởng hăng hái nhiệt tình Cả tổ em, mến bạn Read more: http://taplamvan.edu.vn/em-hay -viet- mot -doan- van- ngan- gioi-thieu -ve- to-cuaem/#ixzz3mUhztQ3d ...
 • 2
 • 7,312
 • 0
Viết đoạn văn ngắn về câu tục ngữ chị ngã em nâng

Viết đoạn văn ngắn về câu tục ngữ chị ngã em nâng

Văn Biểu Cảm

... Đúng Kiều bị ngã đau đớn chới với có Vân nâng Read more: http://taplamvan.edu.vn /viet- doan- van- ngan- ve- cau-tuc-ngu-chi-nga-emnang/#ixzz3mcTU4w00 ...
 • 2
 • 4,343
 • 1

Xem thêm