0

vận dụng sáng tạo linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954 lớp 12 thpt

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt

vận dụng sáng tạo, linh hoạt một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả bài học khi dạy học phần lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 thpt

Khoa học xã hội

... động học sinh góp phần nâng cao hiệu học 23 CHƢƠNG VẬN DỤNG SÁNG TẠO, LINH HOẠT MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP NHẰM NÂNG CAO HỆU QUẢ BÀI HỌC KHI DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1954, LỚP 12 ... xuất vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu học dạy phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 3.3 Mục đích nghiên cứu Trên sở lí luận phương pháp ... cụ thể Đó lý chọn đề tài Vận dụng sáng tạo, linh hoạt số phương pháp nhằm nâng cao hiệu học dạy học phần lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1954, lớp 12 THPT 2 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Tiến...
 • 69
 • 539
 • 0
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.pdf

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay.pdf

Kinh tế - Thương mại

... Tại Việt Nam áp dụng phương thức không rõ rệt hiệu Công tác kiểm soát lạm phát Việt Nam hạn chế, Nhà nước sử dụng công cụ can thiệp công cụ thò trường linh hoạt Đa số nhà điều hành sách sử dụng ... phó hữu hiệu với cú sốc điều kiện phát triển kinh tế thò trường mở cửa hội nhập Việt Nam - 48 - CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN ... lạm phát, phương pháp lựa chọn thường dùng số số giá sản xuất (PPI), số điều chỉnh GDP, số giá bán lẻ (RPI), số giá tiêu dùng (CPI) Trong đó, hai số sử dụng phổ biến số giá tiêu dùng số điều chỉnh...
 • 65
 • 851
 • 0
432 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay

432 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của cộng tác kiểm soát lạm phát ở Việt Nam hiện nay

Tài chính - Ngân hàng

... Tại Việt Nam áp dụng phương thức không rõ rệt hiệu Công tác kiểm soát lạm phát Việt Nam hạn chế, Nhà nước sử dụng công cụ can thiệp công cụ thò trường linh hoạt Đa số nhà điều hành sách sử dụng ... phó hữu hiệu với cú sốc điều kiện phát triển kinh tế thò trường mở cửa hội nhập Việt Nam - 48 - CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC KIỂM SOÁT LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM HIỆN ... lạm phát, phương pháp lựa chọn thường dùng số số giá sản xuất (PPI), số điều chỉnh GDP, số giá bán lẻ (RPI), số giá tiêu dùng (CPI) Trong đó, hai số sử dụng phổ biến số giá tiêu dùng số điều chỉnh...
 • 65
 • 604
 • 0
Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thạnh Ân Việt Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích thực trạng tài chính và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH Thạnh Ân Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... để nâng cao hiệu sử dụng vốn, góp phần gia tăng lợi nhuận 1.4.2 Bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Để bảo toàn nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định, doanh nghiệp sử dụng số giải pháp sau: ... hữu, từ giúp cho nhà quản lý có biện pháp thích hợp để nâng cao tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu Ngoài phương pháp phân tích chủ yếu người ta sử dụng số phương pháp phân tích khác như: Phương pháp ... lý thuyết có nhiều phương pháp khác sử dụng phân tích tài doanh nghiệp, thực tế người ta thường sử dụng phương pháp chủ yếu là: Phương pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ, phương pháp phân tích mối...
 • 104
 • 474
 • 0
Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại Trường THPT Lê Hồng Phong

Sáng kiến kinh nghiệm Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác văn thư tại Trường THPT Lê Hồng Phong

Khoa học xã hội

... Trang: Sáng kiến kinh nghiệm Giáo viên: Lê Thanh Hà – THPT Lê Hồng Phong “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC VĂN THƯ TẠI TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG” I Đặt vấn đề Trong hoạt động quản ... trường từ chọn đề sáng kiến kinh nghiệm là: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác văn thư trường THPT Lê Hồng Phong” IV Thực trạng vấn đề liên quan đến công tác quản lý văn thư trường THPT ... quản lý sử dụng dấu Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 04 năm 2009 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2001 quản lý sử dụng dấu Nghị định số...
 • 34
 • 631
 • 1
Luận văn: Thực trạng sử dụng vốn cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng ppt

Luận văn: Thực trạng sử dụng vốn cố định và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của Công ty vấn đầu và xây dựng ppt

Quản trị kinh doanh

... công trình Xây dựng dân dụng, công nghiệp kiến trúc hạ tầng đô thị II-/ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty Qua xem xét tình hình sử dụng hiệu sử dụng vốn cố định Công ... sử dụng vốn cố định Để góp phần giải số tồn Công ty nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cố định Công ty, em xin đề xuất số giải pháp sau: 1, Tăng cường công tác mở rộng thị trường giải pháp nâng cao ... muốn tồn phát triển cách phải sử dụng đồng vốn có hiệu ? Do đòi hỏi nhà quản lý Doanh nghiệp phải tìm phương sách nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn nói chung hiệu sử dụng vốn cố định nói riêng Công...
 • 57
 • 346
 • 0
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Khoa học xã hội

... áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Hoàn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ ... sắc văn hoá dân tộc Việt Nam vun đắp qua hàng ngàn năm lịch sử, đặc biệt ảnh hưởng đến lối sống giới trẻ, có học sinh Một phận không nhỏ niên, học sinh nước nói chung, niên, học sinh tỉnh Đồng ... hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức học để phân tích, giải tình huống, vấn đề sống, ý phát huy độc lập, sáng tạo học sinh - Giáo viên cần tích cực, chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình...
 • 35
 • 741
 • 0
Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo dục các giá trị truyền thống của dân tộc trong môn gđc ở trường THPT (thông qua khảo sát một số trường THPT trên địa bàn nghệ an)

Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy, giáo dục các giá trị truyền thống của dân tộc trong môn gđc ở trường THPT (thông qua khảo sát một số trường THPT trên địa bàn nghệ an)

Khoa học xã hội

... Thứ hai, dạy học theo phơng pháp tích cực giúp cho học sinh rèn luyện phơng pháp tự học Việc rèn luyện phơng pháp học tự học cho học sinh vừa biện pháp nâng cao hiệu vừa mục tiêu dạy học Học sinh ... tận dụng tổ chức giáo dục truyền thống cách có hiệu 2.2 Một số phơng pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục giá trị truyền thống dân tộc giảng dạy môn GDCD trờng THPT 2.2.1 Một số phơng pháp dạy học ... tiễn việc vận dụng số phơng pháp để nâng cao hiệu giáo dục truyền thống giảng dạy trờng THPT Từ đó, mạnh dạn nêu số kiến nghị, giải pháp để nâng cao kết học tập truyền thống, làm cho môn học thật...
 • 104
 • 699
 • 0
Tài liệu LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QTNL tại Công ty TNHH may Việt Hàn pdf

Tài liệu LUẬN VĂN: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác QTNL tại Công ty TNHH may Việt Hàn pdf

Tài chính - Ngân hàng

... Vit Hn số l-ợng phân loại (ng-ời ) tổng số 1365 I quản lý 93 phận quản lý & nhân NV Xuấ nhập & kế hoạch Nv quản lý kỹ thuật 40 (%) 100 6.81 0.59 0.59 2.93 nữ 121 9 61 25 NV thiết kế 19 1.39 12 nv ... thut: 40 ngi; Lao ng ph thụng: 127 2; Tng s cỏn b cụng nhõn viờn cụng ty l 1365 ngi Trong ú: Nam : 146 ngi (chim 10,7%); N :121 9 ngi (chim 89,3%) Sinh viên: Vũ Thị Ngát Lớp QT1002N 44 Khoá luận tốt ... qun tr viờn cp cao n qun tr viờn cp c s o to nng lc qun tr nõng cao kh nng qun tr bng cỏch truyn t cỏc kin thc lm thay i quan im hay nõng cao nng lc thc hnh ca nh qun tr o to nõng cao nng lc qun...
 • 94
 • 374
 • 1
Luận văn: Tình hình xuất khẩu và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng nông sản ở Việt nam doc

Luận văn: Tình hình xuất khẩu và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất khẩu hàng nông sản ở Việt nam doc

Kinh tế - Thương mại

... luận em muốn nêu lên tình hình xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu xuất hàng nông sản Việt nam NỘI DUNG I Lý luận chung vai trò hoạt động xuất Khái niệm hoạt động xuất Xuất việc bán hàng hóa ... nghiệp nâng cao lực chuyên môn mình, tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm quản lý đối tác Hoạt động xuất tạo nguồn ngaọi tệ cho doanh nghiệp để mở rộng nâng cao trình độ sản xuất đồng thời tạo việc ... chưa cao. Vì vây thời gian tới nhà nước cần tăng cường hỗ trợ cho hoạt động sản xuất chế biến nông sản để tao sản phảm có hàm lượng giá trị cao, từ nâng cao hiệu hoạt động xuất Các biện pháp tiến...
 • 9
 • 365
 • 1
một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường tiểu học

một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở trường tiểu học

Giáo dục học

... Bích Hòa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 20 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Năm học 2 012 - 2013 nhà trường ... Kế hoạch số 24/KH ngày 18/9/2 012 trường tiểu học Gia Cẩm “Kế hoạch năm học 2 012 - 2013” Người thực hiện: Trần Bích Hòa - Trường Tiểu học Gia Cẩm 42 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong ... Tiểu học Gia Cẩm 18 Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường Tiểu học Qua bảng tổng hợp cho thấy: Chất lượng hoạt động dạy...
 • 42
 • 2,463
 • 7
sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài kĩ thuật bắn súng tiểu liên ak cho học sinh khối 11

sáng kiến kinh nghiệm một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài kĩ thuật bắn súng tiểu liên ak cho học sinh khối 11

Giáo dục học

... vượt trội phương pháp so với phương pháp truyền thống mà dạy trước BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHI ÁP DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀO GIẢNG DẠY Năm học 2 012- 2013 Tổng số lớp/ HS Không áp dụng Áp dụng 02/94 ... bắn Kết quả: Học kì II năm học 2 012- 2013, dạy 04 lớp 11 (11B3, 11B4, 11B5, 11B6), với phương pháp trên, áp dụng vào dạy: Kĩ thuật bắn súng AK cho 02 lớp 11B5, 11B6 Kết đạt 02 lớp so với 02 lớp khẳng ... luyện mình, từ góp phần nâng cao thành tích Với phương pháp rút trình giảng dạy, mong muốn phương pháp áp dụng để giảng dạy cho học sinh THPT toàn Tỉnh Thừa Thiên Huế Huế, ngày 15 tháng 03 năm 2013...
 • 13
 • 1,796
 • 2
Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sáng kiến kinh nghiệm MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Khoa học xã hội

... Thị Loan 30 Trường THPT Ngô Sĩ Liên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Năm học/ Lớp Số học sinh cá biệt Ghi Đầu năm Cuối năm 2011 – 2 012/ 10A4 2 012 – 2013/ 11A4 2013 ... nghiệm có năm gần đây: 01 Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG I LÍ DO CHỌN ... Loan 30 Trường THPT Ngô Sĩ Liên Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu công tác chủ nhiệm trường THPT Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh học Cô giáo chủ nhiệm tập thể lớp 12A5 ( Năm học 2014 –...
 • 34
 • 555
 • 2
De tai NCKH Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả học ngữ pháp của học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương

De tai NCKH Một số phương pháp nhằm nâng cao hiệu quả học ngữ pháp của học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương

Báo cáo khoa học

... số hoạt động dạy học ngữ pháp tiếng Anh Đặc biệt nghiên cứu ông, ông sử dụng hai hoạt động trò chơi âm nhạc sử dụng giảng dạy ngữ pháp Ông cho hoạt động sử dụng giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh phương ... việc học ngữ pháp tiếng Anh cho học sinh THPT - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học ngữ pháp học sinh lớp 10A trường THPT Hùng Vương- TX Phú Thọ - Đề xuất số hoạt động học ngữ pháp nhằm nâng cao hiệu ... phạm: Tiến hành thực nghiệm nhằm khảo sát tính hiệu hoạt động việc dạy ngữ pháp Từ tìm số gợi ý phù hợp nhằm nâng cao hiệu dạy học ngữ pháp tiếng Anh PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC CHƯƠNG...
 • 93
 • 530
 • 2
Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa tại Cty Du lịch dịch vụ Hà Nội

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa tại Cty Du lịch dịch vụ Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... du lịch quốc tế (*) Khách du lịch nội địa công dân Việt Nam ngời nớc c trú Việt Nam du lịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam Khách du lịch quốc tế ngời nớc ngoài, ngời Việt Nam định c nớc vào Việt Nam ... tour Trình độ Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học 28 Kinh nghiệm làm du lịch 12 năm năm năm năm năm Đội ngũ hớng dẫn viên trung tâm du lịch : Đội ngũ hớng dẫn viên trung tâm du lịch bao gồm 31 ... thiệu đợc cho khách du lịch nớc biết đến sản phẩm dịch vụ để từ khách du lịch tham quan, du lịch Việt Nam thông qua phục vụ công ty Ngoài ra, từ hoạt động quảng bá Trung tâm tạo đợc hình ảnh Việt...
 • 52
 • 689
 • 1
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... Đại học Đại học Đại học Đại học 29 Kinh nghiệm làm du lịch 12 năm năm năm năm Nhân viên xây dựng tour Đại học năm Đội ngũ hướng dẫn viên trung tâm du lịch : Đội ngũ hướng dẫn viên trung tâm du lịch ... du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày tăng lên Trong năm 2002 coi năm phát triển ngành du lịch Việt Nam Trong ngành du lịch nước giới khủng hoảng khủng bố, chiến tranh, ngành du lịch Việt Nam đón số ... lịch quốc tế (*) Khách du lịch nội địa công dân Việt Nam người nước cư trú Việt Nam du lịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam Khách du lịch quốc tế người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước vào Việt...
 • 64
 • 888
 • 2
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa .doc

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu hút khách du lịch nội địa .doc

Kinh tế - Thương mại

... tour Trình độ Đại học Đại học Đại học Đại học Đại học Kinh nghiệm làm du lịch 12 năm năm năm năm năm Đội ngũ hướng dẫn viên trung tâm du lịch : Đội ngũ hướng dẫn viên trung tâm du lịch bao gồm 31 ... du lịch quốc tế vào Việt Nam ngày tăng lên Trong năm 2002 coi năm phát triển ngành du lịch Việt Nam Trong ngành du lịch nước giới khủng hoảng khủng bố, chiến tranh, ngành du lịch Việt Nam đón số ... lịch quốc tế (*) Khách du lịch nội địa công dân Việt Nam người nước cư trú Việt Nam du lịch phạm vi lãnh thổ Việt Nam Khách du lịch quốc tế người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước vào Việt...
 • 64
 • 1,335
 • 7
Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNcủa Cty cổ phần XNK Nam Hà Nội

Một số Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh XNcủa Cty cổ phần XNK Nam Hà Nội

Kinh tế - Thương mại

... Trong số đó, kể đến: * Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản 27 Từ năm 1986 đến nay, quan hệ thơng mại Việt Nam - Nhật Bản ổn định phát triển cao Trong, thời gian từ 1987-2000 lợng hàng mà Việt Nam nhập ... Phần II: Thức trạng tình hình kinh doanh xuất công ty Cổ phần xuất nhập Nam Hà Nội thời gian qua (1997-2001) Phần III: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao hiệu kinh doanh ... quốc tế có ảnh hởng lớn đến hoạt động kinh doanh xuất Việt Nam Nhằm thực công CNH-HĐH đất nớc, TMQT khả phải thực nhiệm vụ sau a) Nâng cao hiệu kinh doanh, thúc đẩy CNH-HĐH Khi tham gia vào thị...
 • 70
 • 409
 • 0

Xem thêm