0

tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh thpt

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập tự luận và trắc nghiệm khách quan phần vô cơ 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Tuyển chọn xây dựng hệ thống bài tập tự luận trắc nghiệm khách quan phần 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của học sinh THPT

Khoa học tự nhiên

... khách quan nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT 50 Chương 2: TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI B TẬP TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH THPT 2.1 ... pháp phát huy tính tích cực học sinh thông qua hệ thống tập tự luận trắc nghiệm khách quan - Tuyển chọn xây dựng hệ thống tập tự luận trắc nghiệm khách quan (Phần - hóa học lớp 11 ban nâng cao) ... DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Tống Đức Huy TUYỂN CHỌN XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TỰ LUẬN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHẦN 11CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO NHẰM PHÁT...
 • 199
 • 3,798
 • 31
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu lớp 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Báo cáo khoa học

... hoa hoc THPT đăc biêt la SGK hoa hoc 11 ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ phân hoa hoc hưu cơ- chương trì nh nâng cao ̀ ́ ̣ ̃ - Căn cư vao nhiêm vu đê tai, chương trì nh hoa hoc 11 nâng cao, sơ ly thuyêt ́ ... của học sinh học cụ thể 2.1.2 Phân tí ch n ội dung kiến thức cấu trúc phần hoá học hữu chương trì nh hoa hoc 11- nâng cao ́ ̣ Chương trì nh hoa hoc hưu lơp 11- nâng cao bao gôm chương đươc ... trình bày chương: Chương 1: sở lí luận thực tiễn của đề tài Chương 2: Tuyển chọn, xây dựng sử dụng thông câu hỏi trắc nghiệm ̣ ́ khách quan hoa hưu lơp 11- chương trì nh nâng cao nhằm...
 • 122
 • 810
 • 0
Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu cơ lớp 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Tuyển chọn, xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan hóa hữu lớp 11 - chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh

Báo cáo khoa học

... TRÌNH NÂNG CAO NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHAM HOA HOC ̣ ́ ̣ CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BÔ ... Trương ̀ Lơp ́ 11A5 THPT A (48) 11A6 (45) THPT Xuân 11A2 ĐT TN ĐC TN (47) Trường C 11A3 (48) ĐC 15 11A3 (46) 13 11 0 14 0 0 8 9 0 10 0 12 0 14 3 ĐC 0 0 11 7 Ninh B Trực 3 THPT (45) TN 11A1 0 0 9 ... được trình bày chương: Chương 1: sở lí luận thực tiễn của đề tài Chương 2: Tuyển chọn, xây dựng sử dụng thông câu hỏi trắc ̣ ́ nghiệm khách quan hoa hưu lơp 11- chương trì nh nâng...
 • 30
 • 655
 • 0
Soạn thảo và sử dụng hệ thống bài tập thí nghiệm về khúc xạ ánh sáng lớp 11 trung học phổ thông theo chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực và nâng cao chất lượng kiến thức của học sinh

Soạn thảo sử dụng hệ thống bài tập thí nghiệm về khúc xạ ánh sáng lớp 11 trung học phổ thông theo chương trình nâng cao nhằm phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng kiến thức của học sinh

Khoa học tự nhiên

... thảo hệ thống tập thí nghiệm khúc xạ ánh sáng chương trình vật lí lớp 11 nâng cao soạn thảo tiến trình tổ chức hoạt động giải hệ thống tập nhằm phát huy tính tích cực, nâng cao kiến thức học sinh ... thông, chọn đề tài: soạn thảo sử dụng hệ thống tập thí nghiệm khúc xạ ánh sáng lớp 11 trung học phổ thông theo chương trình nâng cao, nhằm phát huy tính tích cực nâng cao kiến thức học sinh Mục ... phổ thông theo chương trình nâng cao Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu hệ thống tập tiến trình dạy học hệ thống tập soạn thảo việc phát huy tính tích cực, nâng cao chất lượng...
 • 92
 • 625
 • 0
Luận văn: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

Luận văn: Xây dựng sử dụng hồ sơ liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

Giáo dục học

... Chương XÂY DỰNG SỬ DỤNG HỒ SƠ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN THỰC TIỄN 1.1 sở lí luận xuất phát ... chuẩn Chương XÂY DỰNG HỒ SƠ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ LỚP 10 THPT - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 2.1 Vị trí, mục tiêu chương trình LS lớp 10 THPT ... 1.1.4 Những biểu tính tích cực HS DHLS trường THPT ∗Nhận thức tích cực Theo tâm lí học: tính tích cực HS co mặt tự phát mặt tự giác: Mặt tự phát: yếu tố tiềm ẩn, bẩm sinh thể tính tò mò, hiếu...
 • 139
 • 563
 • 1
xây dựng, tuyển chọn và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

xây dựng, tuyển chọn sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao thpt

Hóa học

... hirocacbon nhm nõng cao cht lng dy hc trng THPT, chỳng tụi ó la chn ti: Xõy dng, tuyn chn v s dng h thng bi nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc phn dn xut hirocacbon lp 11 nõng cao THPT Mc ớch, ... dng dy hc theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh NI DUNG Chng 1: TNG QUAN C S L LUN V HOT NG NHN THC V PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH TRONG HC TP 1.1 Hot ng nhn thc ca hc sinh 1.1.1 Khỏi nim nhn ... - Quan h gia bi húa hc i vi viờc phỏt trin nng lc nhn thc ca hc sinh 21 Chng H THNG BI TP V CCH S DNG DNG PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH TRONG DY HC PHN DN XUT HIROCACBON THUC HểA HC 11 NNG CAO...
 • 79
 • 1,234
 • 2
Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập ba đường cônic nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Xây dựng sử dụng hệ thống bài tập ba đường cônic nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trung học phổ thông trong dạy học toán

Kinh tế

... cầu giảng nhằm nâng cao hiệu dạy học Từ phân tích đây, chọn đề tài nghiên cứu Luận văn là: "Xây dựng sử dụng hệ thống tập ba đờng cônic nhằm phát huy tính tích cực học sinh THPT dạy học Toán" ... luận văn xây dựng hệ thống tập ba đờng cônic tác dụng phát huy tính tích cực học sinh THPT góp phần nâng cao chất lợng dạy học Toán Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Làm rõ khái niệm phát huy tính tích ... phát huy tính tích cực học sinh 2.2.1 Phát huy tính tích cực dạy học giải tập Toán 2.2.2 Định hớng xây dựng hệ thống tập Toán 2.2.3 Hệ thống tập ba đờng cônic 2.3 Kết luận chơng Chơng Thực nghiệm...
 • 97
 • 644
 • 0
skkn xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao

skkn xây dựng sử dụng hệ thống bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học phần dẫn xuất hiđrocacbon lớp 11 nâng cao

Giáo dục học

... THPT, chỳng tụi ó la chn ti: Xõy dng v s dng h thng bi nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc phn dn xut hirocacbon lp 11 nõng cao II C S L LUN V THC TIN C TI Hot ng nhn thc ca hc sinh ... Hóy dựng CTCT vit PTHH ca cỏc phn ng thu c B vi hiu sut cao nờn dựng X2 l Cl2 hay Br2 ? Khi iu ch C t B ti phi dựng NaOH m khụng dựng HCl ? b Trong cht A, B, C vi X l clo, cht no cú nhit sụi cao ... c hiu qu cao nht V KT LUN V KIN NGH Kt lun Sau tin hnh tỡm hiu, nghiờn cu ti Xõy dng v s dng h thng bi nhm phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy hc phn dn xut hirocacbon lp 11 nõng cao THPT, chỳng...
 • 41
 • 1,096
 • 0
Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban cơ bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Xây dựng hệ thống phương pháp giải bài tập chương VII lượng tử ánh sáng, vật lý 12 ban bản trung học phổ thông nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sư phạm

... CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH ... 12 THPT nhằm phát huy tích tích cực học sinh Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG CHƯƠNG ... SÁNG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ 12 THPT NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH 1.1 sở lý luận dạy học tích cực 1.1.1 Tính tích cực nhận thức 1.1.1.1 Tính tích cực nhận thức Tính tích cực phẩm chất...
 • 90
 • 671
 • 0
Xây dựng hệ thống và phương pháp giải bài tập phần điện học vật lí 9 trung học cơ sở nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Xây dựng hệ thống phương pháp giải bài tập phần điện học vật lí 9 trung học sở nhằm phát huy tính tích cực của học sinh

Sư phạm

... lí luận thực tiễn hệ thống tập phần điện học thuộc chương trình vật lí - Xây dựng hệ thống tập hướng dẫn giải tập phần “điện học cho học sinh khối THCS chương trình nhằm phát huy tính tích cực, ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BÙI THỊ TUYẾT XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC VẬT LÍ TRUNG HỌC SỞ NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH LUẬN ... phát huy tính tích cực hoạt động giải tập Câu hỏi vấn đề nghiên cứu Dạy tập phần điện học để bồi dưỡng tính tích cực học sinh? Giả thuyết khoa học Xây dựng hệ thống tập phù hợp với mục tiêu dạy học...
 • 108
 • 654
 • 2
xây dựng và hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

xây dựng hướng dẫn giải hệ thống bài tập chương “dòng điện không đổi” chương trình vật lí 11 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực của người học

Giáo dục học

... Xây dựng hướng dẫn giải hệ thống tập nâng cao nhằm phát huy tính tích cực học sinh học chương “Dòng điện không đổi” vật lí lớp 11 Chương 3: Thực nghiệm sư phạm CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ BÀI TẬP ... lí gây hứng thú góp phần phát huy tính tích cực học sinh 1.3 Quan điểm tính tích cực phương pháp dạy học tích cực 1.3.1 Tính tích cực 1.3.1.1 Tính tích cực người Tính tích cực phẩm chất người ... dụng liên quan tới nguyên lý vật lí CHƯƠNG XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN GIẢI HỆ THỐNG BÀI TẬP NÂNG CAO NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH KHI HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI” VẬT LÍ LỚP 11 2.1 Cấu...
 • 24
 • 1,010
 • 0
Khoá luận tốt nghiệp xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giải toán có lời văn lớp 5

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giải toán lời văn lớp 5

Giáo dục học

... pháp xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học sinh giải toán lời văn lóp - Chứng minh tính đắn việc xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học sinh ... hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học sinh giải toán lời văn lóp ĐỐI TƯỢNG KHÁCH THẺ NGHIÊN CÍTU - Đối tượng nghiên cứu: Việc xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính ... với học sinh, học sinh lĩnh hội tri thức nhanh sâu Đổi với học sinh: - Hệ thống câu hỏi công cụ giúp học sinh khám phá tri thức tác phẩm - Hệ thống câu hỏi giúp học sinh phát huy tính tích cực, ...
 • 42
 • 553
 • 0
Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giải toán có lời văn lớp 5

Xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong giải toán lời văn lớp 5

Giáo dục học

... pháp xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học sinh giải toán lời văn lớp - Chứng minh tính đắn việc xây dựng sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học sinh ... việc xây dựng sử dụng câu hỏi nhằm pháp huy tính tích cực học sinh lớp giải toán lời văn 30 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG SỬ DỤNG CÂU HỎI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH ... học sinh để khuyến khích học sinh tiếp tụcthực 3/ Tích cực hóa tất học sinh - Mục tiêu:Tăng cƣờng tham gia học sinh trình học tập. Tạo công lớp học - Tác dụng học sinh: + Phát triển đƣợc học sinh...
 • 69
 • 700
 • 0
Xây dựng và sử dụng câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Chương II, III phần Di truyền học, Sinh học lớp 12 trung học phổ thông

Xây dựng sử dụng câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học Chương II, III phần Di truyền học, Sinh học lớp 12 trung học phổ thông

Sư phạm

... hỏi nhằm phát huy tính tích cực HS dạy học chƣơng II, III phần năm sinh học 12 trung học phổ thông.” Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng CH nhằm phát huy tính tích cực HS DH chƣơng II,III phần ... phát huy tính tích cực học sinh 61 2.2.1 Nguyên tắc chung sử dụng câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh 61 2.2.2 Quy trình sử dụng câu hỏi phát huy tính tích cực cho học sinh 61 2.2.3 ... Sinh học dạy học 35 38 2.1.3 Quy trình xây dựng câu hỏi để phát huy tính tích cực học tập học sinh 40 dạy học 51 2.2 Quy trình sử dụng câu hỏi phát huy tính...
 • 127
 • 770
 • 2
Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)

Thiết kế, chế tạo sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)

Vật lý

... 12 (nâng cao) nhằm phát huy tính tích cực HS GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu thiết kế, chế tạo đƣợc thí nghiệm sóng nƣớc - Vật lí 12 (nâng cao) xây dựng đƣợc tiến trình dạy học sử dụng thí nghiệm quan ... nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng sử dụng thiết bị thí nghiệm sóng nƣớc thiết kế tiến trình dạy học nội ... thí nghiệm thật thí nghiệm mô việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực sáng tạo học sinh dạy học số kiến thức phần “sóng theo chương trình thí điểm Vật lí 12 – Ban Khoa học Tự nhiên...
 • 10
 • 1,563
 • 18
xây dựng và sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - cơ bản)

xây dựng sử dụng sơ đồ, biểu đồ, đồ thị nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử thế giới (lịch sử 10 - thpt - bản)

Văn hóa - Lịch sử

... vững phương pháp Việc học tập học sinh trình nhận thức đặc thù với tính gián tiếp, tính lãnh đạo tính giáo dục Như vậy, tính tích cực học tập tính tích cực nhận thức Tính tích cực nhận thức trạng ... dạy học, tạo hứng thú, kích thích tính ham hiểu biết, tò mò, phát huy tính tích cực em việc học tập môn trường phổ thông Trên sở phát triển mặt học sinh THPT biện pháp nhằm phát huy tính tích cực ... hỏi em trình lĩnh hội tri thức Trên sở đó, tạo lôi cuốn, hứng thú học sinh học lịch sử, góp phần nâng cao hiệu dạy học môn Nguyên tắc phát huy tính tích cực học sinh thể quan niệm coi học sinh...
 • 74
 • 577
 • 0
Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” và bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t

Thiết kế hoạt động dạy học bài “Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song” bài “Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối” Sách giáo khoa Vật lý 10 nâng cao nhằm phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh t

Tài liệu khác

... lý 10 nõng cao nhm phỏt huy tớnh tớch cc t ch ca hc sinh hc vi mong mun gúp phn nõng cao cht lng dy hc vt lý trng THPT II Mc tiờu ca ti: Nghiờn cu, xõy dng tin trỡnh dy hc nhm phỏt huy hot ng ... giúp đỡ em trình thực nghiệm s phạm Đồng thời em bày tỏ lòng cảm ơn tới thầy giáo học sinh trờng PTTH Nguyễn Tất Thành trờng PTTH Yên Hòa tạo điều kiện giúp em hoàn thiện yêu cầu khóa luận Tôi ... Khóa luận tốt nghiệp Đỗ Thị Ngọc Anh Lời cảm ơn Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Ngô Diệu Nga hớng dẫn bảo em tận tình suốt trình học tập, nghiên cứu đề tài khóa luận tốt nghiệp...
 • 70
 • 864
 • 2
Thiết kế và sử dụng bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1945 (lớp 12  trường THPT  chương trình chuẩn)

Thiết kế sử dụng bài tập nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học lịch sử việt nam từ 1919 đến 1945 (lớp 12 trường THPT chương trình chuẩn)

Sư phạm

... khóa trình Mục đích nguyên tắc 35 phát huy tính tích cực học sinh Thiết kế tập dạy học lịch sử phải theo hớng đó, nhằm phát huy tính tích cực, tìm tòi sáng tạo học sinh Thứ ba, phải đảm bảo tính ... trọng học I.Ia lécne Bài tập nhận thức dạy học lịch sử sâu trình bày lại tập tập nhận thức thông qua loại tập nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh N.G Đairi Chuẩn bị học lịch sử nh nào? ... (bài tập tự luận) 95 3.2.3.3 Dùng tập trắc nghiệm khách quan kiểm tra, đánh giá kết học tập lịch sử học sinh 97 3.2.3.4 Sử dụng tập thực hành kiểm tra, đánh giá kết học tập lịch sử học...
 • 96
 • 485
 • 0

Xem thêm